- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Zjanon Pazňak: Rusko nacvičuje postupy okupace Běloruska a potlačení možného odporu

Redaktorovi běloruské služby mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm Dzjanisu Ivašynovi poskytla exkluzivní rozhovor jedna z legendárních osobností Běloruského obrození, předseda Konzervativní křesťanské strany – Běloruské lidové fronty Zjanon Pazňak. Dotkli jsme se témat aktuálních a nejvýznamnějších události v našem geopolitickém prostoru a posoudili skutečné hrozby pro celý systém národní bezpečnosti Běloruska a Ukrajiny.

– Strategické cvičení Západ 2017 odstartovalo již 20. března letošního roku, kdy Lukašenko schválil scénář jeho průběhu, doslova několik málo dní nato pak začala násilná internace běloruských vlastenců, figurantů tzv. kauzy Bílé legie. Jaké ponaučení podle Vás vyvodilo ruské vojenskopolitické vedení ze sondování a monitorování nálad v běloruské společnosti v průběhu tohoto procesu?

– Vše bylo jasné. Tehdy jsem pořád psal a říkal, že vykonstruování kauzy tzv. Bílé legie, která ve skutečnosti neexistuje, souvisí s ruským vojenským cvičením Západ 2017. Šlo o preventivní represe proti vlastenecky smýšlejícím Bělorusům. Je to typický rukopis ruských okupantů. Stejně se chovali i v 1930. letech, kdy povraždili tisíce Bělorusů, zlikvidovali uměleckou inteligenci pod záminkou Svazu osvobození Běloruska, který sami vymysleli. Nejnovější represe byly přece jen méně rozsáhlé, protože společnost dnes žije v informační době. Zatčené lidi pak dočasně propustili výměnou za příslib nevycestování a monitorují, s kým se stýkají.

Až začnou partyzánské aktivity, mohou ruští okupanti tyto lidi preventivně pozabíjet. Vlastenci mají jednoduchou volbu: buď partyzánština, nebo emigrace. Nikdo by neměl mít iluze ohledně Moskovitů. Rusko nemá armádu, ale kriminální organizaci. Této organizaci by mohla čelit Běloruská osvobozenecká armáda, která dosud neexistuje.

Ponaučení, které potvrdila vykonstruovaná kauza Bílé legie, si Moskva vzala už dávno: „Bělorusy můžeme zabíjet a potlačovat, budou za to jen vděční, protože oddaně milují Rusko a „ruštinu“.

V tomto ohledu se naštěstí šeredně mýlí, Moskvu totiž v Bělorusku čeká rakev. To však ještě neví.

– Nabízí se spousta paralel mezi sovětskou okupací pobaltských zemí v letech 1939–1940 a ruskou okupací Krymu v roce 2014: stejná přítomnost velmi početného vojenského kontingentu, stejné vojenské cvičení těsně před okupací, takřka přes kopírák uspořádané volby/referendum s prakticky stejným procentuálním výsledkem. Jak moc hrozí podobný scénář Bělorusku, když přihlédneme k tomu, že v poslední době dochází k výraznému navýšení četnosti společných rusko-běloruských vojenských cvičení a že na běloruském území je v současné době rozmístěn velký kontingent Ozbrojených sil RF?

– Pravděpodobně půjde o úpravu původního scénáře. Ruští okupanti mají před sebou úkol vytvořit v Bělorusku svůj vojenský strategický výchozí prostor, což by znamenalo obsazení země. Pro naplnění tohoto úkolu dnes do Běloruska dopravují vojenskou techniku, obrněnou techniku, dělostřelectvo a letectvo, přizpůsobují běloruské sklady, posádky a cvičiště pro své potřeby, zkoušejí pro svou techniku naše silnice a letiště, dopravují personál, aby si primárně osvojil základny. Okupace již probíhá. Hybridní válka běží naplno. Většina Bělorusů zatím v tomto ohledu vykazuje dětinskou naivitu, které nepřátelská propaganda říká národní idiocie.

Až toto hraní na vojáky (cvičení) skončí, bude část ruské armády z Běloruska stažena, což bude všem ukázáno a rozhlášeno. Vojenská technika, obrněná technika, dělostřelectvo a skrytá část vojáků však zůstane.

Jakmile se uklidní informační rozruch, ruské oddíly využijí likvidaci státních hranic a opět v tichosti vstoupí do Běloruska. Vzniknou útočné skupiny na jihu a na severozápadě země. V tomto období může dojít k uzavření „mezistátní“ dohody nebo ujednání s Lukašenkem o vstupu a rozmístění „omezeného“ kontingentu ruské armády v Běloruské republice (podle vzoru zemí bývalého Varšavského bloku) pod záminkou „ohrožení armádami NATO“.

Po nasazení armády v Bělorusku by mohli Rusové ostatně tuto hru na parírování klidně vynechat a banálně se odvolat na „svazový stát“ a „kolektivní bezpečnost“. Vše, co jsem řekl, jsou pravděpodobné varianty.

– Podle scénáře cvičení tohoto „svazového státu“ Západ 2017, který zveřejnil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil BR a první náměstek ministra obrany generálmajor Aleh Bělakoněu, byla poprvé vyčleněna významná část Běloruska a postavena proti celému zbytku země jako potenciální nepřítel. Měli bychom tento postup Ministerstva obrany a Generálního štábu Ozbrojených sil BR posoudit jako přímé ohrožení národní bezpečnosti Běloruska a totální ignoraci zájmu běloruského státu?

– Přesně tak, jde právě o přímé ohrožení. Zopakuji: všechna cvičení, zejména v letech 2009 a 2013, jsou ruským nácvikem postupů okupace běloruského území a potlačení možného odporu obyvatelstva. Dnes šli ještě dál: vymezili region, kde je podle nich možný největší odpor ze strany Bělorusů. To nasvědčuje skutečnosti, že (podle plánu cvičení Západ 2017) jde o zásadně protiběloruský okupační záměr.

– Jak můžete vysvětlit, že tato vyčleněná část Běloruska se z velké části kryje s územím Vaší voličské podpory v prezidentských volbách 1994?

– Je to vyloženě propagandistický podvod na laicích. Během krátkého trvání prezidentské kampaně 1994 (20 dní) jsem stihl objet pouze několik okresů a měst na severozápadě a Stolinský okres v Polesí. Právě v místech, která jsem navštívil, mě volilo nejvíc lidí. Ve Stolinském okrese pak dokonce nadpoloviční většina. Kdybych takto procestoval Mahiljousko, volili by mě i na Mahiljousku.

Vytvoření pomyslné Vejšnorie je hanebný plán nepřátel Běloruska, jak vštípit běloruským vojákům do vědomí, že válčit proti vlastním lidem je v pořádku.

– Ano, bezesporu, jde o záměr nepřátel naší země, který zrealizoval ruský Generální štáb a jeho pomocníci v Bělorusku. Zde je nutno zvlášť vyzdvihnout, že Lukašenkův režim až donedávna za jeden ze svých hlavních úspěchů označoval pověst našeho státu na mezinárodní aréně jako dárce regionální bezpečnosti a poskytovatele neutrálního vyjednávacího prostoru. Proč tuto pro všechny zcela přijatelnou strany argumentaci nevyužil k výraznému omezení běloruské účasti na cvičeních a k zamezení obrovských reputačních ztrát? Že by v zájmu vlastní sebezáchovy?

– Lukašenko nic „využít“ nemůže, i kdyby chtěl. Je zcela nesamostatný a závislý na Putinovi. Onen „vyjednávací prostor“ byl navržen právě Putinem a představuje profanaci zaměřenou na vytvoření válečného „vředu“ na Donbasu (na úkor Ukrajiny). Ze své podstaty Lukašenko vedle toho, že je patologický lhář, hulvát a bělorusofob, je také typický zrádce. Na „pověsti“ země podobným lidem nezáleží a nedbají na ni. Mají jiné starosti.

– V této souvislosti je nutno rovněž zmínit, že na pozadí příprav a konání cvičení došlo na běloruském území k únosu 19letého ukrajinského občana Pavla Hryba, syna účastníka protiteroristické operace, který provedli příslušníci FSB. Vypovídá tato událost o splynutí běloruských a ruských tajných služeb a o totálním ovládání Běloruska agenty vlivu RF, nebo je v tom něco jiného?

– Z Lukašenkova podnětu ruská FSB již od 90. let kontroluje lukašistickou vládu, lukašistickou KGB a samotného Lukašenka.

Zmíněná operace s mladíkem cílí na zhoršení bělorusko-ukrajinských vztahů a na předvádění Ukrajincům nesamostatnosti kolchozního režimu. To je samozřejmé. Vše ostatní, co by mohlo s mladíkem souviset, je vedlejší.

– Pane Zjanone, s ohledem na vše shora uvedené a na Vaši bezchybnou schopnost odhadovat politický vývoj – jaká opatření by měly v první řadě učinit ukrajinské obranné resorty vůči Lukašenkovu režimu?

– Lukašenkův režim nepředstavuje pro ukrajinské obranné resorty žádné nebezpečí. Nebezpečný je Putinův režim, který vleze i se svými vojáky na běloruské území.

Teoreticky existuje pravděpodobnost, že by Putin mohl na Ukrajinu zaútočit z běloruského území. Je však málo pravděpodobné, dokonce spíš nepravděpodobné, že by Lukašenko vydal běloruské armádě rozkaz střílet po Ukrajincích. Pak by tento „vrchní velitel“ vzal rychlý konec.

Krvavý konflikt budou provokovat Rusové, aby zatáhli Bělorusy do války. Proto budou Ukrajinci muset izolovat ruské oddíly a s běloruskou armádou vést separátní jednání a uzavírat dohody. To by mohlo vyjít. Dokonce i s Lukašenkem.

– Jak může běloruská občanská společnost za všech těchto podmínek a okolností aktivně a účinně zabránit vtažení Běloruska do vojenských avantýr Ruské federace?

– Nejdříve musí přijít hromadný lidový odpor vůči veškerým ruským vojenským cvičením na běloruském území. Podobná ruská cvičení se v Bělorusku konat nesmí. Formy hromadného odporu známe. Právě občanský odpor je tu velmi důležitý a potřebný. Nemusí však vzniknout z důvodu masového dezinformování lidí ruskými televizemi (kdy Moskva Lukašenka zavázala, aby v Bělorusku zajistil příjem jejich vysílání), stejně tak z důvodu individualistické národní mentality a naočkovaného strachu z války.

Proto se okupace rozběhne naplno. Zastavit ji dokáže jen ozbrojený boj proti okupantům.


Tento rozhovor zapsal v září 2017 v době konání vojenského strategického cvičení Západ 2017 redaktor běloruské služby mezinárodní zpravodajské komunity InformNapalm Dzjanis Ivašyn [1].
Titulní foto: © narodnaja-partyja.org

V případě použití informací je nutno uvést funkční odkaz na zdroj.
(Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [2])

Sdílejte a podělte se s přáteli.
Staňte se fanoušky stránky InformNapalm Česko [3] na Facebooku a nechte se pohotově informovat o nových příspěvcích v češtině.


Překlad: Svatoslav Ščyhol [4]