- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Dobrovolníci a známí občanští aktivisté se obrátili na prezidenta Ukrajiny s požadavky

Dnes, 17. září, zástupci veřejnosti publikovali veřejnou výzvu prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému, aby nedovolil kapitulaci. K této veřejné výzvě se připojili i dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm.

Výzvu podepsaly známé vlastenecké organizace, osobnosti veřejného života, politici, vědci, experti a dobrovolníci. Na jejich seznamu nechybí mimořádný a plnomocný velvyslanec Ukrajiny Volodymyr Vasylenko, politolog Mychajlo Basarab, ministr zahraničí (1998–2000 a 2005–2006) Borys Tarasjuk, ministr zahraničí (2007–2009) Volodymyr Ohryzko, čestný prezident Národní univerzity Kyjevsko-mohyljanská akademie Vjačeslav Brjuchoveckyj, poslankyně VIII. svolání Hanna Hopková, diplomat Danylo Lubkivskyj, novinář Jurij Makarov, velitelka Zdravotnického praporu Hospitaljery a poslankyně IX. svolání Jana Zinkevyčová, účastník rusko-ukrajinské války a poslanec VII. svolání Dmytro Jaroš a další.

Úplný text výzvy

„Nedovolíme kapitulaci!

(veřejná výzva prezidentovi Ukrajiny)

Celý ukrajinský lid touží po svobodě, míru a bezpečí. Zárukou tomu je svrchovaný a soudržný ukrajinský stát. V bojí za jeho vznik a upevnění položily životy miliony Ukrajinců. Svatou povinností každého z nás je pamatovat a ctít obětavost těch nejlepších synů a dcer ukrajinského lidu.

V době, kdy naši vojáci brání Ukrajinu před ruskou ozbrojenou agresi, hlavní odpovědnost za osudy Ukrajiny leží na nejvyšším vedení státu, zejména na prezidentovi Volodymyru Zelenském. Jako hlava státu a nejvyšší velitel si má být vědom, že by jeho postoje ve věci zastavení ruské agrese neměly být určovány konjunkturními politickými úvahami, a nesmí přehlížet obrovskou cenu, kterou zaplatil ukrajinský národ za svou samostatnost. Prezident by měl chápat, že v ukrajinsko-ruských vztazích nejde o žádný situační konflikt, ale že ze strany Ruska dochází k dalšímu pokusu o zničení Ukrajiny jako samostatného státu.

Právě proto nás, občanské aktivisty, vědce, experty a dobrovolníky, znepokojilo prohlášení prezidenta Ukrajiny ze dne 12. září 2019, že by se při setkání nejvyšších představitelů států Normandské čtveřice mělo jednat o tzv. Steinmeierově formuli. Víme, že tato formule počítá s provedením voleb na ukrajinském území, které okupuje Rusko, a s přiznáním tomuto území zvláštního postavení. Aplikace této formule vycházející z Minských dohod, které byly Ukrajině vnuceny násilím, by dostala před vyjednávací závorku otázky deokupace Krymu a odpovědnosti Ruska jako agresorského státu.

Přistoupení na tuto formuli nebo na jakoukoli jí podobnou by znamenalo kapitulaci Ukrajiny za podmínek Kremlu. Mír s Ruskem nesmí být dosažen za každou cenu. Takový mír by způsobil ještě rozsáhlejší válku, ještě větší oběti a trápení mezi Ukrajinci, měl by za následek destrukci samostatné ukrajinské státnosti. V dějinách ukrajinsko-ruských vztahů je spousta příkladů, kdy ústupky vůči kremelskému vedení dávaly agresorovi podnět k dalšímu stupňování požadavků.

Snaha Ukrajiny o spravedlivý mír není slučitelná s kapitulací za podmínek Kremlu a měla by stavět na všeobecně uznávaných předpisech mezinárodního práva. V tomto kontextu by měly základ národního stanoviska Ukrajiny při vyjednávání tvořit tyto zásady:

1. Rusko začalo a pokračuje v ozbrojené agresi proti Ukrajině, okupuje Krym a části Doněcké a Luhanské oblasti. V důsledku ruské agrese zemřely nebo byly zmrzačeny desetitisíce Ukrajinců, miliony našich občanů musely opustit své domovy nebo přežívají v podmínkách okupačního režimu. Ukrajinu netrápí žádný „vnitrostátní konflikt“, ale ozbrojená agrese z ruské strany a její důsledky.

2. Osvobození okupovaných části Doněcké a Luhanské oblasti nelze oddělovat od deokupace Krymu. Agresor je jak na Krymu, tak na Donbasu stejný, podstata agrese je stejná, porušování lidských práv a svobod je také stejné. Všechna Ruskem okupovaná území mají být navrácena Ukrajině v celku a současně.

3. Kreml musí propustit všechny Ukrajince protiprávně zadržované v Rusku a na území, které okupuje.

4. Na okupovaném území se nemohou konat žádné volby do orgánů místní samosprávy ani do Nejvyšší rady Ukrajiny.

5. Všechny ruské okupační oddíly musí ukrajinské území opustit bez jakýchkoli dalších podmínek.

6. Ukrajina má obnovit plnou kontrolu nad celou délkou ukrajinsko-ruské státní hranice.

7. Ukrajinské území, jehož okupaci Rusko ukončí, nesmí mít žádné zvláštní postavení, které by zpochybňovalo unitární uspořádání Ukrajiny.

8. Odpovědnost za agresi proti Ukrajině a okupaci ukrajinského území nese Rusko.

9. Ukrajina musí požadovat plnou náhradu škod způsobených agresí a okupací a potrestání osob vinných spácháním mezinárodních trestných činů.

10. Mírových ujednání nesmí být dosaženo za cenu rezignace Ukrajiny na její již provedenou a ústavně zakotvenou euroatlantickou civilizační volbu a směřování k plnoprávnému členství v NATO a Evropské unii.

Všechny tyto body by se měly stát klíčovými prvky stanoviska Ukrajiny při jednáních v jakémkoli formátu. Vyzýváme prezidenta Ukrajiny, aby se držel právě tohoto stanoviska. Hlava státu si musí uvědomovat, že ukrajinský lid nepřistoupí na ponižující mír a bude klást odpor veškerým snahám vnutit mu kapitulaci před Kremlem.

V Kyjevě dne 17. září 2019″

[podpisy]

K tématu také čtěte:


Přihlaste se k odběru novinek na stránce InformNapalm Česko [3] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [4]