- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

TOP příspěvky od InformNapalmu v roce 2020

Rok 2020 je již za námi, navrhujeme tedy čtenářům webových stránek mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm připomenout si TOP publikace podle měsíců, kdy na nich náš dobrovolnický tým pracoval.

Celkem za rok vyšlo na 200 publikací a studií v ukrajinštině, které byly přeloženy do 7 až 15 světových jazyků. Průměrný ukazatel počtu letošních publikací na InformNapalmu je tedy přes 2.000 unikátních příspěvků v různých jazycích.

Další rok náš web aktivně naplňovali obsahem dobrovolníci, kteří zpracovávají studie v ukrajinštině a překládají je do angličtiny, bulharštiny, češtiny, švédštiny, dánštiny, norštiny, španělštiny, běloruštiny, turečtiny, němčiny, litevštiny, portugalštiny, polštiny, azerštiny a ruštiny. V roce 2020 ve spolupráci s litevskou organizací Centrum veřejného mínění Res Publica vznikla kapacitně silná litevská redakce InformNapalmu, která také ve velkém pracovala na publikacích a překladech nejen do litevštiny, ale také z litevštiny do ruštiny a angličtiny. Letos byly doplněny a výrazně rozšířeny jedinečné a světově největší vícejazyčné databáze [1] OSINT vyšetřování od InformNapalmu zprostředkovávajících fakta ruské agrese. Počet identifikovaných ruských vojenských formací, jejichž vojáci z povolání se zúčastnili agrese proti Ukrajině, přesáhl stovku, počet odhalených unikátních typů ruské techniky pro změnu překročil 50.

Stejně jako v letech předchozích i v roce 2020 pracovali všichni dobrovolníci pro InformNapalm jen z pouhého nadšení a vynakládali svůj volný čas, síly a zdroje na pokračování boje za pravdu a zveřejňování faktů ruské agrese. Jsme vděční každému, kdo se zapojil do našeho společného boje a stále nese informační plamen, který přemáhá tmu. A nyní stručně připomeňme některé příspěvky a události z roku 2020, které se vryly do našeho webu.

Leden

Od října 2019 až do konce ledna 2020 přinášela anglická redakce webu mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm pravidelná shrnutí [2] publikací o Ukrajině v amerických médiích, jejichž velký rozmach nastal na pozadí geopolitického skandálu kolem telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Analyzovali jsme a zprostředkovávali Ukrajincům, co píšou o Ukrajině hlavní tiskoviny v USA jak v souvislosti s tímto skandálem, tak v širším kontextu ruské agrese. Aktivní pozornost amerických médií vůči Ukrajině postupně slábla, proto byla tato shrnutí ukončena.

Dobrovolníci z InformNapalmu dohledali důkazy [3] účasti velké výsadkové lodi Orsk (palubní číslo 148), která patří do 197. brigády výsadkových lodí Černomořské flotily RF (vojenský útvar č. 72136), na zvláštní operaci záboru Krymu. Na seznamu lodí Ruské federace zúčastněných na agresi proti Ukrajině v roce 2014, který zveřejnila ukrajinská vojenská prokuratura, tato loď tehdy vedena nebyla, proto představovala tato fakta důležitou složku pro doplnění důkazních podkladů ruské agrese.

Únor

Dobrovolník od mezinárodní komunity InformNapalm a šéfredaktor běloruské mutace našeho média Dzjanis Ivašyn se zúčastnil mezinárodní expertní diskuze „Hybridní válka RF proti Bělorusku“ a přednesl podrobnou zprávu založenou na studiích [4] od InformNapalmu.

Dobrovolníci nasbírali nové důkazy [5] účasti velitele a posádky raketového člunu R-60 na agresi proti Ukrajině.

Koncem února jsme také byli konfrontováni s šokujícím případem bezdůvodného stíhání [6] a domovních prohlídek u kyberaktivistů od Ukrainian Cyber Alliance v Ukrajině, kteří již od roku 2016 obstarávali mnoho významných a unikátních dat usvědčujících ruskou agresi a hybridní operace Kremlu. Data získaná od kyberaktivistů se stala základem pro četné studie a analytické publikace jak v Ukrajině, tak v zahraničí. Mezi nejmedializovanější úniky patřily zejména materiály SurkovLeaks, FrolovLeaks, UsovskiLeaks a mnoho dalších.

Březen

Ruské systémy radioelektronického boje na Donbase se začaly častěji dostávat do hlášení [7] Speciální monitorovací mise OBSE. Dobrovolníci z InformNapalmu tato hlášení analyzovali a doplnili o exkluzivní fotky a vlastní data v OSINT studiích.

Když jsme zveřejnili příspěvek o další nejmodernější ruské technice [8], která se dostala na letecké záběry z dronu, tyto fotky exkluzivně nabídli, uvedli souřadnice míst focení a rozšířili publikaci v 9 jazycích na sociálních sítích, musela naše média následně čelit aktivnímu útoku. Zejména po tweetu s fotografiemi této ruské techniky Twitter poprvé za 6 let zablokoval [9] všechny oficiální účty mezinárodní dobrovolnické komunity InformNapalm. Díky intervencím ukrajinských a zahraničních diplomatů a snahami přátel komunity InformNapalm z různých zemí se nicméně podařilo do dvou týdnů znovu zprovoznit hlavní profil komunity a stránku šéfredaktora, z nichž každá má přes 14.000 čtenářů z různých koutů světa. Mnoho lidí také aktivně psalo zprávy a veřejné tweety vyzývající Twitter, aby stránky InformNapalmu odblokoval, protože mají velký společenský význam nejen v Ukrajině, ale i v zahraničí.

V březnu jsme také zveřejnili v 8 jazycích [10] důležitou zprávu analyzující bránění činnosti SMM OBSE ze strany RF na Donbase v prvním čtvrtletí 2020.

[11]

V kontextu zprávy od Státní pohraniční služby Ukrajiny o dalších troufalých akcích RF na Černém moři jsme v 7 světových jazycích upozornili [12], že Rusko zneužívá ukořistěných plovoucích vrtných plošin v ukrajinské námořní hospodářské zóně pod ochranou raketového člunu RF a uvedli seznam unikátních OSINT studií o jednotkách a jednotlivých vojácích Ruské federace z povolání, kteří se zúčastnili uloupení těchto vrtných plošin.

S pomocí insiderů z oblasti bojů jsme odhalili případy provedení informačně psychologických operací [13] ze strany Ruské federace, jejichž účelem bylo ovlivnit místní obyvatelstvo v obci Zolote-4. Usvědčovali jsme také fake news ruské propagandy.

Duben

RF na Donbase přišla o moderní bezpilotní letoun Zastava, následně jsme v 7 jazycích zveřejnili [14] údaje o ruských jednotkách, které ho mají ve výzbroji.

Přinesli jsme nové důkazy účasti vojáků [15] z 41. brigády raketových člunů Černomořské flotily RF na agresi proti Ukrajině. Dále jsme zjistili, že se agrese proti Ukrajině zúčastnila také posádka ruské malé raketové lodi Štil [16]. Tato loď se podílela na blokování lodí ukrajinského námořnictva v zátoce Donuzlav v roce 2014. Na seznamu osob z velitelského sboru Ozbrojených sil RF, jimž Nejvyšší prokuratura Ukrajina vyslovila podezření, velitel Štilu tehdy chyběl. Tato malá raketová loď nebyla vedena ani na seznamu plavidel zúčastněných na agresi proti Ukrajině, který vedla vojenská prokuratura, proto měla tato nová zjištění velký význam pro doplňování důkazního základu v kauze Krym.

Květen

Ve spolupráci s vydáním Ukrajinský týden [17] začala redakce InformNapalmu zpracovávat a překládat do různých jazyků týdenní informační a politická shrnutí kolem COVIDu-19 na okupovaném Donbase, odhalovat fake news ruské propagandy a upozorňovat, jak RF zneužívá pandemie COVIDu-19 k pokračování informační války proti Ukrajině a dalším zemím.

Odhalili jsme osobní údaje výsadkáře [18] ze 108. výsadkového útočného pluku, který se zúčastnil záboru Krymu.

10 dní před uplynutím lhůty [19], do kdy měla Ukrajina podat memorandum k Mezinárodnímu tribunálu pro námořní právo, jsme to ukrajinské společnosti a úřadům připomněli.

Červen

Ve 13 světových jazycích jsme upozornili [20] na incident, kdy ruští žoldáci, kteří absolvovali výcvik na táborech Hlavního úřadu Generálního štábu Ozbrojených sil RF, v Libyi znesvětili a vypálili muslimskou mešitu.

Zveřejnili jsme v 9 jazycích [21] a doplnili o vlastní exkluzivní foto a videomateriál podrobné analytické shrnutí ze stránek portálu Ukrajinský týden, které se zabývalo tématem nasazení zvláštních jednotek RF a jejich příslušníků ve válce proti Ukrajině.

Nabídli jsme překlady článku [22] z pera Thomase Kenta, který vyšel na webových stránkách známého amerického časopisu The American Interest. Autor tohoto článku pojednává o tom, že jednotliví kreativní aktivisté z evropské občanské společnosti se stávají účinným prostředkem v boji proti ruským dezinformacím na síti. Jako příklady uvádí Thomas Kent ve svém textu efektivní činnost litevských elfů, mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm a dalších týmů.

Červenec

Přinesli jsme rozbor operační situace kolem Krymu [23] a zjišťovali předpoklady, za nichž by mohla RF naplnit scénář ofenzivy armády z Krymu „pro vodu“. Zpracovali jsme také analýzu operační situace a zjišťovali pravděpodobnost ofenzivy armády RF ze směru severovýchod [24].

Zveřejnili jsme unikátní analytická zpravodajská data o jednotkách 1. a 2. armádního sboru RF [25] na okupovaném Donbase, z nichž se následně stal hlavní zdroj pro další novinářské publikace vyjmenovávající jednotky okupační armády, které ostřelovaly ukrajinské pozice po celý rok 2020.

V 15 jazycích jsme zveřejnili exkluzivní studii o dalším případě, kdy byl na Donbase spatřen nejnovější exemplář ruské techniky. Za pomoci důkladné analýzy videa se dobrovolníkům z InformNapalmu podařilo identifikovat nejmodernější ruský víceúčelový obrněný automobil Tygr z kompletu MK-BLA-01 [26].

Nabídli jsme dvě díly OSINT studie o roli ruských mediálních klubů v informační válce [27] proti Bělorusku, Ukrajině, Moldavsku a pobaltským státům. Toto šetření zpracoval redaktor běloruské mutace webu InformNapalm Dzjanis Ivašyn ve spolupráci s běloruským vydáním Novy Čas. Zveřejnili jsme také OSINT studii s důkazy [28], že jeden z lídrů běloruského protestního hnutí Sjarhej Cichanouski nelegálně navštěvoval okupovaný Krym.

V 7 jazycích jsme zveřejnili nová fakta, kdy byla v létě 2020 na okupovaném ukrajinském Donbase zjištěna přítomnost [29] ruského průzkumníka z povolání od 19. samostatné motostřelecké brigády ruských Ozbrojených sil (vojenský útvar č. 20634).

Aktivně jsme se zúčastnili informačního flashmobu #CrimeaIsUkraine [30], který vznikl z podnětu známého OSINT investigativce z Velké Británie Alexe Kinga. Připomněli jsme spoustu příspěvků od InformNapalmu, v nichž OSINT vyšetřovatelé usvědčili ruské vojáky zúčastněné na operaci záboru Krymu. Tento flashmob také aktivně podpořilo Ministerstvo zahraničí Ukrajiny.

Srpen

10. srpna dobrovolník a mluvčí mezinárodní komunity InformNapalm Mychajlo Makaruk zpracoval průzkumnou analytickou zprávu [31] o Andriji Derkačovi a jeho účasti na zvláštní operaci RF pro ovlivnění prezidentských voleb v USA. Tato analytická zpráva byla přeložena a rozšířena v 6 světových jazycích a způsobila velkou odezvu ve společnosti. O měsíc později, 9. září, uvalilo Ministerstvo financí USA na Andrije Derkače sankce kvůli jeho snahám ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2020.

V 10 jazycích jsme zveřejnili překlady článku na Uchoose [32], který se zabýval hlavními stránkami ruské propagandy na základě analytické zprávy Ministerstva zahraničí USA.

Zjistili jsme fakta účasti [33] celého personálu ruské vojenské 7057. základny námořního letectva (vojenský útvar č. 49311) na operaci záboru Krymu.

Ve 13 jazycích jsme monitorovali a informovali [34] o podezřelých přeletech vojenských transportních letadel mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou.

Ve 12 jazycích jsme přinesli fakta [35] používání technických prostředků pro informačně psychologické působení na Bělorusy při protestních akcích ze strany Lukašenkova režimu. Upozornili jsme, že tyto stanice mají ve výzbroji také informačně psychologické jednotky Ruské federace, a že je Rusové ve velkém používali na Donbase ve válce proti Ukrajině.

Analyzovali jsme, jak komentáře kanceláře prezidenta [36] Ukrajiny k situaci na frontě odporovaly veřejným údajům z hlášení SMM OBSE.

Září

Zveřejnili jsme rozbor hlášení [37] SMM OBSE a upozornili na průzkumné znaky, že se agresor připravuje na eskalaci.

Upozornili jsme, že do Běloruska dorazili vojáci [38] z 76. výsadkové útočné divize Západního vojenského okruhu RF (vojenský útvar č. 07264), která se zúčastnila agrese proti Ukrajině.

Zjistili jsme nová data o třech vojenských útvarech ruských Ozbrojených sil [39], které se zúčastnily agrese proti Ukrajině.

Říjen

Dobrovolníci z InformNapalmu ve 13 jazycích zveřejnili fakta [40], jak RF hrubě porušuje podmínky příměří a umístila zakázané minomety 2 km od frontové linie.

Ve 12 jazycích jsme zveřejnili exkluzivní materiál [41] obsahující písemnosti s poznámkou „vyhrazené“ k tématu strategického velitelského štábního cvičení OSKB na Jižním Kavkaze.

Ve 14 jazycích jsme zveřejnili OSINT studii [42] z pera běloruské redakce InformNapalmu, jak ruská Národní garda nacvičuje na běloruském území vedení bojových operací.

V 11 jazycích jsme nabídli analýzu ostřelování [43] na Donbase, které nejaktivněji vedou tři uvedené jednotky hybridních formací 1. armádního sboru RF.

Ve 12 jazycích jsme rozšířili informaci [44], jak ruští okupanti na Donbase používali zakázané minomety ráže 82 mm.

Listopad

Zjistili jsme osobní údaje 15 ruských vojáků [45] z 382. samostatného praporu námořní pěchoty, kteří se zúčastnili agrese proti Ukrajině. Tyto informace byly přeloženy do 10 jazyků.

[46]

Gruzínská redakce InformNapalmu zpracovala OSINT vyšetřování [47] identifikující gruzínské občany, kteří válčili na straně nezákonných ozbrojených formací v Náhorním Karabachu.

Ve 13 jazycích jsme zveřejnili informaci [48] o nalezení ruského systému pro dálkové odminování UR-07 Peresortirovka na Donbase.

Členům stálé ukrajinské delegace u Parlamentního shromáždění OBSE jsme předali výtisky anglicky psané příručky „Crimea Behind the Curtain. Guide to the Occupied Zone“, kam se zařadil exkluzivní materiál o okupaci a militarizaci Krymu nasbíraný komunitou InformNapalm. Tyto příručky byly prezentovány [49] zástupcům Parlamentního shromáždění OBSE z různých zemí světa při monitorování průběhu voleb v USA.

V 8 jazycích jsme zveřejnili článek o ofenzivní taktice [50] postupu RF v informačním prostoru, který zpracovala pro Uchoose Ljubov Cybulska, vedoucí skupiny pro analýzu hybridních hrozeb Ukrajinského krizového mediálního centra.

V 15 jazycích jsme zveřejnili informace a exkluzivní fotofakta [51] zachycující nejmodernější ruský komplet Navodčik-2 na Donbase, který tvoří 7 dronů typu Granat v různých provedeních. Účelem tohoto kompletu je plnění průzkumných a speciálních úkolů, zejména vysílání cílových souřadnic oddílům hlavňového dělostřelectva a reaktivních raketometů.

Ve 13 jazycích jsme zveřejnili data [52] o sestřelení ruského vojenského dronu na Donbase. Doplnili jsme informace od tiskové kanceláře Operace spojených sil o identifikaci ozbrojenců z hybridních ruských okupačních oddílů, kteří se dostali do záběru videa z dronu při jeho startu.

Ve 13 jazycích jsme zveřejnili analýzu [53] informačních manipulací Stálého zastoupení RF u OBSE, které rozšiřovalo fotohoaxy a prosazovalo propagandistické narativy o „řízení Ukrajiny zvenčí“.

Obnovili jsme a doplnili databázi důkazů [54] účasti vojenských jednotek Ozbrojených sil RF na operaci záboru Krymu.

Prosinec

Ve 14 jazycích jsme zveřejnili exkluzivní důkazy [55] dalšího nálezu ruského kompletu radioelektronického boje R-330Ž Žitěl na Donbase a uvedli chronologii jeho detekce v oblasti bojů.

Ve 14 jazycích jsme rozšířili informaci [56], jak se ruské reaktivní systémy 2B26 poprvé dostaly do hlášení SMM OBSE na Donbase, a přinesli širokému obecenstvu exkluzivní fotodůkazy. Je příznačné, že k takovému úspěchu pozorovatelů OBSE pravděpodobně přispěla OSINT publikace od InformNapalmu, která vyšla den předtím a popisovala typické znaky tohoto reaktivního systému a souřadnice místa, kde byl naposledy spatřen.

V 9 jazycích jsme zveřejnili dva díly OSINT studie [57] od běloruské redakce InformNapalmu identifikující bývalé příslušníky rozpuštěné ukrajinské zvláštní policejní jednotky Berkut, kteří jsou dnes ve službách diktatur v Rusku a Bělorusku.

Závěrem

Ve svých dobrovolnických aktivitách pokračujeme již téměř 7 let. Začátkem roku 2021 dovrší mezinárodní dobrovolnická komunita InformNapalm [58] 7. rok své činnosti. Naše komunita vznikla v březnu 2014 v době ruské ozbrojené agrese proti Ukrajině na Krymu. V současné době komunitu InformNapalm tvoří lidé z 20 zemí světa, kteří zpracovávají OSINT šetření, překládají a rozšiřují publikace v cizích jazycích, vedou důležitou mediální, diplomatickou a osvětovou práci. Dobrovolníci se aktivně scházejí s novináři, vojáky a diplomaty zemí NATO a informují je o četných faktech ruské válečné a informační agrese proti Ukrajině a dalším státům.

InformNapalm zároveň zůstává zcela nezávislou komunitou, jejíž informační média jsou financována pouze z prostředků dobrovolníků a nemají žádnou finanční podporu od vlády jakéhokoli státu ani od dárců. Jedinými osobami kromě dobrovolníků pomáhajícími udržovat projekt jsou naši čtenáři, kteří přispívají menšími dobročinnými částkami. Provoz webu naší komunity můžete podpořit i vy, a to tak, že se přihlásíte k zasílání měsíčních minipříspěvků prostřednictvím dobročinné platformy Patreon [59]. Začátkem roku 2021 nás čekají velké výdaje na zaplacení neprůstřelného hostingu, na němž se nacházejí stránky a databáze naší komunity, můžete se tedy zapojit a poslat příspěvek, který nám pomůže.

Přejeme šťastný Nový rok a všem lidem dobré vůle mnoho úspěchů a vítězství v novém roce 2021. Společně zmůžeme víc!


Překlad: Svatoslav Ščyhol [60]