- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Hybridní agrese RF: Bělorusko a Ukrajina na mušce ruského neoimperialismu (OSINT analýza)

Přinášíme textovou verzi přednášky dobrovolníka z mezinárodní komunity InformNapalm Dzjanise Ivašyna „Hybridní agrese RF: Bělorusko a Ukrajina na mušce ruského neoimperialismu (OSINT analýza), která zazněla v rámci mezinárodní expertní diskuze „Hybridní válka RF proti Bělorusku“. Tato akce se konala dne 7. února 2020 v prostorách kyjevské radnice.

Pořadateli diskuze byly Nestátní analytické centrum „Ukrajinské studie strategického výzkumu“ a Hnutí solidarity „Razom“ (Spolu). Zástupci Běloruska a Ukrajiny debatovali o výchozích předpokladech, specifikách a podrobnostech uplatňování hybridní války Ruskou federací proti Bělorusku. Také specifikovali hrozby plynoucí z realizace této agrese pro celý region středovýchodní Evropy.

Na diskuzi se podíleli Roman Bezsmertnyj, vicepremiér Ukrajiny pro územněsprávní reformu (2005), velvyslanec Ukrajiny v BR (2010–2011); Ihor Lichovyj, velvyslanec Ukrajiny v BR (2007–2010); Viktor Hvozď, vedoucí Služby zahraniční rozvědky Ukrajiny (2014–2016), prezident nezávislého centra geopolitických studií Borysfen Intel; Viktor Jahun, generálmajor v záloze, místopředseda Bezpečnostní služby Ukrajiny SBU (2014–2015), ředitel Agentury pro reformování bezpečnostního sektoru; Oleh Ťahnybok, předák všeukrainského sdružení Svoboda; Jurij Syroťuk, ukrajinský poslanec 7. svolání, ředitel Nestátního analytického centra „Ukrajinské studie strategického výzkumu“; Ryhor Kastusjou, předseda strany Běloruská národní fronta; Vjačeslav Sivčyk, předák Hnutí solidarity Razom.

Kompletní video z ukrajinsko-běloruské expertní diskuze je dostupné na odkazu [1].


Otázka anexe, potenciálního možného anšlusu Běloruska Ruskou federací je neoddiskutovatelná. K tomu bohužel dojde, i mluvit můžeme jen o formách realizace a době. Vyplývá to z toho obrovského potenciálu tlaků a prostředků, které Ruská federace v současné době do naplňování tohoto plánu zapojila. Jde o tlaky diplomatické, vojenské a hospodářské. Jako vedoucí běloruské služby (redakce) mezinárodní komunity InformNapalm bych vám rád pověděl o dispozici všech sil a prostředků, které jsou dnes nasazeny proti Ukrajině a Bělorusku.

Agresi proti Bělorusku musíme posuzovat v jednotném kontextu válečné agrese proti Ukrajině, jde o jedinou frontu. Jedná se především o vytvoření jediné útočné ofenzivní linie Ruskou federací, která začíná u Novočerkassku v Rostovské oblasti, kde sídlí štáb nově zřízené 8. vševojskové armády Ozbrojených sil RF, kam patří především 1. okupační armádní sbor (Doněck) a 2. okupační armádní sbor (Luhansk). Tyto sbory, které dnes mají cca 25 až 30 tisíc personálu, jsou z hlediska organizačně personální struktury zařazeny u 8. vševojskové armády Ozbrojených sil RF. V rámci struktury této armády byla dále zřízena nová 150. motostřelecká divize, která je sílou zcela novou.

Kromě Rostovské oblasti jsou útočné jednotky rozmístěny také v Bogučaru a Valjukách, tedy ve Voroněžské a Bělgorodské oblasti RF, a také v oblasti Kurské. V Bogučaru, Voroněžská oblast, se nachází štáb nově zřízené 3. motostřelecké divize, která patří do struktury přeformátované 20. vševojskové armády. Po zahájení ruské válečné agrese proti Ukrajině byl štáb této armády přemístěn z Mulino v Nižněnovgorodské oblasti do Voroněže.

Čtěte také: RF soustřeďuje síly na pohraniční základně Valujki [2]

[3]

Vznikl zcela nový operační vojenský svazek, a sice 1. tanková armáda, do níž se začlenily 4. tanková Kantěmirovská a 2. motostřelecká Tamaňská divize. Je to stěžejní pancéřová tanková pěst Ruské federace, která je ve svém potenciálu namířena také proti Ukrajině a Bělorusku. Probíhá realizace jednotného scénáře. Jako druhé na řadě jsou 49. a 58. vševojskové armády v rámci Jižního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF, které budou nasazeny v případě uskutečnění totální vojenské invaze do Ukrajiny a Běloruska. Všechny tyto síly a prostředky jsou zřízeny a zapojeny v podobě jednotné útočné ofenzivní linie bezprostředně u ukrajinských a běloruských hranic.

Do 20. vševojskové armády je zařazena také nově vzniklá 144. motostřelecká divize se základnou v Jelně, Smolenská oblast. Do této divize zase patří 488. motostřelecký pluk a 254. motostřelecký pluk, jejichž organizačně personální struktura více odpovídá praporové taktické skupině. Nezapomeňme, že v první fázi ozbrojené agrese proti Ukrajině Ruská federace ve velkém využívala přímo praporové taktické skupiny.

Dovoluji si zmínit, že svá novinářská vyšetřování provádím za pomoci veřejně přístupných zdrojů a podkladů ze satelitního focení. Koncem loňského roku jsem provedl novinářské vyšetřování k tématu rozmístění nových motostřeleckých formací Ozbrojených sil RF 35 km hranic s Ukrajinou a Běloruskem, a sice v Klincích, Brjanská oblast – jedná se o výběžek Ruské federace do běloruského vnitrozemí, který ohrožuje také Ukrajinu (Černihivská oblast).

První jednotky byly do těchto míst přesunuty v květnu až červnu 2016. Koncem roku 2016 byla přímo v Klincích poblíž obce Zajmišče zřízena polní základna pro uskladnění zbraní a vojenské techniky. V jejím areálu vznikla také kasárna pro personál. Pozoruhodné je, že v období květen 2018 až říjen 2019, tedy za rok a půl, došlo k rychlému rozšíření areálu této vojenské základny, prakticky na 2,3násobek. Přímo před našima očima probíhá výrazný nárůst počtů zbraní a vojenské techniky.

Čtěte také: Ruské útočné ofenzivní oddíly v blízkosti Běloruska a Ukrajiny: Klincy [4]

Stojí za zdůraznění, že celá tato vojenská technika neparkuje ve speciálních boxech pro trvalé uskladnění, což by předpokládalo provedení veškerých amortizačních postupů a oprav techniky. Veškerá technika je rozmístěna v polním táboře pro zbraně a vojenskou techniku. Podle názoru mého a analytiků z komunity InformNapalm to sleduje především cíl zajistit rychlé mobilizační nasazení jednotek. S ohledem na skutečnost, že tyto jsou rozmístěny mezi dvěma komunikacemi, především mezi železniční tratí Homel – Uněča a regionální silnicí Homel – Brjansk, jsme dospěli k závěru, že ozbrojené síly RF vytvořily operační prostor pro přesun této vojenské techniky buď po železnici, nebo za pomoci transportérů právě na běloruské území.

Účelem těchto uskupení, jimž říkáme invazní jednotky, není potenciální ofenziva na území Ukrajiny z míst, kde se momentálně nacházejí. K tomu poslouží území Běloruska jako potenciální výchozí vojenský prostor, který Rusko využije k následnému útoku již v rámci totální konvenční války proti Ukrajině. Podle toho, jak budeme dostávat a analyzovat nové satelitní záběry, budeme pohotově zveřejňovat další informace. Třeba dnes v Klincích probíhá dovybavení 254. motostřeleckého pluku.

Další lokalitou v rámci jednotné útočné ofenzivní linie je Jelňa ve Smolenské oblasti. Zde se dnes rozmísťuje 59. tankový pluk. Organizační a personální strukturou patří také do 144. motostřelecké divize. 59. tankový pluk se má skládat minimálně ze 3 tankových praporů a měl by být vyzbrojen celkem až stovkou tanků. S ohledem na již existující infrastrukturu a komunikace je tato vojenská formace plně zaměřena na strategický směr Bělorusko.

Čtěte také: 100 km od hranic s Běloruskem vzniká nová ruská motostřelecká divize [5]

Rusko cíleně rozmisťuje tyto síly a prostředky, aby je mohlo nasadit na běloruském území. V této souvislosti stojí za připomenutí, že Rusko používalo běloruské území k vojenským účelům proti Ukrajině již nejednou.

Vraťme se do roku 2014, kdy Rusko vedlo aktivní fázi bojů proti Ukrajině. Přímo v době bojů byly na leteckých základnách Babrujsk a Baranavičy (61. stíhací letecká základna) rozmístěny stíhací letouny Vzdušně kosmických sil RF. První letka stíhaček Su-27, letadel ruského útočného letectva, byla sem přesunuta již 8. prosince 2013 v době, kdy začínala větší konfrontace na kyjevském Majdanu. Právě ten den přiletěla z letecké základny Běsovec u Petrozavodsku první letka těchto stíhaček. Byly přeřazeny na 61. vojenskou leteckou základnu Baranavičy a nastoupily bojovou pohotovost. Zástupci Ozbrojených sil RF to vysvětlovali tím, že konají hlídky na „hranicích Svazového státu“. Nám je jasné, v jakém slova smyslu a v jakém kontextu tuto rétoriku používají. Rusko využívá definici Svazový stát jako zástěrku, aniž by si přitom všímalo zájmů Běloruské republiky, kterou nepovažuje za samostatný subjekt mezinárodního práva, ale za nedílnou součást neoimperiálního útvaru „Svazový stát“.

Čtěte také: V Bělorusku se připravují výchozí pozice letectva RF pro invazi do Ukrajiny. OSINT hodnocení [6]

V únoru až březnu 2014, kdy začala zvláštní operace na okupaci Krymu, byly z letecké základny Běsovec opět přesunuty další letky stíhaček Su-27 na letecké základny Babrujsk a Baranavičy. Zajímavé je, že byly rozmístěny právě na těchto dvou místech, vybavený areál 116. útočné základny u Lidy přitom využit nebyl. Je dost možné, že takto bylo rozhodnuto s ohledem na potenciální nedosažitelnost polského systému protiletecké obrany, druhou stránkou je možnost pohotového nasazení strategického bombardovacího letectva. Právě na letecké základně Babrujsk byly za sovětských časů rozmístěny bombardovací letouny nesoucí rakety s jadernými zbraněmi Tu-95, Tu-160 a Tu-22M3.

Pozoruhodné je, že kromě stíhaček přesunuly ozbrojené síly RF v roce 2014 na základnu Babrujsk také letadlo pro dálkovou radarovou detekci A-50. Zůstávalo tu pořád po celou dobu aktivních bojů až do podpisu prvních minských dohod v září 2014. Toto letadlo z běloruského vzdušného prostoru navádělo stíhací ruské letectvo na strategické objekty na území Ukrajiny. Běloruské území bylo tedy přímo zataženo do vojenské konfrontace s Ukrajinou.

V říjnu 2016 dle Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny nacvičovalo přímo v běloruském vzdušném prostoru již strategické bombardovací letectvo Vzdušně-kosmických sil RF. Ze vzdušného prostoru Běloruska provádělo nácvik raketových útoků na ukrajinské území.

V září 2017 se konalo strategické společné rusko-běloruské cvičení Západ 2017. Stalo se jakousi katarzí vojenské spolupráce mezi Běloruskem a Ruskem. Dovoluji si konstatovat, že běloruské ozbrojené síly vyjadřovaly vůli RF. Na samotném běloruském území byl realizoval scénář, který počítal s odtržením části území státu, šlo o tzv. Vejšnorii. Tento záměr zcela odpovídal strategickým plánům Generálního štábu Ozbrojených sil RF, který na území Běloruska nacvičoval scénář vedení hybridní války proti naší zemi. Samy ozbrojené síly BR byly přitom do realizace tohoto scénáře přímo zapojeny.

Čtěte také: Monitorování vojenských manévrů Západ 2017: výsledky a závěry [7]

Zajímavé je, že náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil BR Aleh Bělakoněu tehdy uvedl, že v rámci strategického cvičení by měly Ozbrojené síly BR také reagovat na možné potenciální ohrožení na severu ukrajinské Rovenské oblasti ze strany nacionalistických jednotek Pravého sektoru. Toto prohlášení dodalo Ozbrojeným sílám RF operační prostor k realizaci jakýchkoli ozbrojených provokací a sabotáží. Přesahovalo to rámec scénáře cvičení, i Bělorusko to k ničemu nepotřebovalo. Bohužel bylo Bělorusko proti své vůli zataženo do všech možných scénářů vojenských avantýr RF.

V letech 2015 až 2017 jsem osobně vedl monitorování s názvem „Bělorusko: samostatný stát, nebo protektorát RF?“. Jeho figuranty se stali zástupci nejvyššího vojenskopolitického vedení státu na základě jistých kritérií, především zda získali vysokoškolské vojenské vzdělání v Ruské federaci. Mnoho jich vystudovalo Vojenskou akademii Generálního štábu Ozbrojených sil RF. Velmi vysoký počet zástupců Státního pohraničního výboru BR ukončil a někteří na základě kvót dosud studují pohraniční vysoké školy na akademiích FSB RF.

Čtěte také: Bělorusko: samostatný stát, nebo protektorát RF? Monitorování 2017 [8] (bělorusky)

V rámci tohoto monitorování bylo čtenářům umožněno, aby sami určili, zda je některý figurant potenciálním agentem vlivu RF. Monitorování také umožňuje pochopit, proč se Ozbrojené síly Běloruska podílejí na realizaci scénářů Ruské federace k zapojení našeho státu jako vojenského prostoru zaměřeného především proti Ukrajině.

I přes aktuálně probíhající obchodní a energetickou válku mezi Ruskem a Běloruskem se Bělorusko dostane zcela pod kontrolu RF, o tom už není pochyb. Můžeme mluvit jen o formách a možné době realizace tohoto scénáře. Již byly zřízeny útočné ofenzivní jednotky, které dnes stojí u hranic s Běloruskem. Jsou rozmístěny 35 km od Homelské oblasti, 100 km od Vitebské a Mahiljouské oblasti. Bělorusko je na všech úrovních státní správy přesyceno potenciálními agenty vlivu RF. Za těchto podmínek a v těchto reáliích musí Ukrajina výrazně posílit svou severní stranu.


Přeloženo z běloruštiny. Tento příspěvek zpracován speciálně pro webové stránky mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm. Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno!
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [9])


Překlad: Svatoslav Ščyhol [10]