- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Politické spekulace na téma ukrajinských uprchlíků v Běloruské republice

Koncem listopadu dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm zaznamenali informační boom, který byl v ruských, běloruských a ukrajinských médiích delší dobu podporován. Záminkou, která vyprovokovala umělý rozruch, se stalo téma ukrajinských uprchlíků a fantastický počet 160.000, který zazněl z úst zástupce úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Minsku. Pravidelné monitorování svodek a statistik oficiálních státních struktur ze strany dobrovolníků od InformNapalmu umožnilo najít v tomto boomu nevěrohodné údaje, které má tento příspěvek vyvrátit.

Oficiální údaje, které pomohou odhalit nevěrohodné informace

Dle informací od Odboru Ministerstva vnitra Běloruské republiky pro státní občanství a migrace požádalo v letech 2014 až 2015 o přiznání postavení uprchlíka nebo doplňkovou ochranu 1642 [1] státních občanů Ukrajiny, z nichž s platností v roce 2015 získalo doplňkovou ochranu 1089 [2] osob a pouze 1 [3] (jeden!) státní občan Ukrajiny získal oficiální postavení uprchlíka. Naprostá většina přistěhovalců z Donbasu pobývá na území Běloruské republiky v postavení pracovních migrantů, jimž úřady udělují povolení k přechodnému (na 1 rok) nebo trvalému pobytu. Těchto migrantů bylo v období 1. ledna 2014 až 1. července 2015 zaznamenáno celkem 35157 osob (dle statistických údajů Odboru Ministerstva vnitra BR pro státní občanství a migrace: 1 [4]2 [5]3 [6]), navíc je mezi nimi mnoho pracovních migrantů z celé Ukrajiny, nikoli jen z Donbasu. Je třeba rovněž vzít v potaz, že jistý podíl mají na tomto počtu migranti sezonní, kteří se později vracejí na Ukrajinu. Ze shora uvedených oficiálních údajů vyplývá, že dnes v Bělorusku pobývá cca 25 až 30 tisíc donbaských migrantů, i tento počet je však velmi významný, protože je třeba mít na paměti, že nejde o obyčejné přistěhovalce, tedy žádné poklidné horníky nebo traktoristy, ale mnozí z nich jsou příznivci a kolaboranty rusko-teroristických vojsk a šiřiteli agresivní válečné propagandy. Jsou mezi nimi i ozbrojenci s velkými bojovými zkušenostmi, pro něž je hodnota lidského života a mravní zásady přežitkem. Dozvědět se více o konkrétních případech ke shora uvedenému můžete z vyšetřování:

„Pracovní“ migrace ozbrojenců z teroristických formací L/DLR, jejich příznivců a kolaborantů do Běloruska [7]

Zapamatujme si počet ukrajinských migrantů v Bělorusku z oficiálních statistik, tedy 25 až 30 tisíc, a přejděme přímo k dalšímu hodnocení onoho informačního boomu a jeho chronologie.

Chronologie nafukování „bubliny“

První případy nadhodnocených statistických údajů vyšly najevo v září 2014, kdy zástupce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Oldřich Andrýsek při své návštěvě v Homelské oblasti prohlásil [8], že v Bělorusku pobývá přes 25 tisíc ukrajinských přistěhovalců. Tuto informaci tehdy nepotvrdil vedoucí Odboru Ministerstva vnitra BR pro státní občanství a migrace Aljaxej Bjahun, který oznámil [9] skutečné údaje:

Máme 250 žádostí o přiznání postavení uprchlíka, tyto počty jsou k dispozici. Ale co se týče těch ostatních… Třeba přes 7 tisíc získalo pracovní povolení. I když je jasné, že někteří tu pracují již od minulého roku.

UNHCR následně v „nafukování bubliny“ pokračoval, což se promítlo do stále narůstajícího rozdílu mezi údaji uváděnými tímto Úřadem a oficiálními statistikami běloruských státních orgánů. Např. uveřejněný operativní [10] přehled UNHCR ze dne 2. prosince 2014 obsahuje informace již o 59.600 ukrajinských uprchlících, navíc je typické, že se UNHCR odvolává na informace údajně získané „od úřadů“. Na druhou stranu podle informací od oficiálních běloruských zdrojů, které uvádějí výroční statistiky [11] Odboru Ministerstva vnitra BR pro státní občanství a migrace, v roce 2014 do Běloruska z Ukrajiny přicestovalo 17.778 migrantů, 664 Ukrajinců požádalo [12] o přiznání postavení uprchlíka nebo o doplňkovou ochranu.

Nejvýrazněji se zkreslení informací projevilo v roce 2015, kdy v operativním přehledu od UNHCR za 21. března až 10. dubna pro Bělorusko již figurovalo [13] 80.900 ukrajinských migrantů s tím, že se tyto informace opět uváděly s odkazem na jakési záhadné běloruské „vládní zdroje“. Tyto informační spekulace vyvrcholily na podzim 2015, kdy předmětný počet, jehož hodnota zůstávala po celou dobu téměř neměnná až na nepatrný srpnový přírůstek [14] na 81.600 ukrajinských občanů, v přehledu, který UNHCR přeložil dne 7. září 2015, rapidně stoupl [15] na 126.450 (!) osob. Odkaz pro tento v kontextu statistiky fantastický počet opět mířil na „zdroje ve vládě“ a „příslušné národní azylové orgány“.

[16]

V září 2015 zástupce UNHCR OSN v Bělorusku Jean-Yves Bouchardy „napočítal [17]“ již 150.000, přestože oficiální informace od jeho Úřadu uvádějí [18] počty o více než dvacet tisíc nižší. U toho však nezůstal a dokonce se pustil do aritmetických operací:

Myslím, že 150 tisíc osob je působivý počet, a když ho porovnáme s celkovou běloruskou populací, dostaneme řádově 1,7 % (archiv [19]).


Na fotce: Zástupce UNHCR OSN v Bělorusku Jean-Yves Bouchardy | Belsat

Na jaře 2016 patrně pod vlivem zrušených sankcí se do tohoto procesu statistických manipulací zapojily i nejvyšší šarže běloruského státu. Poprvé se to výrazně projevilo při Lukašenkově setkání se zástupcem asistenta ministra obrany USA Michaelem Carpenterem dne 30. března 2016, kdy o přítomnosti 160 tisíc uprchlíků [20] z Ukrajiny v zemi mluvil již přímo běloruský vládce.


Foto ze setkání z oficiálního webu president.gov.by

Nakonec již 26. září 2016 v rozhovoru pro Rádio OSN šéf běloruské diplomacie Uladzimer Makej podivuhodně opakuje [21] shora citovaná slova o 160 tisících „ukrajinských uprchlíků“.

[22]Foto: unmultimedia.org

O deset dní později, 6. října 2016, na 67. zasedání výkonného výboru UNHCR OSN, které se konalo v Ženevě, v informačních manipulacích pokračoval tentokrát již stálý zástupce Běloruska při Oddělení OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě Jury Ambrazevič:

Bělorusko se v posledních letech setkalo s vlnou stěhování státních občanů Ukrajiny, kteří opustili své domovy kvůli krizi na jihovýchodě této země. Naše země, která v této době „bez zbytečného povyku“ přijala přes 160 tisíc osob z Ukrajiny, v přepočtu na jednoho obyvatele patří mezi světovou špičku (!) v počtu přijatých nedobrovolných migrantů (archiv [23]).

[24]
Foto: Jury Ambrazevič | mfa.gov.by

Dne 8. listopadu 2016 s obdobným prohlášením v Kyjevě vystoupil [25] mimořádný a zplnomocněný velvyslanec BR na Ukrajině Ihar Sokal na konferenci „25 let ukrajinsko-běloruského dialogu: perspektivy bilaterálních vztahů v dobách globálních výzev“, který se přitom odvolal na údaje UNHCR OSN (bludný kruh se uzavřel!). Již 20. listopadu 2016 pak ve vysílání běloruského televizního kanálu ONT shora uvedený zástupce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Jean-Yves Bouchardy pevně stvrzuje nepravdivé informace o pobytu 160 tisíc ukrajinských občanů na běloruském území:

Víme, že Bělorusko tradičně přijímá na svém území uprchlíky z různých zemí. Donedávna jejich počet na území vašeho státu nebyl výrazný, kvůli konfliktu na východě Ukrajiny však do Běloruska přišlo cca 160 tisíc občanů tohoto státu. Zhruba 2 tisíce z nich zde požádalo o azyl.

Příznačné je, že se tento zástupce Vysokého komisaře nejednou sešel s ministrem vnitra Běloruska Iharem Šuněvičem a jeho náměstky (1 [26]2 [27]3 [28]), od nichž měl určitě získat veškeré dostupné informace o skutečném počtu uprchlíků a migrantů v Bělorusku dle oficiálních statistik Odboru Ministerstva vnitra BR pro státní občanství a migrace. Přesto, jak už bylo nejednou zaznamenáno, mnozí věří, že říká pravdu, nebo dělají, že věří.

Je nutno vyzdvihnout, že na nafouknutí této „bubliny“ hrají zvláštní roli média. V tomto případě média spolehla na slova nejvyšších zástupců Běloruska a úředníků z mezinárodních organizací a stala se retranslátorem nepravdivých informací.

Možné účely manipulací s uprchlickými statistikami

Na příkladu tohoto vyšetřování jsme ukázali, jak velký rozsah mohou mít nepravdivé informace, do níž byly vědomě či nevědomě zapojeni vysoce postavení zástupci státu a úředníci z mezinárodních organizací. Je možné, že za tímto manipulováním s údaji stojí snaha ukázat velký význam Běloruska na mezinárodní aréně v otázce „přijímání uprchlíků“ nebo banální finanční zájem ze strany určitých osob a úředníků. Jednou z verzí by mohlo být, že přemrštěné počty jsou zapotřebí k tomu, aby mezinárodní společenství mělo motivaci poskytovat cílenou dárcovskou pomoc. Např. v roce 2015 UNHCR OSN potřeboval [29] k financování svého programu na pomoc vysídleným osobám na Ukrajině, v Bělorusku a Moldavsku 41,5 mil. USD, z nichž bylo uvolněno [30] 28,8 mil. USD.


Screenshot údajů z oficiálního webu unhcr.org

Dle nejnovějšího operativního souhrnu za září činily [31] celkové finanční potřeby na rok 2016 42,3 mil. USD, z nichž část ve výši 17,1 mil. již vyplatily dárcovské organizace. Celková hodnota potřeb v letech 2015 až 2016 činila 83,8 mil. USD bez doplňkových žádostí o financování činnosti, z toho s platností pro září 2016 již bylo vyplaceno 45,9 mil. USD, plus k tomu navíc 11,3 mil. USD, které UNHCR získal [32] na realizaci programu pro vnitrostátní uprchlíky na Ukrajině v roce 2014. Celková dosažená částka 57,2 mil. USD je velmi působivá. Z této částky byla jistá část vyčleněna běloruskému zastoupení UNHCR, které požádalo jen v roce 2015 o více než 2 mil. USD.

Nelze také vyloučit, že by úmyslem UNHCR OSN mohlo být také napomáhání tomu, aby běloruská strana přijala jistý počet syrských uprchlíků z Evropské unie, jejichž dokonce i několikatisícový počet by ve srovnání se „160 tisíci“ migrantů z Ukrajiny působil jako dost nepatrný. Tento názor již vyslovil [33] zástupce UNHCR v Bělorusku Jean-Yves Bouchardy.

Motivy používání nevěrohodných informací státními běloruskými činiteli v uprchlických otázkách lze vysledovat i z jejich prohlášení, kdy se snaží dokázat význam Běloruska na mezinárodní aréně stvrzením jeho nového postavení, jedné ze světových špiček v počtu nucených migrantů. Jejich taktika je v zásadě pochopitelná: na pozadí „úspěchu“ s vydobytím pověsti státu obsluhujícího „mírové jednací procesy“ v otázce jak Karabachu, tak Donbasu působí linie dosažení pomyslného rekordu v uprchlické otázce docela logicky.

Poznámka pro kolegy ze StopFake: mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm v rámci tohoto vyšetřování odhalila dlouhohrající a prolongovaný hoax na vysoké úrovni, který se týkal spekulací na téma ukrajinských migrantů v Bělorusku. Nadále sledujeme oficiální statistiky a „skořápkové hry“ politiků ve věcech globálních informačních manipulací.


Tento příspěvek připravil k publikaci redaktor běloruské služby mezinárodní průzkumné komunity InformNapalm Djzanis Ivašyn [34].

Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [35], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést přímý odkaz na autora a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Originál publikován dne 30. listopadu 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [36]