- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Nečekané rošády ruských generálů v Jižním vojenském okruhu

Dne 13. ledna 2017 ruská média přinesla zprávu o změně na velitelství 58. armády Jižního vojenského okruhu RF. Novým vrchním velitelem „nejvíce válčící“ 58. armády byl jmenován [1] generálmajor Jevgenij Nikiforov. Vystřídal generálmajora Sergeje Kuzovljova [2], který zastával pozici vrchního velitele pouhých pět měsíců. Jaký důvod by mohla mít tak nenadálá změna ve velení a kdo je Jevgenij Nikiforov?

Generálmajor Jevgenij Valerjevič Nikiforov má dost barvitý životopis: dvě čečenské mise (1995 a 2000), pak zástupce velitele 58. armády (ve Vladikavkazu), velitel „armády L/DLR“ od jara 2015 do července 2016 s přezdívkou Tambov.

Jak víme [2], přezdívka Tambov je přenosná a kdysi patřívala generálmajoru Kuzovljovovi. O něm a jeho roli v událostech na dočasně okupovaném území Donbasu jsme napsali již v lednu 2015 [3]. V březnu až dubnu 2015 byl Kuzovljov odvolán do Ruska. Vystřídal ho další vysoce postavený důstojník, zástupce velitele 58. vševojskové armády generálmajor Jevgenij Nikiforov, který zdědil stejnou přezdívku Tambov.

Na krycích listinách z doby Nikiforovova pobytu na dočasně okupovaném východoukrajinském území je však jeho jméno zaznamenáno jako Jevgenij Valerjevič Morgun. Za účast v nevyhlášené válce proti Ukrajině byl Nikiforov zařazen na seznam válečných zločinců [4] na webu Mírotvorce.

Jevgenij Nikiforov se narodil dne 10. září 1970. V roce 1991 ukončil Kolomenské vyšší dělostřelecké velitelské učiliště. V letech 1991 až 2001 sloužil u 83. samostatné výsadkové a útočné brigády Dálněvýchodního vojenského okruhu (v Ussurijsku) jako velitel dělostřelecké čety, protitankové baterie a parašutistického výsadkového praporu. V roce 2003 dostudoval vševojskovou akademii. Pak dalších sedm let (2003 až 2010) sloužil u 83. výsadkové brigády Dálněvýchodního vojenského okruhu. Dne 28. března 2005 byl jmenován jejím velitelem. V roce 2012 ukončil Vojenskou akademii Generálního štábu Ozbrojených sil RF a byl jmenován zástupcem velitele 58. vševojskové armády. Vojenské hodnosti majora a podplukovníka získal Nikiforov předčasně. Před jmenováním do funkce vrchního velitele 58. armády velel Nikiforov 20. Gardové vševojskové armádě. Zajímavé je, že v srpnu 2016 v této funkci vystřídal již zmíněného generálmajora Sergeje Kuzovljova. Štáb 20. gardové vševojskové armády byl přesunut z Nižněnovgorodské oblasti do Voroněže v roce 2015 s orientací na Ukrajinu. Do očí bije skutečnost, že do této funkce byl jmenován ihned po ukončení ukrajinské mise.

Pozoruhodné je, že koncem srpna 2016 přibylo ve státním soudním rejstříku Ukrajiny sedm rozhodnutí, které vydal obvodní soud pro městskou část Pečerskyj v Kyjevě v rámci přípravného řízení v trestní věci č. 42014000000000457. Tato rozhodnutí se týkala nejvyšších ruských vojenských šarží, jejichž jména byla zmíněna jak v našich vyšetřováních, tak v oficiálních informacích [5] od Hlavního rozvědného úřadu Ukrajiny. Oznámení o vyslovení podezření společně s předvoláními k výslechu u orgánu činného v přípravném řízení na den 22. 8. 2016 byla podezřelým doručena mezinárodní expresní doručovací službou DHL prostřednictvím ruského Ministerstva obrany v místě výkonu vojenské služby. Dne 15. 8. 2016 společnost DHL vrátila doručenky. Vzhledem však k tomu, že žádný z podezřelých na předvolání nereagoval, bylo po nich vyhlášeno pátrání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se podezřelí vyhýbají spolupráci s orgány činnými v přípravném řízení a se soudem a s ohledem na  závažnost trestu v případě, že by dotyčné osoby byly shledány vinnými ze spáchání trestných činů a válečných zločinů, projednal obvodní soud Pečerskyj návrhy na uplatnění vůči podezřelým předběžného opatření uvalení vazby. Dne 26. 8. 2016 udělil soud orgánu činnému v přípravném řízení povolení k zadržení [6] několika vysoce postavených šarží ruské armády, zejména S. Kuzovljova a Je. Nikiforova.

Zůstává záhadou, proč byl S. Kuzovljov tak náhle zbaven velení 58. armády a jaké pole působnosti bude tomuto generálovi určeno nyní. Že by další mise na Donbas?

Analytici se domnívají, že nové jmenování souvisí s „důležitým úkolem“, kterým byl Nikiforov pověřen v kontextu další eskalace bojů a k jehož přípravě může být jako krytí použito chystané rozsáhlé vojenské cvičení Západ 2017.


Informace zpracoval Serhij Repin speciálně pro InformNapalm.

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [7], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [8]