- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Proč Rusko uplatňuje technologii smiřování s Ukrajinou?

Nový rok 2016 nám nejen přinesl nové vyhlídky, ale také dal podnět připomenout si nevyřešené problémy.

Před půlrokem uveřejnila skupina Informační odboj výsledky svého průzkumu [1] na téma, že ruské tajné služby „pracují“ na informační zámince ke smíření mezi národy Ruska a Ukrajiny. V té době se v ruském informačním proudu začaly objevovat vzkazy na způsob „hoši, buďme zase kamarádi“ ze známého kresleného filmu o kocouru Leopoldovi. Charakteristickým znakem tohoto informačního směru bylo hledání argumentace o společných kulturně-historických, etnických a náboženských hodnotách obou národů, proto jsme ho pojmenovali „bratrský balík“ od Kremlu [1].

Našim zprávám z konce července 2015, že Moskva chystá novou informační akci proti Ukrajině, bohužel nevěnovaly pozornost ani ukrajinské bezpečnostní složky, ani naše veřejnost.

Ruští informačníci se mezitím během uplynulého půlroku snažili informační záminku ke smíření mezi Ukrajinou a Ruskem zaktualizovat.

Proč Rusko uplatňuje technologii smiřování s Ukrajinou 02 [2]

V tomto případě je nutno vyzdvihnout, že rétorika „bratrského balíku“ národního smíření zapadá do koncepce Generálního štábu RF o hybridních válkách. Připomeňme, že začátkem roku 2013 šéf ruského Generálního štábu V. Gerasimov přednesl referát [3] na Akademii vojenských věd RF o klasifikaci moderních hybridních konfliktů.

Je třeba zdůraznit, že k dnešnímu dni se v kontextu zpracování motivu „smíření národů“ staly hlavní metodou informačního ovlivňování internetové technologie.

Zde je několik případů:

– kyjevský občanský aktivista Ivan Procenko spustil flashmob na téma smíření dvou národů „Nech se vyfotit s ukrajinskou občankou a napiš, že Rusové jsou bratři“.

Procenkovy aktivity jsou spojovány [4] s Ukrajinskou volbou Viktora Medvedčuka. Procenko je organizátorem řady kyjevských akcí. Podle očitých svědků lidé, které Procenko přivedl, měli na sobě svatojiřské stužky a drželi plakáty s protiamerickými, protievropskými a proruskými hesly. Dnes jsou zapojeni do nového Procenkova internetového nápadu se smiřováním.

– v roce 2015 ruské tajné služby vytvořily občanské hnutí Přátelství národů [5], které začalo působit v Rusku a na Ukrajině. Moskevská pobočka [6] Přátelství národů úzce spolupracuje s ozbrojenci na Donbasu, organizuje pro ně sbírky a zasílání humanitární pomoci. Jeho prvním příspěvkem do smiřovací informační kampaně bylo zavedení hashtagu #bratři_navěky [7] do sociálních sítí, v současné době tento vzkaz stále nabývá na popularitě. Na Ukrajině byl koordinací aktivit tohoto hnutí pověřen již zmíněný Ivan Procenko. Ve svém statusu na Facebooku [8] Procenko prohlašuje, že jeho organizace vede intenzivní tajný boj proti ukrajinské propagandě a aktivisté hnutí působí z velké části v utajení [8]. Jejich metody boje zahrnují placenou [9] distribuci letáků, které si lze nechat zaslat na zadanou adresu [8], tvorbu graffiti s nápisy „Rusové jsou naši bratři. Žádné sváry!“ [8], vysílání z reproduktorů v obytných čtvrtích, registraci nových skupin na sociálních sítích aj. K tomu probíhá intenzivní vyhledávání stejně smýšlejících lidí u orgánů státní moci a mezi ukrajinskými podnikateli. Velká část tohoto schématu je promýšlena do nejmenších detailů. Každý politický technolog by řekl, že tu máme všechny znaky precizně naplánované informační operace. Je nutno říct, že je činnost hnutí Přátelství národů [5] propojena s ruskou nadací Pomoc pro Donbas [10], kterou má na starosti moskevský politický technolog Vladimir Karasjov [11].

– dne 9. prosince 2015 začal na internetu fungovat „Web přátelství“ mezi Rusy a Ukrajinci. Jeho tvůrcem je moskevská Agentura pro strategické komunikace Perfect Raise specializovaná na PR akce na síti Internet. Webové stránky we-are-one.ru [12] den po dni nabírají na popularitě mezi Rusy a Ukrajinci. Nedávno byla spuštěna běloruská „větev“. Majitel PR agentury Dmitrij Ruslanov prohlašuje, že tento projekt nevznikl na objednávku FSB ani Kremlu, nepřímé znaky ovšem ukazují, že je tomu naopak. Stačí si všimnout vlastenecké úpravy webu a uveřejňování speciálně vybraných komentářů jen „mírové“ povahy. Sám šéf Agentury pro strategické komunikace Perfect Raise Dmitrij Ruslanov přiznává [13], že při tvorbě obsahu webu se jeho společnost řídí „vlasteneckými pohnutkami“.

Proč tedy Kreml upřednostnil uplatňování internetových technologií k rozpracování informační záminky pro smíření národů?

Odpověď leží hned na povrchu.

Za prvé bylo vsazeno na obecenstvo mladšího a středního věku, 14 až 50 let. Jde o tu nejproduktivnější a nejkomunikativnější část populace, kterou půjde o myšlence „bratření“ dost snadno přesvědčit. Lidé staršího věku (55 a více) jsou převážně důchodci se sovětskou minulostí, kteří spojují Rusko s bývalým Sovětským svazem, hesly o šťastném dětství a poukazy do lázní zdarma. Většina z nich žádné přesvědčovací metody nepotřebuje.

Za druhé má informační kampaň na internetu své přednosti: možnost maskovat své cíle a skrývat jména skutečných objednatelů, pohotově šířit informace, možnost vzdálené koordinace akcí a sledování jejich účinnosti.

Dnešní ruská informační kampaň proti Ukrajině na téma smiřování národů by se dala přirovnat s kamínkem hozeným do vody, který pak způsobí velké vlny.

S velkou pravděpodobností lze předpokládat, že již začátkem letošního jara bude na Ukrajině a v Rusku generována myšlenka, že usmířit oba národy je možné.

Do dalších etap této operace přitom budou zapojeny tyto informační subjekty:

a) známí ruští politici a vědci původem z Ukrajiny;

b) ruští herci, hudebníci, literáti a výtvarníci, kteří mají něco společného s Ukrajinou a Ukrajinci;

c) ruské náboženské autority;

d) ukrajinští expolitikové, kteří uprchli do Ruska;

e) připravené obecenstvo z okupovaného území Ukrajiny;

f) občanská a politická sdružení v Rusku a na Ukrajině aj.

Závěrem připomeňme, že podobné schéma již bylo vyzkoušeno v Gruzii po válce z roku 2008. Po oboustranném zastavení bojů byl k vidění zhruba shodný obrázek: došlo k náhlému vzestupu aktivit proruských organizací, které se snažily posunout důrazy směrem ke „smíření národů“. Během následujících dvou let byl v Gruzii realizován celý program na snížení úrovně informační agresivity Ruska:


Informační operace ruských tajných služeb zaměřená na smíření ruského a ukrajinského národa tak zcela naplňuje koncepci ruského Generálního štábu o vývoji moderních válečných konfliktů, a sice ve fázi „obnovy míru“

Popsané události s „příměřím“ v ukrajinském informačním prostoru bychom tedy mohli označit jako informační mírovou operaci, kterou zahájilo Rusko.

Odhadujeme, že za několik měsíců ruská strana rozšíří seznam kanálů pro informační ovlivňování ukrajinského obecenstva tak, že zapojí další informační subjekty.

Spuštěná informační operace Kremlu na vytvoření mírového prostředí mezi státy by měla mít za výsledek, že pod rouškou „přátelství národů“ budou skryty skutečné případy zločinů ruské vlády a ruských teroristických vojsk.


Vjačeslav Husarov [16], expert na informační bezpečnost, centrum pro vojenskopolitická studia, skupina Informační odboj

Odkaz na zdroj: Skupina Informační odboj [17]

Originál publikován dne 18. ledna 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [18]