- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Palmýra. Výsadek mariňáků ze Severní flotily

V březnu 2016, v době dobývání syrské Palmýry, se týmu InformNapalm podařilo identifikovat [1] houfnicovou jednotku 120. samostatné dělostřelecké brigády (vojenský útvar č. 59361 se základnou v Jurze) 41. vševojskové armády Centrálního vojenského okruhu. Ve stejné době Moskva oficiálně oznámila [2] smrt důstojníka ruských zvláštních jednotek při plnění úkolů navádění leteckých útoků u Palmýry. Z toho plyne, že do bojů o toto území nasadilo ruské velení dělostřelectvo, letectvo a zvláštní jednotky. Na pozemní operaci se podle Generálního štábu RF zase podílela pouze syrská armáda. Toto prohlášení působí směšně, protože v současné době podle pozorování dobrovolníků z InformNapalmu zajišťuje kontrolu Palmýry jednotka 61. brigády námořní pěchoty (vojenský útvar č. 38643 ve Sputniku, Pečenžský okres, Murmanská oblast). Přesvědčíme se o tom velmi snadno, když si prohlédneme fotoalbum [3] profesionálního vojáka z této jednotky Dmitrije Jegošina (profil [4], přátelé [5]). Fotografie [1] [6] [2] [7] [3] [8] jsou opatřeny geotagy a zachycují historické pamětihodnosti Palmýry.

[9] [10] [11]

Kdyby to nestačilo, ze souřadnic u geotagů lze zjistit přesnou polohu opevněného místa (souřadnice 35.40810700, 36.03033200), kde Jegošin sloužil předtím.

[12] [13] [14]

A také přibližnou polohu základny jednotky v samotné Palmýře (souřadnice 34.55594700, 38.27559300).

[15] [16]

Po zhlédnutí fotografií si hned vybavíme nedávná Putinova slova, která zazněla v rámci přímé linky: „Velkou část našeho uskupení jsme stáhli, zanechali jsme však syrskou armádu ve stavu, kdy je schopna za podpory zbylého uskupení provádět ofenzivní operace a obsadila Palmýru. Snad je čtenářům jasné, kdo přesně tuto ofenzivní operaci provedl a kdo onu Palmýru obsadil. I když platí, že je stále otevřená otázka ohledně stavu tohoto uskupení (výrazem „stav“ se rozumí kvalita výcviku a ozbrojení). Třeba proč právě 61. samostatná brigáda námořní pěchoty kontroluje pozice a nejspíše se podílela na dobývání města? Proč to nebyla 21. [17], 28. [18], 74. [19] nebo 34. samostatná motostřelecká brigáda [20], jednotky ze 7. ruské vojenské základny [21] nebo mariňáci z 336. [22] nebo 810. samostatné brigády námořní pěchoty [23], které byly spatřeny v Sýrii dřív?

Do důležitých operací bývají totiž nasazovány ty nejlépe vycvičené jednotky, ideálně s bojovými zkušenostmi. Připomeňme, že vojáci z 61. samostatné brigády námořní pěchoty se v létě 2014 až únoru 2015 podíleli na vojenské agresi na území Ukrajiny, podrobněji viz naše vyšetřování Námořní pěchota ruské Severní flotily v donbaských stepích [24] (rusky) nebo Důkazy účasti 61. brigády námořní pěchoty Severní flotily RF v bojích na Donbasu [25] (rusky). Právě v bojích na východě Ukrajiny získala tato brigáda bojové zkušenosti, které jí později přišly vhod při plnění bojových úkolů v Sýrii. Z vyhodnocení profilů mariňáků z 61. brigády lze usoudit, že přesun této jednotky do Sýrie byl zahájen v poslední třetině prosince 2015 a probíhal za pomoci letadel vojenského dopravního letectva Vzdušně-kosmických sil RF. Mezi úkoly „Pečenžanů“ patřily vojenské hlídky na základně Hmímím, v přístavu Tartús, na opevněných pozicích v blízkosti vyvýšenin a strategicky významných silnic. Kulminací bojových úkolů této brigády se pak stala kontrola nad Palmýrou a možná i účast na dobývání města.

Jedním z vojáků předmětné brigády, který získal bojové zkušenosti na východě Ukrajiny a později byl vyslán do Sýrie, je Valentin Šamanin (profil [26], album [27]). Jeho fotoalbum obsahuje fotografie pořízené v roce 2014 v Rostovské oblasti, odkud se podnikaly „nájezdy“ na území Ukrajiny (zde jsou přítomny, jak už se stalo zvykem, známé atributy hybridních ruských vojáků: nepředpisové uniformy, chybějící označení příslušnosti, přetřená palubní čísla a taktické znaky na technice).

[28] [29] [30] [31]

Obsahuje jeho profil i fotky již ze Sýrie, které byly nahrány začátkem roku 2016, zanedlouho však z fotoalba odstraněny.

[32] [33] [34] [35]

Vedle Jegošina a Šamanina se dobrovolníkům z InformNapalmu podařilo identifikovat profily dvaatřiceti vojáků z 61. samostatné brigády námořní pěchoty, kteří absolvovali syrskou misi. Nelze vyloučit, že se předtím zúčastnili vojenské agrese proti Ukrajině. O tom však napíšeme v dalším článku věnovaném válečné historii brigády.


Tento příspěvek připravila k publikaci mezinárodní dobrovolnická skupina InformNapalm na základě vlastního OSINT vyšetřování. (CC BY). Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org, v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autora a na náš projekt.

*Zkontrolováno redaktorem.


Originál publikován dne 17. dubna 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [36]