- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Odkaz předků: syn je velitel 53. protiletecké raketové brigády RF, která „sestřelila MH17“, matka je bývalá příslušnice KGB

Další etapa hledání viníků zřícení letu MH17 a zvýšená pozornost světového společenství věnovaná identifikaci válečných zločinců přiměla OSINT průzkumníky z nejrůznějších míst na světě k publikaci nových údajů nashromážděných v prostoru sociálních sítí.

Zatímco se některé skupiny vyšetřovatelů snaží téma průzkumu veřejných zdrojů zmonopolizovat a „nechat si pro sebe“ něco, co bylo veřejně přístupné, jiné expertní týmy jako je Mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm vyznávají zásadu „pohotového vytěžení a širokého zveřejnění“, aby se zamezilo vyvádění informací do sféry zákulisních intrik a podkobercových hrátek mocných tohoto světa. Pouze úplná otevřenost a jasná prezentace algoritmu zkoumání, která umožní veřejnosti přesvědčit se, že nasbíraná fakta jsou transparentní, dokáže vytvořit podmínky k nevyhnutelnosti spravedlivého procesu.

Další OSINT vyšetřování, které zpracoval Mykola Machno [1], odhaluje údaje o veliteli 53. protiletecké raketové brigády, vojenský útvar č. 32406 v Kursku, jejíž vojáci by mohli být podle jedné z verzí vyšetřovací skupiny [2] zapleteni do masakru cestujících na lince MH17.

Čtěte také: Za co získal důstojník 53. protiletecké raketové brigády RF Svatojiřský kříž IV. stupně: za let MH17, nebo za ukrajinské Su-25 a An-26? [3]

Neveřejné zprávy a anonymizace informací neumožňují vyvíjet veřejný tlak na přímé objednatele a pachatele válečných zločinů. Je důležité uchovat viditelné tváře, osobní údaje a životopisné detaily každého jednotlivého zkoumaného subjektu. Ruské tajné služby jsou schopny odstranit ze sítě veškeré informace o objektu nebo dokonce pachatele fyzicky zlikvidovat, údaje o každém z nich ovšem musí zůstat v dějinách alespoň ve formě screenshotů, fotek a archivů.

Identifikační údaje:
Plukovník Sergej Borisovič Mučkajev
, 39 let, jako rodné město uvádí Čebarkul (Čeljabinská obl.), na svém blogu zmiňuje také Naro-Fominsk v Moskevské obl. (jde patrně o předchozí působiště nebo bydliště). V roce 1997 ukončil Petrohradské vyšší protiletecké raketové učiliště (PVPLRU, dříve se tato škola jmenovala LPLDTU – Leningradské protiletecké dělostřelecké raketové učiliště).

Existuje také veřejně přístupná zmínka o plukovníku Sergeji Mučkajevovi na oficiálním webu Ministerstva obrany Ruské federace, a sice v části věnované 53. dělostřelecké raketové brigádě Západního vojenského okruhu. Tamtéž se uvádí, že plukovník Sergej Borisovič Mučkajev velí 53. protiletecké raketové brigádě od roku 2013 až dosud, což zapadá do časového rámce tragédie letu MH17.

 

Dále bylo nalezeno několik zmínek o plukovníku Mučkajevovi v souvislosti s těmito událostmi:

Na síti se plukovník chová obezřetně a nesdílí „bojové“ fotografie, průzkumem se však podařilo zjistit, že okruh jeho přátel a kontaktů tvoří převážně vojáci protileteckých jednotek ze střední velitelské vrstvy.

Máme k dispozici také seznam identifikačních údajů a archivů o plukovníkových nejbližších příbuzných: matce, otci a manželce. Ze všech tří je nejzajímavější ironie osudu „dědičnosti“ plukovníka Mučkajeva.

Mezinárodní vyšetřovací skupina by patrně měla již nyní požádat ruskou stranu, aby umožnila vyslechnout velení a vojáky ze shora uvedené brigády na předmět účasti na tragédii.

(CC BY 4.0) Tento příspěvek zpracoval Mykola Machno [1] speciálně pro InformNapalm


Originál publikován dne 8. ledna 2015

Překlad: Svatoslav Ščyhol [22]