- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

„Východní tranzit“: Gruzii hrozí ztráta samostatnosti

Dopravní koridory z RF na Blízký Východ: jak bude Rusko po incidentu s Tureckem dodávat zbraně na Blízký Východ – příspěvek s tímto titulkem uveřejnil dne 29. listopadu letošního roku ruský zpravodajský portál lenta.ru. Článek prezentuje troufalé úvahy o pravděpodobném tranzitním koridoru, které zcela ignorují postoje tranzitních států. Uvádíme některé citáty.

 Východní tranzit_ Gruzii hrozí ztráta samostatnosti 2 [2]

Lze pochybovat o informovanosti autora tohoto příspěvku, jehož některé části působí vyloženě provokativně. Máme však důvod ke znepokojení. Autorovy „úsudky“ se zakládají na faktech a na informacích z kremelských zdrojů, které již sebejistě kreslí tranzitní schémata, a to i přes Gruzii.

V této souvislosti je vhodné připomenout hojně přetřásanou fámu o možném otevření železničního spojení z RF do Arménie přes okupovanou Abcházii (Gruzie), kde ruská železniční vojska [3] letos v létě zčásti obnovila sjízdnost tratí.

Z posledních zpráv z jednání mezi Gruzií a Ruskem ve formátu Abašidze – Karasin vyznívá message v podobě ruského „cukru“, kdy je RF ochotna zjednodušit vízový režim s Gruzií [4], který sama jednostranně zavedla před cca 10 léty.

Dodejme k tomu obestřená tajemstvím nedávná jednání mezi Gazpromem a některými zástupci gruzínské vlády, která hrozí plynárenskou expanzí RF do Gruzie [5].

Veškeré kontakty mezi Gruzií a RF jsou zastřené, protože informace o shora uvedených „novinkách“ získává gruzínská veřejnost z třetích zdrojů nebo je prezentuje ruská strana, načež musí gruzínští politici neochotně přiznat tu či jinou skutečnost, kdy ujišťují, že je to pro dobro země a není nijak nebezpečné.

Neměli bychom zapomínat ani na události z letošního února a března, kdy byly v Tbilisi a zároveň i v jiných regionech zaznamenány výskyty „neznámých pojízdných objektů“ [6] v podobě „tranzitních a vyřazených“ ruských vojenských náklaďáků. Podle zdravě uvažujících Gruzínů to vypadalo na zkoušku, jak bude obyvatelstvo na podobné události reagovat. Docházelo i k dalším pokusům otestovat veřejné mínění jak zvenčí, tak zevnitř.

Když k tomu vezmeme v potaz možnost uzavření tureckých průlivů [7] pro ruskou flotilu [8], jeví se podobné tranzitní schéma stále realističtější a důvody pro znepokojení stále větší. Navíc vzhledem k tomu, že z hlediska infrastruktury a techniky a z hlediska vojenského je Rusko na realizaci svého tranzitního záměru připraveno.

Nyní je na řadě Gruzie, která musí, ba je dokonce povinna ukázat pevnost a zásadovost a v žádném případě nesmí přistoupit na klamnou politiku ruského „cukru“. Skeptikové sice řeknou, že je levnější a bezpečnější posílat vojenské konvoje trajektem přes Kaspické moře, pak ale pozbývají smyslu infrastrukturní investice RF vložené do gruzínské trasy, navíc s tím, že kdyby se Rusko této trasy vzdalo, ztratilo by příležitost k realizaci jednoho ze svých zamýšlených bodů, a sice pohlcení Gruzie. Nesmíme dovolit nejen žádný ruský tranzit, ale ani smlouvání na toto téma, jinak bude Gruzie automaticky zatažena do blízkovýchodního konfliktu a dostane se do ruského područí. Je pravda, že existuje nebezpečí, že by Rusko mohlo prorazit koridor do Arménie sprostě a provokativně, a sice s nasazením vojenské složky. Dnes se musí Gruzíni mít na pozoru jako nikdy, ukázat svou jednotu a pevnou vůli a dočasně zapomenout na vnitropolitické rozepře. Právě proto je Gruzie svrchovaný stát, který má Ozbrojené síly, do jejichž povinností patří pohotové reagování na tento typ hrozeb. A pokud bychom museli bojovat, vytrváme, protože v tomto boji nezůstaneme sami. Kdybychom ovšem rozprostřeli pro ruský tranzit červený koberec, samostatnost Gruzie tím skončí.

 


Iraklij Komachidze [9]

(CC BY) Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [10], v případě převzetí nebo použití tohoto příspěvku je nutno uvést funkční odkaz na autora a na náš projekt.

 

* Zkontrolováno redaktorem.


Originál publikován dne 30. listopadu 2015

Překlad: Svatoslav Ščyhol [11]