- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Výzva odborníků, vědců a novinářů v souvislosti s nezákonným zadržením ukrajinských odborníků v Krymu

My, představitelé odborné, vědecké a novinářské obce, občanští aktivisté z různých zemí, kategoricky protestujeme proti zvůli ruských úřadů, jež nezákonně zadržely naše kolegy – Dmytra Štyblikova a Oleksije Bessarabova, a snaží se obvinit je z “terorismu”. Podobně za nepodložené považujeme obvinění vojáka ve výslužbě Vladimír Dudka, který byl rovněž zadržen ruskou Federální bezpečnostní službou (FSB)spolu s výše uvedenými odborníky.

Dmytro Štyblikov, Oleksij Bassarvbov a Volodymyr Dudka žili trvale v Krymu – před i poté, co poloostrov na jaře 2014 anektovala Ruská federace. Tito tři občané Ukrajiny byli zadrženi ruskou FSB 9. listopadu 2016. Byli vzati do vazby a obviněni z přípravy diverzních akcí na objektech vojenské a civilní infrastruktury v Sevastopolu. V materiálech zveřejněných ruskými médii je vidět, že na zadržené je vyvíjeno fyzické násilí a že jsou zastrašováni.

Do jara 2014 Dmytro Štyblikov pracoval jako ředitel mezinárodních programů Centra pro výzkum geopolitických otázek a euroatlantické spolupráce černomořského regionu Nomos  – nevládní organizace, která vznikla v Sevastopolu v roce 2003. Centrum Nomos vydávalo časopis Černomořská bezpečnost, ve kterém Oleksij Bessarabov pracoval jako zástupce šéfredaktora.  V časopise publikovali nejen ukrajinští, ale i zahraniční odborníci – z Estonska, Moldávie, Gruzie, Ázerbájdžánu, Arménie, Turecka, Francie, Velké Británie, Ruska … .

V průběhu deseti let se Štyblikov i Bessarabov zabývali výzkumem otázek mezinárodní a regionální bezpečnosti. Během této doby vydali velké množství odborných publikací, vystupovali v médiích a účastnili se setkání odborníků.

Nomos pravidelně organizoval a účastnil se mezinárodních konferencí, kulatých stolů – a to jak na Ukrajině, tak i v zahraničí. Byl partnerem mnoha mezinárodních organizací. Dmytra Štyblikova a Oleksije Bessarabova zná jak odborná, tak i novinářská obec, která se zabývá problematikou černomořsko-kaspického regionu. Do roku 2014 to byli známé veřejné osoby jak na Krymu, tak i za hranicemi poloostrova.

Hlavním cílem centra Nomos bylo poskytnout platformu pro odbornou diskusi a produkovat objektivní analytické materiály. Účastníky konferencí a kulatých stolů, které Nomos organizoval, i za podpory mezinárodních organizací, byli rovněž ruští kolegové, nebo vědci, kteří projevovali loajalitu k této zemi. Tito odborníci měli také možnost diskutovat se svými oponenty na stránkách časopisu Černomořská bezpečnost.  Práce analytického centra Nomos  byla z principiálních důvodů ukončena vzhledem k nutnosti registrovat organizaci podle zákonů země, která poloostrov okupovala. Krym přestal být místem pro volné diskuse na témata mezinárodní bezpečnosti. Stal se z něj zdroj nebezpečí a totálního porušování lidských práv.

Obvinění dříve známých odborníků z diverzních a teroristických aktivit je absurdní a neodůvodněné. A pro všechny, kdo s těmito lidmi dříve pracovali, je to více než zřejmé.

Jsme přesvědčeni o tom, že zatčení odborníků a jejich obvinění, stejně jako represe proti Krymským Tatarům – je prováděno na politickou objednávku okupační moci a je to porušování lidských práv.  Na Krymském poloostrově dnes vládne atmosféra teroru a zastrašování. A ta se musí pořád posilovat. V jednom ze svých článků z roku 2009 Dmytro Štyblikov napsal: “Vytvoření atmosféry strachu je výrazem teroru, projevem jeho podstaty …”

Tím, že okupační režim začal pronásledovat představitele odborné veřejnosti, ještě jednou potvrdil svou teroristickou povahu, lhostejnost k lidským právům a svobodám, diskriminaci a pronásledování těch, jež nesouhlasí s okupací.

Žádáme ruskou stranu, aby zastavila pronásledování občanů Ukrajiny, kteří žijí na okupovaném území Krymu a propustila politické vězně, včetně našich kolegů – Dmytra Štyblikova a Oleksije Bessarabova.

Doufáme, že Ukrajina vynaloží veškeré úsilí na ochranu zadržených odborníků a dalších nevinných obětí represí a využije k tomu potenciál mezinárodních organizací.

Vyzýváme odbornou, vědeckou, novinářskou obec i občanské aktivisty k profesní solidaritě a prosíme o podporu této žádosti.
Připojit se k výzvě můžete zasláním zprávy na email
[email protected].

Jména podepsaných [1] pod publikovaným textem uvádíme zde