Referendum diktator rejimlər üçün məşhur bir vasitədir

Tədqiqatçılar son 200 ildə 170-ə yaxın referenduma aid məlumatları analiz etdikdən sonra diktator və avtokratik rejimlərin niyə…