- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Ukrajina sdílela s OBSE zpravodajská data o vojenském potenciálu RF u hranic

Ukrajina sdílela s OBSE zpravodajská data o vojenském potenciálu RF poblíž hranic, informuje o tom Ukrinform [1].


Jak ukrajinské a americké expertní prostředí, tak Hlavní rozvědný úřad Ministerstva obrany Ukrajiny varuje, že by se pod záminkou rozsáhlého cvičení Kavkaz 2020 mohlo Rusko odhodlat k totální ofenzivě proti Ukrajině. V minulých dnech podepsal ruský prezident výnos o povolávání ze záloh „na vojenské soustředění“, aniž by byl uveden konkrétní termín tohoto soustředění. Což pouze zvyšuje pravděpodobnost ofenzivy: za tímto výnosem by se mohla ukrývat snaha ruského režimu provést skrytou masovou mobilizaci pro válečnou agresi.

Na tomto pozadí se nabízí otázka: jak početné jsou ruské jednotky, které jsou připraveny k nasazení proti Ukrajině? Kolik mají kusů zbraní a vojenské techniky? Obecná odpověď na tuto otázku zazněla 1. června na Fóru OBSE pro spolupráci v bezpečnostních věcech.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina dnes tomuto direktivnímu orgánu OBSE předsedá, bylo 1. července jednáno o problému plnění a modernizace Vídeňského dokumentu z roku 2011 o opatřeních na posílení důvěry a bezpečnosti. Hlavním mluvčím za Ukrajinu byl náčelník hlavního úřadu Ozbrojených sil Ukrajiny pro mezinárodní spolupráci a verifikace generálporučík Leonid Holopaťuk. Ten zejména poukázal na skutečnost, že se z okupovaného území Donbasu stává jakési šedé pásmo, které je mimo dosah režimu kontroly zbraní a opatření na posílení důvěry a bezpečnosti od OBSE.

Dalším destabilizačním činitelem je militarizace okupovaného Krymu. K důvěře nepřispívá ani netransparentní charakter vojenských cvičení u Ozbrojených sil RF.

OKUPAČNÍ SBORY NA DONBASE JSOU VĚTŠÍ NEŽ NĚKTERÉ EVROPSKÉ ARMÁDY

„Ruská federace má v rámci Globální výměny poskytovat vojenské informace o počtech vojáků, zbraní a vojenské techniky Ozbrojených sil RF, které jsou rozmístěny na území Ukrajiny“, prohlásil Holopaťuk. Zdůraznil, že je nutno vypracovat účinné mechanismy pro mezinárodní kontrolu vojenských aktivit ruských jednotek, které se nacházejí na dočasně okupovaném území na východě Ukrajiny a v Krymské autonomní republice.

Ukrajinský generál vyzdvihl, že k dnešnímu dni Rusko již vytvořilo poblíž ukrajinských hranic tři mezidruhové vojskové skupiny, „které jsou schopny bez vyhlášení mobilizace a s minimálními přípravnými opatřeními provádět nečekané ofenzivní operace na ukrajinském území s omezenými cíli“. A to aniž bychom brali v potaz Krymský poloostrov přeměněný v „pozemní letadlovou loď“ či okupované části Donbasu, kde ruské armádní sbory převyšují vojenským výkonem a počtem personálu armády řady evropských zemí.

Vytvoření skupiny ruských okupačních jednotek na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti v rámci 1. a 2. armádního sboru je spjato s výskytem velkého počtu zbraní a vojenské techniky na východě Ukrajiny.

Struktura 1. armádního sboru zahrnuje:

Struktura 2. armádního sboru zahrnuje:

 

Oficiální počet personálu 1. a 2. armádního sboru je cca 35.000 vojáků.

Tyto armádní sbory na nekontrolovaném území Donbasu mají ve stavu 481 ks bitevních tanků, 914 ks bitevních obrněných vozidel, 720 ks dělostřeleckých systémů a 202 ks salvových raketometů.

Velitelské a štábní funkce, stejně tak vzácnější vojenské obory u 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádního sboru jsou přitom obsazeny vojáky Ozbrojených sil RF z povolání v celkovém počtu cca 650 osob.

Na dočasně okupovaném území Doněcké a Luhanské oblasti pobývají také jednotky pro operační/bitevní a logistické zásobování, vojenští poradci či instruktoři Ozbrojených sil RF. Jedná se o celkový počet 2.100 ruských vojáků.

Za účelem udržení neustálého napětí na linii střetu a podpory činnosti 1. a 2. armádního sboru pokračují dodávky munice a PHM z území RF přes nekontrolované úseky státních hranic Ukrajiny.

KRYM JAKO „POZEMNÍ LETADLOVÁ LOĎ“

V důsledku militarizace okupovaného Krymu se z poloostrova stala jakási „pozemní letadlová loď“.

K dnešnímu dni je na území dočasně okupované Krymské autonomní republiky zřízena silná mezidruhová vojsková skupina, která zahrnuje pozemní, leteckou a námořní složku a čítá cca 32.500 osob.

Jsou také zřízeny jednotky pobřežní obrany a rozmístěna skupina federální služby vojsk národní gardy (až dvě brigády) a pohraniční služby FSB.

Pozorujeme aktivní navyšování útočných kapacit ruských ozbrojených sil, které mají na území poloostrova nelegální základny, skrze navyšování stavu jednotek, jejich vybavování novými typy zbraní a vojenské techniky.

 

Základem pozemní složky je 22. armádní sbor, na jehož půdě se do budoucna počítá se zřízením vševojskové armády, a 810. samostatná brigáda námořní pěchoty. Dnes je připraveno k nasazení šest praporových taktických skupin.

Letecká složka je posílena rozmístěním bombardovacích, útočných, stíhacích a armádních letounů na poloostrově.

Pro ruské dálkové bombardéry byla provedena rekonstrukce letišť Belbek a Hvardijske. Probíhá příprava infrastruktury na uskladnění jaderných zbraní na území Krymu.

Bitevní schopnosti námořní složky byly navýšeny zařazením do výzbroje nejmodernějších útočných lodí a ponorek, které nesou rakety s plochou dráhou letu typu Kalibr odpalované z moře (celkem až 70 bitevních lodí/člunů, 6 ponorek, palebná kapacita 84 raket).

Dokonce i podle oficiálních údajů, které poskytlo Rusko v rámci každoročních výměnných informací dle Vídeňského dokumentu z roku 2011 (VD-2011), se počty zbraní a vojenské techniky Ozbrojených sil RF v Krymské autonomní republice za posledních šest let téměř ztrojnásobily.

Dle každoročních výměnných informací RF dle VD-2011 se ke dni 1. ledna 2020 na území Krymské autonomní republiky nacházelo 684 kusů zbraní a vojenské techniky, což je o 453 ks více než k 1. lednu 2014. Po okupaci poloostrova sem Rusko přesunulo zejména 31 bitevních tanků, cca 200 obrněných bitevních vozidel, téměř 100 dělostřeleckých systémů, 63 bitevních letadel a 34 bitevních vrtulníků.

TŘI SKUPINY SCHOPNÉ OKAMŽITÉ OFENZIVY

Ruská federace stále navyšuje vojskovou skupinu podél státních hranic s Ukrajinou. Zejména probíhá aktivní zřizování nových vojenských útvarů (svazků) a reorganizace dosavadních vojenských formací kvůli navýšení jejich bitevního potenciálu. K dnešnímu dni působí v blízkosti hranic 28 praporových taktických skupin.

Dokončuje se zřizování tří nových svazků, a sice dvou armád a armádního sboru, které mají v letech 2020 až 2021 dosáhnout plné operační pohotovosti.

 

V rámci pozemní složky byla ve strategickém směru Západ zřízena 20. vševojsková armáda tvořená 3. motostřeleckou divizí a 144. motostřeleckou divizí. S tím, že je 448. raketová brigáda 20. armády vyzbrojena operačně taktickými raketovými komplety Iskander.

Pro strategický směr Jihozápad byla zřízena 8. vševojsková (útočná) armáda tvořená 150. motostřeleckou divizí, 20. samostatnou motostřeleckou brigádou a operačně podřízenými 1. (Doněck) a 2. (Luhansk) armádními sbory. V rámci okruhu a armády se počítá se zřízením raketových brigád s raketomety Iskander.

Celkový stav pozemní skupiny Ozbrojených sil RF podél hranic s Ukrajinou čítá cca 87.000 vojáků, až 1.100 ks tanků, až 2.600 bitevních obrněných vozidel, až 1.100 dělostřeleckých systémů, až 360 salvových raketových systémů, 18 operačně taktických raketových kompletů.

Stále probíhá přezbrojování na moderní nebo modernizované typy letecké techniky (letadla Su-30SM, Su-35S, Su-34, Su-25SM3, MiG-31K s hyperzvukovou soupravou Kinžal a různá provedení vrtulníků). Celkem na základnových letištích poblíž hranic má základnu cca 330 bitevních letadel a 230 vrtulníků.

Trvá také zřizování center pro zajištění mobilizačního nasazení, na jejichž půdě by mohly vzniknout až 4 vševojskové divize (Bogučar, Kamensk-Šachtinskij, Novoozjornoje, dočasně okupované území Krymské autonomní republiky).

Sečteno a podtrženo, k dnešnímu dni jsou poblíž ukrajinských hranic už zřízeny tři mezidruhové skupiny, které dokážou bez vyhlášení mobilizace a s minimálními přípravnými opatřeními provádět nečekané ofenzivní akce na ukrajinském území.

Vasyl Korotkyj, Ukrinform, Vídeň


Čtěte a sdílejte další příspěvky od InformNapalmu k tématu


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno!
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0).
Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [11].


Překlad: Svatoslav Ščyhol [12]