- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Speciální vyšetřování: co střeží Berkut v Bělorusku. Díl I.

Nabízíme první díl nového OSINT vyšetřování, které zpracovala běloruská redakce mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm, identifikující expříslušníky rozpuštěné ukrajinské zvláštní policejní jednotky Berkut, kteří pokračují ve službě u běloruské policie a dnes potlačují protestní akce proti Lukašenkovu režimu již v Běloruské republice.


Upřesnění starších identifikačních údajů

První OSINT vyšetřování [1], které zpracovala běloruská redakce InformNapalmu v roce 2017, odhalilo trojici uprchlých expříslušníků Berkutu ve službách běloruské policie, jejích jména jsou Mykola Stohorňak, Serhij Havryljak a Serhij Panasenko. Všichni tři dnes slouží u zvláštní policejní jednotky AMAP v působnosti Hlavního ředitelství vnitra Minského městského výkonného výboru.

Nové vyšetřování nejen potvrdilo údaje figuranta minulého příspěvku Serhije Panasenka, ale také přineslo jeho celé jméno, přesné datum a místo narození.

Serhij Serhijovyč Panasenko (Панасенко Сергій Сергійович)

Narozen 1. 2. 1988 v Hannivce, Berezaňský okres, Mykolajivská oblast, USSR. Bydlel v obci Uljanivka v Mykolajivském okrese téže oblasti. Po ukončení základní vojenské služby byl zařazen do zvláštní policejní roty Berkut v rámci Ředitelství vnitra Ukrajiny pro Mykolajivskou oblast.

V listopadu 2013 byl Panasenko s mykolajivskou jednotkou vyslán do Kyjeva. Po vítězství Revoluce důstojnosti uprchl do Běloruska. Od Lukašenkova režimu získal státní občanství a službu u minského AMAPu.

Po zveřejnění výsledků minulého vyšetřování změnil Panasenko uživatelské jméno na svém účtu [2] na sociální síti VKontaktě na Sergey Chernobaev [3], vymazal fotografie a několik desítek kontaktů ze seznamu přátel. Také využil možnosti sociální sítě změnit svůj účet na soukromý a uzavřel přístup k jeho obsahu. Nicméně je celý jeho profil uložen na webové archivní službě. Všechny jím odstraněné kontakty byly prozkoumány, což umožnilo identifikovat několik dalších figurantů tohoto vyšetřování.

Serhij Panasenko byl identifikován na skupinové fotografii, která zachytila také figuranta minulého vyšetřování [1], bývalého „berkuťáka“ a stávajícího příslušníka minského AMAPu Mykolu Stohorňaka.

[4]

Příslušníci mykolajivského Berkutu na své stálé základně. Č. 1 je Serhij Panasenko, č. 2 Mykola Stohorňak.

Na fotce můžeme na Panasenkově uniformě vidět výložky, které dokládají jeho příslušnost k poddůstojnickému sboru. Jeho předpokládaná hodnost je rotný.

Průzkumem veřejně přístupných informačních zdrojů (OSINT) bylo zjištěno, že Serhij Panasenko vypovídal u soudu proti jednomu z vůdců běloruského národnědemokratického hnutí Zmiceru Daškevičovi. 31. prosince 2016 byl Daškevič před svým domem zadržen a předveden na obvodní oddělení vnitra Peršamajski v Minsku. Podle jeho vlastního vyjádření k tomu došlo, aniž by mu policie jakkoli vysvětlila důvod. Daškevič a jeho spolupracovníci plánovali tento den oslavit Silvestra v centru Minska pod bíločervenobílými vlajkami.

Vezmeme-li v potaz dlouholeté zkušenosti s represemi v Bělorusku, při soudních jednáních proti občanským aktivistům zpravidla vypovídají policisté, kteří prováděli jejich zadržení. Dle usnesení [5] o přestupku proti Daškevičovi vypovídal právě Serhij Panasenko, podle nějž aktivista údajně neuposlechl oprávněné výzvy policisty (čl. 23.4 přestupkového zákoníku BR), za což byl Daškevič potrestán pokutou ve výši 50 základních výměrů (1.150 běloruských rublů).

[6] [7]

Fotokopie usnesení č. 6/96-17 ze dne 16. 1. 2017 ve věci přestupku, jehož se údajně dopustil Zmicer Daškevič

Příznačné je, že ze zadržení Daškevič pořídil [8] videonahrávku, která Panasenkovo tvrzení zcela vyvrací.

Dále bylo zjištěno, že se Serhij Panasenko přímo podílel [9] na fantasmagorickém příběhu se zadržením bratrů Aljaksandra a Viktara Kuušynavových z Minsku. Každý z nich samostatně dorazil k budově Ústřední volební komise 15. července 2020, aby podal stížnost proti nezaregistrování kandidátů do prezidentských voleb. Když byl příjem stížností ukončen, Aljaksandr Kuušynau jel na jízdním kole domů, nedokázal však projet policejní uzávěrou, kterou zvláštní jednotky zřídily na třídě Nezaležnasci. Byl zadržen a umístěn do vazební věznice v ulici Akrescina.

[10]

Okamžik zadržení Aljaksandra Kuušynava příslušníky AMAPu, kteří ho dostali do antonu „přemetem ve vzduchu“

Jeho bratr Viktar Kuušynau byl zadržen poblíž budovy Hlavní pošty, kde chtěl podat stížnost poštou po uzavření Ústřední volební komise. Nakonec oba bratři skončili ve stejném antonu.

Příznačné je, že Pansenko, který Kuušynavovy zadržel, původně sdělil soudu nesprávné místo jejich skutečného zadržení. Místo, které uvedl v protokolech o přestupku (ul. Mjasnikova 26), je od skutečného místa zadržení (tř. Nezaležnasci 11) vzdáleno kilometr a půl. Nabízí se, že Serhij Panasenko se ani po šesti letech pobytu v Minsku a služby v zdejší policie stále nevyzná v centru běloruské metropole.

[11]

Selfie Aljaksandra a Viktara Kuušynavových v antonu

Soud vrátil věc obvodnímu oddělení vnitra Maskouski k došetření, načež byl Aljaksandr Kuušynau odsouzen k 10 dnům vězení a Viktar Kuušynau k 11 dnům vězení. U všech soudních zasedání Panasenko chyběl, podle velitele AMAPu Hlavního ředitelství vnitra Minského městského výkonného výboru Dzmitryje Balaby byl [9] údajně služebně mimo Minsk, nějakým způsobem však dokázal vypovídat o svém omylu ohledně místa zadržení bratrů.

Ze spisových podkladů správního řízení vyplývá, že proti Aljaksandru Kuušynavovi použil sílu. Ve spise je založen i protokol výslechu Serhije Panasenka.

[12] [13]

Tento dokument nejenže věcně potvrzuje předtím zjištěné přesné Panasenkovy iniciály a datum narození, ale také dokládá službu tohoto expříslušníka Berkutu u minského AMAPu. Podle jistých informací Serhij Panasenko patrně slouží u 5. operační roty AMAPu Hlavního ředitelství vnitra Minského městského výkonného výboru.

Další důkazy služby u minského AMAPu se našly i vůči dalšímu figurantovi minulého vyšetřování [1], bývalému „berkuťákovi“ Serhiji Havryljakovi.

Serhij Mykolajovyč Havryljak (Гавриляк Сергій Миколайович)

[14]Narozen 6. 2. 1984 v Zelene, Mykolajivská oblast, USSR. Po ukončení základní vojenské služby byl zařazen do zvláštní policejní roty Berkut zřizované Ředitelstvím vnitra Ukrajiny pro Mykolajivskou oblast. Byl vyslán do Kyjeva s mykolajivskou jednotkou v listopadu 2013. Po vítězství Revoluce důstojnosti uprchl do Běloruska i s rodinou.

Vyšlo najevo, že 21. září 2017 se Serhij Havryljak a další minský těžkooděnec Dzjanis Šarec zúčastnili [15] zadržení anarchisty Ramana Chalilava. Podle Chalilava ho policisté zastavili na ulici kvůli ztotožnění, on jim ukázal občanku, přesto byl zadržen a dopraven na obvodní oddělení.

[16]

Raman Chalilau před soudem / svoboda.org

Před obvodním soudem Zavodski v Minsku Havryljak a Šarec vypověděli, že je Chalilau údajně chytal za uniformy, kladl odpor a snažil se vyvolat rvačku. Na základě těchto výpovědí byl Chalilau obviněn z neuposlechnutí pokynů policie (čl. 23.4 Přestupkového zákoníku BR) a potrestán [17] správní pokutou ve výši 15 základních výměrů.

Zajímavé je, že po odtajnění [1] informací o své službě pro Ministerstvo vnitra BR si Sjarhij Havryljak změnil [18] uživatelské jméno na síti VKontaktě na Alexej Kravčenko, vymazal informace o studiu [19] na Mykolajivské národní univerzitě, odebral z kontaktů prakticky všechny přátele a neponechal žádnou fotografii.

Noví figuranti vyšetřování

Díky tomu, že Serhij Panasenko promazal svůj profil na VKontaktě, a rozboru jím odebraných kontaktů ze seznamu přátel jsme přišli na další figuranty vyšetřování, příslušníky zvláštní jednotky Berkut, kteří se přestěhovali nejen do Běloruska, ale také na území ukrajinského Krymu okupovaného RF.

Anatolij Anatolijovyč Prymak (Примак Анатолій Анатолійович)

[20]Narozen 23. 4. 1990 v Ivanivce, Arbuzynský okres, Mykolajivská oblast, USSR. Po ukončení základní vojenské služby byl zařazen do zvláštní policejní roty Berkut v rámci Ředitelství ministerstva vnitra Ukrajiny pro Mykolajivskou oblast. Společně se svými kolegy uprchl do Běloruska po vítězství Revoluce důstojnosti. Je příslušníkem AMAPu Hlavního ředitelství vnitra Minského městského výkonného výboru.

Do hledáčku se Anatolij Prymak dostal jako kolega „berkuťáka“ Mykoly Stohorňaka. Právě v této roli ho posledně jmenovaný uvedl [21] na seznamu kontaktů na svém profilu na VKontaktě. Tento profil Anatolije Prymaka je [22] dnes ve zmrazeném stavu a není přístupný.

[23]

Pod uživatelským jménem je na profilu uvedena informace z kolonky „vzdělání“, z níž je patrné, že Anatolij Prymak vystudoval [24] Národní akademii vnitra Ukrajiny.

Provedeným důkladným rozborem profilů příslušníků mykolajivského Berkutu a jejich porovnáním s kontakty, které odebral Serhij Panasenko, byly nalezeny další dva profily Anatolije Prymaka, z nichž je jeden označen pseudonymem Stanislav Semeňuk a v době vyšetřování byl aktivní (1 [25], 2 [26]).

Po zveřejnění [1] informací o odhalených „berkuťácích“ v Bělorusku v roce 2017 byl tento profil promazán, zmizely z něj fotky Prymakovy osoby, mnoho statusů, ze seznamu přátel pak prakticky všechny profily příslušníků Ministerstva vnitra BR. Nicméně se podařilo najít [27] předchozí verzi profilu v cache ruského vyhledávače Yandex.

[28]

Profil Anatolije Prymaka uložený v cache vyhledávače Yandex

Jako avatar pro tento profil použil Prymak vlastní fotku, na níž pózuje vedle legrační sochy „Lázeňskému“ (lidově „Veselý Vasja“) před lázněmi č. 7 v ulici Maskouskaja v Minsku.

[29]

Jeden z už odstraněných statusů na zdi tohoto profilu přidal [30] Anatolij Prymak 19. ledna 2017. Sdílel zde společnou fotku účastníků sportovních závodů.

[31]

Průzkum veřejně přístupných informačních zdrojů ukázal, že ve dnech 17. a 18. ledna 2017 se na základně Centra pro tělesný výcvik personálu Minského městského výkonného výboru konalo mistrovství minských policistů v boji zblízka. Podle státního propagandistického vydání SB. Bělarus Segodňa a webových stránek BFST Dynama získal druhé místo v nejtěžší váhové kategorii (přes 90 kg) příslušník minského AMAPu Anatolij Prymak (1 [32], 2 [33]).

Tyto informační zdroje zveřejnily také fotografie z předmětného mistrovství. Jedna z nich je prakticky shodná s fotografií, kterou sdílel Prymak na svém profilu, jen vyfocena z jiného úhlu.

[34]

Anatolij Prymak je první vpravo / sb.by

Na druhé fotce je Prymak zvěčněn při rozhodování o výsledcích jeho sparingu, patrně se zaměstnancem CFPLS.

[35]

Anatolij Prymak tentokrát nezvítězil / dynamo.by

Zjistili jsme, že Anatolij Prymak je [36] členem komunity „Politika| PMOP Berkut bašta klidu země“. V květnu 2016 správci této komunity s cílem zjistit, kdo z jejích členů působil u Berkutu, nabídli [37] speciální dotazník. Navzdory veškerým bezpečnostním opatřením odpověděl i Anatolij Prymak, který zde také uvedl [38], že slouží u zvláštní čety AMAPu.

[39]

Podle informací z vlastních zdrojů působí ve struktuře minského AMAPu minimálně dvě samostatné čety.

Dále uvádíme další fotky Anatolije Prymaka, které vznikly před jeho útěkem z Ukrajiny do Běloruska po vítězství Revoluce důstojnosti. Mohly by pomoci odhalit příslušníky Ministerstva vnitra, kteří by mohli být zúčastněni na páchání protiprávní činnosti.

[40]

Zajímavé je, že jméno tohoto „berkuťáka“ figurovalo [41] 6. března 2020 u obvodního soudu Centralny v Minsku při projednávání správní věci známého běloruského občanského aktivisty a anarchisty Mikoly Dzjadoka kvůli jeho účasti na akci „Svobodu politickým vězňům“ z letošního 26. února v Minsku. Prymak byl k soudu předvolán jako svědek společně s dalším policistou z AMAPu, k jednání se však nedostavil údajně z důvodu nemoci.

V rámci vyšetřování se do hledáčku dostal další bývalý kolega ze zvláštní jednotky Berkut Dmytro Ancupov. Našel se mezi kontakty příslušníků mykolajivského Berkutu a ukrajinských policistů v aktivní službě, kteří ho označili za svého kolegu.

Dmytro Ihorovyč Ancupov (Анцупов Дмитро Ігорович)

[42]Narozen 13. 10. 1975 ve Volsku, Saratovská oblast, RSFSR. Bydlel v Mykolajivě. Patří mezi veterány zvláštní policejní roty Berkut v Mykolajivské oblasti, do této jednotky nastoupil už v 1990. letech.

 

Po vítězství Revoluce důstojnosti se stal důstojníkem nové zvláštní policejní jednotky sestavené z bývalých „berkuťáků“. Pravděpodobně na jaře nebo v létě 2014 uprchl do Běloruska. Slouží u AMAPu v rámci Ředitelství vnitra Minského oblastního výkonného výboru.

[43]

Dmytro Ancupov při praktických střelbách na cvičišti, Ukrajina

Zkoumáním profilů příslušníků mykolajivské roty Berkutu na sociálních sítích byl Ancupov dohledán a identifikován na společných fotografiích od jeho kolegů.

[44]

Na základně mykolajivského Berkutu. Dmytro Ancupov je první vlevo. Foceno nejdříve v listopadu 2008

Na této fotografii je zachycen také poslední velitel mykolajivského Berkutu, podplukovník milice Dmytro Kulykov (první vpravo), vedle něj jeho zástupce, kapitán milice Anatolij Horbunov, který se také může skrývat na běloruském území (k jeho osobě podrobněji v dalších dílech vyšetřování).

Poprvé na veřejném sektoru internetu byl Dmytro Ancupov jako příslušník běloruské policie vyhledán [45] v příspěvku na portálu SB. Bělarus segodňa. Publikace uvádí informaci o poradě na Ředitelství vnitra Minského oblastního výkonného výboru, která se konala v červenci 2018 a věnovala se shrnutí činnosti oblastního zvláštního policejního oddílu za první pololetí. Zúčastnili se ji zástupce náčelníka Ředitelství vnitra plukovník milice Vitali Kazlou a velitel minského oblastního AMAPu major milice Sjarhej Bjalkevič. Exberkuťák Dmytro Ancupov byl identifikován na zveřejněné fotografii z této porady.

[46]

Dmytro Ancupov je zakroužkován červeně /sb.by

Dmytro Ancupov byl dále zachycen v příspěvku na státní televizi STV o vykonání zkoušky opravňující příslušníky AMAPu k nošení černého baretu, která se konala [47] 20. listopadu 2019. Tento příspěvek byl zveřejněn [48] na videohostingu YouTube. V minutáži od 2:25 [48] v epizodě s komentářem policisty Ivana Kudzina k vykonané zkoušce je v pozadí vidět muž v civilu, který společně s dalšími pozoruje sparing těžkooděnců a ohlíží se zpět, jako by vyhodnocoval situaci.

[49]

Záběry z videopříspěvku na televizi STV. Dmytro Ancupov je zakroužkován červeně

Tento okamžik postačil k tomu, aby objektiv kamery zřetelně zachytil tvář Dmytra Ancupova.

[50]

Identifikace Dmytra Ancupova srovnávacím rozborem záběru z videopříspěvku od STV s fotografiemi z jeho profilů na sociálních sítích

Má smysl dodat, že Ancupov byl zachycen na videu přímo v místě základny minského AMAPu (ulice Hjerojeu 120-j dziviziji 42).

Z údajů zveřejněných [51] 26. října 2020 na telegramovém kanálu Kiber-Partizany vyplývá, že Dmytro Ancupov je inspektorem oddělení pro zvláštní výcvik AMAPu milice veřejné bezpečnosti Ředitelství vnitra Minského oblastního výkonného výboru. Tato informace je důvěryhodná, protože uvedené datum narození figuranta je úplně stejné jako to, které odhalilo vyšetřování.

Hacktivisty uvedená funkce Ancupova u Minského oblastního AMAPu odpovídá té, kterou vykonával u mykolajivské zvláštní jednotky.

Bylo zjištěno, že s platností v dubnu 2014 byl [52] Dmytro Ancupov zástupcem velitele nově vzniklé zvláštní roty a vrchním inspektorem bojového služebního výcviku zvláštní policejní roty Mykolajiva, měl hodnost kapitána milice.

24. dubna 2014 se zúčastnil [53] taktického speciálního cvičení na kontrolním stanovišti pro nácvik požadovaných akcí personálu na zajištění veřejného pořádku a zamezení ozbrojených konfliktů v Mykolajivě a také pro filtraci vozidel a přijetí nutných opatření v případě možného průlomu.

[54]

Dmytro Ancupov v době konání cvičení na kontrolním stanovišti, duben 2014, Mykolajiv / news.pn

Na otázku redaktora ohledně nálad u oddílu Ancupov ujišťuje [55], že příslušníci mají vlastenecké cítění a jsou ochotni bránit svou vlast a zem. Stojí za zmínku, že v době tohoto rozhovoru Krym už byl okupován a na Donbase již půldruhého týdne probíhaly boje s ruskými jednotkami v rámci totální protiteroristické operace.

Zatím zjišťujeme důvody, proč musel Ancupov uprchnout do Běloruska, zradit slib věrnosti Ukrajině a jít sloužit k běloruskému ozbrojenému sboru. Osvětlit by to však mohly jeho vlastní zprávy na profilu na sociální síti Odnoklassniki [56].

Několik měsíců po svém výroku o vlastenectví a obraně vlasti se Ancupov, patrně již v Bělorusku, řekl, že svůj skutečný postoj vůči ruské válečné agresi proti Ukrajině dá veřejně najevo:

[57]

Zjistili jsme, že Ancupovův profil je členem komunit věnovaných tzv. Antimajdanu, teroristickým organizacím Luhanská/Doněcká lidová republika a vychvalování „majestátu a moci Ruska“. Vedle sdílení příspěvků z těchto komunit Ancupov rozšiřuje texty z proruské separatistické komunity „Za Oděsu mámu“.

[58]

Zeď jeho profilu oplývá klišé a narativy ruské propagandy o „trestných výpravách“, „genocidě donbaského lidu“, „kyjevské chuntě“ či „hrdinných domobrancích“.

[59]

Zda byl Ancupov naverbován ruskými tajnými službami a zda mohl jako zástupce velení jedné z klíčových ozbrojených jednotek plnit zadané úkoly při hybridní ruské válečné agresi v rámci projektu „Novorusko“ na území Mykolajivské oblasti, musí zjistit ukrajinští vyšetřovatelé.

Případ s Ancupovem je výrazným svědectvím, že navzdory recertifikaci bývalých příslušníků Berkutu a dalších jednotek je možné, že u ukrajinského Ministerstva vnitra stále slouží upřímní sympatizanti „ruského světa“.

K dnešnímu dni jsou tedy zveřejněny věcné informace již k 5 příslušníkům rozpuštěné ukrajinské zvláštní jednotky Berkut, jimž běloruský diktátorský režim nejen poskytl azyl a občanství, ale také je najal do služeb vlastní ostrahy.

V podstatě se Lukašenko zařazuje do jedné řady s agresorským státem RF, pro nějž jsou demokratické přeměny v Ukrajině a Bělorusku existenční hrozbou. Právě kvůli zneškodnění této hrozby integrovalo Rusko do svého represivního aparátu většinu uprchlých „berkuťáků“.

Počet odhalených příslušníků Berkutu v Bělorusku není konečný, v dalších dílech tohoto vyšetřování bude jen narůstat.

Dzjanis Ivašyn, redaktor InformNapalmu Bělorusko [60]


Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu

Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [67].

InformNapalm nedostává žádnou finanční podporu od vlády jakéhokoli státu ani od dárců. Jedinými přispěvateli financujícími provoz našeho webu jsou dobrovolníci komunity a naši čtenáři. Mezi dobrovolníky se můžete zařadit i vy, popř. podpořit rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm svými příspěvky prostřednictvím Patreonu [68].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [69]