- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Další úlovek InformNapalmu: váleční zločinci z 18. samostatné motostřelecké brigády RF

Průzkumníci z mezinárodní dobrovolnické komunity InformNapalm pokračují v publikaci usvědčujících materiálů o ruských válečných zločincích – veteránech „ukrajinských misí“, kteří plnili zločinné rozkazy od ruského vojenskopolitického vedení na východě Ukrajiny.

Aktuální příspěvek vychází z OSINT vyšetřování ukazujícího a doplňujícího případy účasti [1] průzkumné jednotky 18. samostatné motostřelecké brigády (vojenský útvar č. 27777 se základnou v Chankale a Kalinovské, Čečensko) 58. vševojskové armády Jižního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF ve válce na Donbasu. Předmětná vojenská jednotka z Jižního okruhu, která se jako jedna z prvních zúčastnila nevyhlášené invaze Ozbrojených sil RF na východ Ukrajiny, figuruje v minimálně sedmi vyšetřovaných epizodách od naší dobrovolnické komunity. Zkoumáním a vyhodnocením stránek ruských vojáků z 18. samostatné motostřelecké brigády na sociálních sítích byli identifikováni tři vojáci z povolání zařazení do taktické skupiny v rámci této vojenské jednotky, kteří v létě až na podzim 2014 prošli „rostovsko-ukrajinskou misí“. Podařilo se získat nejen názorná fotofakta dokládající pobyt ruských průzkumníků v oblasti bojů na Donbasu, ale i kopie průvodních listin ke státním vyznamenáním. Společnými znaky ukazujícími na skutečnost, že fotomateriál ruských průzkumníků souvisí s událostmi na východě Ukrajiny z léta a podzimu 2014, jsou identifikační pásky, nepředpisové uniformy, komentáře atd. Toto vše dohromady umožnilo spojit tyto lidi s již dříve identifikovanou taktickou skupinou od 18. brigády.

Ve vyšetřování figurují:

[2]Vitalij Alichanovič Škirin, nar. 19. 4. 1990 v Ťumeni. Na sociálních sítích: VKontaktě [3] (archivy profilu [4], alba [5], kontaktů [6]), Odnoklassniki [7]. Získal bojové vyznamenání Medaile Suvorova č. 41099 [8] na základě výnosu prezidenta RF Putina ze dne 24. listopadu 2014. O něco dříve, v říjnu 2014, pózoval [9] před automobilem Moskvič T-34 s bílou identifikační páskou rusko-„novoruského“ vojska a komentářem od přítele ve zbrani Ivana Remizova (k jehož osobě viz dále) „…Na Kyjev“.

[10] [11]

Poznámka: medaile Suvorova je státní bojové vyznamenání [12] zřízené v roce 1994. Uděluje se vojákům za odvahu a osobní statečnost prokázanou při obraně vlasti a státního zájmu RF v pozemních bojích, při výkonu bojové pohotovosti a bojové služby na manévrech a cvičeních nebo při ochraně státních hranic RF.

[13]Ivan Remizov, nar. 1975 ve Volgogradě. Na sociálních sítích: VKontaktě [14] (archivy profilu [15], alba [16], kontaktů [17]). V dubnu 2016 v rámci nostalgických vzpomínek na „ukrajinskou misi“ sdílel několik záběrů. Bylo mezi nimi i foto [18] před obrněným transportérem BTR-82 Bodryj, kde má na sobě nepředpisovou uniformu a bílou identifikační pásku. Fotku doprovázejí zajímavé komentáře jak od samotného Remizova, tak od jeho bývalého kolegy a přítele ve zbrani Ruslana Sultanova (k jehož osobě viz dále).

[19]

Připomeňme, že obrněné transportéry 82. modifikace patřící do zbrojního parku 18. samostatné motostřelecké brigády jsme na Donbasu zaznamenali již v červenci 2015, což zachycuje publikace 11 Putinových přátel: selfie průzkumníci z 18. samostatné motostřelecké brigády na Donbasu [1] (rusky). Skutečnost, že ruská armáda používala BTR-82 na východě Ukrajiny, byla nejednou potvrzena, a to i z ruských zdrojů [20]. Dále existují fotografie dokládající zničení [21] obrněného transportéru u Novosvitlivky v Luhanské oblasti.

  [22]

[23]Ruslan Sultanov pochází z Ďurťuli, Baškirsko. K dnešnímu dni byl přeložen z 18. samostatné motostřelecké brigády na 201. vojenskou základnu v Tádžikistánu. Na sociálních sítích: VKontaktě [24], VKontaktě č. 2 [25] (archivy profilu [26] a profilu č. 2 [27], alba [28] a alba č. 2 [29], kontaktů [30] a kontaktů č. 2 [31]). Z donbaských fotografií si zaslouží pozornost jeho záběr [32] ze srpna 2014 – v maskovacím plášti se zakrytou tváří v arafatce, s tzv. svatojiřskou stužkou, kterou jsme pozorovali [33] i u dalších ruských zločinců z 18. samostatné motostřelecké brigády na Donbasu. Sice opožděně, ale přece dostal i on bojové vyznamenání Medaile Suvorova č. 42661 [34], a to na základě výnosu prezidenta RF Putina ze dne 21. února 2015.

[35] [36] [37] [38]

Informace: 18. samostatná motostřelecká brigáda byla zřízena koncem roku 2008 v důsledku reformy Ozbrojených sil RF a v rámci programu přechodu do nové podoby, a to z jednotek bývalé 42. motostřelecké divize, která měla základnu v Chankale a Kalinovské, Čečensko. Tato vojenská jednotka patří mezi nejvíce bojeschopné v rámci pozemních vojsk Ozbrojených sil RF. Brigáda byla kompletně vybavena novou výstrojí a přezbrojena na nové a modernizované typy techniky a zbraní. Součástí 18. brigády je i tzv. národní prapor, který tvoří severní Kavkazané, většinou bývalí ozbrojenci, kteří byli amnestováni a později sloužili u Kadyrovových a Jamadajevových jednotek. Jednotky z předmětné brigády (divize) se podílely na ruské agresi proti Gruzii v srpnu 2008. Jednotky od 18. samostatné motostřelecké brigády včetně „čečenského praporu“ nejednou figurovaly v kontextu „ukrajinské mise“, zejména v příspěvcích InformNapalm.org, viz odkazy:


Tento příspěvek od InformNapalmu [45] nemá pouze informační povahu. Shromážděné údaje opět potvrzují a doplňují databázi důkazů účasti Ozbrojených sil RF v rozpoutané válce na Donbasu, viz Profesionální ruská armáda na Ukrajině. Výzkum a infografika [46]. Poznámka pro organizace a analytická centra: při vypracovávání zpráv a používání našich příspěvků doporučujeme nejen kopírovat informace bez odkazu na originál, ale spolupracovat s původním zdrojem vyšetřování.


Tento příspěvek připravili k publikaci dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm na základě vlastního vyšetřování.

Autor: Iraklij Komachidze [47]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [45], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění materiálů z vyšetřování dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.

[48]


Originál publikován dne 5. července 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [49]