- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Profesionální ruská armáda na Ukrajině. Výzkum a infografika.

Když francouzští inženýři Paul de Casteljau a Pierre Étienne Bézier vymysleli v polovině minulého století Bézierovy křivky, mohli jen stěží předpokládat, že v 21. století, v dobách ideálních křivek, elektromobilů a elektronického jazzu, začne jeden evropský národ na stejném kontinentu jako jejich rodná Francie válku proti svému mírumilovnému sousedovi, s nímž ho pojí staleté kulturní, hospodářské a rodinné vztahy.

Již déle než rok tým InformNapalm soustavně shromažďuje důkazy, že nástrojem této války není skupinka marginálů, ale bohužel profesionální vojáci ruské armády. Nejpodivnější na tom všem je, že na našich stránkách nevydávají svědectví experti nebo vyšetřovatelé, ale samotní ruští vojáci.

Psychika zdravého člověka funguje tak, že člověk hledá pro své činy vysvětlení, třeba i pro tak odporné jako je zabití jiného člověka. Právě to s největší pravděpodobností vysvětluje mimořádnou aktivitu, kterou vyvíjejí na sociálních sítích vojáci ruské armády pobývající na našem území. Když tito lidé vidí a cítí celou propast kremelské propagandy „zevnitř“, publikují fotografie se sebou, zbraněmi, svými kolegy a místními obyvateli v naději, že se tak ospravedlní sami před sebou a naleznou podporu u svých internetových přátel.

Vše, co nám zbývalo, byla důkladná práce s vyhledáváním, dokumentací, tříděním, identifikací a geolokací obrázků a následná prezentace této pravdy celému světu v jazycích zemí, kde se pravda o Ukrajině neví nebo se ví jen velmi málo. Dělali jsme to nejen proto, abychom dosvědčili skutečný podíl Putinova režimu na válce na Donbasu, ale abychom také pomohli ruské společnosti se s tím vypořádat, až zde nastane doba prozření. Kdyby k prozření nikdy nedošlo, nechť to poslouží jako kronika zkázy velké a nesmyslné říše.

Výchozím bodem každé křivky je stálá základna vojenského útvaru na území Ruské federace (záložka «Jednotky» [1] v naší databázi). Konečným bodem je místo incidentu na území Ukrajiny za účasti vojáků z tohoto útvaru (záložka «Incidenty» [2] v naší databázi). Nyní vám nabízíme, abyste na vlastní oči spatřili „Bézierovy křivky“ této války, pak si prohlédli naši databázi a zamysleli se nad hledáním cest k vítězství. K vítězství rozumu nad sílou.

***Samostatné poděkování za tvorbu infografiky na základě podkladů z databáze InformNapalm patří dobrovolníku Jaroslavovi (Yaroslav Dobrianskiy [3]), který vynaložil maximální snahu pro prezentaci souboru faktů v podobě jednotného grafického bloku.

Rus_in_Ukr_CZ-01 [4]