- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Ruské útočné ofenzivní oddíly v blízkosti Běloruska a Ukrajiny: Klincy

Přinášíme vyšetřování [1] napsané redaktorem běloruské sekce InformNapalmu Dzjanisem Ivašynem pro běloruské nezávislé médium Novy Čas k tématu rychlé kumulace útočných ofenzivních formací Ozbrojených sil RF přímo u hranic s Běloruskem a Ukrajinou, které získalo velký ohlas.


Po vypuknutí ruské válečné agrese proti Ukrajině zahájily Ozbrojené síly RF zřizování nových vojenských svazků za účelem navýšení útočného potenciálu a vytvoření jednotné ofenzivní linie. Přímo u hranic s naší zemí začaly v roce 2016 vznikat ruské útočné jednotky, umístění jejichž základen s ohledem na terén, infrastrukturu a stávající dopravní komunikace nasvědčuje tomu, že naprostou prioritu má strategický směr Bělorusko.

Od roku 2018 probíhá na základnách těchto jednotek zvýšená kumulace zbraní a vojenské techniky, která aktuálně představuje pro Bělorusko přímou hrozbu.

Navyšování útočných kapacit Ozbrojených sil RF u hranic s Běloruskem a Ukrajinou

V dubnu 2016 dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm jako první odhalili a zveřejnili [2] plány Ozbrojených sil RF na přesun jednotek 28. samostatné motostřelecké brigády z Jekatěrinburgu do blízkosti hranic s Běloruskem a Ukrajinou. Je příznačné, že v květnu téhož roku ministr obrany RF Sergej Šojgu prohlásil [3], že „nové divize budou zřízeny na protiváhu zvyšujícím se kapacitám sil NATO u ruských hranic“. Bělorusko však členským státem Severoatlantické aliance není a oficiálně nikdy neprojevilo o členství zájem. Navíc je zapojeno do veškerých možných vojenských unií s Ruskem.

Podobná prohlášení v kombinaci se zprávami o vytvoření „supervýkonné pancéřové pěsti“, které rozšířila ruská média, neobstojí před žádnou kritikou a snaží se vlastně zakrýt hlavní cíle a úkoly, jimiž je zřízení nových vojenských objektů u hranic s Běloruskem, které by se mohly stát základnami pro útok v případě další eskalace agresivních akcí z ruské strany.

V květnu 2016 byly do Jelni v ruské Smolenské oblasti a Klinců v Brjanské oblasti, které leží v pohraničí s Běloruskem a Ukrajinou, přesunuty z Jekatěrinburgu první jednotky 28. samostatné motostřelecké brigády Centrálního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF. Na jejich půdě začala vznikat 144. gardová motostřelecká divize (vojenský útvar č. 61423, číslo získal po 28. samostatné motostřelecké brigádě), která se v rámci organizační struktury zařadila do přeměněné 20. vševojskové armády Západního vojenského okruhu Ozbrojených sil RF.

[4]

Vlak s oddílem samohybných 152mm houfnic Msta-S (2S19) přijíždí k hranicím s Běloruskem a Ukrajinou

K dnešnímu dni má 144. motostřelecká divize zařazeny tyto formace a jednotky: 488. motostřelecký pluk, 254. motostřelecký pluk, 59. tankový pluk, 856. samohybný dělostřelecký raketový pluk, 1259. protiletadlový raketový pluk, samostatný protiletadlový raketový a protitankový oddíl, 5 samostatných praporů a 3 samostatné roty. Plánuje se zřízení dalšího motostřeleckého pluku a doobsazení 59. tankového pluku a 254. motostřeleckého pluku.

488. motostřelecký pluk

Město Klincy, které leží v zóně se zvýšenou úrovní radiace po havárii na Černobylské jaderné elektrárně a je vzdáleno vzdušnou čárou pouhých 34 kilometrů od hranic s běloruskou Mahiljouskou oblastí a 42 kilometrů od ukrajinské Černihivské oblasti, se stalo základnou hned pro dva ruské motostřelecké pluky.

[5]První klineckou formací se stal nově vzniklý 488. motostřelecký Simferopolský Rudopraporový pluk Serga Ordžonikidzeho, nositel řádu Suvorova (vojenský útvar č. 12721). Od roku 2019 mu velí plukovník Vladimir Nikolajevič Koralo (Корало Владимир Николаевич).

[6]

Velitel 488. motostřeleckého pluku Vladimir Koralo / klintsy.info

Od května 2016 byly přesunuté uralské jednotky 28. samostatné motostřelecké brigády rozmístěny v lokalitě na severozápadu Klinců poblíž obce Filatov Chutor, kde byl zřízen polní tábor a depo zbraní a vojenské techniky.

[7]

Polní tábor (vlevo dole) a polní depo zbraní a vojenské techniky 488. motostřeleckého pluku, červen 2016 / TerraServer, DigitalGlobe

Koncem roku 2016 až začátkem 2017 byl personál přemístěn do areálu obnovené vojenské osady č. 2 (souřadnice [8] základny: 52°44’49.4″N 32°15’02.3″E). Průzkumem veřejných informačních zdrojů bylo zjištěno, že vojáci byli ubytováni na dvou zrekonstruovaných třípatrových ubytovnách společného typu dimenzovaných na 300 vojáků a na třech nově vybudovaných dvoupatrových ubytovnách modulového typu, každá pro 200 vojáků. Kasárna v areálu vojenské osady tedy mohou pojmout až 1200 vojáků.

[9]

Areál obnovené vojenské osady č. 2 se základnou pro personál 488. motostřeleckého pluku Ozbrojených sil RF / Google Earth

Dle schváleného generálního plánu [10] se měly v tomto areálu postavit ještě dvoje modulová kasárna a zrekonstruován jeden dům pro ubytování až 700 vojáků. Stejně tak mělo být vybudováno nejméně 14 skladů zbraní a vojenské techniky o celkové kapacitě 470 parkovacích míst. K říjnu 2019 však byly z významných objektů tohoto projektu dokončeny jen rekonstrukce a výstavba pěti ubytoven, postavena velká kantýna pro 1000 osob, provedena rekonstrukce štábu pluku a zrenovována přehlídková plocha.

[11]

Vojáci z 488. motostřeleckého pluku na přehlídkové ploše vojenské osady č. 2 v Klincích

Od konce roku 2016 až začátku 2017 se začaly zbraně a vojenská technika ze zbrojního depa poblíž Filatova Chutoru přesouvat do obce Zajmišče, které je úředně součástí Klinců a leží na jihu tohoto města. V období konec června až září 2016 se tu začalo s výstavbou polního depa zbraní, vojenské a speciální techniky (41 km od hranic s Běloruskem; souřadnice [12] místa: 52°43’02.2″N 32°16’18.0″E).

[13]

Polní depo zbraní, vojenské a speciální techniky 488. motostřeleckého pluku v Klincích – Zajmišči

[14]

Polní depo zbraní, vojenské a speciální techniky 488. motostřeleckého pluku v Klincích – Zajmišči

Polní depo v Zajmišči funguje na praporovém principu. Jeho organizace a vybavenost zajišťují především možnost rychlého výjezdu vojenské techniky při bojovém poplachu. Fortifikační vlastnosti terénu se přitom prakticky nevyužívají, nízkou úroveň má organizace maskování a skladování vojenské techniky.

[15]

Dříve / Google Earth

[16]

Dnes / Google Earth

Z analýzy satelitních záběrů vyplývá, že se 488. motostřelecký pluk skládá ze tří motostřeleckých a jednoho tankového praporu, jednoho houfnicového a jednoho raketového dělostřeleckého oddílu.

[17]

Depo vojenské techniky 488. motostřeleckého pluku, říjen 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

Podle přítomné speciální vojenské techniky má pluk také samostatné roty (ženijní, opravárenskou, spojařskou a zásobovací). Satelitní záběr zachycuje tyto zbraně a vojenskou techniku 488. motostřeleckého pluku: až 30 tanků T-72, téměř 90 bojových vozidel pěchoty BMP-2, další obrněná bitevní vozidla, desítky různých obrněných zásobovacích vozidel, několik desítek dělostřeleckých systémů, zejména 12 kusů tažených 152mm houfnic 2A65 Msta-B, několik kusů raketometů BM-21 Grad. Byla identifikována také vozidla pro technický servis tankových zbraní a techniky v polních podmínkách.

[18]

Polní depo zbraní a vojenské techniky a vybudovaná v roce 2018 vojenská osada Ozbrojených sil RF, říjen 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

Je příznačné, že zatímco celková rozloha vojenské základny v Zajmišči ještě v květnu 2018 činila 25 hektarů, již v říjnu 2019 zabírala přes 60 hektarů půdy, tedy zvětšila se víc než dvojnásobně. Je pravděpodobné, že se areál tohoto vojenského objektu bude rozrůstat i nadále doobsazením stávajících a vznikem nových jednotek.

[19]

Satelitní záběry pro porovnání rozlohy vojenské základny Klincy – Zajmišče, vlevo květen 2018, vpravo říjen 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

254. motostřelecký pluk

[20]K výraznému rozšíření rozlohy vojenského objektu v Zajmišči došlo kvůli zřízení druhé vojenské formace 144. motostřelecké divize v roce 2018, která tu má od té doby stálou základnu. Jedná se o 254. gardový motostřelecký pluk Alexandra Matrosova (vojenský útvar č. 91704 se základnou v Klincích – Zajmišči).

Z hlediska počtu personálu, zbraní a vojenské techniky, jimiž disponuje, je tento pluk praporovou taktickou skupinou. Podle analýzy satelitních záběrů se skládá z motostřeleckého praporu vyzbrojeného až 40 kusy obrněných vozidel (pravděpodobně BTR-80 a BTR-82A) a posíleného o tankovou rotu (nejméně 8 ks patrně T-72BA). Dále má ve výzbroji také několik desítek dělostřeleckých prostředků, zejména prapor tažených 152mm houfnic 2A65 Msta-B (zaznamenáno taktéž 12 kusů) a několik kusů BM-21. Stále trvá doobsazení této formace až na plnohodnotný pluk.

V létě 2018 byla v areálu polního depa v Zajmišči zahájena výstavba kasáren pro vojáky. Během několika měsíců byly do října 2018 postaveny 4 modulové budovy o celkové kapacitě nejméně 800 vojáků. Pravděpodobně je tu ubytován personál 254. motostřeleckého pluku.

[21]

Vojenské ubytovny modulového typu a infrastruktura v Klincích – Zajmišči, říjen 2019 / TerraServer, DigitalGlobe

Závěr

Aktivní přesuny vojenské techniky a zbraní k hranicím s Běloruskem se časově shodují se začínající intenzifikací opatření ze strany RF k plnohodnotnému zavedení tzv. Svazového státu. Přestože je Bělorusko jedním z hlavních vojenských spojenců Ruska, s nímž má jedinou společnou regionální vojskovou skupinu a jednotný systém protiletadlové obrany, ruské velení zřizuje podél běloruských hranic plnohodnotnou útočnou ofenzivní linii, kterou tvoří jednotky 144. motostřelecké divize.

[22]

Směry potenciálních útoků formací 144. motostřelecké divize Ozbrojených sil RF / Google Maps

Vojenská základna v Klincích leží pouhých 90 kilometrů od běloruského Homelu a je s tímto městem propojena železniční tratí a regionální silniční komunikací. Mají tu základnu formace zřízené na půdě jednotek 28. motostřelecké brigády z Jekatěrinburgu, které získaly značné bojové zkušenosti [23] z ruské válečné agrese proti Ukrajině a Sýrii. Nově vzniklé formace ruské armády mají významný potenciál k provádění operací v rámci možné hybridní války na východě Běloruska, až budou síly a prostředky pro donucení naší země k integraci vyčerpány. Samozřejmě to představuje faktor přímého vojenskopolitického nátlaku na vládu BR.

Skutečnost, že na běloruské straně chybí hraniční kontroly a větší vojenské jednotky u hranic s Ruskem v Mahiljouské a Homelské oblasti, popsané hrozby výrazně zvyšuje.

Bez ohledu na prioritu strategického směru Bělorusko pro nasazení a pohyb nově vzniklých formací 144. motostřelecké divize zároveň platí, že je ruská armáda může využít i proti Ukrajině. Realizace scénáře totální invaze Ozbrojených sil RF do Ukrajiny počítá i s možností využití běloruského území jako vojenského zázemí, odkud mohou operovat také oddíly 1. tankové armády. Prvky těchto operací se již nacvičovaly při společném strategickém cvičení Západ 2017.

Dzjanis Ivašyn, Novy Čas


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno!
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [24])

Klikněte na „Sdílet“ a podělte se s přáteli.
Přihlaste se k odběru novinek na stránce InformNapalm Česko [25] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.


[26]InformNapalm [27] je známý a plně nezávislý mezinárodní dobrovolnický projekt, který působí již déle než 5 let.

Nedostáváme žádnou finanční podporu od vlády jakéhokoli státu ani od sponzorů, jedinými mecenáši našeho informačního projektu jsou jeho dobrovolníci a čtenáři, kteří dávají vlastní síly, čas a prostředky do odboje proti ruské informační agresi. Podpořit InformNapalm můžete i vy, a to buď svými znalostmi a dovednostmi, nebo příspěvkem na provoz webu a rozvoj projektu. Finančně nás můžete podpořit [28] buď dobročinným příspěvkem přes LiqPay, nebo se stát „patronem“ a zavázat se [29] k měsíčním minipříspěvkům přes síť Patreon.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [30]