- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Donbaský step: ruští vojáci kalmycké národnosti „zabloudili“ v ukrajinských stepích

Příběh o tom, jak si čtyři Kalmykové spletli stepy

Byli zjištěni čtyři vojáci ze 7. vojenské základny 49. vševojskové armády, Jižní vojenský okruh RF, která leží v okupované gruzínské Abcházii. Kalmykové, kteří válčí v rámci ruských imperiálních oddílů, si patrně spletli stepy Donbasu s rodnými kalmyckými stepy.

Rok 2016, který se stal pro mezinárodní dobrovolnickou komunitu InformNapalmu (IN) rokem uznání a upevnění jako profesionální mezinárodní zpravodajské komunity, se chýlí ke konci. V průběhu tohoto roku přišli OSINT průzkumníci z IN na desítky případů, kdy se Ruská federace podílela na nevyhlášené válce proti Ukrajině. Byly pojmenovány konkrétní jednotky a jednotliví vojáci ruské armády, kteří byli na Ukrajině v různých fázích konfliktu spatřeni, zveřejněna jména desítek válečných zločinců. Byly identifikovány desítky nejmodernějších typů zbraní, vojenské techniky a technických prostředků ruské výroby. V nasbírané důkazní databázi nejčastěji figurovala 7. ruská vojenská základna 49. vševojskové armády, Jižní vojenský okruh RF, která leží v okupované gruzínské Abcházii.

Aktuální OSINT vyšetřování prezentuje čtyři kolegy a krajany z průzkumného praporu 7. vojenské základny ruských Ozbrojených sil, kteří byli zachyceni při „ukrajinské misi 2015“. Byli identifikováni na základě vyhodnocení informací a fotomateriálu z profilů figurantů našich minulých vyšetřování na sociálních sítích, zejména:

Na pozadí skupinové fotografie, kde pózují vojáci ze 7. vojenské základny, ustrojeni do nepředpisových uniforem typu „hůrka“ (typická výbava „vzbouřených horníků“ v letech 2014 až 2015), jsou vidět opuštěné budovy. Jak povaha terénu, tak typ staveb neponechává prostor pro domněnku, že by mohlo jít o záběr z hornaté Abcházie. Lokalita na fotografii více připomíná stepní terén v ukrajinském pohraničí s Ruskem u Izvaryne. Podobnou krajinu [4] jsme již viděli ve fotoreportáži o návštěvě Donbasu od ruského opraváře M. Bajurova, který tak prozradil nejen sebe, ale i taktickou skupinu od 200. brigády [5] Severní flotily RF.

[6]

Objekty vyšetřování

1. Altynbek Žumarystanov (Žumarstanov)

[7]Narozen 26. 12. 1994 v Charabali, Astrachaňská obl. Aktuálně slouží jako voják z povolání na 7. vojenské základně. Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [8] (archivy profilu [9], alba [10], kontaktů [11]), VKontaktě č. 2 [12] (archivy profilu [13]), Odnoklassniki [14] (archivy profilu [15], alba [16], kontaktů [17]). Telefonní číslo: +79270760777.

Na Žumaristanovových albech není na první pohled nic zvlášť zajímavého. Je tu však fotografie [18] z doby „ukrajinské mise“, kterou předtím prezentoval OSINT vyšetřovatel Al Gri [19] (který nejednou publikoval také na webu InformNapalm). Dále byl Žumaristanov identifikován na skupinové fotografii [1] průzkumné skupiny od 7. vojenské základny z doby „ukrajinské mise 2015“, která podle podobných polorozbořených domů pochází zhruba ze stejné lokality.

[20] [21]

2. Eduard Čunov

[22]Narozen 4. 8. 1990 v Astrachaňské obl. Aktuálně slouží jako voják z povolání na 7. vojenské základně. Na sociálních sítích: VKontaktě [23] (archivy profilu [24], alba [25], kontaktů [26]) pod jménem Ivan Ivanov, Odnoklassniki [27] pod vlastním jménem.

Ve svých fotoalbech uchovává řadu záběrů zachycujících jeho profesionální službu jak v Abcházii, tak na misích.

[28] [29]

3. Kuandyk Žarkanalijev

[30]Pochází z Astrachaňské obl. Aktuálně slouží jako voják z povolání na 7. vojenské základně. Na sociálních sítích: VKontaktě [31] (archivy profilu [32], fotek [33]).

Přestože Kuandyk Žarkanalijev s fotografiemi šetří, podařilo se nám ho identifikovat na fotce [34] z alba figuranta minulého vyšetřování [3], profesionálního vojáka z téhož vojenského svazku Ivana Prokudina, který byl spatřen na „ukrajinské misi 2014“ (druhý identifikovaný voják s řádem Statečnosti je Alexandr Krivošejev).

[35]

4. Samat Isalijev

[36]Narozen 14. 2. 1994 v Astrachaňské obl. Aktuálně slouží jako voják z povolání na 7. vojenské základně. Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [37] (archivy profilu [38], alba [39], kontaktů [40]), VKontaktě č. 2 [41] (archiv profilu [42], alba [39], kontaktů [43]) pod jménem Semjon Makarov, Odnoklassniki [44] (archiv profilu [45], alba [46], kontaktů [47]).

Ve fotoalbu na prvním profilu Samata Isalijeva byla nalezena tatáž skupinová fotografie [48] s průzkumníky od 7. vojenské základny jako u Sergeje Finogina.

[49]

Tajemství, které dnes můžeme prozradit

Pravidelní čtenáři IN si zajisté vybaví poutavou publikaci ze dne 6. října 2016 s titulkem Získány dokumenty prozrazující složení praporové taktické skupiny ze 7. vojenské základny, tč. na „rostovsko-ukrajinské misi“ [50].

Je čas prozradit tajemství a uvést zdroj informací o struktuře a počtech praporové taktické skupiny od 7. vojenské základny. Jde o fotografii z druhého profilu Isalijeva-„Makarova“, zejména záběr pořízený „v pracovně [51]“ v pohraničním s Ukrajinou základním táboře ruských vojsk, který se rozkládá v Okťabrském okrese, Rostovská oblast RF. Mezi listinami na stole byl nalezen i tzv. zaopatřovací výkaz zachycující počet příslušníků praporové taktické skupiny ze 7. vojenské základny pobývající na bojové misi 2016.

[52] [53]

Podle počtu publikací IN zmiňujících vojenský útvar č. 09332 (i s tou nejnovější jde o 26 epizod) je 7. ruská okupační základna nejvíce válčícím svazkem ruských Ozbrojených sil na Ukrajině. Viz naše příspěvky:

Databáze zachycených ruských vojáků z povolání a důkazů jejich účasti v bojích na Ukrajině na straně sjednocených rusko-teroristických sil jsou dostupné na trvalém odkazu: https://informnapalm.org/database [77].


Příspěvek připraven k publikaci na základě vlastního OSINT vyšetřování. Autor: Iraklij Komachidze [78]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [79], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [80]