- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Závěry k vojenským manévrům RF a Běloruska u hranic NATO a Ukrajiny

Nabízíme našim čtenářům komentáře redaktora běloruské služby webových stránek mezinárodní dobrovolnické komunity InformNapalm Dzjanise Ivašyna pro Donbas Reálie [1] ohledně pravděpodobnosti nácviku společných ruských a běloruských ofenzivních operací proti státům NATO a Ukrajině.

(Titulní foto EPA: Ruští a běloruští vojáci při cvičení Slovanské bratrství 2020, cvičiště poblíž Brestu, 16. září 2020)


V druhé polovině září uspořádalo Bělorusko společně s Ruskem vojenské cvičení Slovanské bratrství 2020 [2] v blízkosti polských a ukrajinských hranic. Konalo se v době, kdy byla ukrajinská armáda soustředěna na jihu poblíž Krymu. O tom, co se v rámci tohoto cvičení odehrává, řekl Donbas Reáliím redaktor běloruské služby komunity InformNapalm Dzjanis Ivašyn. Tato komunita se zabývá zejména sběrem informací o ruské agresi proti Ukrajině na Donbase a Krymu.

Dzjanis Ivašyn, redaktor běloruské verze webových stránek mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm / Foto RFE/RL

O rozsáhlých změnách Slovanského bratrství 2020

(Vypráví Dzjanis Ivašyn)

Především došlo ke změně formátu cvičení. Byla avizována účast srbské strany, jak tomu bývalo v minulých letech, Srbsko však z vlastních důvodů účast na tomto taktickém cvičení odřeklo, šlo tedy nakonec o cvičení jen rusko-běloruské. Je však nutno mluvit o samotném formátu cvičení, protože tento doznal zásadních změn. Když šlo o srbskou účast, uvádělo se 1.500 zúčastněných, ve skutečnosti se však do manévrů zapojilo [3] cca 6.000 vojáků a cca 500 kusů vojenské techniky.

Přestože bylo oznámeno, že jde o cvičení taktické, je srovnatelné již se cvičením strategickým, a sice Západ 2017 [4], které se konalo na běloruském území v roce 2017. Mám na mysli rozsah a početní složení účastníků. Třeba v době konání cvičení pobývaly na běloruském území 3 praporové taktické skupiny vojáků ruského letectva. Šlo o výsadkáře ze 76. Pskovské, 98. Ivanovské a 106. Tulské divize.

Jedna z těchto jednotek je podle komunity InformNapalm posílena o tankovou rotu. Je to velmi podobné fázi aktivních bojů, jak tomu bylo na území Donbasu v létě 2014, i tehdy totiž byly proti jednotkám Ozbrojených sil Ukrajiny nasazeny právě praporové taktické skupiny vojáků Ruské federace.

Co ruští a běloruští vojáci nacvičovali

23. září se konal rozsáhlý výsadek 98. vzdušné výsadkové divize RF: z dvaceti letadel Il-76 bylo na Brestské cvičiště vysazeno cca 250 vojáků. Příznačné na to je, že je toto cvičiště vzdáleno jen několik málo kilometrů od hranic s Polskem a také, což je neméně důležité, 30 kilometrů od ukrajinského území. Naše komunita má za to, že takto se mohly nacvičovat ofenzivní operace z běloruského předmostí směrem ke státům NATO a Ukrajině.

Je nutno zmínit také používání [5] strategického bombardovacího letectva, a sice letounů Tu-160 a Tu-22M3, které nacvičovaly shazování bomb na běloruské území. Dvě letadla nesoucí rakety souvisle letěla podél běloruských hranic s členským státem NATO a Ukrajinou. Nelze vyloučit, že mohla mít za úkol cvičné raketové a bombové útoky na objekty kritické infrastruktury na území Ukrajiny. K něčemu podobnému již došlo v říjnu 2016.

Překonávání vodní překážky v rámci cvičení Slovanské bratrství 2020, Bělorusko / Foto EPA

Motostřelecké jednotky a výsadkáři nacvičovali přesuny a výsadky ze stálých základen, což ukazuje již na ofenzivní zaměření cvičení, především z ruské strany. V rámci manévrů se nacvičuje obsažení předmostí, jeho udržení a palebná podpora. O žádnou obranu tu jít nemůže.

Co je neméně významné: samotný faktor běloruských ozbrojených sil přichází o svou subjektivitu. V rámci cvičení šlo jen o ochranu západních hranic tzv. Svazového státu. Bělorusko se již nezmiňuje, což vzbuzuje znepokojení. Ozbrojené síly tohoto státu nacvičují a plní funkce ozbrojených sil RF a organizačně se do nich začleňují.

Ruští výsadkáři a Donbas

Především tu stojí za zmínku vojáci z 98. divize. V srpnu 2014 zajala 10 vojáků z této jednotky ukrajinská armáda. Jejich výpovědi byly natočeny na video [6].

Jde o jeden z nejvýraznějších případů potvrzujících nasazení ruských jednotek, zejména výsadkářů, do válečné agrese proti Ukrajině. Za zmínku stojí také 234. výsadkový útočný pluk, jde o 76. Pskovskou výsadkovou útočnou divizi. Podle údajů, jež má naše komunita k dispozici, se vojáci z této formace přímo zúčastnili bojů na Donbase a sehráli významnou roli při okupaci Krymu. Je to doloženo [7] dokumenty.

Samotná skutečnost, že se Rusko v kontextu těchto manévrů uchyluje k takovému gestu, kdy na běloruské území vysílá neodsouhlasené a neavizované jednotky výsadkářů, navíc v situaci probíhajících masových protestů, samozřejmě působí jako další záruka udržení Lukašenkova režimu u moci.


Čtěte také další příspěvky k tématu od InformNapalmu

Šíření nebo převzetí s odkazem na zdroj je vítáno! (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [14].

Zjistěte, jak můžete podpořit InformNapalm [15]


Překlad: Svatoslav Ščyhol [16]