- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Tisková konference k prohlídkám u dobrovolníků z Ukrajinské kybernetické aliance. VIDEO + TEXT

Ve středu 26. února se v tiskovém středisku agentury Interfax Ukrajina konala tisková konference k tématu prohlídek u trojice aktivistů z Ukrainian Cyber Alliance. Nabízíme videonahrávku a stenogram z projevů účastníků.

Nahrávka z tiskové konference (ukrajinsky, rusky)

Прес-конференція щодо обшуків МВС України у волонтерів Українського кіберальянсу [1]

Хто дивився онлайн, або був присутній на прес-конференції Ukrainian Cyber Alliance: які загалом враження від прес-конференції та по суті справи? Які питання лишилися?Також анонсуємо, що InformNapalm найближчим часом зробить вижимку головних відповідей активістів та перекладемо це на іноземні мови. Будемо просити читачів про максимальне поширення.Інформацію додамо тоді у статтю під цим посиланням: https://informnapalm.org/ua/pres-konferentsiia-uca/Читайте, коментуйте, поширюйте.

Posted by InformNapalm [2] on Wednesday, February 26, 2020

Zkrácený stenogram tiskové konference

00:08, Artem Karpynskyj: „Dobrý den, jmenuji se Artem Karpynskyj, jsem předsedou občanského sdružení Ukrajinská kybernetická aliance a aktivním členem této organizace od roku 2015. Předtím jsme společně s mým kolegou Andrijem Baranovyčem byli u RUH8, která od roku 2014 čelí ruské agresi v kybernetickém prostoru. OS Kybernetická aliance sdružuje odborníky a experty na oblast informační a síťové bezpečnosti, na oblast analýzy dat a OSINT. Cílem naší organizace je zachování územní integrity našeho státu, ochrana jeho hranic a hospodářství, především však informačního a kybernetického prostoru. Dnes jsme se sešli kvůli incidentu, k němuž došlo 25. února. O cca 8. hodině ranní byla u nejaktivnějších členů a spoluzakladatelů OS Ukrajinská kybernetická aliance provedena řada prohlídek. A sice u Andrije Perevezije, spoluzakladatele organizace Oleksandra Haluščenka a tiskového mluvčího Ukrainian Cyber Alliance Andrije Baranovyče, známějšího jako Sean Townsend. Myslím, že Andrij Perevezij nám podá podrobnější informace k tomu, co se odehrálo včera ráno“.

01:34, Andrij Perevezij: „Dobrý den, vážené panstvo, včera ráno jsme měli následující situaci. Všechny nás navštívili příslušníci oděského vyšetřovacího úřadu. Konkrétně se jednalo o vyšetřovatele z obvodního pracoviště Malynovskyj v Oděse. V jejich doprovodu byli přítomni příslušníci oděské SBU, příslušníci oděské kybernetické policie a příslušníci KORDu (redakční poznámka: KORD (česky SOUA, zkratka od Sbor pro operační urgentní akce) je jednotka Národní policie pro řešení mimořádných situací, které mají tak velkou intenzitu a náročnost, že by to mohlo přesáhnout možnosti operačních reakčních nebo operačních pátracích jednotek). Pokud jsem dobře pochopil, KORD byl přibrán jen pro jistotu, buď kvůli vyražení dveří, nebo kvůli zadržení některého z nás. Prohlídky se prováděly na základě usnesení oděského soudu s podporou prokuratury č. 2 v Oděse. Usnesení obsahovala následující obvinění (na němž nás zaujala formulace obvinění tak, jako bychom všichni již byli shledáni vinnými), jsou však potřeba také důkazy, proto bylo nutné provést prohlídky. Předmětem obvinění bylo, že dne 16. října 2019 byla na online informační tabuli letiště Oděsa zobrazena zelená ekologická aktivistka Greta Thunbergová s nápisem „Fuck you Greta!“. Právě z toho jsme obvinění jako skupina osob, asi jsme všichni střídavě seděli u klávesnice, protože neměli na práci nic lepšího, a nechávali zobrazit tuto fotografii. Obvinění nám tedy bylo sděleno dle článku 361, odstavce 2 trestního zákona, právě kvůli tomu se konaly prohlídky.

Teď přímo naše aktuální stanovisko k předmětným prohlídkám k dnešnímu dni. Ukrajinská kybernetická aliance sdružuje odborníky na kybernetickou bezpečnost, kybernetickou ochranu a informační bezpečnost. Každý z nás je certifikovaným odborníkem, obviňovat nás z toho, že prý sdílíme fotografie, protože nemáme co dělat, je tedy přinejmenším absurdní.

Celá věc však měla předehru. Přesně rok předtím Oleksandr Haluščenko zjistil zranitelná místa letiště Oděsa. S tím, že příslušné informace předal SBU a letišti Oděsa. Týden před událostí jsem objevil zranitelnost spočívající v tom, že velký počet dokumentů určených pro interní použití byl přístupný veřejnosti. Byly tedy prostě dostupné, tzn. na základě právní úpravy se staly veřejnými. Podali jsme o tom zprávu SBU a letišti Oděsa. Týden nato bylo letiště hacknuto, i obvinění byla sdělena nám. Proto dnešním dnem pozastavujeme na nějakou dobu akce #FRD a #parovozykoblačko, než bude buď vydáno spravedlivé rozhodnutí soudu, nebo odvolány veškerá podezření a obvinění sdělená obvodním pracovištěm Malynovskyj v Oděse, a také zazní omluvy za tuto situaci. Cílem Ukrajinské kybernetické aliance je totiž pomoc státu, obnovení a budování kybernetické bezpečnosti na úrovni státu“.

05:16, Artem Karpynskyj: „Rád bych dodal, dovolme si menší odbočku co se týče akce #FRD, v jejímž rámci se přišlo na tato zranitelná místa objektu kritické infrastruktury TOV (společnost s ručením omezeným) Oděské mezinárodní letiště. Je to jakýsi oxymóron: máme tu společnost s ručením omezeným, tedy soukromého podnikatele, který je objektem kritické infrastruktury, nevěnuje však žádnou pozornost svým zranitelným místům. No jo, stane se.

Ukrajinská kybernetická aliance nešetří na vlastních zdrojích ani čase, který je dost drahý, aby se již třetím rokem oficiálně zabývala problémy kybernetické bezpečnosti tohoto státu, zejména se zabývá problémy objektů kritické infrastruktury tohoto státu.

Za celou dobu činnosti Ukrajinské kybernetické aliance dosud nedošlo k žádnému precedentu, který by umožnil obvinit nás z nabourání nebo porušení integrity automatických systémů v tomto státě.

Pokud národní policie Ukrajiny, Odbor kybernetické policie nebo SBU mají za to, že se nám něco stalo, že se nám třeba porouchalo něco v hlavě tak, že jsme se „náhle“ rozhodli hacknout objekt kritické infrastruktury a jeho prostřednictvím zveřejnit nezletilou osobu s hanlivým nápisem, pak se patrně něco porouchalo na Odboru kybernetické policie a na Odboru kybernetické a informační bezpečnosti SBU.

Proto pozastavujeme další aktivity v této zemi, dokud nebude nastolena spravedlnost, dokud naši členové nebudou zproštěni těchto nesmyslných mimosoudních obvinění a dokud neobdržíme alespoň nějakou omluvu od orgánů činných v trestním řízení a úřadů“.

Otázka novináře: „Povězte prosím podrobněji, jak jste jednali poté, co jste odhalili zranitelné místo. Komu to oznamujete a jak následně postupujete?“

08:05, Artem Karpynskyj: „Informování o zranitelnosti objektu kritické infrastruktury nebo jakýchkoli státních úřadů vždy provádíme kompletním postupem. Informujeme příslušný orgán, tedy SBU, Radu pro národní bezpečnost a obranu nebo kybernetickou policii. Až pak tato zranitelná místa publikujeme bez podrobnějšího rozvedení. Právě zveřejnění je jedinou možností, jak donutit úředníky něco dělat ve sféře informační a kybernetické bezpečnosti v této zemi. S tím, že západní partneři uvolňují obrovské peníze, milionové granty právě na aktualizaci kybernetické bezpečnosti na úrovni státu. I tyto peníze končí neznámo kde…“

Otázka novináře na Andrije Baranovyče: „Povězte prosím podrobněji, jak u vás probíhaly prohlídky“.

09:26, Andrij Baranovyč: „Přesně stejně jako u ostatních, ráno za mnou domů přišli příslušníci KORDu, příslušníci kybernetické policie z Oděsy a Kyjeva a zástupce SBU.

Letiště Oděsa je dokonce nijak zvlášť nezajímalo, šlo jim o to, aby se dostali k počítačům, s nimiž pracujeme, velice se zajímali o naši korespondenci“.

10:20, Oleksandr Haluščenko: „Dodám několik důležitých stránek. Dle platné právní úpravy je zabavování informačních médií dnes velice nežádoucí, ba dokonce zakázané.

Musí se udělat kopie po sektorech. Když při prohlídce viděli objem médií, řekli, že tolik nemají, že mají s sebou jen jeden malý harddisk.

De facto pořídili sektorové kopie z notebooků, ale pak na žádost nějakého procesního prokurátora, který udržoval s vyšetřovatelem neustálý kontakt, bylo prohlášeno: „vzít vše, sektorové kopie nedělat, potřebujeme originály!“. Je to samozřejmě velmi zvláštní. Mnohem spíš to působí jako zastrašovací prvek, abychom nemohli pokračovat v práci a museli systém zastavit. Navíc je zajímavé, že vzali nám dokonce i WiFi router. Byl tu znalec od kybernetické policie, který řekl: „V tom nic není, opište jeho MAC adresy, sériové číslo a model, to stačí“. Několik dalších telefonátů, i onen oděský prokurátor znovu prohlašuje: „Berte všechno!“.

11:43, Andrij Perevezij: „U mě byly prohlídky na třech adresách. U matky, v místě bydliště mého dítěte a u mě doma v pronajatém bytě. Co je nejzajímavější a bylo pro mě ukazatelem odbornosti lidí, kteří prováděli prohlídku: zabavili mi totiž notebook. Bylo to vážně super, notebook bez baterie, bez harddisku a bez operační paměti. Proč ho zabavili, je pro mě stále záhadou. Mému dítěti zabavili telefon. To je další velká záhada. Mluvíme-li pak přímo o prohlídce v místě, kde bydlím, bylo tu přítomno 5 příslušníků KORDu, kteří až do 7. hodiny večerní stáli na chodbě a strašili sousedy. Přestavte si: přijdete domů, otevřete dveře do předsíňky a na chodbě stojí pět zakuklených samopalníků, jak má být. Kluci s plnou bojovou výstrojí. Navíc na požadavek představit se příslušníci KORDu řekli, že „dle článku 5 jsme v uniformách, takže se představovat nemusíme“… Příslušníci KORDu mi rozbili dveře a přestřihli internetový kabel do bytu, k čemuž existují příslušné videonahrávky.

K samotnému průběhu prohlídky: jsem jediný, komu se nepodařilo nic zabavit, protože v usnesení stálo černě na bílém „nahlédnout do obsahu“. Chcete heslo? Prosím. Chcete druhé heslo? Prosím. Ano, skutečně byl přítomen prokurátor, bylo to vyšetřující prokurátor z 2. oděské prokuratury, který, s prominutím, mírně řečeno, řval na vyšetřovatele: „zabavit!“… Uhájili jsme to díky advokátovi a díky tomu, že jsem řekl: „Tak KORD, dejme tomu, ale hoši, zkuste postupovat podle zákona“. Samotné vyšetřovací úkony je velmi těžké označit jak za odborné, tak za legální. Usnesení ani neuváděla, který vyšetřovatel mě navštívil. Mám usnesení, že bude prohlídka, ale kdo ji bude provádět, to neví nikdo.

Menší shrnutí k letišti. Včera jsem měl silnou touhu předat všechny odhalené zranitelnosti do systému pro mezinárodní bezpečnost řízení letů. Mělo by to jediný výsledek: oděskému letišti by prostě zakázali přijímat mezinárodní lety.

Existuje totiž video, které vyšetřovatelé nenašli, dokumentující vše, co provádíme v rámci FRD. Já osobně nahrávám vše, co se dělá, prostě se nahrává video z obrazovky, aby mi nemohli později vytknout, že jsem jakože něco „naboural“. To je veřejně přístupné. Takže znovu chápu, dejme tomu, že to předáme. Kdo na to doplatí? Oděsané. A nikoli ti, kteří zorganizovali tyto prohlídky, ti, jak správně chápu, umějí „létat“ sami. A vůbec ne z letiště Oděsa. A když potřebují, mohou i charterem.

Stále mě však trápí otázka: jak vyšetřovatel, dokonce i když byl pouhým vykonavatelem, si byl vědom, že jde domů k člověku, který má mezinárodní bezpečnostní certifikáty, a obviní ho, že ten z nedostatku práce nahrál ten obrázek? Proč u nás pracují vyšetřovatelé, kteří, i když upřímně chápou, že je to objednávková záležitost a levárna, to stejně dělají?“

Otázka novináře: „Řekněte prosím, jaká korespondence vám dělá největší starosti? Řekli jste, že mohlo jít o hlavní cíl oněch prohlídek“.

15:59, Artem Karpynskyj: „Žádná korespondence nám starosti nedělá, protože fyzicky není možné se k ní nějakým způsobem dostat. Používáme kryptografickou ochranu a svou historii velmi pravidelně promazáváme. Proto není žádná možnost, jak tyto korespondence vytáhnout. Kdyby se tedy z našich notebooků začaly „objevovat“ nějaké korespondence, my oficiálně prohlásíme, že je to hoax“.

Otázka novináře: „Popíráte, že jste hackli letiště Oděsa, chápu to správně?“

16:39, Artem Karpynskyj: „Za celou svou činnost jsme nikdy žádným způsobem neporušili právní úpravu Ukrajiny. Takže ano, letiště Oděsa jsme nehackli“.

17:00, zástupce Advokátního sdružení Barristers: „To, co se dělo včera, je bohužel další neméně výmluvnou ukázkou zneužívání ze strany orgánů činných v trestním řízení. Zejména ve sféře IT, která byla avizována jako jedna z prioritních rozvojových sfér v zemi. Nicméně právě v této sféře otevřeně dochází k největším porušením právě ze strany orgánů činných v trestním řízení, což je velmi zvláštní.

V tomto případě konkrétní porušení spočívala v tom, že za prvé v usnesení skutečně nebylo uvedeno jméno osoby, která má povolení k provedení prohlídky. Nikdo až na vyšetřovatele, který o povolení žádal, tedy nemohl být u této prohlídky přítomen. Přítomni však byli jak operační příslušníci, tak příslušníci KORDu, kteří žádné povolení neměli. Protože podle Ústavy mohou naše státní orgány jednat výlučně v mezích toho, co mají výslovně povoleno. Vzhledem k tomu, že usnesení neobsahovalo žádné výslovné povolení pro příslušníky operačních a zásahových jednotek, neměli k této akci oprávnění. Skutečně došlo k hrubému porušení, z čehož plyne, že všechny včera provedené úkony byly nelegální, a tudíž právně nicotné.

Za druhé bych rád upozornil, že tzv. zákon „masky show stop“ už několik let zakazuje orgánům činným v trestním řízení zabavovat techniku při prohlídkách. Přestože shora uvedený předpis platí již více let, i stát údajně deklaruje boj proti zneužívání, jak vidíme, nic se nemění, takže prokurátor uděluje pokyn, vyšetřovatel ho bezmyšlenkovitě plní a zabavuje techniku v situaci, kdy zákon výslovně ukládá vyhotovit kopie. A to jen v případě, že úložná média obsahují nějaké informace, které by mohly být pro vyšetřování zajímavé.

Takže vyšetřovatel by se měl nejprve ujistit, že tu jsou informace použitelné jako důkazy v předmětném trestním řízení, tedy nějaké informace, které by mohly nasvědčovat účasti některých osob na výměně zobrazení na letišti, i teprve pak je kopírovat, a ne jen tak sebrat vše s tím, že pak budeme hledat. To se nesmí. To je již druhé porušení.

Třetí porušení opět patří mezi porušení, která jsou u našich orgánů činných v trestním řízení běžná. Zejména z usnesení je patrné, že v rámci předmětného trestního řízení byly provedeny skryté vyšetřovací úkony. Dle zákona lze skryté vyšetřovací úkony (sledování, odposlechy telefonátů) provádět pouze v trestních řízeních o zločinech.

Konkrétní vyšetřovaný trestný čin je však sám o sobě přečinem. O zločin by se jednalo ve třech případech: kdyby byl spáchán opakovaně, skupinou osob nebo způsobil těžké následky. Je zjevné, že o opakované spáchání nejde, protože šlo o ojedinělý případ, žádné informace o následcích nemáme, nevím o žádné informaci ve smyslu, že by nějaké letadlo z letiště neodletělo nebo zde nepřistálo, a nakonec třetí případ, kdy čin měla spáchat skupina osob, s ohledem na usnesení vyšetřujícího soudce však orgán činný v přípravném řízení dosud ani neví, jakým způsobem bylo zobrazení vyměněno.

Takže ani nevědí, co se vlastně stalo a jak se to stalo, přesto již tvrdí, že se na tom podílela skupina osob. A proč ne jedna osoba? Že by nějaký neznámý hacker? To se neví, orgány činné v přípravném řízení na to žádnou odpověď nemají.

Proto shora popsané okolnosti umožňují důvodně tvrdit, že orgány činné v přípravném řízení záměrně nesprávně kvalifikovaly předmětnou trestní věc, aby mohly získat přístup ke korespondenci a telefonátům, což by jim umožnilo sledovat členy Ukrajinské kybernetické aliance.

Aby se mohlo najít kdeco, čeho by se mohli chytit a co vůbec nemuselo souviset s vyšetřováním. De facto se tedy stalo to, že členové Ukrajinské kybernetické aliance ukázali SBU a správě letiště, že tyto pracují nikoli řádně a mají mezery v bezpečnostním systému. O týden později těchto mezer někdo zneužil, ale namísto uznání vlastního zavinění, protože byly varovány a měly hledat viníky mezi vedením SBU a letiště, odpovědnost se jako vždy přehodí na lidi, kteří měli v úmyslu jakýmkoli podobným následkům vůbec zabránit.

V této souvislosti je zřejmé, že se SBU bude snažit najít alespoň něco, co bude možno použít ke zkompromitování členů Ukrajinské kybernetické aliance. S tím, že dělá se to zjevně protiprávně. SBU měla povinnost a možnost tomuto vývoji zabránit, zejména tím, že by včasně požádala o pomoc členy Ukrajinské kybernetické aliance, kteří tyto mezery odhalili a SBU o nich informovali. Namísto toho však lidé, kteří pomáhají, dostanou za odměnu trestní stíhání. Jde tedy opět o další ukázku tlaku SBU na sféru IT a na veřejnost, která požaduje po SBU řádně odváděnou práci“.

Moderátor: „Upřesněte prosím, jaké množství čili kolik kusů techniky bylo protiprávně zabaveno. Znáte orientační hodnotu této techniky?“

„Orientační hodnotu nyní zjišťujeme, prohlídky se totiž konaly na různých místech, tyto protokoly právě zkoumáme. Až si je nastudujeme a dáme dohromady kompletní seznam techniky, budeme požadovat vrácení. Dále vyčíslíme veškeré škody, které příslušníci na našem majetku způsobili, usnesení vyšetřujícího soudce totiž nic neříkalo o povolení k vyražení dveří, přestřižení kabelu nebo poškození jiného majetku. Toto vše spočítáme a pak nejspíš podáme stížnosti, zejména na Státní vyšetřovací úřad, kvůli zneužití pravomoci zasahujícími příslušníky Národní policie, na náhradu škody způsobené protiprávním postupem orgánů činných v trestním řízení, a také k soudu kvůli vrácení zabaveného majetku“.

25:38, Artem Karpynskyj: „Pozastavujeme veškerou činnost, která předpokládá spolupráci s ukrajinskými státními úřady nebo orgány činnými v trestním řízení. To samozřejmě neznamená, že bychom zastavili veškeré aktivity vůči agresorskému státu. Pozastavujeme činnost až do chvíle, než bude zcela jasné, co se vůči nám ze strany státu děje“.

Otázka novináře: „Bylo řečeno, že Oleksandr Haluščenko několik dní před prohlídkou zaznamenal, že je sledován. Můžete k tomu říct něco bližšího, kdo to byl? A koho vůbec podezíráte z nátlaku v kontextu této kauzy?“

26:52, Oleksandr Haluščenko: „Zatím nepodezírám nikoho konkrétního, to se právě upřesňuje. Sledování však bylo zaregistrováno cca 5 dní před událostmi. Navíc velmi špatně fungovala mobilní komunikace, i ráno, když přijeli, se mobilní komunikace zcela odpojila. Fungoval jen drátový internet. Pak se asi po 40 minutách spojení obnovilo. Rovněž však upozorňuji, že zapojit podobné zařízení je dost vážná věc a není snadné ho jen tak dostat na nějakou akci“.

K informačním manipulacím

Otázka novináře: „K letišti Oděsa. De facto se v médiích šířila informace, že tabule oděského letiště byla v podstatě vyřazena z provozu, i když ve skutečnosti obsahovala jediný obrázek, tedy nahrazení loga letecké společnosti fotografií Grety Thunbergové. Jak to vysvětlíte, tedy jak to bylo rozepsáno, jak to vysvětluje vyšetřovatel, co se přesně s letištěm Oděsa stalo, že přišli za vámi? Co o tom víte?“

28:16, Andrij Perevezij: „Vzhledem k tomu, že u mě byl šéf skupiny vyšetřovatelů, ten to nevysvětluje vůbec nijak. Žádná vysvětlení k tomu, co se stalo na letišti, jsme neobdrželi, ale informace, že kromě fotky byla změněna také tabule a že letiště muselo vypnout informační systém, se objevily teprve včera. Podíváme-li se do zpráv z 16. října 2019, ve veškerých cache pamětích jasně uvidíme, že se informovalo jen o tom, že místo loga letecké společnosti je fotka Grety Thunbergové s nápisem, a nic dalšího. Včera se v několika, dokonce ve větším počtu médií začaly šířit informace, že došlo ke změnám v letovém řádu, že letišti Oděsa byla prý způsobena škoda velkého rozsahu, že se doslova zhroutilo. A že muselo vypnout informační systém. Tyto informace se objevily teprve včera. Předtím podobné informace na síti nebyly.

32:00… Jeden z našich kamarádů Volodymyr Popov osobně přijel za ředitelem letiště Oděsa a ukázal mu zranitelná místa. Já osobně jsem se sešel s Kryklijovým asistentem a také ukazoval zranitelnosti. Mně řekli: oděské letiště je soukromá struktura. Počkejte, proč musím být za to odpovědný?“

Otázka ze sálu: „Co začátek represí v kauze Riffmaster a podobné věci, které začaly hned po Normandské schůzce. Co myslíte, je váš případ jen ojedinělý, nebo zapadá do systému, který právě začal a kvůli němuž už druhý měsíc po sobě chodíme k soudům, abychom obhájili aktivisty?“

36:45, Artem Karpynskyj: „Že bych řekl, že jde o nějaký ojedinělý případ, tak to ne. Děje se to soustavně. Řekl bych, že je tu nějaká represivní část, změna vlády, i to politické směřování, které si naše vláda zvolila, velmi zapadá právě do tohoto postoje úředníků vůči nám“.

Otázka novináře (Jurij Lapajev, Ukrajinský týden): „Řekněte prosím, rozumím tomu dobře, že právě v případě letiště Oděsa jste předávali podklady zejména orgánům činným v trestním řízení a SBU, že jste je varovali? Dalo by se říct, že jste je upozornili a že by mohlo tedy jít o nekonání bezpečnostních složek ve věci ochrany objektu kritické infrastruktury?“

37:48, Andrij Perevezij: „Víte, oni totiž dobře vědí, že byli varováni. V podstatě existuje taková věc, říká se jí legislativa. Všechny budovy stojící v areálu oděského letiště jsou v soukromém vlastnictví. SBU tedy s tím de facto nic udělat nemůže. Řeknu dokonce víc, že všechny routery a modemy až na interní síť, která již má přímo na starosti dispečinkovou službu, odlety a přistávání letadel, až tedy na tyto výjimky, je také soukromým majetkem. Dokonce podíváme-li se na ty screenshoty, které jsem sdílel, je na nich velmi dobře vidět, kdo má co v nájmu jako soukromý majetek, jako Letiště Oděsa s.r.o. Bohužel tu máme mezeru v právní úpravě. Na jedné straně je letiště kritickou infrastrukturou, že ano? Létají tu letadla. Na straně druhé je to soukromé vlastnictví. Z tohoto důvodu nelze říct, že by bezpečnostní složky nekonaly. V tomto případě je tedy velmi obtížné říct, zda k zanedbání došlo, či nikoliv. To by snad měli posoudit už právníci“.

39:36, zástupce Advokátního sdružení Barristers: „Zkusím na vaši otázku odpovědět z pohledu práva. Věc se má tak, že ředitel letiště, byť soukromé společnosti, je přece jen funkcionářem. I právě on odpovídá za to, co se v jeho společnosti děje. Ta není jeho majetkem, on je jen najatým pracovníkem. A když byl varován, měl povinnost reagovat a dat pokyn příslušným složkám, které mají na starosti kybernetickou bezpečnost letiště, pokud tu nějaké jsou, nic o tom nevím. Pokud jde o odstranění příslušných nedostatků systému, podle všeho to neudělal. SBU také patrně nemusela zasáhnout, ale zkoordinovat své příslušníky. Nebo kybernetická policie. Poskytnout pomoc soukromé společnosti vzhledem k tomu, že jde o objekt významný pro stát, samozřejmě s jejím souhlasem, a tyto nedostatky odstranit.

Nikdo však neudělal nic. Proto tu můžeme mluvit o nedbalosti ze strany především vedoucího letiště, pak do jisté míry také vedoucích a odpovědných osob SBU a kybernetické policie, pokud tito byli upozorněni. Jakou odpovědnost by měli nést? Podle mě minimálně kázeňskou, ale zde již začíná fungovat stejný mechanismus jako vždy. Místo vlastní odpovědnosti za své konání je lepší najít někoho, na koho bude možné toto zavinění hodit.

A kdo by to mohl být? Může to být právě ten, kdo varoval, kdo tuto informaci sdělil. Uvažují tak, že kdo upozornil, ten věděl, jak se to dá udělat. Takže zodpovíte si to právě vy. Je to jejich logika.

Podle mě je však dost chybná. Je zřejmé, že orgán činný v přípravném řízení by měl tyto osoby využít nikoli jako potenciální podezřelé, u nichž je třeba provést prohlídku, ale jako odborníky, aby pomohli zjistit, proč se to stalo a kdo za to může. Třeba by mohli najít nějaké stopy a pomoct svými odbornými znalostmi, a sice při hledání viníka“.

42:03, Oleksandr Haluščenko: „Ještě pár slov k tomuto tématu. Možná je to z oblasti sci-fi, ale kdybychom měli legislativu, pak při prvním případu u objektu kritické infrastruktury, který je v soukromých rukou, by nejdřív následovalo důrazné napomenutí, podruhé již vážná opatření, a potřetí by už tento objekt přešel na stát. Myslím, že by to bylo mnohem serióznější, i hned by k tomu byl jiný postoj“.

42:37, Artem Karpynskyj: „K tomu je nutno nejdřív schválit seznam objektů kritické infrastruktury nebo kritéria pro zařazování objektů na tento seznam… Je to už pátý rok“.

Otázka ze sálu (Tim Zlatkin, dobrovolník): „Neměl jsem celkový dojem, že by tato věc nějak souvisela s oděským letištěm. Ve skutečnosti se velice divím, že u vás nenašli… nějaké tiskoviny s „nacionalistickou symbolikou“ nebo možná meč (redakční poznámka: jde o sarkasmus na téma kauzy Šeremet). Mám jinou otázku: kvůli tomu, co jste dlouhá léta dělali vůči ruským agresorům… měli by si dělat starosti informátoři, zdroje atd., že by díky prohlídkám u vás mohli být odhaleni?“ (redakční pozn.: myslí ruskými tajnými službami)

43:45, Artem Karpynskyj: „Zopakuji to: velmi pečujeme o svou proaction security, dbáme na neporušenost a úschovu nasbíraných dat. Moc si potrpíme na kryptografii. Proto prohlašujeme, že ta data, která byla zabavena, jsou v bezpečí. Veškeré manipulace nebo spekulace v tomto smyslu (jako např. „odhalili jsme“, „našli jsme korespondenci“, nebo „máme plný přístup“) ze strany orgánů činných v trestním řízení budeme tvrdě dementovat. Naše bezpečnostní orgány nejsou způsobilé získat ta data, která máme na svých harddiscích. Prostě to nedokážou. Protože my již 6. rokem čelíme mnohem silnějšímu nepříteli, několikanásobně schopnějšímu než „naše bezpečnostní složky“.

Otázka ze sálu (Mychajlo Makaruk, tiskový mluvčí InformNapalmu): „Povězte prosím, při prohlídce se stala velmi zajímavá věc, a sice používání systému radioelektronického boje proti vám. Jak to můžete okomentovat? A další otázka. odkud má Ministerstvo vnitra takové zdroje?“

45:27, Oleksandr Haluščenko: „Na rovinu: sám jsem byl překvapen. Normálně existují, řekněme, jednoduché prostředky radioelektronického boje, které potlačují vše. A také ty sofistikovanější, které potlačují selektivně. Takže si představme, vedle vás stojí zástupce oděské SBU a říká: „Vytočím číslo, volej advokátovi“. Vy pak vezmete svůj telefon, a ten nechytá žádnou síť… hoši přijeli mikrobusem, stojí někde poblíž a pracují. Je to seriózní zdroj a je to velmi drahé. A vybavení je také velmi drahé. A používá-li se k podobným účelům, pak by muselo jít o působivou finanční injekci, aby se toto vše nějak vyplatilo“.

46:22, Andrij Perevezij: „K těm finančním injekcím bych přece jen něco dodal. K samotné struktuře, že u třech lidí byl nasazen KORD, což z operačního hlediska ne že by bylo drahé, ale je to přece jen velmi seriózní. Pro zapojení KORDu se musí napnout síly. A zkusme spočítat vyslané příslušníky od oděské SBU, vyslané vyšetřovatele z Oděsy, vyslané od kybernetické policie z Oděsy. Pro mě tedy bylo opravdu velkou záhadou, když už se někomu tak chtělo provést prohlídky, proč je nemohla provést kyjevská kybernetická policie, ale poslali lidi z Oděsy? A pokud vím, tak v doprovodu každé operační skupiny byl vždy přítomen zástupce kyjevské kybernetické policie, tito zástupci byli o prohlídkách informováni o 4. hodině ranní“.

Otázka ze sálu: „Pane Andriji, řekněte prosím, mohu třeba já, nebo vy jako právník, jsme daňoví poplatníci. Podle mě však byly naše daně v tomto případě použity neúčelně. Existuje nějaký legislativní mechanismus, jak se zeptat, proč bylo postupováno právě tak, a někoho potrestat, pokud to nebylo nutné, je to prostě vyhazování peněz daňových poplatníků oknem?“

47:34, zástupce Advokátního sdružení Barristers: „Samotný dotaz na přiměřenost postupu podle mě jen stěží přinese nějaký výsledek. Protože formálně žádná omezení pro nasazení zvláštních jednotek při prohlídkách neexistují. Jde tu o účelnost a oprávněnost. Právě zde otázky jsou. Vzhledem k tomu, že prohlídka se sice konala na základě usnesení soudce, ale trestní řízení má zcela vyfabulovanou kvalifikaci, jde tedy o kauzu de facto vykonstruovanou, a vzhledem k tomu, že soudce neudělil souhlas k účasti zapojených osob (příslušníků KORDu, operačních atd.) na prohlídce, zde můžeme mluvit o zneužití úřední pravomoci a o možném příslušném přípravném řízení vůči vyšetřovateli a dalším zasahujícím osobám (KORD a operační příslušníci) ze strany Státního vyšetřovacího úřadu. I v rámci tohoto přípravného řízení by se mělo provést prověřování důvodnosti postupu, zda nedošlo ke zneužití pravomoci. A pokud ano, vyčíslit výši škody, kterou utrpěl stát tímto zneužitím, a vymáhat náhradu na vinících.

To když mluvíme o trestní odpovědnosti. Zůstaneme-li však v mezích odpovědnosti disciplinární, pak se uplatní kázeňská opatření vůči osobám, které vydaly příslušná rozhodnutí“.

Otázka ze sálu (Kosťantyn Korsuň, specialista na kybernetickou bezpečnost): „Povězte prosím, já pozorně sleduji vaši iniciativu FRD hned od začátku. A přesně vím, že jste měli desítky výhrůžek policií, ne-li víc. Za 2,5 roku však jen v této věci přece jen proběhla nějaká trestná opatření, takže z vašich odpovědí a z této tiskové konference vyrozumívám, že to spíš připomíná nějakou pomstu… Co myslíte, nemohlo to být inspirováno vlastníky letiště Oděsa s ohledem na jejich jakýsi vliv na místní SBU nebo na místní kybernetickou policii?“

50:34, Artem Karpynskyj: „Bylo to velmi drahé. Jaksi velmi drahá pomsta vlastníků mezinárodního letiště Oděsa. Je pravda, že nás napadlo i tohle. Vyčkáme však, až proběhne nějaké oficiální vyšetřování nebo dostaneme oficiální vyjádření od orgánů činných v trestním řízení. Podobné chování ze strany letiště (nejnovější publikace k tomu, co se tu dělo) je dost divné. Připouštíme, že by tento postup mohl být inspirován právě vlastníky nebo vedením mezinárodního letiště Oděsa, a také nevylučujeme, že se o naše osoby zajímá jak kontrarozvědný odbor národní kybernetické policie, tak kontrarozvědný odbor SBU. Možná i nějaké další odbory SBU, možná si přejí vidět takový aktiv jako dostat nás pod kontrolu. Tak nějak“.

Otázka novináře ze sálu: „Budete konkrétně usilovat, aby byl někdo pohnán k zodpovědnosti, ať je to prokurátor nebo někdo další? Nebo se spokojíte jen s veřejnou omluvou?“

51:58, zástupce Advokátního sdružení Barristers: „Myslím, že v tomto ohledu budeme situaci řešit uceleně. Bude záležet na tom, co bude dřív. Kdyby žádné vysvětlení ani omluva od orgánů činných v trestním řízení v nejbližší době nepřišly a bude rozhodnuto žádat příslušné orgány o prověření zákonnosti tohoto postupu, po podání takové žádosti omluva již patrně nestačí, aspoň podle mě. Každopádně však kdybychom zvažovali, že se omezíme jen na omluvu, pak se to musí stát už v nejbližší době. Až pak budou podány příslušné žádosti, právní úprava nepočítá s možností jejich stažení. A pak podle toho, jak se to bude dál vyvíjet. To se dá těžko odhadnout.“

55:07, Artem Karpynskyj: „Především děkuji vám všem, děkuji zástupcům médií za váš zájem o tuto věc, která je pro nás tak kritická. Děkujeme zástupcům advokátní společnosti, našeho právního zástupce, že nás v tom nenechali. Doufám, že se tato situace dostane k logickému závěru, výsledek bude každopádně, ať už negativní či pozitivní. I to bude výsledek. Pak uvidíme, jak a co naplánujeme dál. Dnes se soustředíme na výzkumnou a osvětovou činnost, aktivní činnost na pomoc státním organům však zastavujeme“.

56:01, Oleksandr Haluščenko: „Děkujeme našim orgánům činným v trestním řízení, pokaždé nás učiní silnějšími“.

56:07, Andrij Perevezij: „Ano, a také díky orgánům činným v trestním řízení jsme se dnes všichni sešli, za což vám všem děkujeme“.


Chronologie zpráv na sociálních sítích k tématu ze dne 25. února

V ranních hodinách 25. února začaly prohlídky hned u 3 aktivistů z UCA.

Formálním podnětem k prohlídkám se údajně stala událost z roku 2019 v Oděse, kdy se na tabuli oděského letiště objevil nápis „F#ck you Gretta“. Ve skutečnosti však příslušníky víc zajímalo zabavení počítačové techniky. Skutečnost, že datum na soudním rozhodnutí je shodné s výročím agrese RF proti Ukrajině a poprav na Majdanu, také naznačuje politickou povahu této kauzy.


Pro informaci

Ukrajinská kybernetická aliance (UKA, anglicky Ukrainian Cyber Alliance, UCA) je komunita ukrajinských kybernetických aktivistů z různých měst na Ukrajině a koutů světa. Aliance vznikla na jaře 2016 spojením dvou skupin kybernetických aktivistů FalconsFlame a Trinity, později se k alianci připojila skupina kybernetických aktivistů RUH8.

Ukrajinská kybernetická aliance exkluzivně poskytuje získaná data k vyhodnocení, doplňujícímu průzkumu a zveřejnění mezinárodní zpravodajské komunitě InformNapalm a bezpečnostním složkám Ukrajiny.

Ukrajinští aktivisté se za dobu své činnosti vyznamenali v desítkách úspěšných operací, s jejichž podrobnostmi se můžete seznámit na webu InformNapalmu [6].

Čtěte a sdílejte také další zajímavé příspěvky od InformNapalmu


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Stránka komunity InformNapalm v češtině na Facebooku: InformNapalm Česko [22].

InformNapalm nedostává žádnou finanční podporu od vlády jakéhokoli státu ani od dárců. Jedinými mecenáši našeho projektu jsou jeho dobrovolníci a čtenáři. InformNapalmu můžete pomoci i vy, zavážete-li se k měsíčním minipříspěvkům prostřednictvím Patreonu.

Become a Patron! [23]


Překlad: Svatoslav Ščyhol [24]