- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Kariérní růst „pana Bonda“: od okupovaného Cchinvali až k okupovanému Krymu

Mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm nadále shromažďuje údaje o ruských válečných zločincích, kteří se podíleli na agresi proti Gruzii a její následné okupaci. V této publikaci vám představíme ruského důstojníka, donedávna vojáka z okupační ruské vojenské základny se sídlem v Cchinvalském regionu Gruzie. Dnes pokračuje ve službě u Pobřežních vojsk Černomořské flotily RF na okupovaném Krymu.

V průběhu OSINT průzkumu stránek ruských vojáků na sociálních sítích se do našeho hledáčku dostal jistý Evgeniy Bond, jehož fotoalbum obsahuje řadu záběrů z Ruskem okupovaného regionu Samačablo (Cchinvalský region tzv. Jižní Osetie) v Gruzii.

Fotografie [1] datovaná dnem 22. září 2008 na pozadí zničené a vydrancované ruskými agresory gruzínské vesnice v Liachvské soutěsce:

Neméně zajímavá je i další fotografie [2] z pozdějšího období, nahraná v květnu 2013, kde Evgeniy Bond opět pózuje před zpustošenou gruzínskou vesnicí v regionu Samačablo.

Zjistit skutečné jméno ruského okupanta nebylo nijak těžké. Osobní údaje a fotoalbum figuranta „Bonda“ obsahují dost informací k jeho identifikaci. Takže do toho.

Identifikační údaje: Evgeniy Bond alias Jevgenij Železkin. Narozen dne 18. července 1984, pochází z Volgogradské oblasti. Pravděpodobná adresa: Volgogradská obl., Michajlovka, DRSU-5, dům č. 1, byt č. 21 (údaje z databáze dopravního inspektorátu pro Volgograd 1 [3], 2 [4]).

Vzdělání: Rjazaňská vojenská vysoká škola automobilová, absolvent z roku 2005.

Na sociálních sítích: VKontaktě [5] (archivy profilu [6], fotoalba [7], kontaktů [8]), Odnoklassniki [9] (archivy profilu [10] – omezený přístup), Skype: evgeniyrso [11].

Informace o Jevgeniji Železkinovi můžeme také najít na webu [12] Volgogradské televizní a rozhlasové vysílací společnosti: dle příspěvku z 23. září 2009 „nadporučík Jevgenij Železkin je účastníkem vojenského spořitelního a hypotéčního systému Rosvojenžiljo od roku 2005 a v roce 2009 získal nový byt“.

Jevgenij Železkin po dobu 10 let sloužil u vojenských útvarů Jižního vojenského okruhu, z toho posledních několik let na 4. ruské okupační vojenské základně v gruzínském regionu Samačablo. V září 2015 jeho „vyhnanství“ (jak říká sám figurant) skončilo.

K dalšímu výkonu služby byl Železkin v hodnosti kapitána 3. stupně přeložen k jednomu z vojenských útvarů Pobřežních vojsk Černomořské flotily RF se sídlem na území okupované Krymské autonomní republiky (Ukrajina), kde ruský okupant biker rád pobýval i předtím.

Připomeňme, že v listopadu 2015 InformNapalm odhalil skupinu pskovských výsadkářů, veteránů ruské invaze do Gruzie. Z 19 ruských válečných zločinců osm stále slouží u Ozbrojených sil RF, 18 výsadkářů se podílelo na ruské agresi proti Gruzii v roce 2008, z toho šest jsou účastníky nevyhlášené války RF proti Ukrajině (viz Pokání pskovského výsadkáře [13]).

Příznačné je, že po uveřejnění tohoto vyšetřování si zdánlivě udatní a neohrožení Putinovi vojáci najednou nadělali do kalhot a začali odstraňovat ze sítě své profily a fotografie. Nezáleží na tom, zda to udělali figuranti sami, nebo tajné služby, které po nich uklízejí. Tato skutečnost však vypovídá o jednom: všichni Rusové jsou si dobře vědomi svého slabého postavení a cítí blížící se odplatu [14].

Nastane čas, kdy se každý ruský okupant ze svých činů zodpoví. Nezáleží na tom, zda byl přímým účastníkem bojů, nebo pasivně přihlížel zločinům svého velení. V únoru 2016 uskutečnila pracovní skupina Mezinárodního trestního soudu v Haagu [15] řadu setkání v Tbilisi, kdy se jednalo o další spolupráci v rámci vyšetřování válečných zločinů. Mezinárodní soud v Haagu a kancelář prokurátora i přes předem známý postoj Ruské federace plánuje spolupracovat se všemi stranami, které byly účastníky války. V rozhodnutí MTS se konstatuje, že tzv. Jižní Osetie není samostatným státem a zůstává součástí Gruzie. Soud bude přihlížet pouze k závěrům vyšetřovacích úkonů, které provedly přímo Gruzie a Rusko.


Tento příspěvek připravila k publikaci mezinárodní dobrovolnická skupina InformNapalm na základě vlastního OSINT vyšetřování.

Autor příspěvku: Iraklij Komachidze [16]

© Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [17], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autora a na náš projekt.

 

*Zkontrolováno redaktorem.


Originál publikován dne 1. března 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [18]