- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Odhalena účast posádky ruské malé raketové lodi Štil na agresi proti Ukrajině

Zjistili jsme, že se agrese proti Ukrajině zúčastnila malá raketová loď Štil. Tato loď byla zapojena do blokování lodí ukrajinského námořnictva v zálivu Donuzlav. Na seznamu (1 [1], 2 [2]) osob z velitelského sboru Ozbrojených sil RF, jimž Nejvyšší prokuratura Ukrajiny vyslovila podezření, k dnešnímu dni chybí velitel malé raketové lodi Štil. Tato loď nefiguruje ani na seznamu [3] plavidel zúčastněných na agresi proti Ukrajině, který vypracovala Vojenská prokuratura. Vyzýváme ukrajinské orgány činné v trestním řízení, aby uplatnily vůči okupantům veškeré řádné procesní úkony dle ukrajinské a mezinárodní právní úpravy a předaly jejich osobní údaje Interpolu.

Předmluva

Od rozpadu SSSR uplynulo již 28 let. Během této relativně krátké doby Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu rozpoutalo několik válek proti sousedním zemím, které unikly z jeho vražedného objetí v roce 1991. Zločinná rozhodnutí ruských politických špiček naplňují řadoví občané: vojáci základní služby, vojáci z povolání, důstojníci ozbrojených sil RF, žoldáci od tzv. soukromých vojenských společností a početných paramilitárních formací. Za plnění zločinných rozkazů dostávají vojenské hodnosti, vyznamenání a výhody, s nimiž se chlubí na sociálních sítích. Jsou heroizováni ruskými propagandisty, je totiž potřeba vychovávat další generace pro nové války. Pro tento účel byla v Rusku zřízena Junarmija [4], moderní verze Hitlerjugendu [5].

Zásluhou publikací propagandistů a přímých pachatelů zločinů na veřejně přístupných informačních zdrojích InformNapalm už sedmým rokem sbírá důkazní základ pro Mezinárodní trestní soud. Dnes půjde o malou raketovou loď Štil [6] (projekt 1234.1 Ovod-1, palubní číslo 620) zařazenou do 166. oddílu malých raketových lodí 41. brigády raketových člunů Černomořské flotily RF (brigáda má číslo vojenského útvaru 72165 a stálou základnu v Sevastopolu na dočasně okupovaném Krymu).

Vyznamenání a hodnosti za zločin

V roce 2013 měl velitel malé raketové lodi Štil Vladimir Valerjevič Děrbetov (Дербетов Владимир Валерьевич), původem z kalmyckého města Lagaň, hodnost kapitánporučíka [7].

[8]

Po účasti na zvláštní operaci záboru Krymu byl předčasně povýšen na kapitána 3. stupně a vyznamenán medailí Ušakova [9]. Je také nositelem [10] medaile Admirál Gorškov, držitelem titulu válečného veterána a poděkování od Putina.

[11]

V letech 2015 až 2017 [12] velel malé raketové lodi Zeljonyj Dol, která pod jeho velením plnila bojové úkoly v Sýrii. Když bylo toto plavidlo přeřazeno do Baltské flotily [12], byl Děrbetov jmenován velitelem vznášedlové raketové lodi Samum [13]. S platností pro květen 2018 byl zaznamenán v hodnosti kapitána 2. stupně [14].

V roce 2016 byl Děrbetov jako velitel malé raketové lodi Zeljonyj Dol zapsán do databáze vedené centrem Mírotvorce [15].

[16]

Stránka na sociální síti: https://vk.com/id14496215 (http://archive.is/eow11) http://archive.vn/TMuWj

Zjištěné údaje námořníků z malé raketové lodi Štil

Na ruských sociálních sítích jsme dohledali námořníky, kteří se zúčastnili zvláštní operace záboru Krymu v rámci posádky malé raketové lodi Štil.

Dmitrij Alexejevič Michejev (Михеев Дмитрий Алексеевич), nar. 19. 12. 1994 v Zelenodolsku, Tatarstán, RF.

[17]

Zveřejnil fotku s medailí za okupaci Krymu a průvodní listinou k ní.

[18]

Michejev také nahrál na svou stránku několik videí z doby výkonu služby, která jsou použitelná u soudu a mohla by přispět k identifikaci dalších námořníků zúčastněných na agresi (odkazy na video: 1 [19], 2 [20]; archiv [21] – pro případ, že by figurant důkazy odstranil). Jedno z videí zachycuje námořníky z malé raketové lodi Štil, na dalším vidíme, jak Michejeva vítají u vlaku po demobilizaci. Na záběru je u figuranta zřetelně vidět nášivka z malé raketové lodi Štil.

[22]

 

Dmitrij Doras (Дорас Дмитрий), nar. 14. 4. 1994 v Krasnodaru, RF. Byl nalezen na seznamu kontaktů Dmitrije Michejeva.

[38]

Následující fotka z Dorasova alba je na první pohled jen málo informativní, zachycuje však typické prvky malé raketové lodi Štil.

[39]

Zde je porovnání s fotografiemi této lodi, které se našly na síti:

[40]

Doras na fotce s medailí za okupaci Krymu:

[41]

 

Zločiny námořníků z malé raketové lodi Štil

V roce 2014 patřila malá raketová loď Štil mezi plavidla, která blokovala [46] cestu do širého moře pro ukrajinské lodě v zálivu jezera Donuzlav. Stojí za zmínku, že účast na zvláštní operaci obsazení Krymu nebyla pro posádku této lodi prvním válečným zločinem. V roce 2008 [47] se malá raketová loď Štil zúčastnila války proti Gruzii. Od roku 2009 vykonávala stálé bojové hlídky u pobřeží Ruskem okupované Abcházie.

Další informace k malé raketové lodi Štil, které by mohly být pro čtenáře zajímavé

Na sevastopolském fóru najdeme zajímavé komentáře [48], které ilustrují situaci nejen na malé raketové lodi Štil, ale i u ruského námořnictva celkově.

Rus z Uralu v roce 2016 dostal doporučení na malou raketovou loď Štil a řekl si, že prostuduje sevastopolské fórum:

”Dobrý den, vážení přispěvatelé! Potřebuji vaši pomoc. Přišlo mi doporučení na malou raketovou loď Štil. Pocházím z Uralu, je mi 32 let, mám vysokoškolské vzdělání, rodinu a děti. … Situace v místech, kde žiji, začíná dnes vypadat velice nepříjemně: mzdy všude klesly, očekává se hromadné propouštění, je vysoká pravděpodobnost, že zůstanu bez práce. A tu se najednou naskytla taková šance – jednak splnit svůj sen, jednak nějak změnit život, doufám v to nejlepší. Když však člověk čte toto vlákno fóra (a nejen to), má stále víc pochybností, zda to za to stojí. Sen je sen, ale živit rodinu musím. Přestěhovat se o 3000 kilometrů totiž není žádná legrace! Otázka zní: co mám očekávat hned ze začátku a jaké jsou další vyhlídky?…“

Odpověď:

“Bydlet není kde. Nikdo nečeká. Dostanete postel na parníku, pak musíte hledat pronájem bydlení pro rodinu. A pak vás z lodi nebude nikdo pouštět. Budou chtít oblečení a obuv, ale nic na to nedostanete, všechno si koupíte za vlastní. Pak vymalovat na vlastní náklady. Pak to manželka nevydrží a odjede za mámou…“
[49]

Projekt Ovod a „pistole u spánku“

Lodě v rámci projektu Ovod vznikaly v 1960. letech. Původně se plánovalo zařadit tyto lodě do třídy člunů, tehdejší vrchní velitel námořnictva, admirál SSSR Sergej Gorškov však speciálně pro ně schválil třídu novou: malá raketová loď. Při spouštění prvního Ovodu na vodu pronesl epickou větu [50]: „Tyto malé raketové lodě jsou pistolí u spánku imperialismu”.

S platností v roce 2019 [51] bylo 12 malých raketových lodí z projektu Ovod stále ve službě, ostatní byly vyřazeny nebo zastaraly morálně a fyzicky. Ty, co zůstaly, vyžadují modernizaci. S tím, že vojáci říkají, že by se při modernizaci měl zachovat pouze trup, nástavby a část celolodních systémů.

Štil je malá raketová loď patřící do projektu 1234.1 Ovod-1. Toto plavidlo bylo spuštěno na vodu v roce 1978. V létě 2019 se na fórech objevily fotky [52] zachycující průběh „svlékání“ malé raketové lodi Štil, tzn. z lodi bylo demontováno vybavení před sešrotováním [47].

[53]

V únoru 2020 [6] byla malá raketová loď Štil vyřazena ze stavu Černomořské flotily RF. Na účast jejích posádek na agresi proti Ukrajině a Gruzii by se přesto zapomínat nemělo.


*V případě, že prohlížíte mobilní AMP verzi tohoto článku (Accelerated Mobile Page), nemusí se vám zobrazit některé fotky a odkazy na archivy. Máte-li zájem o podrobnější prostudování podkladů této publikace, doporučujeme článek otevřít na počítači.


Čtěte a sdílejte také další příspěvky od InformNapalmu


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Stránka komunity InformNapalm na Facebooku v češtině: InformNapalm Česko [59].

InformNapalm je zcela nezávislou komunitou, jejíž informační kapacity jsou financování výlučně z vlastních zdrojů dobrovolníků a nedostávají žádnou finanční podporu od vlády kteréhokoli státu ani od dárců. Jedinými mecenáši našeho projektu kromě dobrovolníků jsou čtenáři, kteří přispívají menšími dobročinnými částkami. Podpořte naši komunitu tak, že se přihlásíte k zasílání měsíčních minipříspěvků prostřednictvím dobročinné platformy Patreon. Společně zmůžeme více!

Become a Patron! [60]


Překlad: Svatoslav Ščyhol [61]