- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Vojáci z ruské 136. samostatné motostřelecké brigády podtrhli generála Guruleva

Fotokopie osvědčení k vyznamenáním na sociálních účtech ruských vojáků pomáhají nejen zjistit jejich účast na válečných zločinech mimo Rusko, ale také rozmotat korupční schémata, která sahají až do nejvyšších pater ruské armády.

Statistiky OSINT vyšetřování od mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm ukazují, že mezi hlavní identifikátory pro vyhledávání ruských válečných zločinců patří státní a resortní válečná vyznamenání, a sice medaile a řády udělené „za bojové zásluhy“ nebo neoficiální tzv. jubilejní medaile symbolizující účast na kremelských válečných avantýrách.

Za období březen 2014 až srpen 2017 dobrovolníci z InformNapalmu nasbírali přes 170 případů, kdy byli ruští vojáci oficiálně vyznamenáni. Z toho přes 116 medailí a řádů bylo uděleno za válečné zločiny na Donbasu, cca 19 za okupaci Krymu, 6 za invazi do Gruzie a 30 za masakry v Sýrii. Informace o všech vyznamenaných válečných zločincích jsou sdruženy v jediné databázi a prezentovány v podobě infografiky [1] a videografiky [2].

Vzhledem k tomu, že na všechny údaje z ruského rejstříku vyznamenání od začátku nevyhlášené války proti Ukrajině Kreml uvalil informační embargo, patří naše seznamy mezi důkazy účasti ruských vojáků v hybridních konfliktech. Už dnes byly vyžádány některými mezinárodními investigativními organizacemi nebo příslušnými úřady cizích států.

„Dobýval Cchinvali, dobýval Latákii… Donbas?! Nedobýval“

V této publikaci vám představíme „nositele“ resortní medaile z jednoho svazku v rámci Jižního vojenského okruhu RF, který se chlubil vyznamenáním, čímž podtrhl zástupce velitele okruhu.

Arťom Badambajev

[3]Narozen 1. března 1989 v mordvinském Saransku. Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [4] (archivy profilu 2015 [5], 2017 [6], alba 2015 [7], 2017 [8], kontaktů 2015 [9], 2017 [10]), Odnoklassniki [11] (profil není aktivní od roku 2009).

Pozoruhodné je, že Badambajeva jsme identifikovali již předtím. Zejména jeho jméno s pořadovým číslem 25 figurovalo v OSINT vyšetřování [12] ze 17. prosince 2015, které uvádělo identifikační údaje 29 vojáků z 291. dělostřelecké brigády Jižního vojenského okruhu zachycených v Sýrii. Krátce po této publikaci většina figurantů své profily odstranila nebo upravila. Již v květnu 2016 se však Badambajev na své stránce opět chlubí vyznamenáními, která v jeho albu předtím spatřena nebyla:

Poznámka: z nově zjištěných skutečností vyplývá, že Badambajev, kterého jsme identifikovali mezi dělostřelci z 291. dělostřelecké brigády v Sýrii, sloužil u jednotky praporu spojařů 136. motostřelecké brigády a byl přidán k dělostřelcům.

[15]

[19]

[24]

Ruský provinční tisk na stránkách okresního listu Prizyv vycházejícího v mordvinské Ljambiri koncem července 2017 vyprávěl [25] o Badambajevově „hrdinském seznamu zásluh“, a sice o jeho účasti ve válkách v Gruzii a Sýrii. Článek zmiňuje další Badambajevovo „vyznamenání“, již znovu dostupný ve volném prodeji za 1700 rublů náprsní odznak Za službu na Kavkaze [26]. Zajímavé je, že o původu tohoto odznaku se hádají [27] dokonce i samotní ruští faleristé, tedy znalci a sběratelé vyznamenání.

[28]

Badambajevovo jméno figuruje v příkazech ze sady dokumentů, kterou nám poskytla Ukrajinská kybernetická aliance. Příkaz velitele vojenského útvaru č. 63354 Příkaz č. 94 ze dne 30. 4. 14 [29], § 6: „Mít za to, že se ze služební cesty vrátili a ujali se plnění svých služebních povinností: č. 33, četař Arťom Muratovič Badambajev, náčelník vysílačky R-149BMR řídicí čety předního řídicího stanoviště praporu spojařů, v Uljanovsku dnem 30. 4. 14“.

Podpis velitele armády a razítko na tiskopisech k neoficiálním vyznamenáním jsou produktem obyčejné lidové tvořivosti. Předpisy pro tato fiktivní vyznamenání totiž přiznávají oprávnění k jejich udělování velitelům vojenských útvarů, armády nebo okruhu. Proč však teprve po pěti letech? Navíc Gurulev v roce 2008 neměl s Jižním vojenským okruhem nic společného. Vypadá to na zjevnou vzájemnou zainteresovanost udělovatele a vyznamenané osoby, jakýsi obchodně finanční vztah, jedno z korupčních schémat rozšířených mezi vyšším důstojnickým sborem ruské armády. Podle našich informací nejsou tyto praktiky u ruské armády žádnou novinkou: důstojníci vydělávají na vojácích základní služby nebo z povolání všemi způsoby, mj. vystavováním kladných posudků, nejrůznějších potvrzení nebo výpisů z příkazů, návrhů na vyznamenání či postavení veterána apod.

S ohledem na tyto okolnosti stojí za připomenutí, „who is“ generál Gurulev, jehož podpis se našel na osvědčeních k neoficiálním vyznamenáním četaře od spojařů ze 136. samostatné motostřelecké brigády Badambajeva.

[30]V roce 2010 byl generálmajor Andrej Viktorovič Gurulev [31] po vystudování akademie Generálního štábu jmenován náčelníkem štábu 58. armády Jižního vojenského okruhu. V roce 2012 převzal velení této armády. Dne 10. června 2013 bylo proti veliteli armády Gurulevovi zahájeno trestní stíhání pro obvinění ze zneužití funkčních pravomocí (viz odkazy 1 [32]2 [33]3,  [34]4 [35]). Zanedlouho však Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině a generál smolař tak dostal šanci na blahosklonnost. Gurulevova trestní věc byla krátce nato zastavena a v prosinci 2014 byl povýšen na generálporučíka.

Podle dostupných informací [36] v roce 2014 velitel 58. armády Jižního vojenského okruhu generálporučík Ozbrojených sil RF Gurulev řídil 1. a 2. „armádní sbory“ prostřednictvím 12. velitelství záloh Jižního vojenského okruhu. O něco málo později Gurulev figuruje jako iniciátor a lobbista pro vznik nové 150. motostřelecké divize 8. vševojskové armády Jižního vojenského okruhu. Přesně před rokem, v srpnu 2016, byl Gurulev jmenován do funkce zástupce velitele Jižního vojenského okruhu. Jeden ruský zdroj popisuje [37] Guruleva takto: „Gurulev je tatínkův mazánek narozený se stříbrnou lžící v puse, nemá žádné bojové zkušenosti, má však velké ambice, konexe a kriminální minulost…“

V této souvislosti je vhodné připomenout nedávnou publikaci od InformNapalmu Ruská 150. divize 21. století. Mýty a skutečnost [38]. Podle našich informací není situace u 150. motostřelecké divize tak růžová, jak ji vykresluje kremelská propaganda. Na pozadí propagandistických kampaní ukazujících narůstající sílu ruské armády a vznik nového útočného monstra v podobě 150. divize se stovky vojáků z povolání cítí podvedeny. U této divize byly zaznamenány nepředpisové vztahy, velitele všech stupňů pak nemají problém si přiživit jak na personálu, tak na hmotném majetku.

Velení okruhu, zejména kurátor 150. divize generál Gurulev samozřejmě musí vědět o skutečném stavu věcí u této ukázkové divize, navíc vzhledem k tomu, že kontroly a inspekce zde probíhají takřka nonstop. Nová divize je patrně dojnou krávou, která uspokojuje korupční ambice nejen Gurulevovy, ale i dalších vysokých vojenských šarží ruské armády.

Případ s Badambajevem není ojedinělý. Podpis generála Guruleva byl zaznamenán na průvodním osvědčení k odznaku Za vojenskou službu u Ozbrojených sil patřícímu profesionálu ze 136. samostatné motostřelecké brigády Zemljanuchinovi, o němž naše komunita napsala ve vyšetřování [39] z dubna. Už předtím jsme však zaregistrovali, že se ruští vojáci vychloubají nepravými vyznamenáními. Třeba spatřený v Doněcku profesionál z 18. motostřelecké brigády Rever [40] předváděl jubilejní medaili Maršál Sovětského svazu Žukov, k níž podepsal průvodní osvědčení velitel útvaru; spatřený v Novoazovsku profesionál ze 17. samostatné motostřelecké brigády Pašinin [41] pro změnu tzv. medaili Za vojenskou udatnost.

Společně z Badambajevem byl identifikován další medailista, jeho kolega z praporu spojařů 136. samostatné motostřelecké brigády

Andrej Lakman

[42]Narozen 3. června 1994 v Omsku. Na sociálních sítích: VKontaktě č. 1 [43] (archivy profilu [44], alba [45], kontaktů), VKontaktě č. 2 [46] (archivy profilu [47], alba [48], kontaktů [49]), Bazaman [50].

Mezi Lakmanovými fotografiemi se našla medaile Ministerstva obrany RF Za bojové zásluhy [51], číslo vyznamenání 6737, udělená na základě příkazu ministra obrany ze dne 2. března 2016. Průvodní osvědčení podepsal velitel 136. brigády plukovník A. Gorlov.

Lakmanovo jméno také nechybí v příkazech, které jsme získali od Ukrajinské kybernetické aliance. Příkaz velitele vojenského útvaru č. 63354 Příkaz č. 224 ze dne 19. 9. 14 [52], § 6: „Mít za to, že na praporové taktické cvičení do Botlišské vojenské posádky dnem 19. 9. 14 odešli: č. 65. Vojín Andrej Viktorovič Lakman, mechanik oddělení (přenosných komunikačních prostředků) čety spojařů (mobilních komunikačních prostředků) roty spojařů (řídicího stanoviště) praporu spojařů. Vydat obědový balíček na 6 dnů“.

[53]

Máme tak před sebou dvě stejná vyznamenání za Sýrii s rejstříkovými čísly 6722 a 6737, která byla udělena vojákům z praporu spojařů 136. samostatné motostřelecké brigády. Vzhledem k tomu, že příkazy o vyznamenávání personálu musí striktně splňovat stanovenou formu a pořadí, můžeme s jistotou tvrdit, že jen příkazem z 2. března 2016 byly medaile Za bojové zásluhy uděleny minimálně 15 spojařům ze 136. brigády.

Připomeňme, že prapor spojařů ze 136. samostatné motostřelecké brigády si již stačil uříznout ostudu. Zejména materiál, který InformNapalmu poskytla Ukrajinská kybernetická aliance, posloužil jako podnět k vyšetřování, v jehož závěru se podařilo identifikovat spojaře z tohoto svazku na okupované části Donbasu, viz Spojaři ze 136. brigády Ozbrojených sil RF na Donbasu: seznamy, dokumenty, rozkazy (foto) [39].

Výsledek našeho vyšetřování přispěje nejen do databáze „medailistů“. 136. samostatná motostřelecká brigáda se zařadí na seznam jednotek ruské armády a námořnictva, které InformNapalm identifikoval v Sýrii, čítající již 19 (!) vojenských útvarů:


Tento příspěvek připravil k publikaci Iraklij Komachidze [72] speciálně pro web InformNapalm [73].

(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [74])
Klikněte na „Sdílet“ a podělte se s přáteli.
Staňte se fanoušky stránky InformNapalm Česko [75] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [76]