- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Analýza bránění činnosti SMM OBSE ze strany RF na Donbase za první čtvrtletí 2020

Dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm [1] zpracovali analýzu případů, kdy se kladly překážky činnosti speciální monitorovací mise OBSE na Donbase, a projevů agrese proti mezinárodním pozorovatelům za první čtvrtletí roku 2020. Tato publikace obsahuje statistické údaje, grafy a mapy, které by se mohly hodit diplomatům, politikům, vojákům, novinářům, expertům a každému, kdo je může v rámci své činnosti použít k diplomatickému, hospodářskému nebo informačnímu tlaku na agresorský stát RF.

19. března informovalo Ministerstvo zahraničí Ukrajiny na své oficiální facebookové stránce [2], že mandát SMM OBSE byl prodloužen o dalších 12 měsíců, tedy do 31. března 2021. Členské státy OBSE také souhlasily s výrazným navýšením rozpočtu této mise, aby posílily její monitorovací možnosti.

Toto rozhodnutí umožní SMM i nadále informovat mezinárodní společenství o faktech potvrzujících vojenskou přítomnost Ruské federace na dočasně okupovaném ukrajinském území v Doněcké a Luhanské oblasti“, uvádí zpráva.

Hlášení SMM OBSE občas skutečně obsahují unikátní data i s označením moderních exemplářů ruské techniky, která se nemohla na Donbas dostat jinak než z Ruské federace a kterou dokážou ovládat pouze ruští vojáci z povolání. Mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm tato data pravidelně využívá a doplňuje o vlastní OSINT průzkumy [3]. Jak jsme odpozorovali, nejúčinnějším zdrojem dat o ruské vojenské technice jsou v hlášeních OBSE drony monitorovací mise, zatímco hlídky zůstávají téměř úplně izolovány od možnosti kontrolovat objekty na okupovaném území.

Za účelem názorného zachycení této situace si dobrovolníci z InformNapalmu dali za úkol shromáždit a strukturovat veškerá data o bránění činnosti SMM OBSE na Donbase za období leden až březen 2020 včetně.

Bránění činnosti SMM OBSE a vyhrožování pozorovatelům

Ruské okupační oddíly a jim podřízené ozbrojené formace pravidelně kladou překážky a nepouští pozorovatele od speciální monitorovací mise OBSE na některé úseky a objekty. Naproti tomu na území, které kontroluje ukrajinská armáda, se monitorovací mise OBSE pohybuje volně. Je to jeden z činitelů, který způsobuje jistou nevyváženost v hlášeních. Dalším významným faktorem je velký počet státních občanů Ruské federace [4] mezi pozorovateli SMM OBSE, který dosahuje 40 osob, s tím, že by se potenciálně mohlo jednat o agenty vlivu Ruské federace. Tyto projevy hybridní války je nutné zohlednit v zájmu zvýšení efektivity činnosti mise, a sice zakázat státním občanům RF (jakožto agresorského státu a strany konfliktu) výkon působnosti pozorovatelů a přitvrdit v mezinárodním tlaku na RF s požadavkem volného přístupu pozorovatelů na objekty.

[5]V denním hlášení Speciální monitorovací mise OBSE č. 65/2020 ze dne 18. března 2020 [6] se objevila část věnovaná agresivnímu chování vůči pracovníkům SMM ze strany ozbrojených příslušníků nezákonných formací kontrolovaných Ruskou federací.

 

K prvnímu případu došlo v obci Sofijivka poblíž dočasně okupovaného Jenakijeve.


„V obci Sofijivka (býv. Karlo-Marksove, vládou nekontrolované, 40 km severovýchodně od Doněcku) dva ozbrojení příslušníci nezákonných formací zastavili hlídku mise tvořenou dvěma automobily a pěti pracovníky SMM. Jeden z příslušníků ozbrojených
formací, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, agresivně řekl hlídce SMM, aby otevřela dveře prvního automobilu, což bylo učiněno. Následně otevřenými dveřmi namířil pušku na členy hlídky, pak otevřel zadní dveře automobilu vlevo a požádal, aby pozorovatelé z vozidla vystoupili a otevřeli kufr. Když příslušník ozbrojených formací od automobilu SMM ustoupil, aby mohl použít přenosnou vysílačku, příslušníci SMM zamkli a zablokovali všechny dveře automobilu. Tentýž příslušník ozbrojených formací se později snažil dveře automobilu otevřít a agresivně křičel. Po 8 minutách bylo hlídce SMM umožněno pokračovat v jízdě“.

Druhý případ se stal poblíž úseku stažení jednotek č. 3 při cestě hlídky Mise do dočasně okupované obce Petrivske.


„Když byli pozorovatelé na cestě cca 1 km severně od Petrivske, zaslechli bzučení, které bylo vyhodnoceno jako zvuk bezpilotního letounu (dronu), jehož zdroj se pohyboval 400 m až 1 km od místa, kde se nacházela hlídka. Po cca dvou minutách pozorovatelé viděli, jak neznámý předmět připevněný k padáků bílé až světlešedé barvy přistál cca 400 m severovýchodně. O cca 50 minut později po přesunu o cca 1,5 km dále na severoseverovýchod spatřil tým SMM dron černé barvy (s deltoidními křídly, široký přes 1 m), který letěl cca 200–300 m severovýchodně, a viděl, jak neznámý předmět (dlouhý cca 1 m) připevněný k padáku bílé až světlešedé barvy přistál cca 400 m severoseverovýchodně od hlídky. Tým SMM tuto lokalitu opustil“
.

Ruská propaganda šíří v „lidových republikách“ fake news o COVID-19

Vzestup případů agresivity vůči pozorovatelům SMM OBSE by dost možná nemusel být jen důsledkem pokynů ruských šéfů ohledně nevpuštění do některých objektů, ale také panických nálad mezi ozbrojenci kolem koronavirové infekce. Tuto paniku záměrně přiživují kanály ruské propagandy v tzv. lidových republikách, které mluví o údajně hrozbě rozšíření koronavirové infekce COVID-19 zástupci SMM OBSE na území tzv. DLR. Hlavním účelem tohoto postupu je ještě více zkomplikovat misi přesuny při monitorování bezpečnostní situace.

(Viz video z pořadu Graždanskaja oborona (Civilní obrana), vydání ze dne 17. 3. 2020, časová poloha 36:50)

Pravidelné překážky pro činnost SMM OBSE na jihu Doněcké oblasti

Zesilující trend bránění činnosti mise ze strany ruských okupačních oddílů ve směru jih je pozorován už delší dobu. Od začátku roku 2000 nemůže mise vést pravidelné a plnohodnotné monitorování bezpečnostní situace v lokalitách a obcích mezi Doněckem a pobřežím Azovského moře včetně pohraničí s RF kvůli zamezení přístupu pro hlídky OBSE ze strany zástupců ozbrojených formací kontrolovaných Ruskou federací a kvůli omezení pozorování ze vzduchu kvůli rušení ruskými systémy radioelektronického boje na Donbase.

[7]Přístup je stále omezen nebo odepřen do minimálně 27 obcí pro celý směr jih. S ohledem na to, že k zamezení přístupu dochází na kontrolních stanovištích ozbrojenců umístěných na hlavních komunikacích, platí tento stav pro celou frontovou linii na straně vládou nekontrolované části jihu Doněcké oblasti.

Mise OBSE nemá přístup do katastru Hnutove, o němž se uvažuje jako o dalším výhledovém úseku stažení armád na Donbase.

Zejména ruské okupační oddíly de facto denně blokují průjezdy mise směrem k přechodu pro místní obyvatele, kteří míří k dočasnému přechodu Hnutove. V průběhu ledna 2020 byla na kontrolním stanovišti západně od obce Verchňošyrokivske (býv. Okťabr, vládou nekontrolované, 85 km jižně od Doněcku) hlídka SMM OBSE pozdržena 11krát o 20 minut až 2 hodiny, 13krát ruští ozbrojenci nepustili hlídku vůbec s odůvodněním, že prý „v těchto místech trvá soubor speciálních opatření“, „provedení operace“, „provedení odminovacích prací“ (s tím, že civilní vozidla tímto stanovištěm projížděla v obou směrech). V únoru na stejném stanovišti ozbrojenci odepřeli přístup hlídce mise OBSE již 21krát a také ji 3krát o delší dobu zdrželi. V březnu počet odepřených vstupů na tomtéž stanovišti zatím dosáhl hodnoty 6 případů, zároveň však vzrostla četnost překážek při pozorování, které mise vedla za pomoci dronu, což lze vysvětlit tím, že se pozorovatelé snaží monitorovat situaci v těchto místech ze vzduchu. V březnu drony OBSE krátkého a středního doletu 16krát čelily překážkám pro signál GPS v důsledku rušení systémy radioelektronického boje, a ve 4 případech ruští žoldáci zahájili střelbu po dronu z palných zbraní.

Statistické údaje o bránění akcím SMM OBSE ze strany ruských okupačních oddílů za první čtvrtletí 2020

Dovolíme si připomenout, že při jednání Třístranné kontaktní skupiny v Minsku z 12. února 2020 byl prakticky dohodnut další úsek stažení armád na Donbase, a to u Hnutove. Tisková mluvčí předsedy ukrajinské delegace Darka Oliferová po jednání informovala: „Ukrajinská strana trvá na zajištění celkové bezpečnosti pro činnost příslušníků mise, SMM OBSE také musí mít volný přístup k celému ukrajinskému území, jak je dáno jejím mandátem“. Z hlášení Speciální monitorovací mise je patrné, že právě směr dočasný přechod Hnutovo a přilehlé lokality, které kontroluje ruská okupační správa, jsou zcela uzavřeny pro monitorování bezpečnostní situace a vojenské přítomnosti ozbrojených formací hlídkami mise.

Situace na úseku stažení armád č. 3

Stojí za zmínku, že přístup hlídek mise OBSE do obce Petrivske, které kontrolují ruské okupační oddíly, a ke kameře SMM umístěné na okraji úseku stažení armád zrcadlově vůči kameře v Bohdanivce, kterou kontrolují ukrajinské oddíly, byl omezen 8 dní po sobě v lednu 2020, ve stejné době bránily provozu dronů mise krátkého a středního doletu v této lokalitě překážky formou rušení, a to nejméně 16krát.

Připomeňme, že v Petrivske je umístěna jediná na dočasně nekontrolovaném území kamera mise OBSE ve směru jih, zatímco na území kontrolovaném ukrajinskou armádu je jich 9 (Marjinka, Berezove, Bohdanivka, Hranitne, Čermalyk, Piščevik, Hnutove, dočasný přechod Hnutove, Šyrokyne).

Okupovaný Doněck

V březnu 2020 se začalo pravidelně bránit v přístupu hlídce SMM OBSE na stálé pozorovací stanoviště SMM na hlavním vlakovém nádraží v dočasně okupovaném Doněcku. Ozbrojení příslušníci nezákonných formací odepřeli hlídce přístup začátkem března nejméně 8krát. Mezi důvody, které uvádějí ozbrojenci, pozorovatelé v hlášeních zmiňovali „rozkaz velitele“ nebo odmítnutí smazat fotografie, které pozorovatelé pořídili při minulé návštěvě.

Příslušník ozbrojených formací odepřel hlídce mise přístup k pozorovacímu stanovišti, které pozorovatelé obvykle využívají, na střeše hlavního vlakového nádraží v Doněcku (6 km severozápadně od centra města), což zdůvodnil tím, že pozorovatelé odmítli odstranit fotografie, které pořídili při minulé cestě“, uvádí hlášení SMM OBSE č. 56/2020 [8] ze 7. března 2020.

Závěry

Čtěte a sdílejte také další zajímavé příspěvky od InformNapalmu


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Stránka komunity InformNapalm na Facebooku v češtině: InformNapalm Česko [15].

InformNapalm je zcela nezávislou komunitou, jejíž informační kapacity jsou financování výlučně z vlastních zdrojů dobrovolníků a nedostávají žádnou finanční podporu od vlády kteréhokoli státu ani od dárců. Jedinými mecenáši našeho projektu kromě dobrovolníků jsou čtenáři, kteří přispívají menšími dobročinnými částkami. Podpořte naši komunitu tak, že se přihlásíte k zasílání měsíčních minipříspěvků prostřednictvím dobročinné platformy Patreon. Společně zmůžeme více!

Become a Patron! [16]

 


Překlad: Svatoslav Ščyhol [17]