- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Cargo 200 jede do Dagestánu: Moskva posílá na ukrajinská jatka potenciální separatisty

Třetí den totální agrese proti Ukrajině, 26. února 2022, poprvé úřední osoba v Rusku přiznala smrt svého vojáka při tzv. „speciální operaci“. Hlava Dagestánu Sergej Melikov vyjádřila soustrast rodině důstojníka Nurmagomeda Gadžimagomedova, rodáka z této republiky.

Když už úřady začaly dávat Rusům na vědomí, že jejich armáda trpí v této válce ztráty, které se počítají na stovky, dostala se největší ze severokavkazských republik opět do vedení v rámci ruských regionů, tentokrát v počtu padlých. Dále v tabulce uvádíme seznam Dagestánců zmíněných v ruských úmrtních oznámeních a/nebo ukrajinských svodkách.

Přesný počet nevratných ztrát z Dagestánu není znám, jistě však o dost přesahuje seznam identifikovaných osob. Márnice v Bělorusku jsou podle místních přeplněny těly ruských vojáků. Kromě ryze technických příčin s jejich identifikací a dopravou do vlasti jde také o plnění příkazu: informovat o ztrátách postupně, aby Rusové nebyli šokováni skutečným rozsahem ztrát.

Zdroje vydání Kavkaz.Realii u vlády a vojenských komisařství v Dagestánu hlásí [1] nejméně 130 vojáků z povolání z této republiky, kteří padli v Ukrajině. Přitom ani lidé v nejvyšších mocenských patrech neznají přesné informace o ztrátách mezi vojáky základní služby. Ukrajinská strana hlásí likvidaci přes 14.000 ruských okupantů. Jdou-li celkové ztráty do tisíců, pak připadají na Dagestán minimálně stovky.

Proč tedy právě za říši druhého „státotvorného národa“ umírá tolik synů Kavkazu? V dagestánském Bujnaksku má stálou základnu 136. samostatná motostřelecká brigáda [2], která je aktivně zapojena do bojů v Ukrajině společně s dalšími útvary a jednotkami 58. vševojskové armády RF. Navíc je procento Dagestánců mezi vojáky z povolání v ruské armádě vůbec hodně nadprůměrné.

Vojenská služba je pro kluky v Dagestánu jedním z mála způsobů, jak uniknout z toho neutěšeného stavu, do nějž republiku dostali ruští úředníci.

Dle oficiálních statistik má Dagestán v rámci RF třetí místo v porodnosti a první v růstu populace. V republice je mnoho mladých lidí, kteří se nemohou uplatnit kvůli chybějícím pracovním příležitostem, sociálním výtahům a sociální spravedlnosti.

Dagestán má první místo v RF co do rozsahu dotací z federálního rozpočtu. Vloni získala tato republika 77,5 mld. rublů. Podle stejných statistik však má Dagestán nejnižší výdaje z regionálního rozpočtu na obyvatele v RF, něco málo přes 69.000 rublů.

V nezaměstnanosti patří Dagestánu oficiálně druhá nejvyšší příčka v Rusku s hodnotou 12,1 %. Skutečná situace je však ještě horší. Navíc dle průzkumu od Fondu rozvoje občanské společnosti patří republice druhá nejhorší příčka v RF co do výše mezd. Průměrná mzda je pouhých 32.300 rublů.

Dokonce i mezi ostatními okradenými severokavkazskými republikami Dagestán vede v počtu zaznamenaných korupčních trestných činů. Navíc za uplynulý rok 2021 vzrostl jejich počet o 44 %. Není divu, že je republika až na konci žebříčku investiční atraktivity mezi subjekty federace.

Zůstávají nevyřešeny i politické problémy nejvíc polyetnické republiky v RF. Velké dagestánské národy si již dávno uvědomily rizika setrvání ve „společném domově“. Jejich etnická hnutí si dala za cíl vytvořit samostatné republiky s nedotknutelnými hranicemi a právem uplatňovat vlastní vnitřní politiku.

Národy z přelidněné horské části, především Avarové, se ve velkém stěhují do nížiny, čímž se narušuje souvislé území s kumyckým etnickým osídlením. Nogajci se bojí kulturní a demografické dominance příbuzných Kumyků. Stejně jako tito jsou i Nogajci pro vlastní samostatnou republiku, zároveň však vznášejí územní nároky na navazující části Stavropolského kraje a Čečenska.

Již přes 30 let v Dagestánu bojují za právo na obnovení Aušského okresu akkinští Čečenci. Slíbily jim to ruské úřady. K naplnění tohoto rozhodnutí by však bylo nutné odstěhovat jinam Laky a Avary, kteří se tu usídlili v době, kdy byli Čečenci odsunuti. Lakové z Auchu jsou postupně stěhováni do blízkosti Machačkaly, z čehož nejsou vůbec nadšeni místní Kumykové.

Horské části Dagestánu byly ještě nedávno zachváceny partyzánskou válkou s federálními úřady pod záštitou Imarátu Kavkaz a Islámského státu. Ozbrojené střety zde začaly ještě v roce 1999, kdy ruská armáda použila dělostřelectvo, rakety a letectvo proti vesnicím v Kadarské soutěsce.

Kdo může, hromadně odchází z Dagestánu do jiných regionů RF, především do velkých měst. Zde již vznikly dost početné dagestánské krajanské spolky, které významně přispívají k mezietnickému napětí v ruské společnosti. Mladého, hladového a naštvaného kontingentu je však stále dost i v samotné republice.

Vypadá to, že se Moskva vědomě uchýlila k utilizaci problémových Dagestánců tím, že z nich udělá kanónenfutr ve válce proti Ukrajině. Každopádně jsou aktivně voláni k armádě. Dagestánská okresní vojenská komisařství nabízejí k podpisu kontrakt k účasti na „speciální operaci“. Zájemcům slibují měsíční plat 117 až 215 tisíc rublů podle hodnosti.

Stejně jako všude v RF se místní dagestánské úřady předhánějí v ukazování své loajality vůči Kremlu, když mluví o „vlastenecké povinnosti“ a „boji proti fašismu“. Zajímalo by nás, co tito satrapové zazpívají, až Moskva potrestaná sankcemi již nebude mít dost na finanční zaopatření mladých, hladových a ozbrojených Dagestánců v rusých uniformách?


Tento příspěvek vyšel na webových stránkách společenského hnutí Svobodný Idel-Ural [3] a zveřejňujeme ho na InformNapalmu se souhlasem redakce.

 


Poznámka od InformNapalmu: nekrology na sociální síti VKontaktě

Na svém oficiálním telegramovém kanálu dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm 19. března 2022 také vyzdvihují [4], že interval mezi publikacemi nových smutečních oznámení na ruské sociální síti VKontaktě na dotaz „padl při speciální operaci“ činí v průměru 4 minuty a zahrnuje mnoho ruských regionů. Celkový počet publikací s nekrology k ránu 19. března dosáhl 16.691.

A to samozřejmě nejsou úplná data. Některé nekrology se mohou opakovat, zároveň však obrovský počet padlých zůstává nezachycen na sociálních sítích, z důvodu vysoké intenzity bojů identifikace padlých a jejich statistiky značně zaostávají za skutečností.

[7]


Čtěte také: Výzva válčící Ukrajiny národům Ruska [8]

[9]


Šíření nebo převzetí s odkazem na InformNapalm je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Česká stránka komunity InformNapalm na Facebooku: InformNapalm Česko [10].

[11]InformNapalm [12] nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy. Prosíme také o podporu jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm vašimi příspěvky na Patreonu [13].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [14]