- InformNapalm.org (Čeština) - https://informnapalm.org/cz -

Změny v týmu velvyslanectví RF v době posílení tlaku na Běloruskou republiku

Dobrovolníci pracující pro mezinárodní komunitu InformNapalm z týmu InformNapalm Bělorusko provedli vlastní OSINT vyšetřování a zpracovali monitorování za rok 2021, v němž upozornili na změny v týmu ruského velvyslanectví v době značného posílení tlaku na Běloruskou republiku.


Není žádným tajemstvím, že velvyslanectví Ruské federace v různých zemích světa, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu jsou strůjci nelegálních agenturních operací. Jsou také zdrojem realizace operací tzv. měkké síly a hybridního šíření „ruského světa“.

Rusko využilo nových politických příležitostí, které mu poskytl rok 2021, k tomu, že prudce zesílilo tlak na Běloruskou republiku a rozhodlo se urychlit průběh jejího hybridního pohlcování a zlikvidovat byť i jen formální samostatnost tohoto státu. Na pozadí tohoto procesu je zajímavé pozorovat, k jakým změnám došlo ve sboru [1] velvyslanectví RF v Bělorusku v průběhu roku 2021, kdo jsou tito „noví lidé“ a čím jsou povědomí (archiv [2]).

Pro porovnání můžeme využít investigativních příspěvků v listu Novy Čas, které tu v letech 2019 až 2020 publikoval šéfredaktor běloruské mutace webu InformNapalm, běloruský novinář Dzjanis Ivašyn (od 12. března 2021 nelegálně zatčený [3] Lukašenkovým režimem a v současné době vězněný, prohlášený lidskoprávními organizacemi za politického vězně). Tyto publikace jsou k dispozici v běloruštině:


Igor Jolkin

[8]

Igor Jolkin je vojenský a vojenský letecký atašé RF v Bělorusku. V této funkci vystřídal Kirilla Koljučkina, který je od dubna 2014 personou non grata v Ukrajině kvůli aktivitám neslučitelným s postavením diplomata. Koljučkin je veden [9] v Očistci na webu Mírotvorce. Stejně jako Koljučkin má i Jolkin vojenskou hodnost kapitána 1. stupně.

Zajímavé je, že o Jolkinově jmenování, stejně jako o Koljučkinově odvolání ruský zastupitelský úřad v Bělorusku veřejně neinformoval. Je však známo, že Igor Jolkin se jako vojenský atašé objevil [10] 25. července 2021 v Minsku na akci u příležitosti Dne vojenského námořnictva (webový archiv [11]).

V listopadu 2021 se pak zúčastnil [12] předávání vybavení od Ministerstva obrany RF pro běloruskou klinickou vojenskou nemocnici.

[13]

Jak se podařilo zjistit, před časem Igor Jolkin vykonával funkce asistenta vojenského námořního atašé RF v USA a Velké Británii.

Je veden na listině diplomatů [14] působících na velvyslanectví v USA s platností pro leden 2008 (webový archiv [15]).

[16]

Pokud jde o Velkou Británii, jsou k dispozici údaje, že tuto funkci zastával v letech 2013 až 2017. Jolkin byl veden na listině diplomatů [17] působících na velvyslanectvích ve Velké Británii s platností pro prosinec 2013 (webový archiv [18]). Z informací, které obsahuje článek v médiu Jersey Evening Post, je pak patrné, že se Igor Jolkin jako vojenský přidělenec ruského velvyslanectví podílel na slavnostech [19] pokládání věnců u pomníku válečných zajatců v letech 2015 až 2017 (webový archiv [20]).

Eduard Krustkaln

[21]

Eduard Krustkaln je poradcem ruského velvyslanectví v Bělorusku a zároveň vedoucím pobočky Rossotrudničestva v Bělorusku, jakož i Ruského domu v Minsku (webový archiv [22]). Než Krustkaln stanul v čele Rossotrudničestva v Bělorusku, zastupoval tento ruský státní resort v Kyrgyzstánu (webový archiv [23]).

Eduard Krustkaln je úředníkem, který působil ještě na aparátu ÚV KSSS a později v tiskových kancelářích několika vysoce postavených ruských činitelů. Ve strukturách Rossotrudničestva působí od roku 2014 (webový archiv č. 1 [24], webový archiv č. 2 [25]).

Že jeho cílem je tzv. unifikace běloruského dějepisu a běloruského školství prostřednictvím jejich de facto nahrazení ruským dějepisem a ruskými vzdělávacími standardy, Eduard Krustkaln otevřeně prohlásil v září 2020 v rámci tzv. Fóra ruských a běloruských regionů (webový archiv [26]).

Vladimir Kirďanov

Vladimir Kirďanov je vrchním poradcem ruského velvyslanectví v Bělorusku. Jeho jméno se vyskytuje v článku od ruského média Těma dňa (předchůdce Newsru.com) z 23. března 2001, a to na listině zaměstnanců ruského velvyslanectví v USA. Autor zmíněného článku uvažoval, koho z vyjmenovaných diplomatů by se mohlo dotknout rozhodnutí USA vyhostit 50 zaměstnanců ruského velvyslanectví kvůli aktivitám neslučitelným s postavením diplomata (webový archiv [27]).

Informací o Vladimiru Kirďanovovi je na síti tak málo, že se nepodařilo dohledat ani jeho podobiznu.

Anton Kunickij

[28]

Anton Kunickij je druhým tajemníkem ruského velvyslanectví v Bělorusku. Tento mladý diplomat má ekonomické vzdělání, na stránce ruské vysoké školy MGIMO je uveden jako profesor katedry ekonomiky (webový archiv [29]).

Budí pozornost téma jeho disertační práce: „Mechanismus fúzí a převzetí jako nástroj k zajištění ekonomické bezpečnosti obchodních korporací v době hospodářské krize“ (webový archiv [30]).

Možná se plánuje, že bude dohlížet na průběh přebírání běloruských korporací těmi ruskými v situaci hospodářské krize uměle vyprovokované z ruské strany.

Má smysl zmínit i další zajímavý detail: z oficiálního seznamu zaměstnanců ruského velvyslanectví v Bělorusku zmizel po Koljučkovinovi další „klient“ webu Mírotvorce [31], a sice Konstantin Gusev.

Před začátkem ruské agrese proti Ukrajině shora jmenovaný působil ve funkci prvního tajemníka ruského velvyslanectví v Ukrajině a podle Mírotvorce je ve stavu G(R)U Generálního štábu RF. Ještě s platností pro červen 2021 byl Konstantin Gusev veden mezi zaměstnanci ruského velvyslanectví v Bělorusku (webový archiv [32]).

Čtěte také další příspěvky k tématu na InformNapalmu


Tento příspěvek zpracovali dobrovolníci z běloruské redakce InformNapalmu. Šíření nebo převzetí s odkazem na InformNapalm je vítáno. (Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0). Facebooková stránka komunity InformNapalm v češtině: InformNapalm Česko [40].
InformNapalm [41] nedostává žádnou finanční podporu od vlád ani od dárců. Na financování provozu našeho webu přispívají pouze dobrovolníci pracující pro naši komunitu a ostatní čtenáři. Zařadit se mezi dobrovolníky můžete i vy, popř. podpořit rozvoj jedinečného dobrovolnického zpravodajského média InformNapalm svými příspěvky prostřednictvím Patreonu [42].

Překlad: Svatoslav Ščyhol [43]