- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Rusko vede HYBRIDNÍ válku HYBRIDNÍ armádou

K dnešnímu dni je již zcela evidentní, že Rusko vede (jak se to obvykle nazývá) HYBRIDNÍ válku.

Wikipedie [1] ji definuje takto: „Hybridní válka je vojenská strategie spojující konvenční válku, malou válku a kyberválku“.

Podle nás je vše mnohem složitější. Rusko vede také hospodářskou, sociální, psychologickou, politickou a informační válku. Využívá VŠECHNY DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY.

Ale… zde musíme pochopit, že Rusko tuto válku vede za pomoci HYBRIDNÍ armády. Už jsme v hrubých rysech definovali, o jakou armádu jde. Zahrnuje policii, politiky, právníky a mnoho dalších, nakonec vlastní „armádu“ jako takovou. Vše ale není zdaleka jednoduché.

Ruská „armáda“ zahrnuje:

 1. Kozáky (něco mezi policií a vojáky).
 2. Vojáky, tzn. pravidelnou armádu jako je ta naše.
 3. Čečenské žoldáky (je jich velmi mnoho a všichni jsou spojeni s Kadyrovem).
 4. Ostatní žoldáky (např. Srby nebo početné vojáky s asijským vzhledem).
 5. Bývalé příslušníky Berkutu (rozpuštěný útvar Ministerstva vnitra Ukrajiny).
 6. Žijící na Ukrajině etnické Rusy, kteří se přidali.
 7. Pátou kolonu (místní obyvatele, kteří působí jako cizí agenti).
 8. Ruské „turisty“ (nacionalisty, kteří se maskují za Ukrajince).
 9. Skutečné herce a herečky, komedianty (využívané k propagandistickým účelům nebo záměrně vyhledávající západní kamery, aby sehráli svou dramatickou roli a vypustili do světa svou dávku propagandy).
 10. Ukrajinské vojáky a důstojníky (kteří zběhli z ukrajinské armády nebo tu slouží a působí jako zrádci/špioni).
 11. Místní kriminálníky, vycvičené a vyzbrojené.
 12. Zombované místní obyvatele (právě oni stojí na kontrolních stanovištích a poskytují rozhovory západním médiím).
 13. Místní obyvatele, kteří byli donuceni, aby bojovali (především mladé, popř. dokonce velmi mladé, nebo velmi potřebující peníze).
 14. Ruské kriminálníky a vězně, kteří získali amnestii výměnou za žoldáctví na Ukrajině (už jsme jich viděli dost a v budoucnu jich bude mnohem víc, viz blog [email protected] [2]).
 15. Ruské zvláštní jednotky (do záběru se dostanou málokdy, nasazují se v bojích za účelem vytvoření převahy ve prospěch Ruska).
 16. Agenty FSB (kontrolují a dohlížejí).
 17. Ruské generály „koordinující příměří“ na UKRAJINSKÉ STRANĚ FRONTY.
 18. Dosazené novináře pracující pro propagandu (rovněž absolvují vojenský výcvik a stávají se „svými lidmi“).
 19. Velitele (veškeré velení a řízení je soustředěno v ruských rukou).

Navíc Rusko vytvořilo značky „DLR“, „LLR“ a „Novorusko“, které jsou všem těmto vojenským novotvarům náhodně přiřazovány. Nakonec armádní nášivky, rozlišovací znaky a taktické značení se používá velmi nedůsledně, což situaci ještě více zamotává.

Na sociálních sítích probíhá velké množství diskuzí, jak těmto vojenským útvarům říkat: povstalci, separatisté, proruští separatisté nebo ruská armáda. Mnoho médií je odmítá označovat za ruskou armádu, protože se místní obyvatelé bojů skutečně účastní. Navíc takovou tlupu ozbrojenců lze jen stěží označit za armádu, alespoň v našich hlavách je představa o armádě naprosto odlišná.

Nicméně PRÁVĚ TAKTO VEDE RUSKO TUTO VÁLKU!

Jde o vědomou taktiku! Ruská armáda je HYBRIDNÍ armáda, která se snaží splynout s místním prostředím. Proto je pro nás tak náročné ji rozpoznat.

Putin nepotřebuje Donbas samotný. Nepotřeboval ho nikdy. Putin potřebuje celou Ukrajinu, rozštěpenou a kontrolovanou. Zatím se mu nic nedaří. Ukrajina se nerozštěpila ani nepřešla pod jeho kontrolu.

V této válce je bojištěm VŠE: informační prostor, měnové trhy, mezinárodní organizace atd.

Boje v zóně ATO představují jen jednu z front. Navíc tato fronta je dnes pro RF vedlejší, pomocná. Dnes je to místo, kde RF vyrábí televizní obrázek pro informační válku a hledá příležitost k blufu a vydírání, na které se ruská mezinárodní politika omezuje. Žádné jiné úkoly již RF dávno neřeší.


Rusky: https://informnapalm.org/6631-gibridnaja-vojna-armija [3], publikováno dne 4. března 2015