- InformNapalm.org (Български) - https://informnapalm.org/bg -

Фейкове и дезинформация: украинските бежанци в Република Беларус

За манипулациите и дезинформацията относно бройката украински преселници по принуда, доброволците от InformNapalm за пръв път съобщиха [1] в свое разследване в края на 2016 г. За последните няколко години риториката на висшите длъжностни лица на Република Беларус по темата не само, че не се промени, но и придоби ярко изразен пропагандаторски характер. За това способстват и изявления на представители на големи международни организации. В настоящото разследване, публикуваме официални данни на държавните институции на Беларус, и правим анализ на спекулациите и откровените манипулации  по темата за украинските бежанци и преселници в Беларус.

 

Официални данни на държавните ведомства на Беларус, опровергаващи недостоверната информация

По сведения на Департамента по гражданство и миграция (ДГиМ) към МВнР на РБ, през периода от 2014 г. до края на първото полугодие на 2018 г., да получат статут на бежанец или допълнителна защита са поискали 3318 [2] украински граждани, от които допълнителна защита са получили 2690 [3] лица. През цялото това време само 4 [4] граждани на Украйна са получили официален статут на бежанци. Един от последните е бившият министър на отбраната на Украйна и екс-посланик Михаил Ежел, получил [5] статут на бежанец през 2017 г. Против него в Украйна са образувани едновременно няколко наказателни дела, едно от които е за унищожаване на тиловото обезпечение на украинската армия.

Сведения за броя чужденци, на които е предоставена допълнителна защита в Република Беларус. [6]Източник: mvd.gov.by

В по-голямата си част жителите на Донецка и Луганска област са отбелязани като трудови мигранти. Това е обусловено предимно от едно от основните изисквания за получаване на разрешение за временно пребиваване в Беларус. Според една от алинеите на член 48 [7] от Закона за правното положение на чуждестранни граждани и лица без гражданство в РБ, разрешение за временно пребиваване се издава на чужденци в  случай, че са пристигнали в Беларус по работа или извършват трудова дейност по трудов договор, както и религиозна, предприемаческа или друга дейност на територията на Република Беларус по реда, установен от законодателството на РБ,- за срока на пребиваването, но не повече от една година.

За да получи чужд гражданин разрешение за постоянно пребиваване в съответствие с чл. 53 [7] от посочения Закон, е необходимо същият да е живял в Република Беларус, след като е получил разрешение за временно пребиваване, непрекъснато в продължение на следващите седем години. Законът прави изключение само за тези, които са близки роднини на беларуски гражданин, притежавали са беларуско гражданство преди това, притежават изключителен талант и имат изключителни заслуги пред Беларус, и се идентифицират като беларуси. Така изложената законова регламентация, предпоставя основателно предположение, че към момента мнозинството донбаски преселници в Беларус имат разрешение за временно пребиваване.

Според сатистическите данни на ДГиМ (1 [8], 2 [9], 3 [10], 4 [11],  5 [12]) през периода 1 януари 2014 г. – 30 септември 2018 г. са регистрирани общо 45 831 трудови мигранти от цяла Украйна, а не само от Донбас. Някои от тях са сезонни мигранти, които пристигат на работа в Беларус всяка година и след това се връщат в Украйна. Отбелязваме, че през 2014 г. са били издадени [13] 20 086 специални разрешения за извършване на трудова дейност на украинци. От тях, по сведения на ДГиМ само 5 446 са получени [13] от жители на Донецка и Луганска области (архив [14]). Фактическата численост на пристигналите през 2014 г. в Беларус трудови мигранти от Украйна е [8] 17 778 лица. Тези данни в значителна степен съответстват на цифрите, представени от ДГиМ за периода април – декември 2014 г., за приети заявления от граждани на Украйна за получаване на разрешения за временно и постоянно пребиваване. През посочения период получаване на разрешение за временно пребиваване са поискали [14] 5 165 граждани на Украйна. Получаване на разрешение за постоянно пребиваване са поискали само 3 355 украински граждани, по- голяма част от които очевидно са живели на територията на Беларус и преди 2014 г.

Показателят на миграцията на украински работници в Беларус бележи пик през 2015 г. ( 14 045 лица), а от 2016 г. се връща към средностатистическото си ниво (примерно 4 400 лица) от периода, предхождащ военните действия в Донбас. Посочените данни могат да бъдат обяснени с обстоятелството, че семействата на украинските преселници, започват масово да се завръщат в родните си места след завършване на активната фаза на бойните действия, както и на факта, че Беларус губи привлекателност, като източник на трудови доходи, поради което трудовите мигранти се преориентират към други географски направления.

Още по- скромни цифри сочи Националния статистически комитет на Република Беларус (Белстат). Общият сумарен показател на всички, пристигнали в Беларус за периода 2014г.- 2017г., като мигранти от държавите – участници в СНД (Съюз на независимите държави) е [15] 51 425 лица (архив [16]). [17]
Източник: Национален статистически комитет на Република Беларус

В тази цифра влизат не само украинци, но и граждани на Руската Федерация, Туркменистан и Казахстан. Средногодишната миграция на украински граждани в Беларус за десет години (2004 – 2013 г.), предхождащи военния конфликт в Украйна е 2 346 лица (1 [18], 2 [19], 3 [20]). Внезапното повишаване на този показател през 2014 г. сочи 3965 лица. Последната цифра почти съвпада с данните, изнесени от ДГиМ на МВнР за количеството специални разрешения за работа на жители на Донецка и Луганска области, издадени през 2014 г., и получените заявления от граждани на Украйна за издаване на разрешения за временно пребиваване (виж. по- горе). През 2015 г. в Беларус, по  данни на Белстат [20], са влезли най- много украински мигранти за последните години – 10 571 души, което надхвърля средногодишния показател за миграция с 8 225 души.

 

7.4. Международна миграция на населението по страни (лица) [21]Източник: Белстат, Демографски ежегодник на Републик Беларус, 2018

Общото превишаване за 2014 – 2016 г. е 15 336 човека. Изказваме предпазливо предположението, че цифрата сочи приблизителното количество преселници от Донбас в Беларус за периода.

Според  данните [20]  на Статистическия комитет, от началото на 2016 г. показателите започват да се връщат към обичайното, средногодишно ниво. Тук следва да се отбележи, че през 2016 и 2017 г. се наблюдава значителен поток на мигранти от Република Беларус към Украйна. Цифрите,  1809 и съответно 1781 души, са най-високи за целия предходен 15- годишен период на статистически мониторинг, воден от 2003 г.

[22]Източник: Белстат, Демографски ежегодник на Републик Беларус, 2018

Както вече посочихме, предполагаме, че през тези години значително количество украински семейства – преселници се завръщат у дома, което намира отражение и в статистическите данни.

Като имаме предвид всички източници на официална информация, указани по- горе, можем да обобщим, че в Беларус се намират максимум до 25-30 хиляди донбаски мигранти. Тази цифра обаче, е доста съществена, тъй като много от тези лица са съучастници на руските окупационни войски, носители на деструктивната идеология на “руския свят” и агресивната военна пропаганда. Някои са терористи със значителен опит от участие в бойни действия. Каква опасност носи това може да видите в разследването: „Трудовата“ миграция на терористи от бандите на ЛНР и ДНР и поддръжниците им в Беларус [23]

Запомняме, че максималното количество украински мигранти в Белорусия, определено на база анализ на официални данни, е 25-30 хиляди и преминаваме към  преглед на манипулациите и спекулациите по темата за украинските бежанци. При това отчитаме обстоятелството, че само незначителна част от преселниците от Украйна има официално потвърден статут на принудителен мигрант (2694 лица).

 

Хронология раздуващия се «сапунен мехур»

След публикуването на предходното ни разследване [1] през ноември 2016 г., станахме свидетели на  множество изявления и публикации, в които прекомерно завишеното количество украински преселници в Беларус продължава да расте, достигайки дори до четвърт милион (!) души. След известно време риториката се върна в “обичайното” си русло с тригодишна давност, сочейки цифрата от 160 хиляди украинци.

Управлението на Върховния комисар на ООН по проблемите на бежанците (УВКБ), в оперативните си обзори, продължи да отбелязва увеличаващ се брой украински граждани, поискали предоставяне на статут на бежанец или търсещи други форми на законно пребиваване в Беларус. Тази цифра в отчета за декември 2016 г. е [24] 148 549 души, а през януари 2017 г. “нараства [25]” с 318 и достига 148 867 човека. През февруари 2017 г. обаче, прирастът е направо невероятен [26]244 621 (!) души (архив [27])..

[28]Източник: www.refworld.org

С едно драсване на писалката количеството на населението на Беларус е увеличено с повече от 2,5 процента, като значително е изменен и етническият му състав.

През февруари 2017 г. войната в Източна Украйна се води, както и сега, с предимно позиционен характер. Сериозно обостряне на бойните действия има в Авдеевка, не затихват боевете и в района на мина Бутовка, на Светлодарската дъга, около Бахмутското шосе, в района на Широкино и други фронтови участъци. Действията се ограничават предимно до завземане на “сиви” зони и опити за укрепване в определени направления. Няма никакви пълномащабни боеве, които биха могли да доведат до наплив в Беларус на повече от 95 хиляди бежанци само за месец.

На 3 февруари 2017 г. по време на среща с граждани и представители на медиите, президентът на Беларус А. Г. Лукашенко емоционално разказва [29] за 170 хиляди украински граждани в страната:

“ Понякога, като наблюдавам Европа ми става тъжно за ръководителите й и за това, което се случва там. Стенат, плачат, делят бежанците по на 500, по хиляда човека……Макар че Прибалтика и страните от Източна Европа се дърпат: не, ние няма да пуснем хиляда души. И седя и си мисля: боже мой, ние за две години приехме 170 хиляди от Украйна! На часа подписах указ и им предоставихме всички условия, като на беларуси. 170 хиляди. Господ ще види, може би някъде там го има, и ще ни помогне. А те спорят за хиляда”. 

Още на 21 април 2017 г. обаче, в послание към беларуския народ и Националното събрание Лукашенко заявява [30] че на територията на Беларус пребивават 160 хиляди украински преселници (архив [31]):

“Украйна не е просто наш съсед, тя е братска страна, братски народ. Ние приехме повече от 160 хиляди преселници. [32]Снимка: president.gov.by

На 20 юни 2017г. представителят на УВКБ на ООН в Беларус Жан-Ив Бушарди (Jean-Yves Bouchardy) отново споменва [33] за 160 хиляди граждани на Украйна, преместили се от началото на конфликта в Беларус, като не пропуща да отбележи, че това вече е общоизвестен, на практика банален факт. Тези данни обаче, кардинално се различават от официалните данни на неговото ведомство, сочещо уж четвърт милион украинци в Беларус (архив [34]):

“Границите трябва да бъдат отворени за лица, чужденци, търсещи убежище. Такива са изискванията на международните стандарти и ние, като агенция на ООН по проблемите на бежанците, сме благодарни на Беларус. За това, което прави страната в тази посока: както в практически план, прием на чужденци, нуждаещи се,  така и като терен за урегулиране на ситуацията в Украйна. Не е тайна, че малко повече от 160 хиляди граждани на тази страна са се преместили от началото на конфликта на територията на Беларус.

[35]Представителят на УВКБ на ООН в Беларус Жан-Ив Бушарди | Белсат

Интересно е, че само след половин година, през януари 2018 г. в интервю за изданието “Утрешният ден на твоята страна” той допуща [36] колосално разминаване в цифрите (архив [36]):

“ Беларус свърши изключително добра работа по отношение приемането на голямо количество граждани на Украйна. Макар че броят на потърсилите защита, е значително по- малък, съотнесен към броя на всички, преместили се от Украйна в Беларус – малко повече от 2000 души. Общият брой на всички пристигнали в Беларус е около 100-150 хиляди украинци”.

В разпространяването на информацията за прекалено завишеното количество украински преселници в Беларус се включи [37] и Беларуското общество на Червения Кръст, което контактува с принудителните мигранти. Генералният секретар на тази организация Олга Мичко, в края на юли 2018г. също заяви [37] за 160 хиляди преселници, вярно с малко уточнение, че не всички от тази цифра са останали на територията на Беларус (цитираме държавното издание “Звезда”):

“Както отбеляза Олга Мичко, повечето въпроси, свързани с миграцията и съответно участието на Червения Кръст възникват през 2014г., когато се увеличава потока на принудителните мигранти от Украйна. Около 160 хиляди украинци са преминали на територията на Беларус. Това не означава, че всички са останали, много са пристигали и напускали нашата страна, поясни генералния секретар”.

На 25 октомври 2018 г. прессекретарят на МВнР на Беларус Анатолий Глаз на брифинг в Минск, коментирайки изявление на външния министър на Украйна Павел Климкин, за опасността която грози украинците при посещение в Беларус, заявява [38] следното (архив [39]):

“Няма смисъл, меко казано, да коментираме тази небивалица. Нека попитаме 160 хиляди украински бежанци, които в различно време са пристигали в нашата страна – къде за тях е безопасно да живеят, да се учат и работят.»

[40]Прессекретарят на МВнР на РБ Анатолий Глаз / Белапан

Отделно следва да отбележим, че всеки сътрудник на дипломатическа служба, а още повече глава на прес служба, при контакт с представители на медиите, е длъжен да предостави непредубедена, фактически достоверна, пълна и обективна информация, нали една от задачите му е информационно обезпечаване на външнополитическия курс и формиране с помощта на медиите на общественото мнение. Отговаря ли на тези критерии Анатолий Глаз, назначен [41] на тази длъжност на 11 юли 2018 г.?- На този въпрос читателят може да си отговори и сам.

На следващият ден, 26 октомври 2018 г., по време на среща с президента на Украйна Петро Порошенко в Гомел, в рамките на провеждащия се Форум на регионите на Беларус и Украйна, Лукашенко вече цитира данни [42] за 150 хиляди украинци  (архив [43])..

[44]Фото: president.gov.by

Информационните манипулации продължават и през 2019 г. На 14 януари по време на среща с Виктор Медведчук – украински политик с ярко изразени проруски възгледи и интереси – Лукашенко пределно ясно заявява [45] следното (архив [46]):

“И в началото на този конфликт, а ние водим точна статистика, поток от до 150 хиляди души нахлу от Украйна. И ние им предоставихме условия и права равни с тези на нашите беларуси. Въпреки, че тогава това беше трудно. Но, слава богу, всичко се размина. Някои се върнаха обратно, някои пътуват насам- натам, а други останаха, живеят и работят тук като наши близки, родни хора. Има и негативни събития, които се случват. И аз винаги говоря за това публично».

[47]Снимка: БелТА

На 18 февруари 2019 г. във видеорепортаж на телевизионния канал “Беларус 1”, на държавната Беларуска телевизионна и радио компания, посветен на срещата на Лукашенко с бившите ръководители на беларуското външнополитическо ведомство, отново се заявява [48] за около 150 хиляди украинци, избрали Беларус като убежище от войната.

[49]Скрийншот от видео на телевизионния канал  «Беларус 1»

Показателно е, че покрай тиражирането на тази информация, авторите, както във видеото, така и в текстовата версия, неизвестно защо сочат [48] като дата на начало на военният конфликт в Украйна 2009 г., т.е. още по времето на президента Виктор Ющенко. Вероятно иде реч за изхабяване на държавната информационно- пропагандна машина

 

Възможни цели на манипулациите на тема украински бежанци

Проведеното разследване показва, че разобличената по-рано недостоверна информация, въпреки обществения резонанс, продължава активно да циркулира в изявленията на държавни чиновници и функционери на големи международни организации. Напълно възможно е тази, в голямата си част съгласувана политика на съвместни действия, да е обусловена както от намерението да се придаде значимост на Беларус на международната арена, така и от мотивирането на международната общност за оказване на целева донорска помощ. Например през 2017- 2018 г. УВКБ на ООН се нуждае [50] от финансиране на програмата си за помощ на принудителните мигранти от Украйна в размер на $ 68,8 млн, от които според налични данни са получени [50] около $ 31,2 млн (1 [51], 2 [50]).

[52]Финансиране на програмата за принудителните мигранти от Украйна към 07.11.2017 г. и 13.12.2018 г. / Източник: www.refworld.org

Несъмнено, става дума за значителни финансови средства, определена част от които, вероятно, са били предоставени и на беларуското представителство на УВКБ, което например, само за 2015 г. е искало [53] повече от $2 млн.

Използването на недостоверна информация от страна на държавни дейци на Беларус може да преследва едновременно няколко геостратегически цели. Една от тях безусловно е утвърждаване на световно ниво на формален сатут на държавата като един от световните лидери по количество принудителни мигранти. Тук влиза и позиционирането на Беларус като донор на регионална безопасност на фона на осигуряване на “преговорните процеси”, касаещи Карабах и Донбас, което предоставя на държавата допълнителни преференции на международната сцена.

Случаят с твърде завишеното количество украински бежанци в Беларус, безусловно е разчетен и за вътрешна употреба. Държавната пропаганда изключително активно използва мита за Беларус като остров на стабилността и благополучието в бушуващият от конфликти и кризи свят, към който уж се стремят гражданите от неразвитите страни.

Беларуската служба на InformNapalm продължава да следи официалната статистика  и използването от държавни политици и функционери на международни организации на манипулативни практити и дезинформация, и да информира обществеността за това.

Сигурни сме, че нашите колеги от StopFake също проявяват интерес към продължаващите спекулации, фейкове и открита дезинформация по темата за украинските бежанци в Беларус.


Дзянис Ивашин [54] – редактор на беларуската служба на InformNapalm [55]. Превод: Галина Р.
При използване на информацията е задължително поставянето на линк.
(
Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [56])
Присъединете се към страниците на InformNapalm във
Фейсбук [57] / Туитър [58] / Telegram [59]
и получавайте оперативно информация за новите ни материали.

Ако сте открили грешка в текста, моля маркирайте и натиснете Ctrl+Enter, за да я отстраним. Благодарим ви.