- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Přezbrojená taktická skupina od 56. samostatné výsadkové útočné brigády připravena k výsadku na Donbas

Mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm stále monitoruje situaci v pohraničních s Ukrajinou lokalitách a základních táborech ruských armádních uskupení zaměřených na Ukrajinu. Největší koncentrace se pozoruje v Rostovské oblasti, kde byla začátkem jara zahájena další rotace vojáků. Hlavní část rostovského uskupení Ozbrojených sil RF je stejně jako předtím ubytována v polních táborech v okolí cvičišť Kuzminskij a Kadamovskij, kde drží bojovou pohotovost taktické skupiny z armádních jednotek Jižního vojenského okruhu, a v Millerovském okrese, kde jsou převážně soustředěni zástupci Západního vojenského okruhu, některých vojenských útvarů leteckých výsadkářů a Pobřežních vojsk námořnictva.

V nových vyšetřováních k předmětnému tématu se nechceme opakovat, navíc shora uvedené lokality vzali na pozorování profesionální vojáci – jak z velitelství Ozbrojených sil Ukrajiny, tak od západních partnerů. Je však naší povinností poukázat na některé zajímavé stránky, jichž si OSINT vyšetřovatelé z naší dobrovolnické komunity všimli.

Průzkumem veřejných zdrojů byla v Rostovské oblasti, v okolí cvičiště Kuzminskij identifikována nová taktická skupina ruské armády. Bylo zjištěno, že jde o jednotku z 56. samostatné výsadkové útočné brigády (vojenský útvar č. 74507 [1] se základnou v Kamyšinu, Volgogradská oblast) Leteckých výsadkových vojsk, která byla do Rostovské oblasti přesunuta začátkem května 2016. Podle našeho hodnocení by se mělo jednat o rotnou taktickou skupinu jednoho z výsadkových útočných praporů posílenou o průzkumníky, odstřelovače a zásobovací jednotky z téže vojenské formace.

[2] [3] [4] [5] [6]

Hlavním zdrojem úniku informací je „fotoamatér“, smluvní voják z 56. samostatné výsadkové útočné brigády, velitel oddělení výsadkové útočné brigády seržant Alexej Alexejev [7] (archiv profilu [8], fotoalba [9], kontaktů [10]), pravým příjmením Serjogin [11] (archiv [12]), t. č. na „rostovské misi“.

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Podle série fotek se výsadkáři z 56. brigády dost aktivně věnují bojovému výcviku včetně taktického, palebného a pohybu konvojů za pochodu. Tábor ruských vojáků je sice provizorní, je však zařízen dle veškerých standardů požadované polní infrastruktury pro dlouhodobé táboření a vybaven veškerými bytovými podmínkami.

Ze zajímavostí je nutno poukázat, že kamyšinští výsadkáři disponují bojovými výsadkovými vozidly BMD-2, která podle našich informací 56. samostatná výsadková útočná brigáda dříve ve výzbroji neměla. Celkem bylo zaznamenáno 9 kusů těchto bitevních strojů, podle čerstvého maskovacího nátěru a komentáře od ruského vojáka byly BMD jednotce přiděleny [20] docela nedávno, přímo v polních podmínkách, se zavěšenými přídavnými muničními sadami včetně protitankových prostředků se značením 9M13 (pro protitankové raketomety nové generace Metis).

[21]

Je nutno upozornit na zaznamenaná identifikační specifika u BMD z taktické skupiny 56. brigády: jde o taktické znaky [22] ve tvaru obráceného trojúhelníka s vepsanou 7 (typické značení pro techniku výsadkářů), spatřené na některých strojích identifikační značky [22] „svůj“ (používají se v bojových podmínkách k určení příslušnosti strojů) ve tvaru dvou bílých kruhů na přední části a uzávěru poklopu věže a palubní číslo 115 u jednoho ze strojů.

Poznámka: Tyto podrobnosti jsou velmi významné pro případnou identifikaci ruských okupantů při jejich přesunu na Donbas. Díky podobnému značení jsme již vysledovali tanky [23], dělostřelectvo [24] a další zbraně a techniku.

[25] [26]

Připomeňme, že shora uvedené polní tábory v Rostovské oblasti fungují už od jara 2014 a představují nejen hlavní základnu pro vojáky a prostředky z ruského uskupení, ale také výchozí pozice a zásobovací týl pro ruské jednotky přesouvané na okupovaný Donbas. V rámci našich minulých vyšetřování jsme to již nejednou dokázali, mj. i na příkladu událostí u Debalceve v roce 2015. Názorným příkladem dokládajícím spojení mezi těmito tábory a okupačními jednotkami RF na Donbasu je fotografický záběr od našeho „informátora“, který si pořídil trofej v podobě chráničů [27] kolen vyvezených z Donbasu jiným ruským vojákem.

[28]

Podle informací od vojenských expertů, kteří InformNapalmu radí, byla zachycená bojová výsadková vozidla nejspíše 56. samostatné výsadkové útočné brigádě předána v rámci reformy a přezbrojování leteckých výsadkářů RF, které avizoval [29] velitel Šamanov v květnu 2015. Zejména velitelství tohoto typu vojsk plánuje posílit výsadkové formace o těžkou pancéřovou techniku včetně tankových a samohybných dělostřeleckých jednotek. Podle stejných údajů plánuje vybavit jeden z výsadkových útočných praporů 56. samostatné brigády lehkou pancéřovou technikou, v případě bojových posádek modernizovanými bojovými výsadkovými vozidly BMD-2 a velitelskými vozy a zásobovací technikou na podvozku BTR-D. Toto rozhodnutí velitelů leteckých výsadkářů je způsobeno řadou příčin a novými reáliemi, zejména vychází z bojových zkušeností s používáním smíšených taktických skupin Leteckých výsadkových vojsk a tankových jednotek, které nabyla ruská armáda v důsledku účasti v nevyhlášené válce na Donbasu. Tato fakta byla svého času prezentována v publikacích InformNapalmu a rozvinuta dalšími OSINT vyšetřovateli, viz tematické odkazy:

Informace: 56. samostatná gardová výsadková útočná Rudopraporová Donská kozácká brigáda (lehká), nositel řádů Kutuzova a Vlastenecké války, vojenský útvar č. 74507 (základna: Jižní vojenský okruh, Kamyšin, Volgogradská obl.). Struktura: velitelství, 1. a 2. výsadkové a útočné prapory, 3. parašutistický výsadkový prapor, houfnicový dělostřelecký oddíl, protiletecká raketová baterie, protitanková baterie, střelecká rota odstřelovačů, průzkumná rota (rozšíření na prapor v roce 2016), tanková rota (vzniká v roce 2016), rota pro radioelektronický boj, rota spojařů, inženýrská rota, rota výsadkového zásobování, zdravotnická rota, opravárenská rota, rota pro hmotné zásobování, protiradiační, protichemická a protibiologická rota, řídicí četa náčelníka dělostřelectva, velitelská četa.

Ve výzbroji má: UAZ Hunter 315108, KAMAZ-3550, 18 ks 122mm houfnic D-30, 18 ks 120mm minometů 2B-23 Nona-M1, 6 ks protitankových raketometů 9K115 Metis, 8 ks protileteckých kompletů ZU-23-2, protiletecký raketomet 9K38 Igla, soupravu víceúčelového taktického tahače Tigr-M (Leer-2), bojová výsadková vozidla BMD-2m (v současné době min. 9 ks, výhledově až 30 ks na úrovni praporu).

Tento příspěvek zpracovali na základě vlastního OSINT vyšetřování dobrovolníci z mezinárodní komunity InformNapalm

Iraklij Komachidze [33]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [34], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autora a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění materiálů z vyšetřování dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.

[35]


Originál publikován dne 14. června 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [36]