- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Výročí ruské agrese a ruská okupace území Gruzie

V roce 2008 zaútočilo Rusko na Gruzii a rozpoutalo tak první v 21. stol. mezistátní válku v Evropě. Začalo to v noci na 8. srpna, kdy armáda RF překročila gruzínské hranice. Odtehdy je do dějin vyryto krvavé datum 8. 8. 2008. Tento den můžeme pokládat za první otevřenou válečnou agresi v řadě dalších dobyvačných válek Putinova Ruska v 21. stol., na kterou světové společenství nezareagovalo řádně a včas. Což vyústilo v další realizaci nových avantýr Kremlu, zejména zábor ukrajinského Krymu a válku na východě Ukrajiny.

Předpoklady

Výchozí předpoklady pro agresi RF proti Gruzii byly založeny již v 1990. letech, kdy za skryté podpory Moskvy vyhlásily separatistické regiony Abcházie a Jižní Osetie „nezávislost“ na Gruzii. Po lokálních válkách vnutila RF Gruzii podmínky příměří a rozmístila v zóně konfliktu své „mírové sbory“. Moskva však nerespektovala zásadu neutrality, a nadržovala soustavnému porušování režimu klidu zbraní ze strany jihoosetských „domobranců“. Navíc byly obyvatelům odtržených regionů ve velkém rozdávány ruské pasy.

Krátce před invazí do Gruzie uspořádalo Rusko rozsáhlé vojenské manévry Kavkaz 2008. Moskva zvyšovala intenzitu provokací a čekala na vhodnou záminku k otevřené agresi. Tuto záminku poskytla snaha gruzínské armády skoncovat s osetským ostřelováním a plíživou okupací okolního území.

[1]

Foto z OSINT průzkumu InformNapalmu k účasti 417. samostatného průzkumného praporu Ozbrojených sil RF na okupaci Gori a Cchinvali v roce 2008

8. srpna oznámilo Rusko, že musí chránit „své občany“ na gruzínském území. Vojenské letectvo RF zaútočilo na gruzínské pozice. Z rozkazu Kremlu bombardovala ruská armáda sídla, přístavy a vojenské objekty po celé Gruzii. Rusko vedlo ofenzivu z území Abcházie, vedle dvou separatistických regionů byla okupována navazující gruzínská území, gruzínské námořnictvo na Černém moři Rusové prakticky zlikvidovali.

I přes dílčí výrazné úspěchy Gruzínů (zničení štábního konvoje ruské 58. armády nebo likvidace bombardéru Tu-22M) byly síly stran příliš nevyrovnané. Když ruské jednotky postoupily do vnitrozemí a ohrozily metropoli, vyhlásila gruzínská vláda jednostranný klid zbraní. Gruzie přednesla mírové iniciativy, nicméně ruské ostřelování trvalo.

Pět dní války stály stovky životů. Tisíce lidí zůstaly beze střechy nad hlavou. A téměř 20 % území samostatného státu okupuje ruská armáda a Kremlem kontrolované formace dodnes. Politickým důsledkem bylo formální uznání „samostatnosti“ Abcházie a Jižní Osetie ze strany Moskvy, rezignace na předchozí mírové formáty a další militarizace okupovaného území.

Ilustrace s mapou gruzínského území. Okupované regiony jsou vyznačeny červeně / Zdroj: Ministerstvo zahraničí Gruzie

„Plíživá okupace“ a únosy lidí

Již uloupené území však Rusku nestačilo, dodnes tedy trvá tzv. „plíživá okupace [2]“, kdy ruští pohraničníci pravidelně posouvají své pozice do gruzínského vnitrozemí, čímž rozšiřují zábor. Ruské tajné služby a banditské formace pod kontrolou RF také v okolí praktikují únosy gruzínských občanů [3], které někdy vrátí za výkupné, někdy krutě mučí a zabijí.

Rusko navíc využívá okupované gruzínské území jako zázemí [4] pro agresi proti Ukrajině.

OSINT šetření okupace

Dobrovolníci z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm [5] nasbírali úctyhodné množství dat o vojácích Ozbrojených sil RF, kteří se zúčastnili agrese proti Gruzii nebo patří do okupačních sborů. Jde zejména o data vojáků a důstojníků ze 7. ruské vojenské okupační základny (vojenský útvar č. 09332 [6]), která byla zřízena u Gudauty, a 4. okupační vojenské základny RF (vojenský útvar č. 66431 [7]) zřízené v Cchinvali a Džavi.

Je známo, že vojáci z těchto vojenských základen se také aktivně podíleli na agresi proti Ukrajině.

Infografika z OSINT šetření InformNapalmu

Seznam studií na téma agrese proti Gruzii

(publikace InformNapalmu jsou přeloženy do mnoha světových jazyků):

Závěry

Nepotrestaná ozbrojená agrese RF proti svrchovanému gruzínskému státu v roce 2008 a chabá reakce světového společenství vytvořila podmínky pro další vojenské avantýry Kremlu v Evropě, na Blízkém Východě a v Africe. Rusku roste chuť, i stále více států se stává oběťmi hybridní války za účasti jak regulérních ruských oddílů, tak ozbrojených proxy formací. Již dlouhá léta zůstává Ukrajina na mušce ruské agrese, která také může přeskočit do Běloruska nebo pobaltských zemí. Jen svorná tvrdá reakce světového společenství, přitvrzení hospodářských sankcí a podpora osvobození okupovaných území dokáže agresora donutit, aby se dalších dobyvatelských plánů vzdal. Cena za agresi má být pro RF neúnosná a nejvyšší vojenskopolitické špičky a váleční zločinci musí být po zásluze potrestáni. Protože nepotrestané zlo roste.


Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [24].

Zjistěte, jak můžete podpořit InformNapalm [25]


Překlad: Svatoslav Ščyhol [26]