- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Nejmodernější ruská technika se na Donbase dostala na letecké záběry z dronů (FOTO + souřadnice)

V reakci na hrubé porušování podmínek přístupu mezinárodních pozorovatelů na určité objekty na Donbase ze strany ruských okupačních oddílů zveřejňuje mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm [1] nové exkluzivní záběry s přímými důkazy přítomnosti nejmodernější ruské vojenské techniky v tzv. lidových republikách. Dovolujeme si upozornit novináře, politiky a diplomaty na potřebu zkonsolidovaného posilování mezinárodního tlaku na Ruskou federaci, aby agresor začal plnit své závazky ve smyslu úplného stažení svých vojáků, žoldáků, zbraní a techniky z ukrajinského území. To jsou nejdůležitější podmínky k dosažení nikoli zdánlivého, ale skutečného míru. Žádné další „platformy smíření“, „volby na Donbase“ nebo snahy o přiznání subjektivity ruským loutkovým teroristickým skupinám si nekladou za cíl dosažení skutečného míru, ale pouze prohloubení a ukotvení hrozeb pro územní integritu Ukrajiny.

20. března zveřejnila mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm analýzu bránění činnosti SMM OBSE na Donbase ze strany RF za první čtvrtletí 2020 [2]. Tato publikace popisovala četné případy odepření přístupu mezinárodním pozorovatelům na okupované území Donbasu. Příspěvek také ukázal soustavné porušování ze strany ozbrojených formací kontrolovaných Ruskou federací, které se snažily skrýt exempláře ruských zbraní a vojenské techniky před pozorovateli. Touto analýzou dospěli dobrovolníci k závěru, že nejúčinnějším zdrojem dat o porušování na okupovaném území nejsou v této situaci hlídky, ale bezpilotní letouny SMM OBSE. Právě tyto, přestože čelí pravidelnému rušení nejmodernějšími ruskými systémy radioelektronického boje, stále častěji odhalují unikátní kusy ruské techniky [3], kterou dokážou ovládat pouze vojáci Ozbrojených sil RF z povolání.

22. března spatřilo světla světa nové operativní hlášení SMM OBSE č. 2/2020 [4], v němž pozorovatelé uvádějí, že ve dnech 21. a 22. března nepustili příslušníci proruských formací v Doněcké oblasti žádnou hlídku mise. Z důvodu tohoto odepírání přístupu byl svobodný pohyb mise přes frontovou linii v Doněcké oblasti zcela omezen, což misi zabránilo v plnění jejího mandátu.

Tento případ už pokolikáté ukazuje agresivní úmysly Ruské federace, která se snaží skrýt pohyb zbraní a vojenské techniky na okupovaném území Donbasu.

Na druhou stranu mezinárodní zpravodajská komunity InformNapalm získala přes vlastní kanály nové vizuální potvrzení přítomnosti nejmodernějších ruských systémů radioelektronického boje na Donbase. Dnes exkluzivně přinášíme letecký záběr, který doplňuje textové údaje z hlášení SMM OBSE č. 60/20 ze dne 12. března 2020 [5], kde se píše o odhalení 3 moderních ruských kompletů radioelektronického boje, a sice RB-341V Leer-3, R-934B Sinica a RB-636 Svet-KU.

[6]

Rozbor fotky

Dobrovolníci z InformNapalmu provedli vlastní analýzu získaného leteckého záběru: zjistili přesnou geolokaci zachycené techniky a porovnali identifikaci techniky pro radioelektronický boj s dostupnými fotkami na síti. Všechny stanice radioelektronického boje, které se dostaly do záběru, jsou v přepravní poloze (tzn. nikoli provozní).

Typické úhly střech budov umožňují přesně stanovit souřadnice tohoto místa: 48°31’41.2″N 39°21’24.2″E [7]. Připojujeme také screenshot z Google Earth pro porovnání.

Toto je detail záběru pro porovnání prvků kompletu RB-636 Svet-KU.
Vlevo je prvek z dronového záběru, vpravo referenční foto.

Fotka zachycující tuto soupravu v Luhansku v roce 2016. Je podrobně popsána ve studii od InformNapalmu Rusko přesunulo do Luhansku soupravu Svet-KU [8].

Detail záběru pro porovnání prvků kompletu, který zmiňuje hlášení SMM OBSE jako R-934B Sinica. Na základě porovnání prvků máme důvodně za to, že jde o modifikaci rušičky R-934MV patřící do kompletu Borisoglebsk-2, který byl na Donbase také nejednou zaznamenán.

Vpravo je prvek leteckého záběru, vlevo referenční foto.

O známkách nasvědčujících provozu ruského kompletu RB-341V Leer-3 v Luhanské oblasti den předtím jsme podrobně napsali v druhé části článku [3]. Dobrovolníci z InformNapalmu také od roku 2015 tyto soupravy na Donbase opakovaně zachytili [9].

V pravém horním rohu záběru na střeše budovy je také patrné umístění antény pelengačního kompletu. Přesnou modifikaci antény se nepodařilo zjistit, je však velmi podobná ruskému anténovému systému ARK-PP4 [10], který má celé spektrum funkcí.

Vlevo je prvek fotky z dronu (výhled shora), vpravo referenční foto (boční výhled).

Při porovnávání různých satelitních záběrů z tohoto místa si dobrovolníci z InformNapalmu všimli, že se tato anténa na střeše budovy objevila nejpozději v roce 2016. A že před touto budovou jsou na satelitních záběrech občas vidět kumulace vojenských nákladních automobilů typu KAMAZ.

Na čerstvém dronovém záběru je také vidět shluk lidí ve vojenských uniformách a tři osobní auta. Nelze vyloučit, že se dronu podařilo zachytit ruské vojenské šéfy, kteří toto místo navštívili za účelem kontroly techniky nebo vydávání rozkazů posádkám.

[11]


Vyzýváme případné očité svědky, kteří mohli 10. března 2020 v uvedené lokalitě náhodou nafilmovat registrační značky těchto aut nebo mají jiné údaje, které by mohly přispět k identifikaci předmětných ruských vojáků.
Zasílejte vaše data na facebookovou stránku [12] InformNapalmu nebo pište na Twitter [13].

Závěry

Dovolíme si připomenout, že se nejmodernější ruská vojenská technika už předtím nejednou dostala do leteckých záběrů pořízených z dronu na Donbase. Mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm vyzývá ukrajinské a mezinárodní diplomaty, novináře a politiky, aby věnovali větší pozornost odhaleným případům trvající vojenské přítomnosti Ruské federace na Donbase. Tento materiál je nutno používat k přitvrzení v mezinárodním tlaku na RF a k uvalení dalších hospodářských sankcí, jejichž posláním je přinutit ruské vojenskopolitické špičky a Vladimira Putina osobně k plnění převzatých závazků v rámci minských protokolů ve smyslu stažení ruské armády z ukrajinského území.

Čtěte a sdílejte také další příspěvky od InformNapalmu


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Stránka komunity InformNapalm na Facebooku v češtině: InformNapalm Česko [24].


InformNapalm je zcela nezávislou komunitou, jejíž informační kapacity jsou financování výlučně z vlastních zdrojů dobrovolníků a nedostávají žádnou finanční podporu od vlády kteréhokoli státu ani od dárců. Jedinými mecenáši našeho projektu kromě dobrovolníků jsou čtenáři, kteří přispívají menšími dobročinnými částkami. Podpořte naši komunitu tak, že se přihlásíte k zasílání měsíčních minipříspěvků prostřednictvím dobročinné platformy Patreon. Společně zmůžeme více!

Become a Patron! [25]

 


Překlad: Svatoslav Ščyhol [26]