- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Jízdenka pro Bundeswehr: jak Německo zvyšuje prestiž své armády

V posledních letech se v Německu aktivně pracuje na zvýšení prestiže Bundeswehru mezi obyvatelstvem. Po zrušení odvodů v roce 2011 musí německá armáda zápasit o novou pracovní sílu stejně jako soukromé společnosti. Státní služba ani konkrétně služba u armády z vás sice německého milionáře neudělá, vedle platu však státní instituce často dokážou nabídnout velmi atraktivní sociální balíček.

Vloni se Bundeswehr domluvil s Deutsche Bahn [1] (DB, německá obdoba Českých drah) na jízdenkách pro vojáky zdarma. Od ledna 2020 tedy mohou vojáci zdarma jezdit vlaky DB po celém Německu. K tomu si potřebují jízdenky objednat na webových stránkách DB a cestovat ve vojenském stejnokroji.

Uniformovaní vojáci tedy povedou jakousi marketingovou kampaň po celém Německu, aby civilisté zaznamenali přítomnost vojáků v každodenním životě země.

Pro vojáky je to také významný příspěvek. Pro cenovou představu: jízdenka druhé třídy na expres ICE z Berlína do Mnichova stojí řádově cca 130 eur. Jízdenky zdarma tedy představují pro německého vojáka nezanedbatelnou úsporu.

Foto: bundeswehr.de

Jak ruská okupace ukrajinského Krymu ovlivnila zásobování německého Bundeswehru

Po anexi Krymu začali Němci svůj postoj vůči vlastní armádě přehodnocovat. Ukázalo se, že stavy německé armády byly dlouhá léta snižovány, stále více vojenských útvarů se rušilo a na armádě se šetřilo, jak jen to šlo.

Na příkladě Ukrajiny Němci mohli vidět, že šetření na armádě může v konečném důsledku stát hodně. Rozpočet se navýšil z 32,4 miliard eur v roce 2014 až na 44,9 miliard eur v roce 2020. Bylo zahájeno vybavování vojenských útvarů novou technikou. Kromě techniky však armáda potřebuje vojáky. Dnes u německé armády celkem slouží nebo pracuje cca 184.000 vojáků a důstojníků, což pro 83milionovou zemí není zdaleka světoborný počet. Navíc armáda vůbec neláká mládež ani odborníky nijak moc.

Zemí se také přehnala vlna jakéhosi „politického“ pacifismu, kdy se usiluje o pomyslný „mír“ za každou cenu, jen aby se nemusela použít síla. Zároveň platí, že v možnost války nebo potřebu ozbrojených sil věří stále méně obyvatel. Nicméně, jak ukázala ukrajinská zkušenost, dříve či později musí země své ozbrojené síly použít. Je dobré, když se v rozhodující chvíli ukáže, že jsou bojeschopné. K dnešnímu dni je německá armáda i po pěti letech reforem stále jen „podmínečně bojeschopná“. Proto potrvají reformy v německé armádě ještě dlouhá léta, ať na to politici uvolňují jakkoli vysoké rozpočty. Někde se však začít muselo.

[2]

Již dnes můžeme reklamní kampaň s vlakovými jízdenkami považovat za úspěšnou, stále častěji totiž můžeme na nádražích německých měst spatřit elegantní vojáky a důstojníky v uniformách Bundeswehru. V první polovině ledna si němečtí vojáci zdarma objednali cca 130.000 jízdenek na vlaky Deutsche Bahn. Toto téma bylo ve velkém diskutováno v německém tisku a upozornilo na armádu jako slibného zaměstnavatele.


Tento přehled zpracoval Anton Pavluško [3],
technický odborník, novinář a analytik z mezinárodní dobrovolnické komunity InformNapalm, člen německé strany CSU, autor informačního projektu o ukrajinské IT sféře v němčině www.ituade.com [4].

Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Sledujte také publikace v češtině od komunity InformNapalm na sociální síti Facebook [5].

Čtěte také další příspěvky od InformNapalmu


Překlad: Svatoslav Ščyhol [8]