Kalmukkerne indkalder til en national kongres for at drøfte statsspørgsmål

Ifølge rapporter fra Prometheus Sikkerhedsforskningscenter finder en national kongres (Tjuulhn Чуулһн) sted den 29. maj 2021 i…