- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Expříslušníci ukrajinského Berkutu ve službách běloruské policie

Běloruské redakci mezinárodní komunity InformNapalm došla informace, že příslušníci rozpuštěné zvláštní jednotky Ministerstva vnitra Ukrajiny Berkut, kteří se podíleli na protiprávním jednání proti účastníkům Revoluce důstojnosti, se ukrývají nejen v Ruské federace a na okupovaném Krymu, ale také na území Běloruska. InformNapalmu se podařilo najít pro tuto informaci potvrzení

Bylo zjištěno, že běloruské úřady podobně jako jejich ruští kolegové nejenže udělují azyl někdejším mlátičkám z Berkutu, ale dokonce je ochotně zaměstnávají u orgánů činných v trestním řízení. Jak ukázaly nedávné události, zkušenosti s násilným potlačováním poklidných protestních akcí se zneužitím pravomoci, které uprchlí ukrajinští policisté nabyli, jsou velmi ceněny jak v Rusku, tak v Bělorusku.

Čtěte také: Příslušníci ukrajinského Berkutu, kteří uprchli do Ruska, už mlátí Rusy na mítincích [1]

V aktuálním OSINT vyšetřování přinášíme informace o bývalých příslušnících mykolajivské jednotky Berkut, kteří se zúčastnili střetů na Majdanu v letech 2013 až 2014 a po vítězství proevropských a demokratických sil uprchli do Běloruska. Pro autora tohoto vyšetřování, přímého účastníka Revoluce důstojnosti, je odhalení jmen těchto uprchlíků věcí cti a holdem všem padlým v důsledku protiprávního jednání ze strany policistů.

Prvním figurantem tohoto vyšetřování je příslušník Berkutu Mykola Stohorňak. K jeho osobě bylo nashromážděno maximální množství informací dostupných z veřejných zdrojů.

Identifikační údaje:

[2]Mykola Serhijovyč Stohorňak, narozen 19. 9. 1988 ve Stepkivce, Pervomajský okres, Mykolajivská oblast, USSR. Bydlel v Pervomajsku, Mykolajivská oblast. Po absolvování základní vojenské služby byl přijat ke zvláštní policejní rotě Berkut při Ředitelství Ministerstva vnitra Ukrajiny pro Mykolajivskou oblast. Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [3] (zrušen, archiv profilu [4], kontaktů [5]), VKontaktě č. 2 [6] (archiv profilu [4], kontaktů [7]), Odnoklassniki [8] (archiv profilu [9], fotoalba [10], kontaktů [11]).

I přes figurantovo velmi obezřetné chování na sociálních sítích, zrušení předchozího účtu, který zachycoval jeho účast ve skupině Zvláštní policejní oddíly Berkut, a vymazání všech osobních fotografií bylo díky Mykolovým příbuzným a bývalým kolegům nasbíráno dost údajů pro jeho identifikaci.

[12]

Zejména na profilu jeho sestry se našla Stohorňakova fotka [13] společně s matkou, která přijela za synem do Minsku po delším odloučení v listopadu 2016. Fotilo se na vyhlídkové plošině [14] Běloruské národní knihovny.

Následuje jedna z fotek [15], které Stohorňak odstranil, kde je zachycen před běloruským architektonickým zázrakem ve stylu hi-tech, budovou fotbalového stadionu Barysau-Aréna.

[16]

Při hledání a sběru důkazního materiálu dokládajícího, že Mykola Stohorňak byl příslušníkem zvláštní jednotky Berkut v aktivní službě, byla nalezena skupinová fotka, která ho zachycuje společně s kolegy patrně v Pervomajsku, Mykolajivská oblast. Na fotce je Stohorňak stejně jako ostatní příslušníci jednotky ve firemní berkutovské uniformě a jeho výložky vypovídají o hodnosti seržanta.


Mykola Stohorňak je druhý zprava v první řadě

Co se týče potvrzení Stohorňakovy služby u běloruských ozbrojených sborů, figurant tohoto vyšetřování se již stačil zúčastnit násilných zadržení a soudních vypořádání s běloruskými občanskými aktivisty. Zejména 13. března 2017 Mykola Stohorňak vystupoval jako svědek u soudního řízení proti občanskému aktivistovi a anarchistovi Vjačaslavu Kasiněravovi, obviněnému z účasti na Pochodu nepříživníků v Minsku 17. února 2017. Stohorňak před soudem otevřeně křivě svědčil, že dokázal ve tmě identifikovat Kasiněrava podle očí mezi dvěma tisíci ostatních účastníků protestní akce, přesně uvést jméno a příjmení obviněného přesto bylo pro něj obtížné. I přes zjevně vykonstruovanou kauzu byl Kasiněrau odsouzen [17] k 15 dnům vězení. Jako doklad, že bývalý příslušník Berkutu Mykola Stohorňak slouží u běloruské policie, uvádíme části fotokopie usnesení ve věci přestupku č. 1009/17 ze dne 13. 3. 2017.

[18]
Části fotokopie usnesení ve věci V. Kasiněrava

O několik dní později, 16. března 2017 M. Stohorňak svědčil jako příslušník zvláštního policejního oddílu v řízení proti Dzmitryjovi Mitrašeuskému, jehož zadržel o den dříve po úředně povoleném dalším Pochodu nepříživníků. Později byl Mitrašeuski odsouzen k 15 dnům vězení [1 [19], 2 [20]]. Podobná situace, kdy je příslušník policejního orgánu, který provedl zadržení, totožný se svědkem, je normou a všední rutinou pro běloruský represivní aparát, který je za víc než dvě desetiletí trvání vnitřního okupačního režimu vyladěn až k závěrečné tečce v textu rozsudku.


Eskortování zadržených k obvodnímu soudu pro městskou část Centralny v Minsku, 16. 3. 2017

Mykola Stohorňak zcela otevřeně křivě svědčí a nadržuje soudní zvůli v Bělorusku, zároveň se však sám bojí soudního stíhání ve své vlasti, kvůli čemuž právě uprchl. Je dost možné, že řada jeho zločinů sahá až k událostem [21] z listopadu 2012, kdy po skončení parlamentních voleb příslušníci Berkutu prorazili kordon demonstrantů, vtrhli do prostor 132. obvodní volební komise v Pervomajsku, Mykolajivská oblast, a odcizili originály protokolů s „mokrými“ razítky. Tyto kroky, které umožnily zfalšovat výsledky voleb, byly učiněny pro zajištění vítězství kandidáta za Stranu regionů [1 [22], 2 [23], 3 [24]].


Příslušníci Berkutu v budově obvodní volební komise č. 132 v Pervomajsku | © nikvesti.com

Druhým figurantem tohoto vyšetřování, který také s velkou pravděpodobností dnes pobývá v Bělorusku a patrně také slouží u orgánů činných v trestním řízení, je Serhij Havryljak. Byl nalezen na seznamu přátel figuranta č. 1 Mykoly Stohorňaka. Havryljak je však ještě opatrnější a vyvíjí mnohem menší aktivitu na sociálních sítích. Nicméně se k jeho osobě podařilo zjistit následující informace.

Identifikační údajě:

[25]Serhij Mykolajovyč Havryljak, narozen 6. 2. 1984 v Zeleném, Mykolajivský okres, Mykolajivská oblast, USSR. Po absolvování základní vojenské služby byl zařazen do zvláštní policejní roty Berkut při Ředitelství Ministerstva vnitra Ukrajiny pro Mykolajivskou oblast. V listopadu 2013 byl s mykolajivskou jednotkou vyslán do Kyjeva. Na sociálních sítích: VKontaktě [26] (archiv profilu [27], fotoalba [28], kontaktů [29]).

Hloubkovým zkoumáním veřejných informačních zdrojů bylo zjištěno, že se S. Havryljak jako příslušník Berkutu přímo podílel na střetech na Majdanu v rámci mykolajivské jednotky. Svědčí o tom jeho vlastní komentáře k příspěvku na téma žádosti 25 příslušníků charkovského Berkutu o udělení azylu na Ruskem okupovaném Krymu (archiv [30]).


Našel se i další jeho příspěvek, jak Havryljuk reálně hodnotí svou současnou situaci a dokonce vyhrožuje (archiv [31]).


Nakonec následující příspěvek poskytuje dost jasnou představu o jeho názorech a dává poznat: i kdyby se Havryljak někdy na Ukrajinu vrátil, pak jedině v poutech (archiv [32]).


Žádné přímé důkazy, že se Havryljak ukrývá v Bělorusku, se nenašly, za nepřímou indicii však můžeme pokládat, že jeho manželka Teťana Havryljaková [33] (archiv profilu [34], fotoalba [35], kontaktů [36]) dnes společně s dětmi bydlí v Minsku. Manželka nejenže sdílela osud svého uprchlého manžela, ale dokonce ho otevřeně podporuje tak, že na všech svých sociálních účtech na tzv. den Berkutu publikuje symbol této rozpuštěné jednotky [1 [37], 2 [38]].

[39]

Dále bylo zjištěno, že Teťana Havryljaková získala zaměstnání [40] jako asistentka vychovatele na jednom předškolním vzdělávacím zařízení v Minsku.

Aby Havryljaka mohli identifikovat lidé poškození jeho protiprávním jednáním, uvádíme kvalitnější fotografii z roku 2011.

[41]

Třetím figurantem tohoto vyšetřování je Stohorňakům a Havryljakův kolega z mykolajivské jednotky Berkutu Serhij Panasenko. Najít o něm jakékoli informace bylo snad nejobtížnější, protože před útěkem do Běloruska Panasenko odstranil ze sociálních sítí prakticky všechny informace [42] o své osobě. Hloubkovou analýzou jeho nového účtu, který se našel mezi kontakty ostatních figurantů tohoto vyšetřování, se podařilo nasbírat nezbytné údaje k identifikaci.

Identifikační údaje:

[43]Serhij Panasenko, narozen 1. února, pravděpodobně v Berezaňském okrese, Mykolajivská oblast, USSR, rok narození a věrohodnost příjmení se zjišťují. Po odsloužení základní vojenské služby byl zařazen do zvláštní policejní roty Berkut při Ředitelství Ministerstva vnitra Ukrajiny v Mykolajivské oblasti. V listopadu 2013 byl s mykolajivskou jednotkou vyslán do Kyjeva. S velkou pravděpodobností byl identifikován jeho nový profil na sociální síti VKontaktě [26] (archiv profilu [44], kontaktů [45]). Tento profil se vyskytuje mezi kontakty prakticky všech jeho kolegů a na profilu figuranta č. 2 Serhije Havryljuka je zařazen [46] mezi „nejlepší přátele“.

Na velmi informativních sociálních účtech jeho příbuzných se našly veškeré požadované údaje, které se týkají nejen Panasenkovy přímé účasti na násilných střetech na Majdanu při událostech Revoluce důstojnosti, ale také jeho současného pobytu v Bělorusku. Nejvíce informací o Serhijovi obsahují účty jeho sestry Oleny Bondarenkové [47] (Panasenkové, 1 [48], 2 [49]), stoupenkyně Janukovyče a Strany regionů.

Na třech následujících fotkách (1 [50]2 [51]3 [52]) je zachycen 27. listopadu 2013, kdy do tvrdého násilného rozprášení protestujících na Majdanu v noci na 30. listopadu zbývalo něco přes dva dny.

[53] [54] [55]

Z dost výmluvných popisů bratrových příběhů od Oleny Bondarenkové můžeme vyvodit, že se Serhij Bondarenko podílel na ochraně Janukovyčova úřadu v ulici Bankova v Kyjevě a jeho sídla v Mežyhirji [1 [56], 2 [57]].

[58] [59]

3. října 2015 si Olena Bondarenko řekla, že společně s kamarádkou pojede do běloruského Minsku, aby tu po delší odluce navštívila svého bratra Serhije Panasenka.

[60]

Selfie tyčím patří na odhalování figurantů mnoha vyšetřování role nikoli bezvýznamná. Následuje selfie třetího figuranta v centru Minsku na náměstí Kastryčnicka a na nábřeží řeky Svislač, naproti Trojickému předměstí.

[61] [62]

Komentář k fotce od Oleny Bondarenkové je dost možná víc než pravdivý: stejně jako v případě se Stohorňakem místní policie naléhavě potřebuje podobné kádry, kteří mají značnou (i když zápornou) zkušenost s ochranou protiústavních režimů. S velkou pravděpodobností se figuranti tohoto vyšetřování mohli podílet i na brutálním rozprášení [63] poklidné akce na Den svobody 25. března 2017 v Minsku.

Co přimělo tyto lidi ve spěchu utéct, opustit domovy, zanechat příbuzné? Že by těžké břímě spáchaných zločinů, výsměchů a mučení účastníků protestních akcí? Je totiž dost možné, že mají na svědomí mučení nebo dokonce vraždění lidí na Majdanu.

Autor těchto řádků je přímým účastníkem střetů v ulici Hruševskoho v lednu 2014 a může osobně dosvědčit spoustu protiprávních kroků ze strany příslušníků Berkutu. Policisté nasadili proti demonstrantům Molotovovy koktejly, mířeně stříleli do očí, používali lovecké broky, průbojné mosazné náboje, které se používají k zastavování vozidel. K omračujícím granátům připevňovali kovové destrukční prvky a cíleně házeli granáty do shluků lidí, což způsobovalo vážná zranění.

[64]

V rámci tohoto vyšetřování byli vyhledáni a identifikováni pouze bývalí příslušníci mykolajivské jednotky Berkut, kteří se podíleli na střetech na Majdanu v době Revoluce důstojnosti. U jednoho příslušníka je spolehlivě doloženo, že v současné době slouží u běloruské policie. Ohledně toho druhého máme nepřímé svědectví od nejbližšího příbuzného, že slouží v systému Ministerstva vnitra BR. Lukašenkův režim mohl poskytnout azyl desítkám uprchlíků z dalších jednotek Berkutu. Je důležité vyhledat a dostat na veřejnost jakékoli informace o pobytu a službě těchto osob u běloruských ozbrojených sborů. Je klidně možné, že by mohly být nasazeny na tu nejšpinavější práci na potlačování poklidných protestních akcí. Důležité je nedovolit, aby v Bělorusku vznikla vlastní „černá rota“.

Žádám příslušné orgány Ukrajiny, aby prověřily veškeré dostupné informace o figurantech tohoto vyšetřování a případně pohotově využily mechanismus extradičního postupu. Případné prodlení by mohlo vést k útěku zmíněných osob již na území Ruské federace, kde je bude velmi obtížné stíhat.

Ve svých publikacích InformNapalm už nejednou psal o tom, že běloruské úřady nejenže poskytují přístřeší ozbrojencům z teroristických organizací „L/DLR“ a jejich kolaborantům nebo aktivně manipulují s uprchlickým tématem, ale také v podstatě otevřely druhou frontu informační války proti Ukrajině. Zapojení uprchlých příslušníků Berkutu do služby u běloruské policie a ochrany režimu pak de facto zrovnopravňuje úřady republiky s ruským agresorem a znehodnocuje beztak pochybný význam minského prostoru k jednání o urovnání konfliktu na Donbasu.

Redaktor běloruské služby mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm Dzjanis Ivašyn [65].

Čtěte také:


(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [70], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.

Staňte se fanoušky stránky InformNapalm Česko [71] na Facebooku a dostávejte pohotové informace o nových příspěvcích v češtině.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [72]