- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Nová divize RF u litevských hranic vzniká v předstihu

Ruská federace stále zřizuje útočné svazky nejen podél hranic s Ukrajinou, ale také těsně u hranic členských států NATO. Do podzimu 2021 plánuje Ruská federace dokončit zřizování nové 18. gardové motostřelecké divize v Kaliningradské oblasti. Umístění vojenských útvarů nově vznikající divize by mohlo nasvědčovat plánům na agresi proti Litvě nebo na proražení koridoru mezi kaliningradskou exklávou a Běloruskou republikou u polských Suvalek.

Personální obsazování 18. motostřelecké divize plánuje Rusko dokončit už letos na podzim. Podle OSINT expertů od mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm bude 18. motostřelecká divize zahrnovat 3 motostřelecké pluky (79., 275. a 280.), 11. tankový pluk a 4 prapory (průzkumný, automobilový, ženijní a spojařský).

Má smysl upozornit na dvě stěžejní sídla, kde vzniká nový svazek ruské armády, jedná se o města Gusev (před rokem 1946 Gumbinnen) a Sovětsk (před rokem 1946 Tilsit).

[1]

V Gusevě jsou ve směru Suvalky rozmístěny hlavní útočné jednotky 18. motostřelecké divize, a sice 275. a 280. gardové motostřelecké pluky a 11. tankový pluk. Do hranice s Litvou je to odsud 36 km, s Polskem 26 km. Město má také železniční křižovatku, která má přímé spojení s ruskými městy Moskvou, Petrohradem, Čeljabinskem a s běloruským Homelem.

V Sovětsku (ležícím těsně u hranice s Litvou) sídlí 79. gardový motostřelecký pluk a 20. samostatný průzkumný prapor 18. motostřelecké divize.

Průzkumníci a zásobovači

Rusko stále vede aktivní průzkum terénu v pohraničí. 10. června 2021 nacvičovaly jednotky průzkumného praporu v katastru Guseva natáčení palebných pozic a objektů pomyslného nepřítele na video s použitím dronů v náročných povětrnostních podmínkách. Do akce bylo zapojeno 5 bezpilotních kompletů.

Podle InformNapalmu vojáci nacvičovali pohotové získávání informací o umístění vojsk a staveb pomyslného nepřítele a vysílání dat na velitelská stanoviště. Příznačné je, že se nacvičovalo také nouzové přistání bezpilotních letounů na nepřipravené plochy v bažinatém terénu.

Dnem 1. června 2021 také začalo období intenzivního slaďování a školení s nově vzniklým motostřeleckým svazkem na cvičištích v Kaliningradské oblasti. Zásobovací jednotky nacvičují v polních podmínkách tankování bojových vozidel pěchoty BMP-2, obrněných transportérů BTR-82A, samohybných dělostřeleckých systémů 2S19 Msta-S, tanků T-72B3 a zásobovacích automobilů. Zásobovači nacvičují také vstupní úkoly na likvidaci zásob hmotných prostředků a jejich pohotovém doplňování.

Připomeňme, že v únoru 2021 upozornili dobrovolníci od mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm na nekonvenční maskování palivových cisteren [2] Ozbrojených sil RF za přepravníky obilí. Nácvik podobných maskovacích postupů při vojenském cvičení potvrzuje, že RF stále piluje různé způsoby válečné věrolomnosti a hybridní agrese.

Závěr

Přestože se Rusko zatím necítí připraveno na přímou vojenskou konfrontaci s NATO a na obsazení území pobaltských států, pokračuje v agresivním kumulování jednotek a personálním obsazování nově vzniklých vojenských formací v regionu. Z čehož by mohly pro Alianci v budoucnu plynout značné problémy.

V tuto chvíli hlavním směrem vojenského ohrožení ze strany RF je hybridní agrese proti Ukrajině, která trvá již přes 7 let. Dostavba a zprovoznění Nord Streamu 2 by se pak mohly stát spouštěčem k posunu fronty ruské agrese dál na Západ. Také může dojít k politickému pohlcení a vojenské okupaci Běloruska, která by v případě úspěšné realizace otevřela pro RF nové příležitosti k realizaci dalších avantýr s proražením pozemního koridoru do Kaliningradské oblasti.

Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu

Tuto publikaci zpracoval Roman Burko speciálně pro mezinárodní dobrovolnickou komunitu InformNapalm. Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [12].

[13]InformNapalm nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy, popř. podpořit rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm svými příspěvky prostřednictvím Patreonu [14].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [15]