- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Rusko rozmísťuje novou dělostřeleckou brigádu ve směru Ukrajina

Rusko rozmísťuje v Adygejsku novou dělostřeleckou brigádu, která bude ohrožovat Ukrajinu a Gruzii.

Mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm stále monitoruje procesy spojené s posilováním agresivní ruské armády na jihu RF. Naše dřívější domněnky bývají často následně potvrzeny.

Podle zpráv [1] na řadě informačních webů ze dne 3. února 2017 ruský vojenský resort rozmísťuje v Jižním vojenském okruhu, a sice v adygejském Majkopu novou 227. dělostřeleckou brigádu. Vedle 152 houfnic dlouhého dostřelu Msta, reaktivních raketometů Uragan a protitankových kompletů se tato brigáda vybavuje bezpilotními letouny, průzkumnými soupravami a automatickými řídicími systémy. Podle plánů Ministerstva obrany RF by měla 227. dělostřelecká brigáda v budoucnu získat nejmodernější samohybné houfnice Koalicija a zmodernizované reaktivní raketomety Uragan-M. Nový vojenský útvar začal vznikat koncem roku 2016 a dokončení tohoto procesu se plánuje do konce roku 2017. Úplný název vojenského útvaru zní: 227. Tallinnská rudopraporová dělostřelecká brigáda, nositel řádu Suvorova.

Dovolili bychom si připomenout, že již v dubnu 2015 InformNapalm předpověděl vznik nové dělostřelecké brigády v Adygejsku. Zejména shrnutí publikace Uragany z 943. reaktivního dělostřeleckého pluku na Krymu [2] uvádělo, že po přesídlení 291. dělostřelecké brigády (která se stačila již nejednou „ukázat [3]“ v kontextu tzv. rostovsko-ukrajinských misí) z Adygejska do Ingušska se plánovalo na bázi 943. reaktivního dělostřeleckého pluku (vojenský útvar č. 21797 se základnou v Krasnookťabrském, Majkopský okres, Adygejsko) vytvořit novou dělostřeleckou brigádu se zařazenými oddíly hlavňového dělostřelectva.

[4]

Podle názoru vojenských expertů, kteří poskytují InformNapalmu poradenství, jsou dvě možné varianty vzniku 227. dělostřelecké brigády: přeřazení jednoho reaktivního oddílu z 943. reaktivního dělostřeleckého pluku (celkem má pluk 3 oddíly, 24 odpalovacích zařízení raketometů Uragan) do 227. dělostřelecké brigády a ponechání 943. obsazeného dvěma oddíly, nebo úplné rozpuštění 943. reaktivního dělostřeleckého pluku náhradou za vznik nové 227. dělostřelecké brigády.

Máme důvody se domnívat, že se 227. dělostřelecká brigáda stane součástí nově vznikající armády v Rostovské oblasti, která již je zastoupena novou 150. motostřeleckou divizí (hlavními dárci pro její tvorbu jsou 33. samostatná motostřelecká brigáda (horská) z už zmíněného Adygejska a 205. samostatná motostřelecká brigáda ze Stavropolského kraje) a protileteckou raketovou brigádou. Ze 49. armády se možná stane posádková a dostane na starost ruské vojenské základny na okupovaném gruzínském území: 7. základnu v Abcházii a 4. základnu v Cchinvalském regionu, navíc k tomu i v Arménii (102. vojenská základna). Je možné, že její součástí zůstane i 34. samostatná motostřelecká brigáda (horská) se základnou v Karačajevsko-Čerkesku.

Připomeňme, že nejde o první informační avízo od InformNapalmu, k jehož realizaci se ruské zdroje vyjádřily o něco později. Třeba již dlouho před oficiální zprávou [5] od ruského vojenského resortu jsme se dozvěděli [6], že se Ministerstvo obrany RF chystá přeformátovat několik motostřeleckých brigád se základnou v Čečensku na pluky, tzn. se plánuje snížení jejich stavu s úrovňovou degradací a následným spojením v novou divizi (42. motostřelecká divize).


Tento příspěvek připravil k publikaci Iraklij Komachidze [7]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [8], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válečného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [9]