- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Studie od InformNapalmu se používají na vysoké diplomatické úrovni (FOTO)

Studie, které zpracovávaní dobrovolní investigativci od mezinárodní komunity InformNapalm [1] k faktům ruské agrese proti Ukrajině, se ve velkém uplatňují na vysoké diplomatické úrovni. Hlavní pozornost je věnována příspěvkům vycházejícím z důkladného rozboru hlášení Speciální monitorovací mise OBSE, který je doplněn identifikací příslušnosti vojenské techniky k Ozbrojeným sílám Ruské federace. K tomuto závěru můžeme dospět nejen na základě ojedinělých insidů, které k nám pravidelně doléhají z půdy Parlamentních shromáždění NATO, Rady Evropy či OBSE, ale také z publikací, které se objevují v médiích.

Třeba 27. října vyšla na webu Ukrinformu zpráva [2], že Ukrajina informovala OBSE o odhalených ruských zbraních v tzv. lidových republikách na Donbase. Hlásil to zpravodaj Ukrinformu z Rakouska.

Tato publikace byla podložena snímky, které prezentovala ukrajinská mise u OBSE v rámci jednání Fóra pro bezpečnostní spolupráci. Toto jednání se konalo ve středu 27. října 2021. Podíváme-li na každý ze snímků důkladněji, můžeme si všimnout loga InformNapalmu nebo informací obsažených ve vyšetřováních od naší komunity ohledně příslušnosti nejmodernějších kusů techniky, které byly zaznamenány v tzv. lidových republikách či Ruské federaci.

[3]

Snímek č. 1: Identifikace ruské radarové stanice 51U6 Kasta-2E1 v publikaci na InformNapalmu [4]

[5]

Snímek č. 2: Identifikace ruských pancéřovaných vozidel UAZ-23632-148 Jesaul popsaná v publikaci na InformNapalmu [6]

[7]

Snímek č. 3: Identifikace ruského systému radioelektronického boje typu RB-636V Svet-KU popsaná v publikaci na InformNapalmu [8]

Jde o soupis snímků vycházejících z publikací se záběry z dronů provozovaných monitorovací misí OBSE, které dobrovolníci z InformNapalmu podrobili důkladné analýze.

V rámci předmětného jednání byl dále prezentován snímek identifikující ruský bezpilotní letoun odhalený nad územím, kde probíhá Operace spojených sil.

[9]

Snímek č. 4. Důkladný popis a identifikaci tohoto kusu ruského dronu obsahuje publikace na InformNapalmu [10]

Závěr

V roce 2019 mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm vyzvala Ministerstvo zahraniční Ukrajiny, aby věnovalo pozornost potenciálu hlášení SMM OBSE [11]. V úmyslu pomoct diplomatům s nalézáním důležitých nuancí však dobrovolníci začali zveřejňovat také vlastní vyšetřování vycházející z rozboru hlášení OBSE a záběrů s vojenskou technikou.

Vypadá to, že naše výzva byla vyslyšena, pravidelně tedy můžeme vidět, jak se materiál z vyšetřování od InformNapalmu aktivně používá na vysoké mezinárodní úrovni.

Na tato fakta upozorňujeme, abychom podtrhli význam mravenčí práce našich dobrovolných investigativců a dobrovolných překladatelů, kteří z různých koutů světa pomáhají Ukrajině bránit se proti ruské agresi. Pomáhají šířit pravdu a důležitá fakta v mnoha světových jazycích. Významně přispívají k odporu proti ruské agresi na informační a diplomatické frontě.

Děkujeme všem, kdo společně s námi a s ohněm v srdci usiluje o to, aby světlo pravdy přemáhalo tmu ruských zákeřných lží.

Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu

Šíření nebo převzetí s odkazem na InformNapalm je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [19].

[1]InformNapalm [1] nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy, popř. podpořit rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm svými příspěvky prostřednictvím Patreonu [20].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [21]