- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Řád Statečnosti jako odměna za mlčení pro rodinu padlého na Donbasu „hrdiny“ Ruska

Zatímco Rusové na svého dalšího „hrdinu války, kde oni nejsou“ poněkud pozapomněli, někteří blízcí si je stále pamatují a ctí jejich památku. Nezůstal stranou ani InformNapalm: naše mezinárodní komunita obstarala informace k některým podrobnostem ohledně ruského vojáka z povolání, který přišel o život na Ukrajině v srpnu 2014.

Již v počáteční fázi ruské invaze na Ukrajinu, a sice koncem srpna 2014 přišly zprávy [1] o smrti vojáka ze 17. samostatné motostřelecké brigády (donedávna vojenského útvaru č. 65384, dnes č. 71718; brigáda aktuálně prochází přeměnou na 70. pluk v rámci nové 42. divize se základnou v Šali, Čečensko), profesionálního vojáka z Baškirska Marsela Araptanova. Tato informace (příspěvky v televizích Dožď [2] a fn24.ru [3]) vzbudila tehdy velký ohlas, a to i v samotném Rusku. Navíc vzhledem k tomu, že příslušné ruské úřady, které mají na starosti cenzuru, byly tehdy samy poněkud zmateny a nedokázaly vždy uhlídat úniky informací o ztrátách svých vojáků na Donbasu. Nezmeškali [4] tuto zprávu ani dobrovolníci z InformNapalmu, kteří vyhledali stránku tohoto profesionálního mazáka a „veterána“ ruské invaze do Gruzie ze srpna 2008 na sociálních sítích (k dnešnímu dni byl profil zrušen). Dalším důvodem, proč se případ smrti M. Araptanova dočkal tak velké odezvy, je výslovně protikremelský [5] status od jeho sestry Dinary – fotka s otiskem „ukrajinské boty“ na obrázku V. Putina.

[6] [7]

Poznámka: jméno Marsela Araptanova později figurovalo i v dalších příspěvcích od naší komunity, zejména v publikaci ze dne 9. září 2014 s důkazy [8] pobytu vojáků z předmětné brigády na Ukrajině a v publikaci ze dne 6. února 2015 s pomníkem [9] vojákům ze 17. samostatné motostřelecké brigády, kteří přišli o život na Ukrajině v srpnu 2014.

Uplynulo již dva a půl roku od smrti Marsela Araptanova, který byl zabit 12. srpna a pohřben v den svých narozenin 22. srpna 2014 tajně [2], bez větších poct, ve své rodné obci Novotajmasovo v Baškirsku. Již tehdy, když stopa ještě nevychladla, stačila ruská propaganda tento případ úmrtí ruského vojáka překroutit tak, že byl údajně zabit na ruském území zbloudilou střelou z Gradu vypálenou z území Ukrajiny – tuto verzi podává shora uvedený příspěvek [3] na fn24.ru. Od té doby jen málokdo ctí Marselovu památku, ani jeho sestra, jejíž rétorika byla v roce 2015 už odlišná, a časem její aktivita na sociálních sítích vůbec vyšuměla. Podle všeho za tím stojí „výchovná práce“ od FSB a „bonusy“, které rodina dostala za to, že bude držet hubu a krok.

Marsel Araptanov však přece jen věrné přátele měl. Zejména jeden z nich, jeho krajan, jistý Muslim Ismailov dne 8. února 2017 na stránce skupiny „17. samostatná motostřelecká brigáda v Šali, Čečenská republika“ na sociální síti VKontaktě sdílel příspěvek [10] na Marselovu památku, který získal sotva deset lajků a žádný komentář.

[11]

Na tomto příspěvku je zajímavé, že obsahuje fotografii [12] řádu a průvodního osvědčení na jméno Marsel Araptanov k řádu Statečnosti udělenému in memoriam pod č. 70822 na základě výnosu prezidenta RF V. Putina dne 24. listopadu 2014 (skutečnost, že M. Araptanov byl posmrtně vyznamenán, dosud zachycena nebyla).

[13] [14]

Poznámka: řád Statečnosti je státní vyznamenání RF. Uděluje se občanům, kteří prokázali obětavost, statečnost a odvahu při ochraně veřejného pořádku, potírání kriminality, záchraně lidí před živelnými pohromami, požáry, katastrofami a dalšími mimořádnými událostmi nebo za odvážné a rozhodné jednání při výkonu vojenské, občanské nebo služební povinnosti v situaci spojené s ohrožením života.

Posmrtné vyznamenání ruského vojáka z povolání, který „náhodou přišel o život kvůli zbloudilé střele odpálené z Ukrajiny“, je nonsens a vůbec nezapadá do oficiálního popisu tohoto vyznamenání. Vypadá tak, že Kreml a Ministerstvo obrany RF přece jen přiznaly, že Marsel Araptanov padl v bojích na Ukrajině. A toto vše kvůli mlčení jeho blízkých. Předmětný řád nejspíš není jediným bonusem pro Araptanovovu rodinu, i jeho náhrobek byl nejspíš zaplacen z ruského státního rozpočtu.

Připomeňme, že 17. samostatná motostřelecká brigáda figuruje v 15 vyšetřovacích epizodách od InformNapalmu, jde hlavně o publikace spojené s případy invaze a účasti v bojích na Donbasu v létě až na podzim 2014. Máme však i důkazy pozdější účasti profesionálních vojáků z této brigády ve válce na Donbasu (podrobněji viz skrytý odkaz).

Databáze ruských vojáků z povolání a důkazů jejich účasti v bojích na Ukrajině na straně sjednocených rusko-teroristických sil, zejména na základě důkazů o vyznamenáních (řádem Statečnosti byli ocejchováni [28] dva další vojáci ze 17. samostatné motostřelecké brigády) jsou dostupné na trvalém odkazu: https://informnapalm.org/database [29].


Tento příspěvek připravila k publikaci mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm na základě vlastního OSINT/HUMINT vyšetřování.

Iraklij Komachidze [32]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [33], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [34]