- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Specifika vzniku nových divizí Jižního vojenského okruhu RF u hranic s Ukrajinou

Mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm stále monitoruje situaci v pohraničních s Ukrajinou částech ruské Rostovské oblasti. Od roku 2014 pozorujeme v tomto regionu bezprecedentní militarizaci a v roce 2016 zde začaly vznikat nové divize. Hlavními sledovanými zónami zůstává okolí Millerova a vojenská cvičiště Kadamovskij a Kuzminskij, kde se v posledních měsících soustřeďuje velký počet personálu, techniky a zbraní Ozbrojených sil RF.

Z informací nasbíraných průzkumem veřejných zdrojů (OSINT) jsme se dozvěděli, že ke konci března 2017 byly na ruské vojenské cvičiště Kuzminskij přesunuty nejméně dva tankové prapory. Tyto jednotky byly přemístěny z Buďonnovsku ve Stavropolském kraji. Již od podzimu 2016 (na základně 205. samostatné motostřelecké brigády a 78. samostatné zásobovací brigády) zde probíhá obsazování 68. tankového pluku (vojenský útvar č. 91714) v rámci právě vznikající 150. divize nové 8. vševojskové armády Jižního vojenského okruhu RF personálem a technikou.

[1]Bylo zjištěno, že 68. pluk zařadil do výzbroje nové tanky T-72B3 ve standardním nátěru khaki („maskovací zelená“), na všech strojích je přítomen specifický taktický znak ve tvaru dvou trojúhelníků. Byla zaznamenána také trojmístná palubní čísla tanků začínající pětkou.

[2] [3]

Obsazování jednotek

Bylo zjištěno, že hlavní část vojáků z 68. tankového pluku je zastoupena délesloužícími vojáky z povolání, kteří byli sem přeloženi z různých vojenských svazků Jižního vojenského okruhu RF. Zejména jde o vojáky z 205. (v Buďonnovsku, Stavropolský kraj), 33. (v adygejském Majkopu), 17. (v čečenském Borzém) a 19. motostřelecké brigády (v severoosetském Vladikavkazu), 7. vojenské základny (v Gudautě, okupovaná gruzínská Abcházie) a mladé profesionály po půlroční základní službě a z mužstva/poddůstojníků v záloze.

[4] [5]

V adygejském Majkopu na základně již bývalé 33. samostatné motostřelecké brigády (horské) souběžně trvá obsazování 102. motostřeleckého pluku, který měl být již v únoru 2017 přesunut do Rostovské oblasti na novou základnu poblíž cvičiště Kadamovskij. Z řady důvodů, zejména kvůli nedostatku vojáků z povolání pluk stále není plně obsazen. Tato skutečnost však nebrání velitelství Jižního vojenského okruhu RF vysílat skupiny k bojovým úkolům: jedna taktická skupina od této jednotky byla nedávno vyslána k ukrajinským hranicím.

Zároveň pozorujeme změny i u 58. armády Jižního vojenského okruhu RF. Zejména probíhá přeměna 17. a 18. motostřelecké brigády (se základnami v Čečensku) na nové 70. a 71. pluky (se zachováním základen v obcích Šali a Kalinovskaja). Budou zařazeny do 42. motostřelecké divize (právě procházející obnovou).

Co tyto změny znamenají

Rozsah rošád u agresora bychom neměli podceňovat, zároveň je však nutno přihlédnout k tomu, že v honbě za obnovením „sovětské vojenské moci“ se Rusko snaží předvádět předstíranou sílu, nikoli skutečné reformy. Situace u ruských Ozbrojených sil stejně jako v celém státě není vůbec tak růžová [6], jak se ji snaží vylíčit kremelští propagandisté. Moskevské blufování ve snaze vydírat světové společenství má opačný účinek a vede Rusko k dobrovolné izolaci. Což leze do peněz řadovým Rusům, nikoli však vládnoucím špičkám [7]. Den co den se železná opona zatahuje stále víc, stále častěji se používá termín „studená válka“. Jako shrnutí shora uvedeného ocitujme slova gruzínského novináře Dimitriho Avalianiho [8]:

„Dějiny zažily spoustu barbarství, dokonce i mnoho dnešních vyspělých zemí bylo v minulosti krutými říšemi, které dobývaly cizí území a vyhlazovaly celé národy. Tyto národy se však změnily. Pouze jediná barbarská říše se dožila 21. století a dodnes žije v jakési vlastní kruté a odporné verzi středověku. I s odpovídajícím postojem vůči okolnímu světu. Prakticky všechny národy měly v různých dobách kult vojenské moci a válečných vítězství, který jim častokrát pomáhal přežít. Obtížně bychom si však vzpomínali na historické příklady takového kultu destrukce: když zdrojem hrdosti není nepřítel poražený na bojišti, dokonce ani uloupený majetek, ale trosky a spoušť na kdysi prosperujících místech, odkud byli majitelé vyhnáni (v Gruzii okupovaná Abcházie a Cchinvalský region, na Ukrajině anektovaný Krym a částečně okupovaný Donbas)“.

Uvádíme také interaktivní mapu rozmístění ruských vojenských jednotek, kterou zpracoval mladý gruzínský expert David Batašvili [9] (informace na mapě se průběžně aktualizují).


Tento příspěvek připravil k publikaci Iraklij Komachidze [10].

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [11], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autory a na náš projekt.

Vyzýváme čtenáře, aby naše publikace aktivně sdíleli na sociálních sítích. Zveřejnění vyšetřovacích podkladů dokáže zvrátit průběh informačního a válčeného střetu.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [12]