- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

„Mé jméno je legie“: identifikován stínový velitel praporu Legie na Donbasu

Taktiku „dublérů“, neboli „stínů“, využívá RF na okupovaném ukrajinském území ve velkém. Každý prapor tzv. „armád DLR/LLR“ je zařazen v systému armádních sborů a striktně řízen ruskými ozbrojenými složkami. Z místních kolaborantů se vytváří obrázek pro média, kdy jsou jmenováni fiktivními veliteli jednotek s tím, že přímé bojové řízení skupin tvořených žoldáky a ruskými vojáky z povolání vykonávají ruští profesionálové, kteří jsou ve stínu „mediálních loutek“. Tato taktika prokázala svou účinnost a RF ji na Donbasu stále intenzivně uplatňuje.
V tomto OSINT vyšetřování půjde o identifikaci skutečného, tzn. bojového velitele praporu Legie ruských okupačních vojsk na Donbasu.

Za fiktivního velitele praporu Legie byl dosazen Sergej Zavdovejev, poslanec lidové rady „DLR“, který podle ruských propagandistických zdrojů v roce 1999 „sloužil u druhého výsadkového pluku francouzské Cizinecké legie v Afghánistánu“ a používá přezdívku Francouz. Není to ovšem nic víc než krycí příběh. Začátkem roku 2016 [1] se díky zdrojům InformNapalmu ve Francii podařilo zjistit, že příběh se Zavdovejevovou službou u Cizinecké legie je pouhým výmyslem propagandistů. Lidé, kteří u této legie (fr. Légion étrangère) sloužili v letech 1994 až 2004, jeho účast u této vojenské jednotky nepotvrdili.

Je nutno poznamenat, že před válkou byl Zavdovejev prodavačem dětských hraček a domácích spotřebičů v Makijivce (jeho životopis [2] z roku 2014 je přitom notně přehnaný).

Podle „příběhu“ Sergej Zavdovejev dnes stojí v čele banditské formace „oddíl pro provádění speciálních obzvlášť riskantních záchranných prací Ministerstva pro mimořádné situace DLR Legie“ a „dočasné komise lidové rady DLR pro převod tržnic působících na území Doněcké lidové republiky do státního vlastnictví“, je členem frakce Doněcká republika, pravidelně vystupuje v propagandistických médiích, účastní se veřejných akcí. Je rovněž známo, že udržuje úzké styky s dalším formálním lídrem „DLR“ Alexandrem Zacharčenkem, s čímž bývá de facto spojován rychlý „kariérní postup“ Sergeje Zavdovejeva.

Pozorují se i složité vztahy mezi Zavdovejevem a „opozičními“ ozbrojeneckými skupinami. Na pozadí účasti na činnosti „komise“ pro vyšetřování trestné činnosti Alexandra Chodakovského a na přímé koordinaci přebírání tržnic na ozbrojenci kontrolovaném území se Sergej Zavdovejev stal terčem kritiky ze strany jak radikální skupiny kolaborantů a jmenovitě Alexandra Chodakovského, tak řady místních obyvatel nespokojených s banditským přerozdělováním sfér vlivu v regionu, které de facto nezažili od konce 90. let 20. století. Podrobnější osobní spis je k nahlédnutí na webu depo.ua [3].

V lednu 2017 se v článku Identifikace zúčastněných na mimosoudní popravě v Debalceve [4] objevila informace o státním občanu Ruské federace Romanu Alexandroviči Nazarovovi [5] (viz následující foto).

[6]

Po Lohvynove byl Roman Nazarov jmenován vojenským správcem Makijivky, kterým je dosud.

[7]

Jde o ruského vojáka z povolání. Právě on řídil tzv. Francouzovu skupinu v Lohvynove. Tyto domněnky vycházejí z těchto skutečností:
1. Nominální velitel skupiny („Francouz“ Sergej Zavdovejev) nemá žádné vojenské zkušenosti. Nikdy nesloužil u francouzské legie (jak sám tvrdil), ale pracoval jako prodavač domácích spotřebičů v Makijivce. Velet oddílu tedy nemohl. Na druhou stranu Nazar vojenské zkušenosti má.
2. Na videu [8] zachycujícím řádění Legie v Lohvynove je Nazarov jediný, kdo má zaretušovanou tvář. Navíc byl na videu „degradován“ na vojína, přestože na fotce [9] od jeho manželky Nazar nosí výložky nadporučíka.
3. Na fotografiích pořízených po bojích v době „Debalcevského oblouku“ všude uprostřed není Zavdovejev, ale Nazarov. Na tzv. „bojových fotkách“ Sergej Zavdovejev dokonce zcela chybí, v albu má pouze „oficiální fotografie“. Ruští ozbrojenci tedy dávají přednost focení se svým skutečným velitelem, nikoli se „zástěrkou“ jako je S. Zavdovejev.

[10] [11]

V tomto případě se ruská propaganda snaží zakrýt účast ruských vojáků z povolání v bojích na Donbasu a kurátoři tak zůstávají ve stínu formálních „velitelů“.


Nejlepší přítel Romana Nazarova Jevgenij Ivanovič Safoškin [12], nar. 6. 2. 1979, bytem v Kamensk-Šachtinském, Rostovská oblast, také zveřejnil na sociální síti zajímavé fotografie, na nichž se nechal zvěčnit i Nazarov.

Jevgenij Safoškin v okupovaném Doněcku na návštěvě u Nazarova.
[13] [14]

Pozornost upoutaly fotografie z podzimu 2014 s nápisem „U Doněcku na chochlomě [15]“ sarkasticky naznačující, že se fotilo poblíž okupovaného ukrajinského Doněcku.

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Na fotografiích z roku 2014 byl spatřen také ozbrojenec s přezdívkou Ljova. jehož osoba byla zmíněna v souvisejícím článku [4]. Nejspíše jde o dalšího ruského vojáka z povolání, který se účastní války na Donbasu od roku 2014 společně s Romanem Nazarovem.

[24]

Fotka zveřejněná dne 23. června 2014, kterou Jevgenij Safošin podepsal „Humanitární pomoc“.

[25]

Vyzdvihněme snad nejzajímavější a nejinformativnější fotku [26] z léta 2014, kdy bylo „obyčejnému hochu“ Romanu Nazarovovi povoleno se nechat vyfotit před ruskou „humanitární pomocí“, kterou tvořily tanky a cisterny pro doplňování paliva.

[27]

Fotka zachycuje železniční stanici v Kamenskšachtinském okrese, Rostovská oblast. Je vzdálena necelých 30 km od ukrajinského hraničního přechodu Izvaryne, přes nějž probíhaly intenzivní přesuny ruských těžkých zbraní na Donbas.

Pro porovnání uvádíme fotky z článků zveřejněných v minulých letech.

Kamensk-Šachtinskij jako překladiště před odesláním techniky na Ukrajinu [28] (rusky, jaro 2015)
[29]

Výprodej od armyshopu: tanky v Kamensku-Šachtinském [30] (léto 2016)
[31]


Průzkumem veřejných zdrojů jsme dále zjistili, že Roman Nazarov bydlí se svou novou manželkou na bulváru Puškina v Doněcku, který před válkou platil za velmi prestižní lokalitu k bydlení. Bulvár Puškina kdysi býval nejmódnější a nejdražší ulicí v Doněcku, pak ovšem přišel „russkij mir“…

Na základě řady nepřímých indicií tak byl identifikován pravděpodobný „dublér“ neboli „stínový velitel“ jedné banditské formace na Donbasu.
Uvedené informace samozřejmě nejsou vyčerpávající a vyžadují doplňující průzkum, dotýkají se však velmi důležitého tématu, a sice identifikace ruských vojáků a státních občanů Ruské federace, kteří se přímo podílejí na velení sjednocených rusko-teroristických sil.


Tento příspěvek zpracoval Vidal Sorokin [32]

(CC BY) Informace zpracovány pro web InformNapalm.org [33], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autora a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [34]