- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Státní občané RF u SMM OBSE mohli předávat souřadnice cílů k ostřelování na Donbase

Ruská okupační armáda na Donbase již druhý den v kuse vede aktivní palbu z dělostřeleckých zbraní ráže 120 mm a 152 mm po desítkách sídel podél linie střetu. S platností pro 14:00 hod 18. února bylo ze strany ozbrojených formací Ruské federace zaznamenáno 45 případů porušení režimu klidu zbraní, z toho ve 34 případech byly použity těžké zbraně, které Minské dohody zakazují.

Dnes, 18. února, informovali ukrajinští vojáci, kteří jsou čtenáři InformNapalmu, o velmi znepokojivé skutečnosti. Podle jejich sdělení den předtím, 17. února, kdy probíhalo koncentrované ostřelování [1] ukrajinského území z těžkého dělostřelectva ruských okupačních oddílů, dopadaly střely také přímo na stanoviště radioelektronického průzkumu ukrajinských obránců, které předtím zasaženo nebylo.

Redakce mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm má k dispozici fotodokumentaci a další důkazy, z důvodů bezpečnosti ukrajinských obránců je však nebudeme zveřejňovat, abychom nevyzradili geolokaci pozic.

Mezi ukrajinskými obránci naštěstí k žádným ztrátám nedošlo, je však příznačné, že přesně 4 dny před tímto ostřelováním nad tímto stanovištěm dlouho visel dron speciální monitorovací mise OBSE a zkoumal terén.

Tato skutečnost by mohla ukazovat na to, že Rusové nebo jiné osoby, které by mohly pracovat pro agresorský stát, podílející se na misi a mající přístup k datům, se mohli o souřadnice podělit s dělostřeleckými jednotkami ruské okupační armády na Donbase.

25 občanů RF u SMM OBSE

V době vydání nejnovějšího čtvrtletního shrnutí z 24. ledna 2022 [2] působilo u Speciální monitorovací mise OBSE na Donbase 680 osob z 43 zemí světa. Mezi nimi není žádný Ukrajinec, nechybí však např. 25 státních občanů Ruské federace nebo 4 státní občané Běloruska.

[3]

Před časem InformNapalm už upozorňoval [4] na rizika, která může nést přítomnost státních občanů RF a jejich přístup k neveřejným monitorovacím datům mise. Kladli jsme na srdce, že zástupci RF jako agresorského státu mají být ze sboru SMM OBSE na Donbase staženi.

RF jako strana konfliktu a agresorský stát nemá žádné morální právo vysílat k SMM OBSE své občany a takto vést nerušený průzkum ukrajinských pozic.

Mimochodem 17. února 2022 informovala [5] ruská státní agentura TASS, že náměstek stálého zástupce RF u OBSE Maxim Bujakevič na zasedání stálé rady této organizace ve Vídni prohlásil: „Když nebude OBSE mít na Donbase dost „dělníků“, je Rusko připraveno dodat ještě víc vysoce kvalifikovaných uchazečů na příslušné funkce v SMM“.

Toto cynické prohlášení zdůrazňuje, že RF pohlíží na svou účast na SMM OBSE na Donbase jako na pohodlný nástroj k vedení průzkumu a hybridní války proti Ukrajině.

Státní občané RF mohou také ovlivňovat veřejná hlášení mise, vyškrtnout z nich informace, které se jim nehodí do krámu, použitelné k prokázání přímé účasti RF na agresi proti Ukrajině. A také mohou manipulovat s daty [6].

„Status quo“

SMM OBSE zůstává dosud jedinou mezinárodní misí, která může stále navštěvovat okupované území a vést zde monitorování, i když naráží na permanentní překážky [7] v pohybu nebo blokaci monitorování v některých lokalitách ze strany ruských okupačních oddílů.

Zároveň stojí za zmínku, že navzdory snahám ruské strany některá důležitá data o moderních kusech ruské techniky na Donbase se do oficiálních hlášení pozorovatelů občas přece jen občas dostanou. Zejména v roce 2019 InformNapalm veřejně upozornil [8] Ministerstvo zahraničí na potenciál hlášení SMM OBSE jako doplňkového zdroje informací, jejichž zkoumání umožňuje dokumentovat nespornou účast Ozbrojených sil RF na agresi. A vypadá to, že naše výzvy byly vyslyšeny, v roce 2021 jsme totiž sledovali, jak studie od InformNapalmu vycházející z rozboru hlášení SMM OBSE jsou používány na vysoké diplomatické úrovni [9].

Závěr

Přítomnost státních občanů RF ve sboru SMM OBSE na Donbase tedy zjevně vytváří jistý status quo. RF však nepochybně mnohem víc těží z toho, že má de facto své potenciální vlivové agenty uvnitř mise. Patrně právě kvůli vlivu Rusů od roku 2014 získala mise OBSE na Donbase nechvalnou nálepku „slepí pozorovatelé“, kdy početná fakta ruské agrese a invaze ruské techniky zůstávaly mimo pozornost a do hlášení mise se nedostávaly. Je příznačné, že všechny případy, kdy SMM OBSE zaznamenala na Donbase unikátní kusy moderní ruské techniky, vznikly díky bezpilotním letounům, o jejichž výrazné ovlivnění se snažily ruské prostředky radioelektronického boje [10]. Ve veřejném sektoru internetu se také dosud neobjevil žádný materiál ve smyslu, že by Rusové umožnili hlídce SMM OBSE navštívit území, kde tyto kusy zbraní ukrývají.

Dobrovolníci z InformNapalmu již pokolikáté upozorňují, že v situaci narůstajících hrozeb totální ruské invaze se má tento faktor hybridního ruského vlivu prostřednictvím ruských občanů u SMM OBSE důkladně dokumentovat. Především státní občané RF tedy musí být z možnosti monitorovat ukrajinské pozice vyloučeni a musí jim být omezen přístup k neveřejným částem hlášení mise. To by mohlo minimalizovat jejich vliv a omezit jejich možnosti poskytovat agresorskému státu zpravodajská data a souřadnice, které mohou být použity ke korekci ruské dělostřelecké palby.


Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu

Tento příspěvek zpracoval Roman Burko [16] speciálně pro InformNapalm. Šíření nebo převzetí s odkazem na InformNapalm je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Česká stránka komunity InformNapalm na Facebooku: InformNapalm Česko [17].

InformNapalm [18] nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy. Prosíme také o podporu jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm vašimi příspěvky na Patreonu [19].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [20]