- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Identifikováni motostřelci z Čečenska, kteří se zúčastnili bojů na Donbasu

Byli identifikováni vojáci ze 17. motostřelecké brigády v Čečensku, kteří se zúčastnili bojů na Donbasu v létě až na podzim 2014.

Mezinárodní průzkumná komunita InformNapalm pokračuje v sérii publikací zachycujících jména a osobní údaje profesionálních vojáků ruské armády přistižených při účasti v nevyhlášené válce proti Ukrajině. V našich příspěvcích figurují jak ruští vojáci, kteří se v letech 2015–2016 začlenili do nezákonných ozbrojených formací tzv. Novoruska, tak důstojníci a vojáci z povolání, kteří se podíleli na počáteční fázi ruské agrese na Donbasu v létě a na podzim 2014.

Mezi nejčastěji zmiňované jednotky ruské armády patří 17. samostatná motostřelecká brigáda (vojenský útvar č. 65384) 58. vševojskové armády, Jižní vojenský okruh, se základnou v Šali, Čečensko. Existuje mnoho svědectví o jejich ukrajinských „dobrodružstvích“, zejména údaje o ztrátách, dosud však bylo uvedeno jen málo jmen ruských válečných zločinců, kteří mají podíl na smrti obránců Ukrajiny a civilistů.

Nové OSINT vyšetřování identifikovalo čtyři vojáky ze 17. samostatné motostřelecké brigády, kteří se v rámci praporové taktické skupiny od této jednotky zúčastnili bojů na Donbasu v roce 2014.

[1]Narozen 17. prosince 1987 v Gusinoozjorsku, Burjatsko. Slouží jako voják z povolání u 17. samostatné motostřelecké brigády.

Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [2] (archivy profilu [3], alba [4], kontaktů [4]), VKontaktě č. 2 [5] (archivy profilu [6], alba [7], kontaktů [8]).

Fotoalba S. Sergejeva (označen červenou šipkou) obsahují řadu pozoruhodných fotografií z doby „ukrajinské mise 2014“ nahraných v roce 2016. Zejména jde o:

1. Fotku [9] před KamAZy patřící do 17. samostatné motostřelecké brigády s taktickými znaky ve tvaru bílých identifikačních kruhů. Podobné identifikační znaky této brigády z doby invaze na Donbas v roce 2014 jsme zaznamenávali [10] i dříve.

[11]

2. Fotku [12] s třemi ozbrojenci před zničeným obrněným transportérem BTR-60, s veškerými atributy „vzbouřených horníků“: strakaté nepředpisové ustrojení, bílé identifikační pásky.

[13]

3. Fotku [14] se čtyřmi ozbrojenci ve stejných „hornických“ rolích.

[15]

4. Fotku [16] z hostiny s kolegy ze 17. samostatné motostřelecké brigády v přestrojení za „novoruské“ ozbrojence (údaje k identifikaci jednoho z nich viz dále).

[17]

5. Fotku [18] s kolegou v polním táboře taktické skupiny od 17. samostatné motostřelecké brigády (údaje k identifikaci toho druhého viz dále).

[19]

[20]Nar. 1990 v Uljanovsku. Vzdělání: Institut vojenského výcviku [21] při Toljatské státní univerzitě 2013. Je důstojníkem u 17. samostatné motostřelecké brigády v hodnosti nadporučíka.

Na sociálních sítích: VKontaktě [22] (archivy profilu [23], alba [23], kontaktů [24]), Odnoklassniki [25].

[26] [27]

V. Jaroslavcev byl identifikován (označen modrou šipkou) na fotografii z hostiny od shora uvedeného figuranta S. Sergejeva.

[28]

[29]Nar. 24. dubna […] v Adleru. S platnosti v roce 2014 byl vojákem u 17. samostatné motostřelecké brigády.

Na sociálních sítích: VKontaktě [30] (archivy profilu [31], všeobecného alba [32], vojenského alba [33], kontaktů [34]). Je zapsán do databáze válečných zločinců vedené centrem Mírotvorce [35].

Fotoalba G. Kovalčuka (označen zelenou šipkou) obsahují řadu pozoruhodných fotografií z doby „ukrajinské mise 2014“ nahraných již v roce 2014. Zejména jde o:

1. Fotku [36] s konvojem taktické skupiny od 17. samostatné motostřelecké brigády s taktickými znaky ve tvaru bílých identifikačních kruhů.

[37]

2. Fotku [38] z odpočinkového polního tábora ruských agresorů v různorodých nepředpisových vojenských uniformách.

[39]

3. Fotku [40] s kolegou v lesním pásu v nepředpisovém oblečení s bílými identifikačními pásky na nohou (údaje k identifikaci toho druhého viz dále).

[41]

4. Fotku [40] s kolegou, kde G. Kovalčuk pózuje v ledabylé poloze s „brutální“ bradkou.

[42]

5. Fotku [43] G. Kovalčuka se shora uvedeným kolegou S. Sergejevem v polním táboře taktické skupiny od 17. brigády.

6. Fotoscreen [44] pomníku z Šali s uvedenými 9 jmény vojáků ze 17. brigády, kteří padli na Donbasu, s komentářem „…čest jejich památce!“.

[45] [46]

[47]Nar. 1993 v Soči. S platností 2014 až 2016 slouží jako voják z povolání u 17. samostatné motostřelecké brigády.

Je snad „nejskromnější“ a nejopatrnější, pokud jde o mediální předvádění se. Na sociálních sítích: Odnoklassniki [48] (archivy profilu [49], alba [50], kontaktů [51]). To však nezabránilo jeho manželce Veněře Pogosjanové [52] (archivy profilu [53], alba [54], kontaktů [55]) okomentovat řadu fotografií manželových kolegů, což usnadnilo jejich identifikaci.

K. Šachlamdžjan byl identifikován (označen žlutou šipkou) na několika fotografiích [56] z doby „ukrajinské mise 2014“ v albu shora uvedeného G. Kovalčuka.

[57] [58]

Připomeňme, že 17. samostatná motostřelecká brigáda figurovala v 10 vyšetřovacích epizodách od InformNapalmu, šlo hlavně o publikace spojené s případy invaze a účasti v bojích na Donbasu v létě až na podzim 2014:

Databáze ruských vojáků z povolání a důkazů jejich účasti v bojích na Ukrajině na straně sjednocených rusko-teroristických sil jsou dostupné na trvalém odkazu:  https://informnapalm.org/database [71].


Tento příspěvek připravili k publikaci dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm na základě vlastního OSINT vyšetřování.

Autor příspěvku: Iraklij Komachidze [72]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [73], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [74]