- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

(Pro)ruští kozáci cvičí na běloruském území „oddíly domobrany“

Příběh hybridní války RF proti Ukrajině zná spoustu příkladů, kdy se v úvodní fázi válečné agrese zřizovaly (pro)ruské tzv. „oddíly domobrany“ na území, které bylo následně okupováno ruskou armádou. Tyto oddíly jak na Krymu, tak na Donbase operovaly v koordinaci s kurátory od ruských tajných služeb. Monitorovací služba běloruské redakce [1] mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm upozornila na organizaci shodného schématu interakce mezi těmito (pro)ruskými oddíly a jejich kurátory, což by mohlo nasvědčovat tomu, že se RF připravuje na okupaci Běloruska.


Ve dnech 22. až 23. května proběhlo v airsoftovém areálu Běly haj u běloruského Baranavičy (Brestská oblast) soustředění republikového občanského sdružení „Běloruské kozáctvo“. Navzdory tomu, že tato akce nesla označení „soustředění kozácké mládeže“, většinu zúčastněných tvořili dospělí muži ve středním věku, i když se mezi nimi dali potkat i dospívající. Toto „soustředění kozácké mládeže“ se konalo poprvé a od minulých kozáckých akcí se výrazně lišilo. A to především minimálním výskytem kozáckých atributů, což není tomuto typu akcí vlastní. Působilo to dojmem, jako by pořadatelům nezáleželo tolik na kozáckých atributech, jako spíš na výcviku sladěné paramilitární skupiny. Jak zněl jeden z popisů soustředění, „účastníci se věnovali odborně taktickému a zdravotnickému výcviku a nacvičovali metody přežívání v terénu“.

[2]

Foto č. 1 (figuranti vyšetřování č. 4, 5)

[3]

Foto č. 2 (figuranti vyšetřování č. 2, 4, 5)

[4]

Foto č. 3 (figuranti vyšetřování č. 1, 3)

[5]

Foto č. 4 (figuranti vyšetřování č. 1, 2, 3, 6)

[6]

Foto č. 5 (figuranti vyšetřování č. 2, 5)

[7]

Foto č. 6 (figuranti vyšetřování č. 1, 2)

Všechny fotky pocházejí z kozáckého soustředění v areálu Běly haj u Baranavičy v Brestské oblasti.

O vysoké úrovni této akce můžeme usuzovat z toho, že tu bylo přítomno hned několik předáků běloruských kozáckých organizací, a sice Scjapan Žarnasek, Cimafej Klimčuk a Aljaksandr Baranouski. Na soustředění navíc nechyběl a dokonce měl před zúčastněnými projev Pjotr Šapka (figurant vyšetřování č. 1: Pravoslavný vojensko-vlastenecký klub Kazačij spas, zachycen na fotkách č. 3, 4, 6). Jeho aktivity se již jednou staly předmětem vyšetřování InformNapalmu (Speciální vyšetřování: aktivní výcvik pravoslavného Talibánu v Bělorusku [8] – rusky).

Dnes je Šapka iniciátorem vzniku proruské strany Rodina (Vlast), která má podle něj za cíl „vytvořit vzorný ruský stát“. Zajímavá je skutečnost, že na rozdíl od kozáků Pjotr Šapka o své účasti na této akci na sociálních sítích vůbec neinformoval. Překvapuje dokonce i to, že se nejednotné (pro)ruské kozácké organizace, které se předtím vzájemně ignorovaly nebo vykazovaly známky nezdravého soutěžení, tentokrát vůbec zmohly na společnou akci (Pozn. red. – podobnou nečekanou konsolidaci konkurenčních (pro)ruských organizací jsme mohli pozorovat také krátce před zahájením operace RF na záboru ukrajinského Krymu v roce 2014).

Spolek Republikové občanské sdružení „Běloruské kozáctvo“ má úzké vazby na ruský tzv. „Svaz ruských kozáků vojáků“. 29. srpna 2019 Minsk navštívil poslanec ruské Státní dumy a šéf Svazu Viktor Vodolackij, který se sešel [9] (webový archiv [10]) s hlavním atamanem Běloruského kozáctva Mikalajem Ulachovičem s tím, že u tohoto setkání byl přítomen první tajemník ruského velvyslanectví v Bělorusku Leonid Makurov.

[11]

Vlevo Viktor Vodolackij, vpravo Mikalaj Ulachovič

[12]

Zleva: M. Ulachovič, V. Vodolackij, L. Makurov

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2019 pak zástupci Běloruského kozáctva včetně Scjapana Žarnaseka (na následující fotce druhý zleva) pro změnu navštívili Moskvu, kde se sešli [13] (webový archiv [14]) s „kolegy“.

[15]

Scjapan Žarnasek (figurant vyšetřování č. 2, profil [16] na VKontaktě, webový archiv [17]) je zvěčněn na fotkách č. 2, 4, 5 a 6. V prostředí kozáků je znám jako ataman Žodzinského kozáckého oddělení.

[18]

Cimafej Klimčuk (figurant vyšetřování č. 3, profil [19] na VKontaktě, webový archiv [20]) je zvěčněn na fotkách č. 3 a 4.

[21]

Klimčuk šéfuje tzv. vojensko-vlasteneckému klubu Perasvět v Drahičyně. Tento klub v poslední době sice nedává otevřeně najevo svůj příklon k „ruskému světu“, upozorňuje však na sebe možnými cíli, k jejichž dosažení jsou dospívající v tomto klubu cvičeni v zacházení se zbraněmi, stejně tak kvalitou a cenou těchto zbraní. Třeba letos 2. února se na stránce klubu Perasvět na VKontaktě objevilo video z Drahičynského historického muzea, kde dospívající chovanci klubu předváděli výstroj moderního vojáka. Jeden z mladíků na videu [22] (webový archiv [23]) říká: „Mám výstroj spíš pro mobilní operace v městském prostředí (minutáž videa 5:54)“.

[24]

Aljaksandr Baranouski (figurant vyšetřování č. 4, profil [25] na VKontaktě, webový archiv [26]) je zvěčněn na fotkách č. 1 a 2.

Jde o dalšího „kozáckého atamana“, který šéfuje Stolinskému kozáckému oddělení. Předtím působil [27] (webový archiv [28]) jako zástupce náčelníka Stolinského okresního pracoviště Ministerstva pro mimořádné situace.

Mezi účastníky soustředění se podařilo identifikovat i několik dalších osob, které patří k běloruským paramilitárním formacím:

[29]

Ruslan Chrapicki (figurant vyšetřování č. 5, profil [30] na VKontaktě, webový archiv [31]) je zvěčněn na fotkách č. 1, 2 a 5.

[32]

Působí jako vedoucí kolektivu pro kozácké písně a zároveň jako ředitel [33] (webový archiv [34]) kulturního domu v obci Bělavuša, Stolinský okres, Brestská oblast.

Viktar Baryla (profil [35] na VKontaktě, webový archiv [36]) je zvěčněn na fotce č. 4. Podle profilu na VKontaktě donedávna neměl na kozáky žádné vazby, velice se však zajímal o aktivity nejrůznějších paramilitárních organizací. Letos 4. května v komentáři k příspěvku na stránce jednoho ruského kozáckého oddílu na VKontaktě, který se zabývá bojovým výcvikem a nabírá nové účastníky, však Viktar Baryla napsal [37] (webový archiv [38]): „Servus, my jsme z Běloruska a děláme totéž“.

[39]

Viktar Baryla vlastní firmu Northern Comfort v Minsku, která nabízí stavební, opravárenské a fasádní práce (webový archiv: https://archive.ph/xdwzS [40]), (webový archiv: https://archive.ph/2N5Y2 [41] ).

[42]

Závěr:

Shromážděná data ukazují, že pod zástěrkou kozáckých paramilitárních akcí, které se pořádají údajně kvůli vojensko-vlasteneckému školení mládeže, úspěšně probíhá výcvik a koordinace skupiny proruských kozáků, kteří udržují kontakty s kurátory jak přes zaměstnance ruské ambasády, tak přes poslance Státní dumy RF.

Tato bojová buňka by v případě realizace další etapy agrese RF proti Bělorusku mohla napomáhat ruské armádě s naplňováním okupačních scénářů. Připomeňme, že i na ukrajinském území na Krymu a Donbasu, které okupovala RF, také působily podobné (pro)ruské paramilitární skupiny, které zajišťovaly obsazování úředních budov a organizaci kontrolních stanovišť za účelem krytí operací regulérních jednotek Ozbrojených sil RF.


Tento příspěvek zpracovali dobrovolníci z monitorovacího oddělení běloruské redakce InformNapalmu [1].


Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu

Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [55].

InformNapalm nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy, popř. podpořit rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm svými příspěvky prostřednictvím Patreonu [56].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [57]