- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Průzkumné údaje o vzniku nového vojenského útvaru Ozbrojených sil RF u hranic s Ukrajinou a Běloruskem

Dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm provedeným průzkumem veřejných zdrojů odhalili a prošetřili vznik nového  vojenského útvaru Ozbrojených sil RF u hranic s Ukrajinou a Běloruskou republikou. Vyšetřování obsahuje fakta a závěry, které budou užitečné pro vojenské analytiky a každého, kdo se zajímá o skryté akce Ruské federace ve vojenské sféře.

Souvislosti

Od roku 2014, kdy začala aktivní fáze ozbrojené agrese, Ruská federace stále navyšuje svou vojenskou přítomnost podél celé pozemní a námořní hranice s Ukrajinou.

V posledních 4 letech Rusko takto zrealizovalo:

– Zřízení a rozmístění tří nových motostřeleckých divizí, jejichž jednotky mají základny těsně u státních hranic s Ukrajinou:

– Zřízení 1. tankové armády Západního vojenského okruhu, motostřeleckých a tankových divizí v Západním a Jižním vojenském okruhu RF (2. motostřelecká divize, 4. tanková divize, 42. motostřelecká divize atd.), které při manévrech nacvičují [1] přesuny a vedení bojů podél ukrajinských hranic, zejména i na území Běloruské republiky;

– Přestěhování štábu 20. armády Západního vojenského okruhu z Mulina zpět do Voroněže [2] (z Voroněže do Mulina byl štáb přemístěn v roce 2010);

– Vznik na bázi 12. velitelství záloh Jižního vojenského okruhu (v Novočerkassku) nejdříve Střediska územních vojsk (2015), později 8. armády Jižního vojenského okruhu (2017);


V současné době 8. armáda Jižního vojenského okruhu (předtím 12. velitelství záloh a SÚV) přímo řídí 1. a 2. armádní sbor tzv. „lidových republik“ na dočasně okupovaném území Ukrajiny, samotné tyto sbory pak tvoří oficiální a nedílnou součást vojsk Jižního vojenského okruhu a celých Ozbrojených sil RF 

– Posílení vojenské přítomnosti na Černém a Azovském moři, bránění mezinárodní námořní dopravě v Kerčském průlivu a ve vodách Azovského moře;

– Pořádání velkých komplexních vojenských cvičení, v jejichž rámci se nacvičuje globální součinnost mezi jednotkami a svazky různých druhů vojsk;

– Rozsáhlé reformování a přezbrojení armády, především výsadkářů, zvláštních jednotek a strategických raketových vojsk.

Společně s ruskou hybridní agresí a s neutuchajícími snahami o destabilizaci vnitropolitické situace a celkového stavu společnosti představují všechny shora popsané akce přímé ohrožení územní integrity a samostatnosti Ukrajiny.

Čtěte také: Děkujeme Specstroji za masterplán vojenského objektu RF v Klincích [3]

Nový vojenský útvar v Brjanské oblasti

Nedávno se objevily informace, že v Brjanské oblasti (hraničí s ukrajinskou Černihivskou a Sumskou oblastí a s Homelskou a Mahiljouskou oblastí Běloruské republiky) se počítá s rozmístěním dalšího vojenského útvaru Ozbrojených sil RF.

Celkem na území Brjanské oblasti má základny mnoho vojenských útvarů, z nichž tu s platností v létě 2018 už sídlí nově vzniklé útvary:

– 488. motostřelecký pluk 144. motostřelecké divize v Klincích;

– motostřelecký pluk 144. motostřelecké divize v Zajmišče (okrajová část Klinců): zde údajně vzniká pluk, de facto je tu však pouze polní tábor s technikou 488. motostřeleckého pluku (na novém územním plánu Klinců je okolí tohoto tábora zároveň označeno jako „zóna podléhající zvláštnímu režimu“);

– 856. samohybný dělostřelecký pluk 144. motostřelecké divize v Počepu/Počepu-2 (v areálu někdejšího 24. pluku likvidace následků havárie a ostrahy);

– samostatný zásobovací prapor 144. motostřelecké divize v Počepu;

– samostatný zdravotnický prapor 144. motostřelecké divize v Počepu.

Nový vojenský útvar se plánuje rozmístit v Uněče.


Uněča je okresní město v Brjanské oblasti. Počet obyvatel 23.971 (2017): Od hranic s Běloruskou republikou je vzdáleno 79 km (směr Homel). Od hranic s Ukrajinou je vzdáleno 58 km (směr Semenivka). Městem vedou železniční tratě ve směrech Homel a Mahiljou, poblíž (5 km) vede „homelská“ silnice A-240. Jak koleje směrem na Homel, tak silnice přímo spojují Brjansk, Počep, Uněču, Klincy a Homel.

[4]

O tom, že v Uněče vznikne nový vojenský útvar, jsme se dozvěděli díky tomu, že 12. října město navštívil zástupce velitele vojsk Západního vojenského okruhu pro zásobování generálporučík Andrej Bulyga.

[5] [6]

Místní média napsala: „Do města dorazili také náměstek gubernátora Sergej Sergejev a vojenský komisař pro Brjanskou oblast Andrej Solomencev. Jednali spolu o možnosti zřídit v Uněče vojenský útvar. Delegace si prohlédla areál a budovu bývalé železniční nemocnice, kde se počítá s rozmístěním vojenského útvaru…“.

Ve skutečnosti přípravné práce již probíhají nejen v prostorách bývalé Uzlové nemocnice Uněča, ale i na přilehlém území, což znamená, že rozhodnutí o rozmístění útvaru s velkou pravděpodobností již padlo. Svědčí o tom i umístění plánu zástavby v areálu samotné nemocnice. Podívejme se na to podrobněji.

Poloha základny

Podle oficiálních prohlášení médií Brjanského regionu, mj. oficiálního webu úřadu Brjanské oblasti, provedla delegace v čele s generálporučíkem Bulygou inspekci právě v bývalé železniční nemocnici Uněča.

Přestože je již cca 10 let mimo provoz, její polohu lze snadno zjistit za pomoci veřejných informačních zdrojů.

[7]

Na této adrese (52.853181, 32.666725 [8]) se nachází soubor několika budov, jemuž vévodí samotná budova bývalé Uzlové nemocnice (dvoupodlažní a třípodlažní budovy). Hned vedle je dosud fungující Ústřední okresní nemocnice Uněča.

[9]

historických informací [10] a dopisu [11] obyvatel prezidentovi RF z roku 2008 vyplývá, že tyto prostory ještě před Druhou světovou válkou sloužily jako Uzlová nemocnice pro tehdejší „stanici Uněča“. Po válce byla obnovena a měla kapacitu 250 lůžek. Po roce 2000 zde působila uněčská porodnice, jejíž provoz byl zcela ukončen po roce 2008, kdy byla budova z vlastnictví Ruských železnic převedena do vlastnictví zdejší Ústřední okresní nemocnice.

Činnost na převodu majetku Uzlové nemocnice byla de facto dokončena v roce 2011, což stálo oblastní rozpočet 10 milionů rublů.

V roce 2012 tehdejší úřadující gubernátor prohlásil [12], že rekonstrukce budovy bude dokončena v roce 2013 a že v letech 2012 až 2013 bude na ni uvolněno 61,5 milionů rublů. S ohledem na kupní cenu za převod prostor od Ruských železnic a cenu prací [13] provedených v roce 2011 činila orientační částka vynaložená na rekonstrukci prostor minimálně 77 milionů rublů.

Článek na uněčském internetovém portálu z 30. 1. 2015 nabízí rozhovor [14] s přednostou Ústřední okresní nemocnice A. M. Vladimirovem. Z tohoto rozhovoru je jasné, že zhotovitel dokončil rekonstrukci teprve v prosinci 2014, tedy o rok později, než se plánovalo. Dále se uvádí, že ÚON si na rok 2015 ponechala kapacitu pouhých 115 lůžek, k čemuž měla zcela postačit hlavní budova okresní nemocnice.

To znamená, že po dokončení rekonstrukce v prosinci 2014 se budova bývalé Uzlové nemocnice nepoužívala a patrně se také řádně nevytápěla. S ohledem na tuto skutečnost je pravděpodobné, že během necelých 4 let mohly být výsledky rekonstrukce zčásti zničeny, i prostory vyžadují nový stavební zásah.

Další vazby na terén

Vyhodnocením záběrů z návštěvy delegace v Uněče, které jsou k dispozici na síti, lze dospět k poznatku, že některé fotky skutečně vznikly v areálu bývalé železniční nemocnice. Navíc právě v tomto areálu jsou umístěny informační stojany s organizační strukturou a systematizací pracovníků nového útvaru, také pravděpodobně se schematickými plánky terénních úprav a dalšími informačními údaji.

[15] [16] [17]

Na skutečnost, že vojenský útvar bude sídlit právě zde, ukazuje také video [18] z místního youtube kanálu První uněčský kanál. Kameraman natáčí areál a budovy bývalé železniční nemocnice, fotky v úvodních záběrech videa se členy delegace ukazují, že tito byli právě zde. Na videu je také jasně slyšet, že v prostorách probíhají opravy.

Na základě informací získaných od místních obyvatel Uněči na sociálních sítích lez s velkou pravděpodobností tvrdit, že nová infrastruktura bude vznikat nejspíš v místech pole mezi areálem bývalé železniční nemocnice, chrámem Zvěstování a Parkem uralských dobrovolníků. Zejména se informovalo o vysoké úrovni aktivit vojáků Ozbrojených sil RF v této lokalitě 6 dní po odjezdu komise Západního vojenského okruhu.

[19] [20]

Druh vojsk a formát nového útvaru

Po vyhodnocení nepříliš početných fotek se zástupci komise Západního vojenského okruhu a se zřetelem k některým dalším faktorům jsme určili druh vojsk a další specifika budoucího vojenského útvaru v Uněče.

Když se na místních sociálních sítích začalo ve velkém řešit téma příchodu vojáků do jejich města, většina se přikláněla k variantě, že půjde o Vojenskou nemocnici. Tato fáma patrně vznikla kvůli rozmístění personálu v areálu bývalé nemocnice. Po posouzení všech dostupných podkladů však považujeme tuto možnost za málo pravděpodobnou.

Jak se později ukázalo, informaci, která má nejblíž ke skutečnosti, zveřejnil uživatel Gennadij Aksjonov 14. října.

[21]

Za prvé, že půjde o útvar zajišťující zásobovací agendu, bylo jasné hned od začátku, přiletěl přece zástupce velitele okruhu právě pro zásobování.

Za druhé, díky úpravě jedné fotografie zveřejněné v kvalitním rozlišení (děkujeme místním médiím) se podařilo přečíst některé nápisy na informačních stojanech (viz fotku).

[22]

Zleva:

1. stojan: z útržků vět lze poznat, že tento útvar je nejspíš základnou zásobovačů: „určena pro: … uskladnění hmotných prostředků …zásob hmotných prostředků …jiných zásobovacích prostředků…“. Mapa by mohla znázorňovat komunikační schéma;

2. stojan: je zřetelně vidět strukturální schéma útvaru (text nečitelný), zejména nápisy „hlavní jednotky“ a „zásobovací jednotky“. Nechybí ani tabulka s titulkem „Vybavenost 5(?) …nečitelné (název útvaru)“;

3. stojan: schéma umístění infrastrukturních prvků v terénu;

4. stojan: pravděpodobně údaje o městě Uněče.

Zbytek údajů právě luštíme.

Příslušnost nového vojenského útvaru

Je zřejmé, že tento „útvar/zásobovací základna“ bude patřit do struktury zásobování Západního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF.

Pravděpodobnost, že bude spadat pod 144. motostřeleckou divizi, je však mizivá, protože:

– ze všech důstojníků, kteří nebyli uvedeni v médiích jako účastníci setkání, ale podařilo se je identifikovat podle fotek, žádný nezastupoval 144. motostřeleckou divizi (předběžně);

– ve stavu 144. motostřelecké divize již je zařazen samostatný zásobovací prapor v Počepu s kvalitní zrekonstruovanou stálou základnou, na „Lokátorech“ (tak se říká okresu v Počepu);

Jeden z důstojníků přítomných u setkání se zástupcem velitele okruhu pro zásobování v Uněče je však s velkou pravděpodobností zástupcem velitelství některé ze zásobovacích brigád Západního vojenského okruhu.

Tento důstojník má hodnost plukovníka (říkejme mu „plukovník N“) a nechybí na většině fotografií, rozeznat se však podařilo jen nášivku na pravém rukávu.

[23]

Podle tvaru štítu patří tato nášivka mezi brigádní (tzn. nepatří 144. motostřelecké divizi).

[24]

Mezi standardní heraldické prvky pro nášivky jednotlivých zásobovacích brigád patří znaky (uprostřed a někdy i ve středu ozubeného kola) a zkřížená sekera (halapartna) s klíčem (maticovým nebo nastavitelným).

S nášivkami zásobovacích svazků a jednotek Ozbrojených sil RF se můžete seznámit na fóru 

Nášivka vyfotografovaná na rukávu „plukovníka N“ není standardní a nebyla plně identifikována. Na této nášivce uprostřed vidíme znak Západního vojenského okruhu [25]. Na pozadí je zkřížený maticový klíč se sekyrou neobvyklého tvaru. Je tu pravděpodobnost, že nejde o sekyru, ale o další klič, tentokrát nastavitelný. S podobnou nášivkou jsme se dosud nesetkali.

V rámci ukázky se můžete seznámit s nášivkami jedné ze zřízených samostatných zásobovacích brigád Ozbrojených sil RF: 51. samostatné zásobovací brigády (Krasnoje Selo/Petrohrad, vojenský útvar č. 72152), což je jedna ze dvou samostatných zásobovacích brigád Západního vojenského okruhu.

[26]

Všechny uvedené varianty nášivek téže brigády na fotce se prodávají na ruských eshopech. Některé však nejsou umístěny na brigádním štítu, ale na štítu okruhu.

69. samostatná zásobovací brigáda Západního vojenského okruhu má nášivku podobnou jako u 51. samostatné zásobovací brigády, stejně se však na 100 % neshoduje s nášivkou na rukávu „plukovníka N“.

De facto se polní nášivka 51. brigády liší od plukovníkovy nášivky pouze tím, že má místo halapartny druhý klíč.

Je teoreticky možné, že u vyššího důstojnického sboru těchto brigád se mohou nášivky v některých prvcích poněkud lišit od nášivek používaných ostatními vojáky téže brigády. Příslušnost tohoto „plukovníka N“ k zásobovacím brigádám Západního vojenského okruhu (nebo k Zásobovacímu středisku Západního vojenského okruhu) je tedy pouhou domněnkou.

Shrnujeme tedy, že vojenský útvar, s jehož rozmístěním se počítá v Uněče, bude součástí zásobovacího systému Západního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF a bude buď přímo podléhat štábu Západního vojenského okruhu, nebo tvořit jednotku některého ze zásobovacích svazků Západního vojenského okruhu.

Účel: uskladnění zásob hmotných prostředků pro zásobování vojsk (silniční technika/náhradní díly/palivo/munice – bude upřesněno). Možná půjde o výstavbu nových infrastrukturních prvků, mj. helipadů a blokových modulových konstrukcí.

Specifika výstavby, rekonstrukčních prací a stěhování

S ohledem na zprávy místních obyvatel Uněči o aktivním působení vojáků v okolí nové základny působí nestandardně zcela chybějící fotky s vojáky na sociálních sítích VKontaktě, Odnoklassniki, Instagram aj. Zkušenosti se stěhováním a zřizováním 144. motostřelecké divize ukázaly, že dokonce i v situaci striktního zákazu publikace fotografií z vojenských objektů vojáci sdíleli minimálně podmínky svého živobytí nebo místa, kde trávili volno.

V tomto případě však žádné publikace fotografií vojáky z okolí Uněči zaznamenány nebyly. To znamená, že buď vojáci ještě nedorazili ve větším počtu, nebo že postup Kremlu může mít povahu pouze demonstrativní, což je málo pravděpodobné.

Reakce místních obyvatel

Místní obyvatelé se k rozmístění vojenského útvaru ve svém maloměstě staví negativně. Zkušenosti z Klinců totiž říkají, že po příchodu velkého počtu vojáků zde prudce stouply ceny bydlení a volnočasových aktivit, vzrostla četnost konfliktů mezi místními a příchozími až k vážnému ublížení na zdraví a vznikly problémy s umístěním dětí do školek a škol.

A to ještě netuší, že při stavebních pracích jim vojenská a opravárenská technika definitivně poničí všechny silnice, a že opilí vojáci z povolání budou s pocitem, že mají vše dovoleno, každý večer šmejdit po městě a hledat holky a povyražení. A také nemyslí na to, že sklady mají tendenci hořet a explodovat.

Podle komentářů na sociálních sítích části místních obyvatel už dochází rozsah právě vznikajícího problému.

[27]

Závěry

RF stále navyšuje vojenskou přítomnost podél hranic s Ukrajinou a Běloruskem.

Lokalizace nových vojenských útvarů právě v Brjanské oblasti umožňuje Kremlu činit vojenskopolitický nátlak současně na běloruskou a na ukrajinskou vládu.

S ohledem na terénní a infrastrukturní specifika tohoto regionu je nasazení a postup vojsk snazší ve směru Běloruské republiky, což neznamená, že ruské jednotky nelze použít proti Ukrajině.

Vezmeme-li v potaz, že v Uněče je kvalitní železniční křižovatka a v dosahu je silniční komunikace regionálního významu, lze předpokládat, že právě vznikající zásobovací útvar/základna Západního vojenského okruhu se tu zřizuje za účelem pohotového zásobování všech motostřeleckých, tankových a dělostřeleckých jednotek Ozbrojených sil RF, které mají základnu v tomto regionu. To by mohlo nasvědčovat přípravám na potenciální boje a manévry vojsk v tomto směru v krátkodobém výhledu.Tento příspěvek zpracoval Yura Galushko speciálně pro web InformNapalm [30].
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [31])
Klikněte na „Sdílet“ a podělte se s přáteli.
Staňte se fanoušky stránky InformNapalm Česko [32] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.

Překlad: Svatoslav Ščyhol [33]
[34]