- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Zbraně RF na Donbasu: důkazy od InformNapalmu předloženy PACE

Výsledky práce na zprávě InformNapalmu pro prezentaci na PACE

Pro nahlédnutí stáhněte PDF verzi zprávy [1] (v angličtině).

Popis zprávy

Prezentovaná zpráva je založena na údajích z vyšetřování provedených mezinárodní dobrovolnickou komunitou InformNapalm v říjnu 2014 až srpnu 2016 a uveřejněných na našich webových stránkách. Shrnuje 44 speciálních vyšetřování, v jejichž rámci bylo identifikováno 33 typů ruské vojenské techniky, které měly k dispozici protivládní síly v oblasti bojů na Donbasu.
[5]Velká část techniky uvedené ve zprávě je zastoupena relativně novými typy, které Ozbrojené síly RF zařadily do výzbroje v letech 2004 až 2015. Tato vojenská technika se na Ukrajině nevyrábí a její většina se na Ukrajinu nikdy ani nedovážela, nemohla se tak k nepříteli dostat jako válečný trofej.

Ovládání a obsluha nejmodernější vojenské techniky vyžaduje účast kvalifikovaného personálu, a sice ruských vojáků z povolání.

Shora uvedené skutečnosti dosvědčují, že Ruská federace soustavně zásobovala a stále zásobuje protivládní síly na Donbasu moderní vojenskou technikou a vysílá vojáky, kteří ji obsluhují.

Metodologie

Identifikace exemplářů vojenské techniky v držení protivládních sil na Donbasu se prováděla na základě veřejných zdrojů:

Standardní vyšetřování probíhalo s využitím různých informačních zdrojů za účelem vyhledání a identifikace konkrétního exempláře vojenské techniky. V mnoha případech se podařilo zjistit dokonce i ruský vojenský útvar, v jehož evidenci je zachycený exemplář veden.

Naší práci napomohla hojnost fotomateriálů na osobních profilech ruských vojáků a místních protivládních ozbrojenců na sociálních sítích Odnoklassniki, VKontaktě a Facebook. Identifikace terénu se prováděla podle geotagů na fotografiích a výrazných terénních a architektonických objektů v předmětné lokalitě.

Přestože možnosti působení ukrajinských televizí na okupovaném území jsou velmi omezené, velké množství materiálů k vyhodnocení nám dodávají propagandistická média, která zde volně působí a prezentují stanovisko protivládních sil.

Výsledky našeho vyšetřování byly nejednou potvrzeny nově zjištěnými fakty. Zejména je potvrdily další organizace: novináři, oficiální struktury Ukrajiny nebo mezinárodní vyšetřovatelé.

Tato zpráva zahrnuje pouze výsledky vyšetřování provedených mezinárodní dobrovolnickou komunitou InformNapalm. Seznam neuvádí exempláře zbraní, o nichž podali zprávu očití svědkové, média nebo oficiální struktury Ukrajiny, aniž by ji doložili fotografickými nebo videodůkazy.

Shrnutí

Nabízený seznam je hodnověrný, nikoli však taxativní. Je dost pravděpodobné, že mnoho exemplářů ruské vojenské techniky přítomné na Donbasu dosud neupoutalo pozornost vyšetřovatelů od InformNapalmu. Vyšetřovací podklady rovněž nedávají odpověď na otázku ohledně počtu kusů každého zjištěného typu ruských zbraní na okupovaném území Donbasu.

Používání nejmodernější ruské vojenské techniky na Donbasu není masové a má spíše testovací povahu. Velká část identifikovaných systémů patří mezi prostředky pro radioelektronický průzkum a radioelektronický boj.

Souběžně se zkoušením nejnovějších typů zbraní na Donbasu vojenskopolitické vedení Ruské federace zaplavuje okupované území Ukrajiny zbraněmi starých sovětských typů, např.:

Tyto a další typy byly v držení protivládních jednotek na Donbasu rovněž opakovaně zachyceny ve vyšetřováních od InformNapalmu. Důkazy přímých dodávek těchto zbraní ozbrojencům z RF však vyžadují jiné postupy, proto přesahují rámec předložené zprávy.

Hlavní část materiálu je prezentována v plné verzi zprávy.
Pro nahlédnutí stáhněte její PDF verzi [1] (v angličtině).


Originál publikován dne 12. října 2016

Překlad: Svatoslav Ščyhol [6]