- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Vyznamenání ruských vojáků jako cejch válečných zločinců. Díl II. Databáze a videografika aktualizována

Mezinárodní zpravodajská komunita InformNapalm [1] přináší aktualizované údaje o vyznamenáních, která získali vojáci Ozbrojených sil RF za účast na okupaci ukrajinských a gruzínských regionů nebo za plnění zločinných rozkazů nejvyššího ruského vojenského velení na Donbasu a v Sýrii.

Na základě výsledků systematizace informací ze starších uveřejněných OSINT vyšetřování od InformNapalmu obsahujících údaje o vyznamenaných vojácích Ozbrojených sil RF medailemi a řády za boje mimo Ruskou federaci jsme zaktualizovali databázi a zpracovali novou infografiku.

Připomeňme, že databázi Vyznamenání ruských vojáků jako cejch válečných zločinců s video a infografikou, v níž figurovalo 79 medailistů, InformNapalm přinesl [2] 3. října 2016.

Svá vyšetřování InformNapalm postavil na údajích o státních a resortních vyznamenáních Ruské federace, která získali ruští vojáci a civilní personál. Jde většinou o vyznamenání za účast ve válkách, které vede Ruská federace proti Ukrajině, Gruzii a syrskému národu. V aktualizované databázi přibylo dalších 64 vyznamenání, nyní tak čítá 143 řádů a medailí udělených za bojové zásluhy. Z toho 95 vyznamenání za válečné zločiny na Donbasu, 16 za okupaci Krymu, 5 za okupaci gruzínských regionů a 27 za zabíjení v Sýrii.

[3]

Infografika je dostupná také na odkazu [4].

Válečným zločincům se nejčastěji udělují bojová vyznamenání jako je medaile Suvorova, medaile Za vojenskou udatnost, medaile Za bojové zásluhy nebo řád Statečnosti. Ve většině případů známe nejen jména „nositelů“, ale také čísla vyznamenání, stejně tak datum a číslo výnosů (příkazů), na jejichž základě byla udělena. V řadě případů máme doplňující údaje ukazující na konkrétní zásluhy vojáků, které byly oceněny tím kterým vyznamenáním.

Hlavním zdrojem informací jsou pro nás stránky ruských vojáků a jejich rodinných příslušníků na sociálních sítích, kde předvádějí fotografie vyznamenání a jejich průvodních listin i s čísly podle rejstříku, číslem a datem výnosů (příkazů) vrchního velitele nebo ministra obrany RF. U těchto fotografií se nezřídka vyskytují komentáře s gratulacemi a upřesněními k tomu, za co konkrétně bylo vyznamenání uděleno.

Pozoruhodné je, že než Rusko rozpoutalo nevyhlášenou válku proti Ukrajině, byly údaje o vyznamenáních a rejstříkové podklady veřejně přístupné, v roce 2014 se však vše změnilo. Ruské vojenskopolitické vedení si patrně uvědomuje, že by jakékoli důkazy válečných zločinů, a to i nepřímé, jako je udělování řádů a medailí za účast v bojích v době míru, mohly rovněž přispět do spisových podkladů pro budoucí tribunály.

Nabízené systematizované informace nejsou významné jen pro širokou veřejnost. Budou užitečné také pro novináře, analytiky a mezinárodní organizace jako důkazní materiál pro následné vyšetřování válečných zločinů a organizaci mezinárodního soudu nad agresorským státem.


Příspěvek připraven k publikaci na základě vlastních OSINT vyšetřování dobrovolníků z mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm.

Infografika Lukjan Tureckyj [5]

Informace zpracovány speciálně pro web InformNapalm.org [1], v případě převzetí nebo použití materiálu je nutno uvést funkční odkaz s možností indexace ve vyhledávačích.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [6]