2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana işğalı və hücumları

Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstana hücum etdi və 2000-ci illərdə Avropada ilk müharibəyə başladı. Avqustun 8-nə keçən gecə…