- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Nostalgie po zabíjení. Ruský dopravák v řadách nezákonné ozbrojené formace Rjazaň

Ruský dopravní policista – účastník agrese RF proti Gruzii a nezákonných ozbrojených formací „Novoruska“.

Dnešní ruská agrese proti Ukrajině a agrese RF proti Gruzii z roku 2008 mají mnoho společného. V obou případech jde o konflikty inspirované Ruskem, které začaly podporou proruských separatistů, pak následovala invaze do svrchovaných států. Gruzie a Ukrajina, které daly před ruským područím přednost jinému směřování, byly za tiché „podpory“ světového společenství ponechány napospas kremelským agresorům.

To, co se dnes děje na Ukrajině a čemu se říká hybridní válka, zažila Gruzie již začátkem 90. let minulého století: tisíce ruských „dobrovolníků“ (kozáci, Severokavkazané aj.), dodávky zbraní a munice pod záminkou humanitární pomoci, instruktoři a velitelé nezákonných ozbrojených formací z řad profesionálních vojáků, nakonec přímá účast sil a prostředků ruské armády na konfliktu.

Velmi často lidé, kteří se zbraní v ruce ohrožovali gruzínskou státnost v 1990. letech nebo později, dnes dělají totéž na Ukrajině.

Názorný příklad uvádí publikace na InformNapalmu ze dne 18. listopadu 2015 Pokání pskovského výsadkáře [1] (rusky): z 18 popsaných výsadkářů – „veteránů“ ruské agrese proti Gruzii v regionu Samačablo (Cchninvalský region neboli tzv. Jižní Osetie) z roku 2008 se šest zúčastnilo nevyhlášené války RF proti Ukrajině.

Nové OSINT vyšetřování od mezinárodní průzkumné komunity InformNapalm identifikovalo příslušníka Silniční hlídkové služby Státního inspektorátu pro bezpečnost silničního provozu Ministerstva vnitra RF v aktivní službě, který se v roce 2008 zúčastnil ruské invaze do Gruzie a na podzim 2015 navštívil ukrajinský Donbas jako „novoruský“ žoldák.

[2]

Zkoumaný objekt

[3]Andrej Tarasov, narozen 15. srpna 1985 v Komsomolském, Krasnokutský okres, Saratovská oblast. Trvale bytem v Segeži, Karelská republika. Je ženatý [4].

Základní vojenskou službu vykonával u pohraničních vojsk [5] FSB RF, Vyborského pohraničního oddílu. V roce 2008 sloužil jako profesionální voják u brigády zvláštních jednotek [6] GRU (pravděpodobně 22. brigáda zvláštních jednotek – vojenský útvar č. 11659 ve Stěpném, Rostovská oblast) Generálního štábu Ozbrojených sil RF v hodnosti seržanta. V letech 2011 až 2012 byl zaměstnán u soukromé bezpečnostní agentury [7] Severnyj Legion. Od roku 2012 až dosud je v aktivní službě jako příslušník Silniční hlídkové služby [8] Státního inspektorátu pro bezpečnost silničního provozu – policejního praporu Petrozavodského oddělení mimoresortní ochrany Ministerstva vnitra RF v hodnosti praporčíka. Věnuje se bojovým uměním, zúčastnil se a získal ocenění [9] v řadě zápasů pořádaných pod záštitou ruského Ministerstva vnitra [10] a FSB [11].

Na sociálních sítích: VKontaktě [12] (archivy profilu [13], fotoalba [14], kontaktů [15]), Odnoklassniki č. 1 [16] (archivy profilu [17], fotoalba [18]kontaktů [19]), Odnoklassniki č. 2 [20] (archivy profilu [21], fotoalba [22], kontaktů [23]).

Fotografie Andreje Tarasova z doby ruské invaze do Gruzie v srpnu 2008

Pozoruhodné je, že řada záběrů datovaných srpnem 2008 pochází z ruské vojenské základny v Džavě, Cchinvalský okres (kasárny z červených cihel), která neměla postavení mírové a byla nelegálně vybudována ruskou stranou několik let před událostmi ze srpna 2008 v rozporu s veškerými dohodami, a to jako neoficiální základna pro průzkumné jednotky a speciální prostředky, skladiště techniky a zbraní a výcvikové středisko pro separatistické nezákonné ozbrojené formace.

Řada záběrů z téhož období zachycuje mj. vandalství a marodérství ruských agresorů, kteří ničí gruzínské úřední budovy. Ukážeme také záběr s pancéřovým automobilem Tygr patřícím brigádě zvláštních jednotek s narychlo namalovaným logem „mírových sborů“.

[27] [28] [29]

Po skončení vojenského kontraktu Tarasov, jak už bylo uvedeno, nějakou dobu pracoval u soukromé bezpečnostní firmy a závodně sportoval. V roce 2012 nastoupil u dopravní policie Ministerstva vnitra RF, kde slouží dosud.

[35] [36] [37] [38]

Fotografie Andreje Tarasova z doby ruské invaze na Ukrajinu 2015

Mezi Tarasovovými fotkami nahranými do jeho alba v říjnu 2015 byla spatřena i starší fotografie s obrněným transportérem BTR-80 opatřeným nápisem „Rjazaň“ a symbolikou vojenské rozvědky, což ukazuje na Tarasovovo spojení s verbíři a úmysl se vydat na Donbas již v roce 2014. Jde o tzv. záškodnickou a průzkumnou banditskou skupinu Rjazaň v rámci „novoruských“ nezákonných ozbrojených formací, jejíž ozbrojence má nás figurant v kontaktech [39]. Připomeňme, že v minulosti jsme již u Rjazani zaznamenali bývalé vojáky z ruských zvláštních jednotek (viz Důchodci od GRU [40] (rusky)).

[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Pro informaci: v srpnu 2008 ruské tajné služby využily svých jihoosetských separatistických loutek a vyprovokovaly válečný konflikt v gruzínském regionu Samačablo (Cchinvalský region alias tzv. Jižní Osetie). Ruské „mírové sbory“ záměrně nereagovaly na aktivizaci ozbrojenců, kteří cíleně ostřelovali gruzínské vesnice v tomto regionu. Když gruzínské Ozbrojené síly musely zahájit operaci k zajištění bezpečnosti obyvatel Cchvinvalského regionu na území samostatného státu Gruzie a začaly lokalizovat ohniska aktivity separatistických provokatérů, oznámilo Rusko zahájení operace „vynucování míru“, která vyústila v otevřenou agresi RF proti Gruzii s následnou okupací regionů Samačablo a Abcházie a dosud trvající tzv. plíživou okupací. Při ruské vojenské invazi z roku 2008 zemřelo 408 gruzínských občanů, z toho 170 vojáků. Počet uprchlíků a vysídlenců se zvýšil o 26.000 osob. Celkem pro Gruzii činí počet uprchlíků, kteří museli opustit domovy kvůli konfliktům buď inspirovaným a podporovaným z Ruska, nebo s přímou ruskou účastí, přes 260.000 osob, přes 20 % území státu je okupováno.

 

Postskriptum: „Před uzávěrkou vydání“ byly A. Tarasovovy stránky záhadným způsobem zcenzurovány. Z figurantova profilu zmizelo vše, co dokazuje jeho účast na válečných zločinech v Gruzii v roce 2008 a na Ukrajině v roce 2015. Naše rukopisy však nehoří, takže figurant bude dříve či později povolán k odpovědnosti a důkazní databáze, kterou jsme nasbírali, bude vyžádána mezinárodními vyšetřovacími orgány.  


Příspěvek připraven k publikaci na základě vlastního OSINT vyšetřování. Autor: Iraklij Komachidze [53]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [54], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu. 


Překlad: Svatoslav Ščyhol [55]