- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Porovnání zpráv OSS a OBSE o porušování příměří

17. července byly na setkání Třístranné kontaktní skupiny v Minsku [1] dosaženy dohody o časově neomezeném příměří a zastavení palby od 00:01 hod 21 července. Dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm dali dohromady informace o porušeních, jichž se dopustily vojenské formace ruské hybridní armády na Donbasu, z tiskových prohlášení tiskových středisek Operace spojených sil (OSS) [2] a zpráv Speciální monitorovací mise (SMM) OBSE na Ukrajině [3], použili také svodky Ministerstva obrany Ukrajiny [4] o situaci v místech probíhající Operace spojených sil, a to v chronologickém pořadí. Při zpracovávání zpráv jsme si všimli, že tiskové středisko OSS neinformovalo o všech případech ostřelování vládou kontrolovaného území. Vyzýváme tiskové středisko OSS, aby následující údaje okomentovalo.

21. července

OSS:

21. července ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci 1x porušili režim příměří. Nepřítel zahájil palbu po našich obráncích ze zbraní bojových vozidel pěchoty a velkorážních kulometů, a to poblíž obce CHUTIR VILNYJ (v působnosti operačně taktické skupiny SEVER).

V důsledku detonace neznámého výbušného zařízení nastraženého nepřátelskou záškodnickou a průzkumnou skupinou dva vojáci zemřeli a dva utrpěli zranění.

[5]

SMM OBSE:

21. července SMM zaznamenala 79 porušení režimu příměří, z toho šest explozí. Téměř všechny případy porušení příměří (74, z toho 2 exploze) byly zaznamenány v době mezi 00:01 a 8:00 hod v Luhanské oblasti, v místech východně od obce Popasna a poblíž obce Zolote. V době mezi 8:01 a 12:00 hod zaznamenala SMM 1 explozi v Doněcké oblasti poblíž obce Avdijivka. V důsledku střelby v Krasnohorivce na pozemku u svého domu zemřel muž. V Pervomajsku zemřela žena a několik dalších osob, zejména dítě, utrpělo zranění od střepin. Mise zaznamenala čerstvá poškození střelbou na pozemku u domu v Krasnohorivce a na obytných domech v Čermalyku, stejně tak čerstvá poškození v důsledku ostřelování domů v Pervomajsku. Večer 21. července zaznamenala kamera SMM v Zolote 1 osvětlovací raketu vypálenou vzhůru, podle odhadu mimo úsek vzájemného stažení jednotek, nicméně do 5 kilometrů od něj. Večer 21. a v noci na 22. července členové hlídky Mise, kteří vedli pozorování na severních perifériích Popasné, slyšeli 4 detonace, 140 výstřelů z palných zbraní a 75 dávek z velkorážního kulometu.

 

Ministerstvo obrany Ukrajiny

Dle informací od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny se velení ruských okupačních jednotek snaží předejít snížení motivace personálu k výkonu vojenské služby u svazků a útvarů 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádních sborů Ozbrojených sil RF.

Zejména pod záminkou údajného zvyšování úrovně právní ochrany ruských vojáků byla skrytě zavedena omezení pro tzv. „vojenské orgány činné v trestním řízení“, kdy jde o jejich reagování na páchání válečných zločinů a protiprávního jednání, mj. vůči civilnímu obyvatelstvu.

Ve všech případech přitom nepřátelské vojenské velení kryje viníky, aby zamezilo nárůstu protestních nálad mezi obyvatelstvem v lokalitách, kde jsou rozmístěny jednotky ruských okupačních vojsk.

22. července

OSS:

22. července ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci kontinuálně dodržovali režim příměří.

[6]

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána v místech jihojihovýchodně od obce Svitlodarsk a jižně od obce Popasna.

Ministerstvo obrany Ukrajiny:

Dle informací od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny velení ruských okupačních vojsk zvyšuje připravenost k nasazení dělostřelectva svazků a útvarů 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádního sboru Ozbrojených sil RF.

Zejména od 22. července okupanti zintenzivnili přípravu dělostřeleckých jednotek, mj. co se týče zkrácení doby jejich přesunu na přední linii z míst koncentrace. Zároveň se zvýšila intenzita prací na vybavení dalších dělostřeleckých palebných pozic poblíž dělicí čáry.

Podle zpráv od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny v nepřítelem kontrolovaných médiích zároveň vzrostl počet překroucených a nepravdivých zpráv o agresivních úmyslech velení Operace spojených sil. Tímto způsobem nepřítel v předstihu připravuje ospravedlnění případného provokativního ostřelování pozic ukrajinských jednotek.

Čtěte také přehled od InformNapalmu: Trixteři ruské propagandy, aneb Království křivých zrcadel [7]

23. července

OSS:

Od začátku dne Ozbrojené síly Ukrajiny kontinuálně dodržují režim příměří, zatímco ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci 1x porušili časově neomezený zákaz používání veškerých zbraní. Nepřítel zahájil palbu po našich obráncích z automatického granátometu a palných zbraní poblíž LUHANSKE ve směru od NYŽNĚ LOZOVE.

[8]

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána v místech jihojihovýchodně od obce Pyščevyk a východojihovýchodně a jihojihovýchodně od obce Svitlodarsk.

Ministerstvo obrany Ukrajiny:

Podle informací od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny provedlo velení Ozbrojených sil RF další rotaci profesionálního personálu ve svazcích a útvarech ruských okupačních vojsk na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti. Zároveň však na základě výsledků činnosti komplexních komisí byla jistá část velícího sboru odvolána z funkcí a navrácena na území RF.

Stojí za zmínku, že pro některé ruské důstojníky z povolání se účast na ozbrojené agresi proti Ukrajině stala „trampolínou“ pro další kariérní růst. Zejména letos v červenci byl na pozici velitele 49. armády (Stavropol) Jižního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF jmenován generálmajor Zusko, který v roce 2014 velel 1. armádnímu sboru (Doněck) ruských okupačních vojsk.

Velitelství Spojených sil uveřejnilo důležitou zprávu:

Dle dostupných informací dorazily do okupovaného Doněcku ruské skupiny odstřelovačů s úkolem připravovat a realizovat ostřelování, likvidovat monitorovací videokamery SMM OBSE namontované na základě Minských dohod na některých úsecích dělicí čáry, což budiž dalším důkazem zákeřnosti ruských okupačních jednotek a ignorace mezinárodních ujednání z jejich strany.

Čtěte také přehled od InformNapalmu: Ruští ostřelovači na Donbasu operují pod kouřovou clonou ruské propagandy [9]

Velitelství Operace spojených sil uvádí, že namontované Speciální monitorovací misí OBSE online pozorovací videokamery umožňují provádět videozáznam situace v režimu 24/7. Za pomoci těchto videokamer byly mnohokrát zaznamenány případy porušení režimu příměří ruskými okupačními jednotkami, provádění provokativního ostřelování pozic ukrajinské armády, ostřelování civilistů a civilní infrastruktury na území kontrolovaném ukrajinskou vládou.

24. července

OSS:

24. července ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci kontinuálně dodržovali režim příměří.

[10]

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána v místech severoseverovýchodně od obce Stepne.

Ministerstvo obrany Ukrajiny:

Dle informací od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny velení ruských okupačních jednotek činí opatření k posilování fortifikační vybavenosti předních pozic svazků a útvarů 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádního sboru Ozbrojených sil RF.

Zejména se zvýšila intenzita prací na vybavení zákopů a krytů, v jejichž blízkosti se zřizují další minové zátarasy. K minování terénu přitom okupanti využívají protipěchotní miny ruské výroby, které mezinárodní úmluvy zakazují.

Podle zpráv od Hlavního rozvědného úřadu Ukrajiny zároveň vzrostl počet případů, kdy se na před časem nastražených minových zařízeních odpálili nepřátelští vojáci, kteří dorazili na přední linii v rámci nejnovější rotace. Zejména letos 22. července při likvidaci požáru trávy poblíž bitevní pozice jedné z okupačních jednotek vyletěli do povětří tři ruští vojáci, z nichž je jeden mrtvý a dva vážně zraněni. Velení ruských okupačních vojsk činí opatření k utajení této informace.

25. července

OSS:

Od začátku dne Ozbrojené síly Ukrajiny kontinuálně dodržují režim příměří, zatímco ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci 1x porušili časově neomezený zákaz používání veškerých zbraní. Nepřítel zahájil palbu po našich obráncích z ručního protitankového granátometu a velkorážního kulometu poblíž PRYČEPYLIVKY ze směru ŽOLOBKU.

V důsledku nepřátelského ostřelování jeden voják utrpěl zranění.

[11]

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána v místech východně od obce Avdijivka, severně od obce Majorsk a východně od obce Popasna. Večer 25. července pozorovatelé při pobytu na severní periférii Popasné zaznamenali 21 explozí nezjištěného původu a orientačně 190 dávek a výstřelů z velkorážního kulometu a palných zbraní cca 3 až 7 km na východojihovýchod.

Ministerstvo obrany Ukrajiny:

Dle informací od Hlavního rozvědného úřadu Ministerstva obrany Ukrajiny ruské okupační úřady na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti žádají po místních obyvatelích, kteří spolupracují s ruskými okupačními oddíly, aby urychlili předložení dokladů k získání ruského občanství. Regionální úřad pro migraci Ministerstva vnitra pro Rostovskou oblast zároveň zavedl přísnější postup prověřování uchazečů o ruské pasy, aby zabránil průniku zločinců se zkušenostmi z bojů na ruské území. V důsledku se zvýšil počet zamítnutých žádosti o udělení ruského občanství, mj. od vojáků z jednotek 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádního sboru Ozbrojených sil RF.

U některých jednotek ruské okupační armády však jistá část vojáků, kteří se bojů nezúčastnili a vykonávají službu u tylových jednotek, ruské občanství odmítá a počítá se zachováním možností vstupu na území kontrolované ukrajinskými úřady.

26. července

OSS:

Od začátku aktuálního dne nebylo zaznamenáno žádné ostřelovaní pozic Spojených sil.

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána na Doněcké filtrační stanici, v místech jižně od obce Pyščevyk a východojihovýchodně od obce Popasna.

27. července

OSS:

Od začátku dne Ozbrojené síly Ukrajiny kontinuálně dodržují režim příměří, zatímco ozbrojené formace Ruské federace a její žoldáci 1x porušili časově neomezený zákaz používání veškerých zbraní. Nepřítel zahájil palbu po našich obráncích z automatického granátometu poblíž KRYMSKE ze směru od SOKILNYKY.

V důsledku nepřátelského ostřelování jeden voják utrpěl zranění.

SMM OBSE:

Porušení režimu příměří byla zaznamenána na Doněcké filtrační stanici a v místech jihovýchodně od obce Popasna.

29. července Ministerstvo obrany Ukrajiny informovalo ve svodce o situaci v místech probíhající Operace spojených sil:

Nepřítel vybavuje skryté palebné pozice protitankových raketových kompletů a velkorážních kulometů se zásahem do tzv. „šedého pásma“ a propojením s hlavními pozicemi prostřednictvím podzemních průchodů.

Závěry

Ruské okupační oddíly nedodržují podmínky příměří a každý den pokračují v ostřelování vládou kontrolovaného území. V průběhu týdne v důsledku nepřátelského ostřelování 2 vojáci padli a 4 byli zraněni, ke ztrátám docházelo i mezi civilisty. Nepřítel provádí přípravy na eskalaci konfliktu: do okupovaného Doněcku dorazily ruské skupiny ostřelovačů s úkolem připravovat a provádět ostřelování, likvidovat monitorovací videokamery SMM OBSE; zřizuje nové pozice zasahující do „šedého pásma“; minuje další úseky protipěchotními minami ruské výroby, které mezinárodní úmluvy zakazují; provádí rotaci ruských vojáků z povolání a posiluje kázeň u ozbrojených formací. Také platí, že za první týden tzv. „příměří“ na Donbasu byly zprávy o ostřelování území pod ukrajinskou kontrolou a o porušování režimu příměří úplnější v hlášeních SMM OBSE než na stránkách OSS. Důvody takto zvláštních odchylek dosud neznáme. Doufáme, že uslyšíme komentář od zástupců OSS.


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [12]). Přihlaste se k odběru novinek na stránce InformNapalm Česko [13] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině. Klikněte na „Sdílet“ a podělte se s přáteli.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [14]