- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Důležité: porovnání hlášení OSS a OBSE za 5. týden „příměří“ na Donbase (Infografika)

Přinášíme porovnání hlášení OSS a OBSE za pátý týden „příměří“. Nejdříve však vysvětlíme souvislosti všem, kdo tato hlášení předtím nesledoval a vidí je poprvé. Tyto souvislosti jsou důležité pro pochopení situace. Dále článek uvádí infografiku, tabulky výpočtů a podrobné údaje z hlášení.

Kontext: proč porovnávat hlášení a co jsme se dozvěděli

Od 21. července 2019 (oficiální datum začátku tzv. příměří) dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm každý týden monitorují a zveřejňují porovnání oficiálních hlášení tiskové kanceláře Operace spojených sil (OSS) a speciální monitorovací mise (SMM) OBSE. Porovnání se týká pouze počtů případů ostřelování ze strany ruských okupačních oddílů, které ve svých svodkách uvádějí shora označení oficiální struktury.

Výchozím podnětem pro stálé monitorování a vyhodnocování se staly údaje z prvního týdne [1] „příměří“, kdy hlášení OSS za období 21. až 27. července střídavě udávala „nulu“ nebo „jeden“ případů ostřelování a porušení režimu příměří, zatímco hlášení OBSE uváděla 2 až 6 případů ostřelování a porušování. Podhodnocení četnosti ostřelování ze strany okupantů v hlášeních OSS oproti SMM OBSE tedy dosáhlo až 80 %.

Na žádosti dobrovolníků od InformNapalmu o příslušné komentáře a vysvětlení, proč dochází k tak výrazným rozdílům v podávaných informacích, tisková kancelář OSS nereagovala. Na sociálních sítích a blozích se však začaly objevovat příspěvky, které se nejprve snažily údaje dobrovolníků znevěrohodnit, a když se to nepodařilo, začala se šířit verze, že o žádné podhodnocování počtu případů ostřelování prý nejde s tím, že rozdílná hlášení jsou jen důsledkem odlišné metodologie.

Toto vysvětlení v žádném případě není objektivní, žádná metodologie totiž nedokáže vysvětlit, proč hlášení OBSE po celý týden uváděla obden nulovou hodnotu, zatímco OBSE ostřelování zaznamenala. Zdůrazníme, že jde výlučně o ostřelování ze strany ruských okupačních oddílů, věc se tedy netýká přiměřených reakcí na agresi. Šlo o zásadní věc, která nás přiměla toto téma zkoumat.

Dobrovolníci z InformNapalmu v reakci zveřejnili vysvětlení [2], proč se rozhodli napsat o „binárních hlášeních OSS“, a nabídli také popis metodologie [3], kterou používají pro výpočty. Zásadní význam má, že při porovnávání hlášení OSS a OBSE se data vypočítávají a přivádějí k jednotnému výpočtovému principu. Námitky tiskové kanceláře OSS [4], které tato sdělila na dotaz redaktorů Rádia Svoboda a které novináři původně přijali jako „dementi“, proto vůbec nevysvětlují skutečný stav věcí a pouze reprodukují chabé pokusy o zdůvodnění „odlišnou metodologií“ nebo „ostřelováním z různých stran“.

27. srpna, když se zakladatel InformNapalmu, novinář a dobrovolník Roman Burko donutil média opravit výrok [5] „OSS vyvrátila data InformNapalmu o podhodnocení počtu střeleb“ a nahradit ho „odmítla data“, byla novinářova facebooková stránka zablokována na 3 dny bez uvedení důvodu. Tentýž den došlo také k hromadné blokaci stránek [6] dalších blogerů a aktivistů, kteří přišli s dalšímu významnými společenskopolitickými tématy.

Bez ohledu na známky cíleného informačního útoku proti InformNapalmu a publikacím srovnávajícím hlášení OSS a OBSE o ostřelování ze strany okupantů souběžně docházelo ke zmírnění procentuálního rozdílu v údajích o ostřelování. Zejména po zveřejnění prvního souhrnu z 30. července byla ve výsledcích rozboru druhého týdne „příměří“ [7] o den později zaznamenána krátkodobá náprava situace. Údaje v hlášeních OSS dokonce začaly na nějakou dobu převyšovat údaje o počtech zaznamenaných porušení od SMM OBSE. To však netrvalo dlouho, i v souhrnu za druhý týden OSS uvedla o 32 % případů ostřelování ze strany okupantů méně než OBSE.

Třetí týden [8] se rozdíl snížil již na 31 %, čtvrtý týden [9] však znovu vyšplhal na 39,5 %. Zajímavé je, že za všechny tyto týdny „příměří“ hlášení OSS nikdy neuvedla víc než 13 případů ostřelování, ačkoli u OBSE počet těchto případů dle stejné metodologie dosáhl mnohem vyšší hodnoty. Můžeme mít za to, že „13 případů ostřelování denně“ je jakési psychologické maximum s tím, že překročení této hodnoty v hlášeních OSS je patrně zakázáno za jakoukoli cenu.

Pátý týden „příměří“ zahrnuje období 19. až 25. srpna i je obzvlášť zajímavý, připadají na něj totiž hned dva státní svátky: Den státní vlajky 23. srpna a Den nezávislosti Ukrajiny 24. srpna. A vše nasvědčuje tomu, že tyto dny umožňují zodpovědět otázku: kvůli čemu, popř. komu docházelo po celou tuto dobu k podhodnocování v oficiálních zprávách OSS?

Abychom na tuto nesnadnou otázku odpověděli, ocitujme oficiální projev prezidenta.

„Každé mé ráno začíná SMS zprávou. Řeknu na rovinu: jde o SMS od Generálního štábu. Za uplynulý den sedm případů ostřelování, dvě ztráty na životech. Čísla mohou být různá, ale pouze to jediné udělá ráno dobrým. Je to nula. Případů ostřelování nula, ztrát nula, uvedl ve svém oficiálním projevu při oslavách Dne nezávislosti prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

Vidíme tu onu vysněnou „nulu případů ostřelování“, kterou se snažily namalovat zprávy OSS z prvního týdne, nicméně dobrovolníci a společenská odezva ji namalovat nedovolili. Je tu patrná i touha některých funkcionářů „dopřát prezidentovi dobré ráno“, počet případů ostřelování by proto neměl být vysoký.
23. srpna OSS v hlášeních uvedla pouhé 3 případy ostřelování a 24. srpna jen 5 případů. Naproti tomu OBSE (v přepočtu podle jednotné metodologie) udala 13+8 a 16+3 případů ostřelování (číslo za plusem představuje jednotlivé výstřely, které infografika uvádí zvlášť).

Nevíme, zda je podhodnocování a tutlání skutečného rozsahu války novou státní politikou, nebo jde o jednotlivé iniciativy úředních osob, podobné iniciativy jsou však každopádně nebezpečné a vytvářejí zkreslenou realitu. Válku neukončíme tím, že zavřeme oči, zacpeme uši a budeme stále dokola opakovat mantru o „ukončení války“. Válku musíme vnímat adekvátně, zejména na úrovni státu, záleží na tom totiž její adekvátní vnímání nejen ukrajinským lidem, ale také cizími státy podporujícími Ukrajinu v jejím boji.

Infografika porovnání hlášení OSS a OBSE za pátý týden „příměří“

Tento týden jsme infografiku doplnili o samostatnou hodnotu „jednotlivé výstřely“ v hlášeních OBSE. Mohla by se brát jako statistická chyba při porovnávání, nicméně i kdybychom k této hodnotě při výpočtu procent nepřihlíželi, stejně vychází, že tisková kancelář OSS uvádí o 29 % nižší četnost ostřelování. To s jistotou ukazuje, že k podhodnocování dochází, i toto není náhodné, ale soustavné.

[10]

Podrobné informace v hlášeních OSS, OBSE a Ministerstva obrany Ukrajina za pátý týden „příměří“ v chronologickém pořadí

17. července byly v rámci setkání Třístranné kontaktní skupiny v Minsku [11] dosaženy dohody o časově neomezeném příměří s tím, že se střílet přestane v 00:01 hodin 21. července. Dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm nasbírali informace o porušování režimu příměří vojenskými formacemi ruské hybridní armády na Donbasu z tiskových zpráv Operace spojených sil (OSS) [12] a z hlášení Speciální monitorovací mise (SMM) OBSE v Ukrajině [13], stejně tak ze svodek Ministerstva obrany Ukrajiny [14] o situaci v zóně probíhající Operace spojených sil v chronologickém pořadí.

Shrnutí těchto údajů je přístupné pro prohlížení v tabulce [15].

19. srpna

OSS

19. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří 11krát. Nepřítel ostřeloval pozice našich jednotek z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

S úmyslem způsobit našim vojákům co největší škodu nepřítel použil na jednom ze směrů bezpilotní letoun vybavený granátometným odpalovačem (VOG-25).

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel pozice Spojených sil desetkrát:
poblíž NOVOTROJICKE ze směru DOKUČAJEVSK z granátometů různých systémů a palných zbraní;
čtyřikrát poblíž VOĎANE ze směru UŽIVKA a AZOV z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní;
poblíž TALAKIVKY ze směru PIKUZY z automatického granátometu;
poblíž PAVLOPILU ze směru VERCHŇOŠYROKIVSKE použil bezpilotní letoun vybavený granátometným odpalovačem (VOG-25), v čehož důsledku byl jeden voják zraněn. Nepřítel také ostřeloval pozice poblíž PAVLOPILU z automatického granátometu;
poblíž LEBEDYNSKE z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní;
poblíž OPYTNE z podhlavňových granátometů a palných zbraní.

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel pozice Spojených sil 1krát:
poblíž SVITLODARSKU ze strany obce Lozove z granátometů různých systémů a velkorážních kulometů.

OBSE

V Doněcké a Luhanské oblasti konstatovala SMM zvýšení četnosti porušování režimu příměří oproti dni minulému. V Doněcké oblasti byla většina případů porušení příměří zaznamenána v místech jihojihovýchodně od obce Pyščevyk a východně od obce Avdijivka. V Luhanské oblasti mířila palba na bezpilotní letouny (drony) SMM krátkého doletu v místech severoseverozápadně od obce Pervomajsk (vládou nekontrolované) a severoseverozápadně od obce Smile (vládou nekontrolované).

Pozorovatelé viděli zákopy (dlouhé 7 m a 6 m) a miny na silnici mezi Svitlodarskem a Debalceve.

Omezení pro přístup SMM trvala, zejména na kontrolní stanoviště poblíž vládou nekontrolovaného Verchňošyrokivske.

Ve dnech 18. a 19. srpna pozorovatelé pokračovali v monitorování bezpečnostní situace podél pobřeží Azovského moře v Chersonské oblasti a na silničním přechodu mezi obcí Čonhar (Chersonská obl.) a Krymem, v obou případech konstatovali klidnou situaci. Mise stále sledovala situaci v Chersonu, Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě.

Ministerstvo obrany

Ve směru Luhansk ve 21:45 hod od obce Lozove zahájily ruské okupační oddíly palbu ze stojanových protitankových a automatických granátometů a z palných zbraní včetně kulometů velkých ráží. Šlo o mířenou palbu vedenou nepřítelem cca 1 hodinu, která mohla našim obráncům reálně ublížit. Proto v zájmu ochrany životů a zdraví personálu a potlačení palebné aktivity nepřítele zahájili naši vojáci ostrou palbu z pohotovostních prostředků bez použití minometů. V konečném důsledku to donutilo nepřítele k zastavení střelby.

Třikrát za den ve směru Doněck museli vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny opětovat palbu nepřítele palbou z pěchotních zbraní, aby ho donutili ostřelování zastavit.

Celkem během uplynulého dne zveřejnil štáb operace jedenáct případů porušení klidového režimu ze strany ruských okupačních oddílů. Opětovanou palbu zahájili vojáci Ozbrojených sil Ukrajiny celkem čtyřikrát.

20. srpna

OSS

20. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří sedmkrát. Nepřítel ostřeloval pozice jednotek Spojených sil z granátometů různých systémů a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel 5krát:

poblíž TALAKIVKY ze směru PIKUZY z automatických granátometů a palných zbraní;

poblíž KRASNOHORIVKY ze směru STAROMYCHAJLIVKA z automatických granátometů a palných zbraní;

v katastru STAROHNATIVKY ze stojanového protitankového granátometu;

poblíž BOHDANIVKY z granátometů různých systémů a palných zbraní;

poblíž HNUTOVE z ručního protitankového granátometu.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel 2krát:

poblíž PIVDENNE ze směru dolu HAHARINA z ručních protitankových granátometů;

poblíž LUHANSKE z granátometů různých systémů.

Za uplynulý den byl v důsledku nepřátelského ostřelování jeden náš voják zraněn.

OBSE

V Doněcké oblasti konstatovala SMM snížení četnosti porušování režimu příměří, zejména bylo zaznamenáno méně detonací (cca 100) oproti minulému referenčnímu období. Většina případů porušení příměří byla zaznamenána v místech jihojihovýchodně od obce Pyščevyk.

V Luhanské oblasti zaznamenala mise obdobnou úroveň porušování režimu příměří. Většina případů porušení příměří byla zaznamenána v místech jihovýchodně od obce Popasna a západojihozápadně od obce Orichove. Poblíž Luhansku došlo k palbě z palné zbraně, která byla podle odhadu vedena ve směru minidronu SMM.

Minidron SMM odhalil zpevněnou dřevěnými kládami a kovovými konstrukcemi pozici ozbrojených formací poblíž Novooleksandrivky. Tým SMM viděl také maskovací kryt z menších stromů a větví na krajnici silniční komunikace T0504 cca 5 m západojihozápadně od shora uvedené blindáže.

20. srpna byl na základě údajů z leteckého pozorování, které měla SMM k dispozici, odhalen nový zákop dlouhý cca 100 m a cca 20metrové pokračování stávajícího zákopu na cvičišti jižně od obce Zernove (vládou nekontrolované).

Omezení pro přístup SMM trvala, zejména na místo uskladnění stažených těžkých zbraní ve vládou kontrolované části Doněcké oblasti.

SMM stále sleduje situaci v Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě.

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany Ukrajiny s přispěním Ženevského mezinárodního centra pro humanitární odminování a Koordinátora projektů OBSE v Ukrajině v rámci realizace akčního plánu pro implementaci iniciativy Partnerství „Otevřená vláda“ v letech 2018 až 2020 schváleného nařízením Kabinetu ministrů ze dne 18. prosince 2018 č. 1088-r zpracovalo Interaktivní mapu území kontaminovaného minami a výbušnými předměty.

Hlavním účelem vytvoření Interaktivní mapy bylo zvýšit informovanost obyvatelstva o existujících rizicích spojených s minami a výbušnými válečnými pozůstatky.

Interaktivní mapu území kontaminovaného minami a výbušnými předměty lze najít na oficiálních webových stránkách Ministerstva obrany Ukrajiny v části Protiminová činnost (http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist/).

21. srpna

OSS

21. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří 7krát. Nepřítel ostřeloval pozice Spojených sil z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel 7krát:
poblíž NOVOMYCHAJLIVKY ze směru LUHANSKE z granátometů různých systémů a velkorážních kulometů;
dvakrát poblíž VOĎANE ze směru UŽIVKA z granátometů různých systémů a palných zbraní;
dvakrát poblíž STAROHNATIVKY ze směru NOVOLASPA z granátometů různých systémů a palných zbraní;
poblíž LEBEDYNSKE z automatických granátometů a palných zbraní;
poblíž AVDIJIVKY z automatických granátometů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny SEVER žádný případ ostřelování pozic Spojených sil zaznamenán nebyl.

Za uplynulý den byl v důsledku nepřátelského ostřelování jeden náš voják zraněn.

OBSE

SMM konstatovala snížení četnosti porušování režimu příměří v Doněcké oblasti a zvýšení četnosti tohoto porušování v Luhanské oblasti oproti minulému referenčnímu období. Většina případů porušení příměří, zejména téměř všechny detonace byly zaznamenány v místech jižně od obce Svitlodarsk.

V Luhanské oblasti konstatovala mise zvýšení četnosti porušování režimu příměří. Téměř všechny případy porušení příměří byly zaznamenány v místech severovýchodně a jihovýchodně od obce Popasna.

Tým mise viděl cca 20 osob v uniformách s logem mezinárodní organizace pro odminování, které prováděly odminovací práce poblíž Hranitne (vládou kontrolované).

Dron SMM dlouhého doletu zaznamenal 1 obrněné průzkumné a hlídkové vozidlo (pravděpodobně BRDM-2) v areálu objektu v katastru obce Pervomajsk (vládou nekontrolované). 21. srpna dron SMM středního doletu poprvé zaznamenal 30metrový zákop s minometnou palebnou pozicí poblíž obce Molodižně (vládou nekontrolované).

Omezení pro přístup mise trvala, zejména na kontrolní stanoviště ve vládou nekontrolovaných Verchňošyrokivske a ve čtvrti Petrovskyj v Doněcku.

Mise stále sledovala situaci v Chersonu, Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě.

Ministerstvo obrany

Celková situaci na linii válečného střetu se během včerejšího dne podstatně nezměnila. Nepřítel stále ojediněle ostřeluje směrem k pozicím Spojených sil s použitím pěchotních zbraní.

Za uplynulý den bylo podobných případů porušení příměří zaznamenáno sedm, těžké zbraně ruské okupační oddíly včera nepoužily.

Směr Doněck: všech sedm případů porušení stanoveného režimu klidu zbraní ze strany nepřítele bylo zadokumentováno včera právě v pásmu v působnosti této operačně taktické skupiny.

Ve všech případech nepřátelského ostřelování šlo o mířenou palbu, proto naši obránci v některých případech palbu přiměřeně opětovali, aby potlačili palebnou aktivitu nepřítele.

Zejména ve směru Luhansk byl režim klidu zbraní celkem dodržován, žádný výstřel z nepřátelské strany tu zaznamenán nebyl.

22. srpna

OSS

22. srpna porušily ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci režim příměří 13krát. Nepřítel ostřeloval pozice jednotek Spojených sil z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů, odstřelovačských a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel 9krát:

třikrát poblíž VOĎANE z granátometů různých systémů a palných zbraní;

dvakrát poblíž NOVOTROJICKE ze stojanových protitankových granátometů, velkorážních kulometů a palných zbraní;

třikrát poblíž BOHDANIVKY z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní;

poblíž LEBEDYNSKE z ručních protitankových granátometů.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel 4krát:

poblíž NOVOLUHANSKE z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní;

v katastru ZAJCEVE z granátometů různých systémů a velkorážních kulometů;

dvakrát poblíž PIVDENNE z ručních protitankových granátometů, velkorážních kulometů, palných zbraní a odstřelovačské pušky.

Během uplynulého dne byli v důsledku nepřátelského ostřelování dva naši vojáci zraněni.

OBSE

Mise konstatovala zvýšení četnosti porušování režimu příměří v Doněcké oblasti a snížení četnosti tohoto porušování v Luhanské oblasti oproti minulému referenčnímu období. Většina případů porušení příměří byla zaznamenána v místech východně a jihovýchodně od obce Avdijivka. V Luhanské oblasti konstatovala SMM snížení počtu případů porušení příměří. Případy porušení režimu příměří (detonace) byly zaznamenány v místech jihovýchodně od obce Popasna.

22. srpna poblíž kontrolního stanoviště ozbrojených formací na úseku silniční komunikace S051532 mezi obcemi Styla (vládou nekontrolovanou) a Petrivske viděli pozorovatelé 4 příslušníky ozbrojených formací, jak kopají uvnitř hlubokých zákopů (zčásti zakrytých kládami), a neobsazenou palebnou pozici pod maskovací síťkou orientačně 20 m severně od těchto zákopů.

V noci 22. srpna zaznamenal dron SMM dlouhého doletu nákladní vlak pro přepravu paliv (složený z 20 vozů), který jel na jih přes železniční stanici v obci Kumšacke (vládou nekontrolované) ve směru obce Sofijivka (vládou nekontrolované) a další vlak (složený z nejméně 50 vozů) stojící ve stejné stanici (podle odhadu pravděpodobně s nákladem uhlí).

Dron SMM dlouhého doletu zaznamenal vozidla (náklaďáky a automobily) a lidi v poli západně od hranice s Ruskou federací ve vládou nekontrolované části Doněcké oblasti, kde nejsou žádné oficiální hraniční přechody.

Omezení pro přístup mise trvala, zejména na kontrolní stanoviště ve vládou nekontrolované Verchňošyrokivske.

Mise stále sledovala situaci v Chersonu, Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě.

Ministerstvo obrany

Po 05:00 hod ranní vedl nepřítel provokativní ostřelování našich obránců obce Novoluhanske ze směru od osady Dolomitne a po obráncích Zajceve ze směru okupovaného městyse Holmivskyj. Při vedení palby po pozicích obránců Ukrajiny nepřítel použil granátomety různých systémů a velkorážní kulomety. Tato nepřátelská palba byla hustá, netrvala však dlouho. V případech přímého ohrožení životů a zdraví personálu jednotky Spojených sil palbu přiměřeně opětovaly z pěchotních zbraní a potlačovaly nepřátelskou ozbrojenou aktivitu.

Jednotky Spojených sil dodržující klidový režim několikrát potlačily nepřátelskou ozbrojenou aktivitu přiměřeným opětováním palby. Dovolujeme si znovu zdůraznit neochvějné dodržování obránci Ukrajiny Minských dohod o nepoužívání zakázaných typů a ráží zbraní.

Dle Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny uplatňuje ruské okupační velení na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti další opatření ke zvýšení účinnosti agitace místních obyvatel k vojenské službě. Zejména je vedena posílená reklama trvající propagandistické akce „Dny otevřených dveří“ u jednotek svazků a útvarů 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádního sboru Ozbrojených sil RF.

V rámci akce se předvádějí ukázky zbraní a vojenské techniky, konají se zinscenovaná cvičení v boji zblízka, návštěvníci mohou nahlédnout do ukázkových podmínek bydlení personálu, zájemcům se nabízí výlety na cvičiště pro cvičení palebné přípravy.

Ruští důstojníci propagandisté takto vyhledávají mezi účastníky akcí potenciální uchazeče o výkon vojenské služby, s nimiž vedou individuální agitační práci a zařazují na listiny branců.

23. srpna

OSS

23. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří 3krát. Nepřítel ostřeloval pozice Spojených sil z granátometů různých systémů a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel 2krát, a to poblíž VOĎANE z palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel 1krát, a to poblíž ZAJCEVE z granátometů různých systémů a palných zbraní.

Během uplynulého dne nezpůsobilo nepřátelské ostřelování na naší straně žádné ztráty.

Od začátku aktuálního dne ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří dvakrát.

Nepřítel ostřeloval naše pozice na úseku v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ze stojanového protitankového granátometu, velkorážního kulometu a palných zbraní:
poblíž MARJINKY ze stojanového protitankového granátometu;
poblíž PAVLOPILU z velkorážních kulometů a palných zbraní.

OSS

V Doněcké a Luhanské oblasti konstatovala SMM zvýšení četnosti porušování režimu příměří oproti minulému referenčnímu období. V Doněcké oblasti byla většina případů porušení příměří zaznamenána v místech jižně a jihovýchodně od obce Pyščevyk. V Luhanské oblasti konstatovala SMM zvýšení počtu případů porušení příměří, nezaznamenala však žádnou detonaci ve srovnání s minulým referenčním obdobím. Případy porušení příměří byly zaznamenány v místech severovýchodně od obce Popasna.

Omezení pro přístup SMM trvala, zejména ve vládou nekontrolovaných lokalitách na kontrolní stanoviště poblíž Verchňošyrokivske, v Sosnivske a Naberežne a na hraničním přechodu u Izvaryne.

Mise stále sledovala situaci v Chersonu, Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě.

Ministerstvo obrany

V průběhu uplynulého dne 23. srpna byly na linii válečného střetu zaznamenány 3 případy porušení klidu ze strany ruských okupačních oddílů. Ozbrojené provokace provedl nepřítel ve večerních hodinách.

24. srpna

OSS

24. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří 5krát. Nepřítel ostřeloval pozice jednotek Spojených sil z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel 4krát:

poblíž MARJINKY ze stojanového protitankového granátometu;

poblíž PAVLOPILU z velkorážních kulometů a palných zbraní;

dvakrát poblíž VOĎANE z ručních protitankových granátometů a palných zbraní.

Úsek v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel jednou, a to poblíž NOVOLUHANSKE z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

Během uplynulého dne nezpůsobilo nepřátelské ostřelování na naší straně žádné ztráty.

OBSE

V období večer 23. až večer 24. srpna konstatovala SMM snížení četnosti porušování režimu příměří v Doněcké oblasti a zvýšení četnosti tohoto porušování v Luhanské oblasti oproti minulému referenčnímu období. Víc než polovina případů porušení příměří byla zaznamenána v místech mezi obcemi Pyščevyk (vládou kontrolovanou) a Verchňošyrokvske (býv. Okťabr, vládou nekontrolovanou). V období večer 23. až večer 24. srpna byly téměř všechny případy porušení příměří v Luhanské oblasti zaznamenány v místech jihovýchodně od obce Popasna.

23. a 24. srpna pozorovaly týmy SMM poklidná shromáždění k příležitosti Dne státní vlajky Ukrajiny a Dne nezávislosti Ukrajiny v Dnipru, Kropyvnyckém (Kirovohradská oblast), Ivano-Frankivsku, Charkově, Chersonu, Mykolajivě, Oděse, Černovicích a Lvově. Těchto akcí se zúčastnilo v průměru 100 až 1500 osob (žen a mužů různého věku). V Kyjevě viděli pozorovatelé shromáždění s účastí nejméně 25.000 osob (žen a mužů různého věku) na náměstí Nezaležnosti a v ulici Bohdana Chmelnyckoho.

Ministerstvo obrany

Zejména ve směru Luhansk bylo zaznamenáno jedno mířené ostřelování, které nepřítel vedl směrem k ukrajinským oddílům. Stalo se to v podvečer cca v 18:15 hod, kdy nepřítel zahájil palbu ze stojanových a automatických granátometů a palných zbraní poblíž Novoluhanske. Palba byla vedena směrem od obce Dolomitne, naši obránci palbu opětovali z pěchotních zbraní.

Směr Doněck: nepřítel čtyřikrát porušil stanovený klidový režim v pásmu v působnosti této operačně taktické skupiny. Tři případy ostřelování byly identifikovány jako mířené.

Zejména dvakrát za den byla nepřátelskému ostřelování vystavena naše opevněná stanoviště v okolí obce Voďane a po jednom případu u Marjinky a Pavlopilu. Ruské okupační oddíly vedly palbu z kulometů velké ráže, ručních a automatických granátometů a z palných zbraní. Vojáci ze sboru Spojených sil palbu opětovali pouze u Voďane, které nepřítel ostřeloval od Uživky. Ostatní nepřátelské ozbrojené provokace vážnější ohrožení pro naše obránce nepředstavovaly.

25. srpna

OSS

25. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci porušili režim příměří 13krát. Nepřítel ostřeloval pozice jednotek Spojených sil z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a palných zbraní.

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny VÝCHOD ostřeloval nepřítel pozice Spojených sil 10krát:
poblíž MYKOLAJIVKY z granátometů různých systémů a palných zbraní;
pětkrát poblíž VOĎANE z granátometů různých systémů a palných zbraní;
poblíž MARJINKY z automatického granátometu;
v katastru AVDIJIVKY z automatického granátometu, velkorážních kulometů a palných zbraní;
poblíž PAVLOPILU z velkorážních kulometů;
poblíž TROJICKE z automatického granátometu.

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny SEVER ostřeloval nepřítel pozice Spojených sil 3krát:
poblíž ŠUMY ze směru DŮL 6-7 z granátometů různých systémů, velkorážních kulometů a odstřelovačských zbraní;
v katastru ZOLOTE-4 ze směru ZOLOTE-5 z velkorážních kulometů a palných zbraní;
poblíž PIVDENNE z granátometů různých systémů a velkorážních kulometů.

V průběhu uplynulého dne v důsledku nepřátelského ostřelování padl jeden voják a tři vojáci byli zraněni.

Od začátku aktuálního dne žádné ostřelování pozic jednotek Spojených sil ze strany ozbrojených formací Ruské federace a jejich žoldáků zaznamenáno nebylo.

OBSE

V období večer 24. až večer 25. srpna konstatovala mise zvýšení četnosti porušování režimu příměří v Doněcké oblasti a snížení četnosti tohoto porušování v Luhanské oblasti oproti dni minulému. Víc než polovina případů porušení příměří byla opět zaznamenána v místech mezi Pyščevykem a Verchňošyrokivske a východně od obce Svitlodarsk.

Poblíž Stanycja Luhanska viděl tým SMM 25. srpna velitele ozbrojených formací, jak doprovází dopravu modrého kontejneru (o rozměrech 3 m x 5 m x 2,5 m, který měl dveře a nejméně 3 okna) na úsek ležící 40 m jižně od zničené sekce mostu. Jak odpozorovala mise, kontejner byl prázdný a měl barvou provedený nápis „SCKK“.

Přístup pro SMM zůstal omezen, zejména na kontrolní stanoviště ve vládou nekontrolovaném Verchňošyrokivske.

Ministerstvo obrany

V průběhu dne 25. srpna v oblasti odporu a zadržování ozbrojené agrese RF na území Doněcké a Luhanské oblasti provedly ruské okupační oddíly dvakrát více případů ostřelování pozic jednotek Spojených sil oproti dni předminulému. Navíc musíme s politováním oznámit, že v důsledku nepřátelských ozbrojených provokací došlo mezi obránci Ukrajiny k bojovým ztrátám.

Na úseku v působnosti operačně taktické skupiny Spojených sil Sever okupanti včera mířeně ostřelovali naše pozice 3krát.

Od 09:00 hod ranní od dolu 6-7 (ze směru okupované Horlivky) vedl nepřítel husté ostřelování našich obránců obce Šumy. Zde nepřítel po dobu hodiny ostřeloval z granátometů různých systémů a velkorážních kulometů. Bylo zaznamenáno také vedení palby nepřátelskými odstřelovači. Obránci Ukrajiny použili pro opětování palby pohotovostní palebné prostředky.

Od 09:40 hod nepřítel půlhodiny vedl ozbrojenou provokaci z velkorážních kulometů a palných zbraní po našich obráncích obce Zolote-4.

Po relativním klidu přes den okupanti od 20:00 hod opět u Horlivky vedli palbu z granátometů a velkorážních kulometů po obráncích obce Pivdenne.

Nepřátelská ozbrojená aktivita se včera projevila na úseku v působnosti operačně taktické skupiny Spojených sil Východ, kde ruské okupační oddíly 10krát mířeně ostřelovaly naše hrdiny. Za toho až 5x byli na mušce nepřítele naši stateční obránci obce Voďane. Zde nepřítel od obcí Pikuzy a Uživka vedl provokativní ostřelování z ručních protitankových a automatických stojanových granátometů a palných zbraní.

Ze stejných typů zbraní a z velkorážních kulometů vedly ruské okupační oddíly provokativní ostřelování pozic našich obránců v katastrech obcí Mykolajivka, Marjinka, Pavlopil, Trojicke a Avdijivka.

V důsledku nepřátelského ostřelování utrpěli různě těžká zranění čtyři naši obránci. Zranění jednoho z hrdinů byla bohužel neslučitelná se životem. Při evakuaci do zdravotnického zařízení tento náš voják utrpěným zraněním podlehl.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast příbuzným a blízkým padlého hrdiny a jeho spolubojovníkům. Čest jeho památce!

Celková situace za týden

Ruské okupační oddíly nedodržují dohody o zastavení palby. Podle OBSE se snížila délka trvání a hustota mnohočetných ostřelování, počet ojedinělých porušení činí cca 27,5 % z celkového počtu případů porušení. Podle OSS nepřítel používá velkorážní kulomety, granátomety různých systémů a palné zbraně, mj. odstřelovačské. 19. srpna se v hlášeních tiskové kanceláře OSS poprvé objevila informace, že nepřítel používá bezpilotní letoun se zavěšeným granátometným odpalovačem VOG-25. Dle tiskové kanceláře OSS v období 19. až 25. srpna ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci nepoužily zbraně, které Minské dohody zakazují. Četnost mířeného ostřelování zůstává vysoká a ohrožuje životy našich vojáků, proto Ozbrojené sily Ukrajiny palbu několikrát opětovaly ve dnech 19. srpna, 21. srpna, 24. srpna a 25. srpna, a to z pěchotních zbraní. V průběhu pátého týdne tzv. příměří dle oficiálních údajů jeden ukrajinský voják padl a osm jich bylo zraněno.

Omezení pro přístup SMM trvala, zejména na kontrolní stanoviště poblíž vládou nekontrolované Verchňošyrokivske, na místo uskladnění stažených těžkých zbraní ve vládou kontrolované části Doněcké oblasti, ve čtvrti Petrovskyj v Doněcku, v Sosnivske a Naberežne a na hraniční přechod poblíž Izvaryne. Drony SMM OBSE jsou nad okupovaným územím pravidelně ostřelovány ozbrojenými formacemi. Mise přesto hlásí na vládou nekontrolovaném území tuto situaci:

19. srpna pozorovatelé stále monitorovali bezpečnostní situaci podél pobřeží Azovského moře v Chersonské oblasti a na silničním přechodu mezi obcí Čonhar a Krymem a konstatovali klidnou situaci. Mise stále sledovala situaci v Chersonu, Oděse, Lvově, Ivano-Frankivsku, Charkově, Dnipru, Černovicích a Kyjevě. 23. a 24. srpna týmy SMM monitorovaly masová shromáždění k příležitosti oslav Dne státní vlajky a Dne nezávislosti Ukrajiny v Dnipru, Kropyvnyckém, Ivano-Frankivsku, Charkově, Chersonu, Mykolajivě, Oděse, Černovicích a Lvově.

20. srpna web Ministerstva obrany Ukrajiny prezentoval interaktivní mapu území kontaminovaného minami a výbušnými předměty. Tato mapa byly zpracována s přispěním Ženevského mezinárodního centra pro humanitární odminování a Koordinátora projektů OBSE v Ukrajině. Stojí za zmínku, že mapa zachycuje pouze území pod kontrolou vlády. Velmi skoupé informace o minové kontaminaci na okupovaném území najdeme pouze v denních hlášeních OBSE.

Dle Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny uplatňuje ruské okupační vedení na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti další opatření ke zvýšení účinnosti agitace místních obyvatel k vojenské službě.

Dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm zachytili známky závěrečné etapy aktivních příprav na integraci bankovní soustavy okupovaného území Donbasu pro provoz v rámci finanční soustavy RF. Integrace bankovní soustavy [16] se dostala do závěrečné fáze, o čemž podávají svědectví jak naši insideři z okupovaného území, tak analytická data získaná průzkumem veřejných zdrojů.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [17]